Year 2020, Volume 13 , Issue 3, Pages 217 - 231 2020-12-15

The Plant Biodiversity of Ankara University 10. Yıl (Beşevler) Campus
Ankara Üniversitesi 10. Yıl (Beşevler) Yerleşkesinin Bitki Biyoçeşitliliği

İ̇sa BAŞKÖSE [1] , Selçuk Tuğrul KÖRÜKLÜ [2] , Ahmet YAPRAK [3]


In this study, it was aimed to determine the seed plant diversity of Ankara University 10. Yıl (Beşevler) Campus. As a result of the study, a total of 445 taxa belonging to 281 genera from 79 different families were determined. From Gymnospermae subdivision, 31 taxa belong to 14 genera of 5 families was determined. From Angiospermae subdivision, 57 taxa from 10 families belong to Monocotyl group, 356 taxa from 63 families belong to Eudicot groups, and 1 taxa from 1 family (Nynphaceae) Non-Eudicot basal group was determined. The eight of the determined 445 taxa are endemic for Turkey with the ratio of 1.8%. In addition, 151 of the taxa in the campus area are woody (trees or shrubs) and the remaining 294 taxa are annual or perennial herbaceous plants.
Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi 10. Yıl (Beşevler) yerleşkesinin tohumlu bitki çeşitliliği belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda yerleşke içerisinde 79 farklı familyadan, 281 cinse ait tür ve tür altı düzeyde toplam 445 takson tespit edilmiştir. Gymnospermae alt şubesinde 5 familyadan 14 cinse ait toplam 31 takson tespit edilmiştir. Angiospermae alt şubesi Monokotil gruba ait 10 familyadan 57 takson, Ödikotil gruba ait 63 familyadan toplam 356 takson ve Ödikotil olmayan bazal gruba ait 1 familyadan (Nynphaceae) 1 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen 445 taksondan sadece 8 tanesi endemik olup endemizm oranı ise % 1,8’dir. Ayrıca, yerleşke içerisinde belirlenen taksonlardan 151’i odunlu (ağaç, ağaççık veya çalı), geriye kalan 294 takson ise tek veya çok yıllık otsu bitkilerdir.
 • Referans 1 Türe, C. & Böcük, H. (2001). The Flora of The Anadolu University Campus (Eskisehir-Turkey). Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 83-95.
 • Referans 2 Parmaksız, A., Atamov, V. & Aslan, M. (2006). The Flora of Osmanbey Campus of the Harran University. Journal of Biological Sciences, 6(5): 793-804.
 • Referans 3 Ünal, O. & Gökçeoğlu, M. (2003). Akdeniz Üniversitesi Kampus Florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2): 143-154.
 • Referans 4 Nugay, Ö.Z., Duran, A. & Doğan, B. 2007. Kırıkkale Üniversitesi Kampüs Florası. S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi, 30: 79-92.
 • Referans 5 Mutlu, B. & Karakuş, Ş. (2015). Floristic List of İnönü University (Malatya) Main Campus Area. Hacettepe Journal of Biol. & Chem., 43(2): 73-89.
 • Referans 6 Salık, V. & Güler, N. (2018). Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinin Florası, Trakya University Journal of Natural Science, 19(1): 33-50.
 • Referans 7 Bal, A.N. & Abay, G. (2019). Landscape Plants of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin Campus (Rize-Turkey). Journal Anatolian Env. and Anim. Sciences, 4(1): 11-15.
 • Referans 8 Akata, I., Doğan, H.H., Körüklü, T. & İşlek, C. (2009). Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Makrofungusları. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 15-19.
 • Referans 9 Akata & Heluta, V.P. (2015). First record of Erysiphe syringae-japonicae in Turkey. Mycotaxon, 130: 259-264.
 • Referans 10 Akata, I., Altuntaş, D. & Kabaktepe, Ş. (2019). Fungi Determined in Ankara University Tandoğan Campus Area (Ankara-Turkey). Trakya Univ. Jour. of Nat. Sci. 20(1): 47-55.
 • Referans 11 Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim, Ankara, Palme Yayınları No: 597, 345 p.
 • Referans 12 Davis, P.H. (eds), 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. v: 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Referans 13 Davis, P. H, Mill, R.R. and Tan, K., 1988. Flora of Turkeyand the East Aegean Islands. v: 10 Edinburgh University Press, Edinburgh, 1-590.
 • Referans 14 Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T.(Edlr.), 2012. Türkiye Bitkiler Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 1-1290.
 • Referans 15 Akkemik, Ü. (2014a). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları-I. Ankara, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 736 p.
 • Referans 16 Akkemik, Ü. (2014b). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları-II. Ankara, Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, 680 p.
 • Referans 17 Akaydın, G. (2015). Ankara Şehrinin Doğal Bitkileri. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 497 p.
 • Referans 18 Demirtaş, A. (2016). Ankara’nın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları. Ankara, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayını No:17.
 • Referans 19 Brummitt, R.K. 1999. Powell, C.E. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens, Kew, USA. [1] Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim, Ankara, Palme Yayınları No: 597.
 • Referans 20 Anonim, (2019a). The Plant List. https://www.theplantlist.org.
 • Referans 21 Anonim, (2019b). International Plant Names Index (IPNI). https://www.ipni.org.
 • Referans 22 Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Ankara. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Referans 23 IUCN (2012). Guidelines for Application of IUCN RedList Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge,UK: IUCN. iii + 41pp. http://www.iucnredlist. org/documents/reg_guidelines_en.pdf.
 • Referans 24 Anonim, (2019c). Ankara İli İklim Verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Referans 25 Yeşilyurt, E.B., Kurt, L. & Akaydın. G. (2008). A study on Flora of Hacıkadın Valley. Biological Diversity and Conservation, 1(2): 25-52.
 • Referans 26 Erik, S. (1994). Beytepe Kampüsü (Ankara) Florası. Hacettepe Fen ve Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A, 15: 49-109.
 • Referans 27 Mutlu, B., Erik, S. & Tarikahya, B. (2008). New Contributions to The Flora of Beytepe Campus (Ankara) and Floristic Comparison With Neighboring Floras and Other Campus Floras. Hacettepe Journal of Biol. & Chem., 36(3): 181-195.
 • Referans 28 Töre, D. & Erik, S. (2012). The Flora of Bağlıca Campus of Başkent University (Ankara). Hacettepe Journal of Biol. & Chem., 40(3): 267-291.
Primary Language tr
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7347-3464
Author: İ̇sa BAŞKÖSE (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7440-6818
Author: Selçuk Tuğrul KÖRÜKLÜ
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6464-2641
Author: Ahmet YAPRAK
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number 18B0430001
Thanks Bu çalışmayı maddi olarak 18B0430001 numaralı proje ile destekleyen Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğüne teşekkürlerimizi sunarız.
Dates

Application Date : August 24, 2020
Acceptance Date : November 5, 2020
Publication Date : December 15, 2020

APA Başköse, İ , Körüklü, S , Yaprak, A . (2020). Ankara Üniversitesi 10. Yıl (Beşevler) Yerleşkesinin Bitki Biyoçeşitliliği . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 13 (3) , 217-231 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/58137/784491