Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 13 - 23 2021-04-15

Elekçi Deresi (Türkiye)’nin Balık Faunası için Yeni Kayıt Doğal ve Doğal Olmayan Türler
The New Record Native and Non-Native Species for the Ichthyofauna of Elekçi Stream (Turkey)

Serkan SAYGUN [1]


Amaç Bu çalışmada Ordu İli’nin Fatsa İlçesi’nin sınırlarından Karadeniz Dökülen Elekçi Deresi’nde yaşayan balık türlerini tespit etmekti. Materyal ve Yöntemler Çalışmada Elekçi Deresi’nden Ocak 2017-Ekim 2018 arasında önceden belirlenen altı istasyondan elektroşoker kullanılarak örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Örnekler laboratuvara getirildi, daha sonra tekrar incelenmek üzere numuneler formol solüsyonunda (%4) muhafaza edilmiştir ve meristik ve metrik morfolojik karakterleri belirlenmiştir. Tür tayinleri referans kaynaklardan yararlanılarak yapılmıştır. Sonuçlar ve Tartışma Elde edilen sonuçlara göre, Elekçi Deresi’nde daha önceden yapılmış çalışmaya göre doğal iki tür ve doğal olmayan bir tür tespit edilmiştir. Bu türler sırasıyla, üç familyadan (Leuciscidae, Gobiidae, and Salmonidae) Alburnoides fasciatus, Ponticola turani, and Oncorhynchus mykiss’tir. Bununla birlikte diğer çalışmanın sonuçlarına benzer olarak Capoeta banarescui, Barbus tauricus, Rhodeus amarus (Cyprinidae), Alburnus derjugini, Squalius cephalus (Leuciscidae) türleri de tespit edilmiştir. Daha öncesinde Elekçi Deresi’nde Neogobius fluviatilis olarak tespit edilen tür bu dere için Ponticola turani’nin homeotipi olarak belirlenmiştir.
Aim In this study, fish species living in the Elekçi Stream, which poured from the borders of Fatsa District of Ordu Province to the Black Sea, were to determine as taxonomical. Material and Methods In the study, samples were taken from Bolaman and Elekçi Rivers using an electroshock device from six pre-determined stations between January 2017 and October 2018. Specimens were brought to the laboratory. The samples were then stored in formaldehyde solution (4%) for further examination and their metric and meristic characteristics were determined. Results and Discussion According to the results, two of the nine fish species were identified as native and one non-native new record species for Elekçi Stream for the first time as to the previous study performed in. These species are Alburnoides fasciatus, Ponticola turani, and Oncorhynchus mykiss belonged to three families (Leuciscidae, Gobiidae, and Salmonidae), respectively. However, other sampled species were found also to be Capoeta banarescui, Barbus tauricus, Rhodeus amarus (Cyprinidae), Alburnus derjugini, Squalius cephalus (Leuciscidae), similar to the results of the other study. The species previously identified as Neogobius fluviatilis in Elekçi Stream was designated as the homeotype of Ponticola turani for this stream.
 • [1] IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (2020, March 19). IUCN Red List version 2020-1: Table 1a. Retrieved https://www.iucnredlist.org/resources/ summary-statistics#Summary%20Tables. (Accessed 23.04.2020)
 • [2] Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (2020, September 14). Eschmeyer's catalog of fishes: genera, species, references. Retrieved http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp (Accessed 18.09.2020)
 • [3] Abbott, K.E. (1835). Letter accompanying a collection from Trebizond and Erzeroun. Proceedings of the Zoological Society of London. Part III, 89-93.
 • [4] Çiçek, E., Sungur, S., Fricke R. (2020). Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020. Zootaxa, 4809 (2), 241–270.
 • [5] Froese, R., Pauly D. (2019). List of freshwater fishes reported from Turkey. https://www.fishbase.se/Country/CountryChecklist.php?c_code=792&vhabitat=fresh&csub_code= (Accessed 29.10 2019)
 • [6] Çiçek, E. (2020). Seminemacheilus dursunavsari, a new nemachelid species (Teleostei: Nemacheilidae) from Turkey. Iranian Journal of Ichthyology, 7(1), 68-77.
 • [7] Kaya, C., Turan, D., Bayçelebi, E., Kalaycı, G., Freyhof, J. (2020a) Oxynoemacheilus cilicicus, a new nemacheilid loach from the Göksu River in southern Anatolia (Teleostei: Nemacheilidae). Zootaxa, 4808(2), 284–300.
 • [8] Kaya, C., Turan, D., Kalaycı, G., Bayçelebi, E., Freyhof, J. (2020b) Discovery of the westernmost known population of Paracobitis (Teleostei, Nemacheilidae) with the description of a new species from the Euphrates River in southern Anatolia. Zootaxa, 4838(4), 525–534.
 • [9] Özlü, S. (2012). Elekçi Deresi (Fatsa) Havzası’nın hidrolojik sorunları ve bunların iklim şartları ile ilişkileri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 3(6), 282-299.
 • [10] Turan, D., Taş, B., Çilek, M., Yılmaz, Z. (2008). Fish fauna of the lower part of River Melet (Ordu, Turkey). JournalFisheriesSciences.com, 2(5), 698-703.
 • [11] Dönel, K.E., Yılmaz, E. (2016). Gaga Gölü (Ordu-Türkiye) balık faunası ve tespit edilen 4 türün morfometrik karakterleri. Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi. 2(2), 63-74.
 • [12] Darçın, M. (2014). Ilıca ve Yalıköy derelerinin (Ordu) balık faunasının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 115p.
