Year 2020, Volume 13 , Issue 3, Pages 305 - 313 2020-12-15

The taxonomical investigations on lichens of Büyükorhan and Harmancık districts in Bursa province
Bursa ili Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin likenleri üzerinde taksonomik incelemeler

Çağla GÖGEN [1] , Seyhan ORAN [2] , Şule ÖZTÜRK [3]


In this study, the lichen diversity of Büyükorhan and Harmancık districts in the city of Bursa were investigated. 94 lichen taxa belonging to 54 genera were determined by evaluating samples collected from 64 different localities in field studies conducted between 2014 and 2015. 10 taxa for Bursa province are new records. In addition, 41 taxa for Büyükorhan district, 67 taxa for Harmancık district are new records. The richest genera in terms of the number of taxa included in the study area were found as Lecanora, Ramalina, Physcia, Physconia and Rinodina, respectively.
Bu çalışmada Bursa ilinin Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin liken çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2014-2015 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında 64 farklı lokaliteden toplanan örneklerin değerlendirilmesi ile 54 cinse ait 94 liken taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10 tanesi Bursa ili için yeni kayıttır. Ayrıca, 41 tanesi Büyükorhan ilçesi, 67 tanesi Harmancık ilçesi için yeni kayıt durumundadır. Çalışma alanında içerdiği takson sayısı bakımından en zengin cinsler sırasıyla Lecanora, Ramalina, Physcia, Physconia ve Rinodina olarak bulunmuştur.
 • Reference1 John, V. & Türk, A. (2017). Türkiye Likenleri Listesi. İstanbul, TR: ANG Vakfı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını.
 • Reference2 Güvenç, Ş. & Öztürk, Ş. (2017). Difference in epiphytic lichen communities on Quercus cerris from urban and rural areas in Bursa (Turkey). Pak. J. Bot., 49(2), 631-637.
 • Reference3 Güvenç, Ş., Öztürk, Ş. & Oran, S. (2019). Epiphytic lichen diversity on Quercus pubescens Willd. in Bursa province. Biological Diversity and Conservation, 12(2), 51-56, https://doi: 10.5505/biodicon.2019.14622.
 • Reference4 Oran, S. (2019). Contributions to Lichenized Fungal Diversity of Görükle Campus Area (Bursa Uludag University-Bursa, Turkey). KSÜ Tarım ve Doğa Derg, 22(5), 717-723, https://doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.527244.
 • Reference5 Öztürk, Ş., Güvenç, Ş. & Oran, S. (2019). The determination of the changes in epiphytic lichen diversity at microclimatic conditions the Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. forest in the Uludağ Mountains (Bursa, Turkey). Nova Hedwigia, 109(3-4), 475-487, https://doi: 10.11.27/nova_hedwigia/2019.0556.
 • Reference6 Bursa. https://www.bursa.com.tr/kategori/bursa (Erişim tarihi 20.07.2020)
 • Reference7 Bağçıvan, G. & Daşkın, R. (2019). Flora of Büyükorhan and Harmancık Districts (Bursa/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 12(2), 126-140.
 • Reference8 Bursa Merkez istasyonuna Ait İklimsel Veriler. (1976-2006). Ankara, TR: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Reference9 Büyükorhan İlçesine Ait İklimsel Veriler. (1988-2000). Ankara, TR: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Reference10 Harmancık İlçesine Ait İklimsel Veriler. (2013-2016). Bursa, TR: Bursa Meteoroloji İl Müdürlüğü.
 • Reference11 Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim. Ankara, TR: Kariyer Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Reference12 Purvis, O.W., Coppins, B.J., Hawksworth, D.L., James, P.W. & Moore, D.M. (1994). The Lichen Flora of Great Britain and Ireland. London, UK: Natural History Museum Publications in Association with The British Lichen Society.
 • Reference13 Wirth, W. (1995). Die Flechten Baden-Württembergs. Stutttgart, DEU: Ulmer.
 • Reference14 Brodo, I.M., Sharnoff, S.D. & Sharnoff, S. (2001). Lichens of North America. New Haven and London, USA: Yale University Press.
 • Reference15 Giralt, M. (2001). The Lichen Genera Rinodina and Rinodinella (Lichenized Ascomycetes, Physciaceae) in the Iberian Peninsula. Bibliotheca Lichenologica, 79: 1-160.
 • Reference16 Nash III, T.H., Ryan, B.D., Gries, C. & Bungartz, F. (2002). Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region, Vol 1. Dexter, USA: Thomson-Schore.
 • Reference17 Nash III, T.H., Diederich, P., Gries, C. & Bungartz, F. (2004). Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region, Vol 2. Dexter, USA: Thomson-Schore.
 • Reference18 Nash III, T.H., Diederich, P., Gries, C. & Bungartz, F. (2007). Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region, Vol 3. Dexter, USA: Thomson-Schore.
 • Reference19 Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (2009). The Lichens of Great Britain and Ireland. London, UK: Natural History Museum Publications in association with The British Lichen Society.
 • Reference 20 Oran, S. & Öztürk, Ş. (2011). The diversity of lichen and lichenicolous fungi on Quercus taxa found in the Marmara region (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4(2), 204-223.
Primary Language tr
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4613-3899
Author: Çağla GÖGEN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8196-2065
Author: Seyhan ORAN (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1284-7992
Author: Şule ÖZTÜRK
Institution: Bursa Uludag University
Country: Turkey


Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Dates

Application Date : September 9, 2020
Acceptance Date : November 5, 2020
Publication Date : December 15, 2020

APA Gögen, Ç , Oran, S , Öztürk, Ş . (2020). Bursa ili Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin likenleri üzerinde taksonomik incelemeler . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 13 (3) , 305-313 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/58137/792777