Year 2011, Volume 4 , Issue 2, Pages 155 - 171 2011-08-15

Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisi’nin Pozantı, Adana/Türkiye Florası
The Flora of Sarımsak Mountain and Korkun Valley Pozantı, Adana/Turkey

Mehmet Yavuz PAKSOY [1] , Ahmet SAVRAN [2]


Bu araştırma 2003-2006 yılları arasında, C5 karesinde yeralan Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisi’nin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 78 familya ve 315 cinse ait 652 takson toplanmıştır. Bunlardan 452’si tür, 129’u alt tür ve 71’i varyetedir. Toplanan taksonların 135 tanesi ülkemiz için endemiktir % 20.7 . Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılım oranları şöyledir; İran- Turan elementleri 161 % 24.6, Akdeniz elementleri 118 % 18.9, Avrupa – Sibirya elementleri 22 % 3.3, Öksin elementleri 1 % 0.15, geniş yayılışlı ve bilinmeyenler 341 % 53,05’dir. Toplanan taksonlardan 2’si Pteridophyta, 650’si Spermatophyta divisiolarına aittir. Gymnospermae alt divisiosu 10 taksona, Angiospermae alt divisiosu 640 taksona sahiptir. Angiospermae’lerden 552’si Dicotyledones, 88’i Monocotyledones sınıfına aittir. İçerdikleri tür sayısına göre alandaki büyük familyalar sırasıyla şöyledir; Asteraceae 82 , Fabaceae 70 , Brassicaceae 51 , Lamiaceae 46 , Caryophyllaceae 34 ’dir. Tür sayısına göre en büyük cinsler ise Salvia 14 , Astragalus 13 , Centaurea 12 , Silene 11 , Euphorbia 11 ’dır
This research has been carried out to determinate the flora in the C5 square Sarımsak Mountain and Korkun Valley 2003- 2006. 78 families consisting of 315 genera and 652 taxa which contain 452 species, 129 subspecies and 71 variety, have been collected from this region the number of endemic taxa to Turkey is 135 % 20.7 . This distribution of these taxa in phytogeographic regions are as follows : 161 % 24.6 Irano-Turanians, 118 % 18.9 Mediterranean, 22 % 3.3 Euro-Siberians, 1 % 0.15 Euxines, 341 % 53,05 unknown and multiregional compounds. Two taxa belong to Pteridophyta, and 650 taxa to Spermatophyta divisio Gymnospermae subdivisio had 10 taxa and Angiospermae subdivisio had 640 taxa 552 of the Angiospermae are Dicotyledones and 88 Monocotyledones. The largest families according to their species number in the research area are as follow: Asteraceae 82 , Fabaceae 70 , Brassicaceae 51 , Lamiaceae 46 , Caryophyllaceae 34 ’dir. The largest genera are Salvia 14 , Astragalus 13 , Centaurea 12 , Silene 11 , Euphorbia 11
 • Akman, Y. 1999. İklim ve biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara, 212 – 326.
 • Anonim, 2006. “Ulukışla, Pozantı ve Karaisalı İlçeleri İklim Verileri”, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Baytop, T. 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yayın No: 578, Ankara
 • Bilgin, C.C. & Akçakaya, R. (1987-1990) “Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri, Kuşlar”, A.Kence (ed.), Türkiye Çevre Sorunları Vakfı yayınları, 183-202, Ankara.
 • Davis, P.H. (ed.). 1965 - 1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1 – 9, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (ed.), Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., (supple. 1), Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Doğan, M., Akaydın, G. 2007. Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae), Botanical Journal of the Linnean Society, 154, 397–419.
 • Dönmez, A. A., Yıldırımlı, Ş. 2000. Taxonomy of the Genus Prunus L. (Rosaceae) in Turkey, Turkish Journal of the Botany 24, 187- 202.Dönmez, A. A. 2004. The Genus Crataegus L. (Rosaceae) with Special Reference to Hybridisation and Biodiversity in Turkey, Turkish Journal of the Botany 28, 29-37.
 • Ekim, T. ve ark. 2000. “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı”, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
 • Gemici, Y. 1993. “Bolkar Dağları'nın (Orta Toroslar) Flora ve Vejetasyonu Üzerine Genel Bilgiler”, Doğa Türk Botanik D., 18,2: 81-89.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (supple. 2), Vol. 11, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • IUCN, 2001. Iucn Red List Categories: Version 3.1, Prepared by the Iucn Species Survival Commission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1 - 23, UK, 2001.
 • Korkmaz, M., Özçelik, H., 2011. Systematical and morphological characteristics of annual Gypsophila L. (Caryophyllaceae) taxa of Turkey, Biological Diversity and Conservation, 4/1, 79-98.
 • Kurschner, H., 1984: Der Östliche Mittlerer Taurus (Orta Toroslar) und Angrenzende Gebiete, Eine Formationskundliche Darstellung der Vegatation Südost- Anatoliens, Weisbaden Martin, E., Aydoğdu M., 2005. “Niğde-Ulukışla Arasında Kalan Bölgenin Florası, ot sist. Bot der 12,1, 73-92.
 • Tüfekçi, S., Savran, A., Bağcı, Y., Özkurt, N., 2002. “Aladağlar Milli Parkının Florası”, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No:18, Mersin.
 • Savran, A., 2005. “Mazmılı Dağı (Adana) ve Çevresinin Florası”, Ot sistematik Botanik Dergisi, 12, 2, 141-174.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E. 2008. “Tohumlu Bitkiler Sistematiği”, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:116, Bornova, İzmir.
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E. 1997. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları No:158, İzmir.
 • Yaltırık, F., Efe, A. 1989. “Otsu bitkiler sistematiği Ders Kitabı”, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları 3568.
 • Yıldırımlı, Ş., “Türkiye’den Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar”, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11, 1, 195-203, 1987.
 • Yıldırımlı, Ş., “Türkiye’den Brassicaceae (Cruciferae) Familyasından Çeşitli Kareler için Yeni Floristik kayıtlar”, Türk Botanik dergisi, 18, 4, 307-309, 1994.
