Year 2011, Volume 4 , Issue 2, Pages 172 - 184 2011-08-15

Arslanbey İzmit florası ve İzmit şehir merkezindeki kültür bitkileri
Flora of Arslanbey İzmit/Turkey and cultivated plants in Izmit city center.

Oğuzhan ASLAN [1] , Mehmet SAĞIROĞLU [2]


Araştırma alanı, Kocaeli ili sınırları içinde yer alan Arslanbey Beldesi, Karatepe Dağı ve İzmit şehir merkezini içermektedir. Alandan toplanan 918 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 101 familyaya ait 344 cins ve 489 tür ve tür altı seviyede takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 54 tanesi kültür olup diğer 435 takson doğaldır. 11 takson Türkiye için endemik olup endemizm oranı % 2,55’tir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı ise şöyledir: AvrupaSibirya 102 % 20,85 , İran-Turan 11 % 2,24 , Akdeniz 60 % 12,26 ve geniş yayılışlılar ile fitocoğrafik bölgesine karar verilemeyenler ise 317 % 64,82 ’dir. Tespit edilen taksonların 5’i Pteridophyta, 484’ü ise Spermatophyta’ya aittir
Research area includes the Town of Arslanbey that is situated within the borders of Kocaeli, Karatepe Mountain and the city centre of İzmit. In this study 918 specimens were collected. After the determination of the specimens 344 genera and 489 species and subspecies taxa were identified belonging to 101 familias. 54 of these taxa is cultivar, 435 of them are in the natural plant. Most of the cultivated plants are introduced from outside our country. 11 of taxa are endemic to Turkey and their endemism rate is 2,55 % . Phytogeographical elements of the area are as follows; Euro-Siberian 102 20,85 % , Irano-Turanian 11 2,24 % , Meditarrenean 60 12,26 % , and the others, wide spreaded and phytogeographical region unidentified are 317 64,82 % . The 5 of the taxa identified belong to Pteridophyta and of 484 to Spermatophyta
 • Acartürk, R. 2001. Süs Bitkileri ve Yer Örtücüleri, Ankara.
 • Akaydın, G., Çalışkan, G., Yılmaz, E. B. 2006. Beşkayalar Vadisi (Gölcük-Kocaeli)’nin Florası, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 18 (4), 459-469.
 • Akaydın, G., Özüdoğru, B., Kırmızıbekmez, H., Yeşilada, E. 2011. The Flora of Kayışdağı (İstanbul/Turkey) and floristic comparision with neighboring floras. Biological Diversity and Conservation, 4/1, 67-78.
 • Akman, Y.1999. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara. 212–326.
 • Anonim, 2001. İmar Planı Araştırma Raporu, İmar Planı Çalışması, 1.-2. Bölüm, Arslanbey, Kocaeli.
 • Anonim, 2009. Kocaeli İklim Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Arslan, M., Çelem, H. 2001. Ankara’nın Egzotik Ağaç ve Çalıları, Ankara.
 • Brummitt, R.K., Powell, C.E. 1999. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens, Kew, USA, 1-732.
 • Davis, P.H. (ed.). 1965–1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. 1–9.
 • Davis, P.H. (ed.), Mill, R.R, Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Vol. 10.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Gemici, Y., Seçmen, Ö., Acar, İ., Görk, G., Özel, N. 1992. Kültürpark’ın (İzmir) Ağaç ve Çalı Türleri, İZFAŞ.
 • Güner, A, Özhatay, N, Ekim, T, Baser, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Vol. 11.
 • Mamikoğlu, N. G. 2010. Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, NTV Yayınları, İstanbul.
 • Pignatti, S. (ed.). 1982. Flora D’Italia, Edagricole. Bologna. 3: 61– 62.
 • Rechinger, K.H. 1981. Flora Iranica, Scrophulariaceae I, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz Austria, 134.
 • Tutin, G.T, Heywood, V.H, Burges, N.A. et al. 1964–1980. Flora Europaea, Cambridge Univ. Press. 1 – 5.
 • Zohary, M. (ed). 1966. Flora Palaestina, The Israel Academy of Science and Humanities, Jerusalem Academic Press, Israel, 1: 252.
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: Oğuzhan ASLAN
Institution: Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Sakarya, Turkey.

Author: Mehmet SAĞIROĞLU
Institution: Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Sakarya, Turkey.

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : August 15, 2011

APA Aslan, O , Sağıroğlu, M . (2011). Flora of Arslanbey İzmit/Turkey and cultivated plants in Izmit city center. . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 4 (2) , 172-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55890/765886