 • [13] Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, P. (2015). Turnasuyu Deresi (Ordu) balık faunasının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 1-9.
 • [14] Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N. (2016). The fish of the Curi stream (Ordu) and invasive fish species Carassius gibelio (Bloch, 1782). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2(1), 11-19.
 • [15] Yılmaz, E. (2016). Elekçi Irmağı (Fatsa/Ordu) balık faunası. Süleyman Demirel University Journal of Science, 11(2), 1-12.
 • [16] Turan, D., Kaya, C., Bayçelebi, E., Bektaş, Y., Ekmekçi, F. G. (2017a). Three new species of Alburnoides from the southern Black Sea basin (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa, 4242(3), 565–577.
 • [17] Saygun, S., Turan, D., Saygun, F., Kabadayı, M., Yılmaz, H. F., Ataç Şahin, T. (2017). Contributions to fish fauna of the Ilıca River (Fatsa/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(2), 141-154. [18] Miller, P.J. (1986). Gobiidae. In Whitehead P.J.P., Bauchot M.L., Hureau J.C., Nielsen J., Tortonese E., (eds), Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean Vol. III. (pp. 1019-1085). UNESCO, Paris.
 • [19] Bǎnǎrescu P.M. (1999). The Freshwater Fishes of Europe Volume 5/1 (Cyprinidae 2): Part 1: Rhodeus to Capoeta.. Wiebelsheim: Aula Verlag.
 • [20] Bǎnǎrescu, P.M., Paepke, H.J. (2001). The Freshwater Fishes of Europe volume 5/III: (Cyprinidae 2/III): Carassius, Cyprinus, Gasterosteidae. Wiebelsheim: Aula Verlag.
 • [21] Bǎnǎrescu, P.M., Paepke, H.J. (2002). The Freshwater Fishes of Europe volume 5/II: Cyprinidae 2/II: Barbus. Wiebelsheim: Aula Verlag.
 • [22] Miller, P.J. (2003). The Freshwater Fishes of Europe Volume 8, Part I: Mugilidae, Atherinidae, Atherinopsidae, Blenniidae, Odonotbutdae, Gobiidae 1. Wiebelsheim: Aula Verlag.
 • [23] Turan, D., Kottelat, M., Ekmekçi, F.G., İmamoğlu, H.O. (2006). A review of Capoeta tinca, with descriptions of two new species from Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Rev. Suisse De Zool. 113(2), 421-436.
 • [24] Özuluğ, M., Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22(2), 107-148.
 • [25] Turan, D., Japoshvili, B., Aksu, İ., Bektaş, Y. (2016). Description of two new species of the genus Gobio (Teleostei: Cyprinidae) from the Black Sea coast of Turkey. Zoology in the Middle East. 62(2), 112–124.
 • [26] Holčík, J. (1989). The Freshwater Fishes of Europe Volume 1/II General Introduction to Fishes Acpenseriformes. Wiebelsheim: Aula Verlag.
 • [27] Bǎnǎrescu, P.M., Bogutskaya N.G. (2003). Barbus Cuvier, 1816. In Bǎnǎrescu P.M., Bogutskaya N.G. (Eds.), The Freshwater Fishes of Europe Volume 5/II: (Cyprinidae 2/II): Barbus. (pp. 1-10). Wiebelsheim: Aula Verlag.
 • [28] Alekseyev, S.S., Gordeeva, N.V., Matveev, A.N., Samusenok, V.P., Vokin, A.I., Yur’ev, A.L. (2014). Three Sympatric forms of Arctic Charr Salvelinus alpinus Complex (Salmoniformes, Salmonidae) from Lake Kamkanda, Northern Transbaikalia. Journal of Ichthyology. 54(6), 384–408.
 • [29] Kovačić, M. Engin, S. (2008). Two new species of Neogobius (Gobiidae) from northeastern Turkey. Cybium, 32, 73–80.
 • [30] Turan, D., Doğan, E., Kaya, C., Kanyılmaz, M. (2014). Salmo kottelati, a new species of trout from Alakır Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae). ZooKeys, 462, 135–151.
 • [31] Turan, D., Kottelat, M., Kaya, C. (2017b). Salmo munzuricus, a new species of trout from the Euphrates River drainage, Turkey (Teleostei: Salmonidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 28(1), 55-63.
 • [32] Bayçelebi, E., Turan, D. & Japoshvili, B. (2015). Fish fauna of Çoruh River and two first record for Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, https://doi.org/10.4194/1303-2712-v15_4_01
 • [33] Bektaş, Y., Beldüz, A.O. & Turan D. (2013). The phylogenetic position of Turkish populations within the European Bitterling, Rhodeus amarus (Osteichthyes: Cyprinidae). Zoology in the Middle East, 59(1), 39-50.
 • [34] Bogutskaya, N.G., Küçük, F. & Ünlü, E. (2000). Alburnus baliki, a new spedes of cyprinid fish from the Manavgat River system, Turkey. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 11(1), 55-64.
Primary Language en
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9789-3284
Author: Serkan SAYGUN (Primary Author)
Institution: Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Supporting Institution Ordu University Scientific Projects Support Coordination Department
Project Number AR-1697 Research Project
Thanks I would like to thank Halil SULUK and Abdülkerim GÖNEZ from Fatsa Faculty of Marine Sciences for their help in the field surveys. I would also like to thank Research Assistant Enes Fatih PEHLİVAN and Senior Fisheries Engineer Filiz SAYGUN for their support for the research.
Dates

Application Date : September 22, 2020
Acceptance Date : January 12, 2021
Publication Date : April 15, 2021

APA Saygun, S . (2021). The New Record Native and Non-Native Species for the Ichthyofauna of Elekçi Stream (Turkey) . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (1) , 13-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/59796/798644