 • Yıldırımlı, Ş., “Türkiye’deki Eğreltilerin Yayılışı, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3,1, 93-104, 1996.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Gymnosperms”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 3,2, 113-124, 1996.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Acanthaceae, Aceraceae, Aizoaceae, Amaranthaceae and Anacardiaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4,1, 128-133, 1997.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Apiaceae Family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 2, 105-128, 1997.
 • Yıldırımlı, Ş., Dönmez, A. A., “Türkiye Florası için İki Yeni Yetiştirme Familya, Birçok Tür ve Çeşitli Kare Kayıtları”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 5, 1, 59-72, 1998.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Actinidiaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae and Araliaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 1, 107-110, 1998.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Aristolochiaceae Family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 99-102, 1998.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Asclepiadaceae and Aucubaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1, 103-106, 1999.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Asteraceae Family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 2, 75-123, 1999.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Boraginaceae Family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7, 2, 257-272. 2000.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Brassicaceae, Buddlejaceae and Buxaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8, 1, 141-169, 2001.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Cactaceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae and Campanulaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8, 2, 157-171, 2001.
 • Yıldırımlı, Ş.,”The Chorology of the Turkish Species of Cannabaceae, Capparaceae and Caprifoliaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 1, 153-158, 2002.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9, 2, 175-199, 2002.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Chenopodiaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornaceae and Corylaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10, 1, 203-215, 2003.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cuscutaceae and Cynocrambaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 10, 2, 249-260, 2003.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Datiscaceae, Dipsacaceae and Droseraceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11, 1, 163-172, 2004.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Ebenaceae, Elaeagnaceae, Elatinaceae, Empetraceae, Ericaceae and Euphorbiaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11, 2, 207-218, 2004.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Fabaceae (Leguminosae) Family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12, 1, 117-170. 2005.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Fagaceae and Frankeniaceae Family, Ot Sistematik Botanik Dergisi”, 12, 2, 191-196. 2005.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae Globulariaceae and Grossulariaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13, 1, 183-194, 2006.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Haloragidaceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Illecebraceae and Juglandaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13, 2, 199-212, 2006.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Lamiaceae (Labiatea) Family”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14, 1, 151- 200. 2008.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Lauraceae, Lentibulariaceae, Linaceae, Lobeliaceae Loranthaceae and Lythraceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14, 2, 197-206, 2006.
 • Yıldırımlı, Ş., “New Plant Records For Various Squares of Turkey”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 14, 1,: 61-74, 2007.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Magnoliaceae, Malvaceae, Meliaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, Moraceae, Morinaceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Nymphaeaceae and Nyssaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15, 1, 151-164, 2008.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Oleaceae, Onagraceae, Orobanchaceae, and Oxalidaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15, 2, 151-166, 2008.
 • Yıldırımlı, Ş., “The Chorology of the Turkish Species of Resedaceae and Rhamnaceae Families”, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 17, 2, 181-188, 2010.
 • Yurdakulol, E., 1977. “New Floristic Records from Southern Turkey (Adana, distr. Karsantı)” Communications Faculte des sciences de I’unıversite d’Ankara, Turquie; Serie C2: Botanique, Tome 21.
 • Yurdakulol, E., 1981. “A Phytosociological and Ecological Research on the Vegatation of the Pos Forest (Adana, distr. Karsantı) an the Anti-Taurus Mountains”, Communıcations Faculte des sciences de I’unıversite d’Ankara, Turquie; Serie C2: Botanique, Tome 24
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet Yavuz PAKSOY
Institution: Tunceli Üniversitesi, Faculty of Engineering, Environmental Engineering Department, Tunceli, Turkey

Author: Ahmet SAVRAN
Institution: Niğde University, Faculty of Art And Science, Department of Biology, Niğde, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : August 15, 2011

APA Paksoy, M , Savran, A . (2011). Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisi’nin Pozantı, Adana/Türkiye Florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 4 (2) , 155-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55890/765884