Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 53 - 68 2021-04-15

Flora of Yassıhöyük (Gordion) (Polatlı/Ankara)
Yassıhöyük (Gordion) Florası (Polatlı/Ankara)

İnci ÇELİK GÜNDOĞMUŞ [1] , Murat EKİCİ [2]


The study area is located about 17 km northwest of Polatlı province, west of Ankara.590 plant specimens were collected from the area between March 2011-February 2013. Identification of the total specimens revealed the presence of 290taxa belonging to 180 genera in 42 families. The number of endemic taxa is 38 (13.10%). The distrubition ratios of the taxa into the phytogeographical regions are as follows: Irano-Turanian 79 (27.24%); Mediterranean 14 (4.82%); Euro-Siberian 5 (1.72%) and widely distributedare 192 (66.20%).
Araştırma alanı, Ankara ilinin batısındaki Polatlı ilçesinin yaklaşık 17 km kuzeybatısında yer almaktadır. 2011- 2013 yılları arasında çalışma alanından toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucu 42 familya ve 180 cinse ait, 290 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. 38 takson endemik olup endemizm oranı %13.10’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: 79’u İran-Turan Elementi (%27.24); 14’ü Akdeniz Elementi (%4.82); 5’i Avrupa-Sibirya Elementi (%1.72); geniş yayılışlılar ile fitocoğrafik bölgesine karar verilemeyenler ise 192 (%66.20)’ dir.
 • [1] Davis, P. H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (1-9), Edinburg: Edinburg University. Press.
 • [2] Zeybek, B. (2007). Porsuk Formasyonu Evaporitlerinin Jeokimyasal İncelemesi, Orta Sakarya Bölgesi, İç Anadolu Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (8-12).
 • [3] Anonim (1992). Ankara İli Arazi Varlığı. Ankara: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü.
 • [4] Anonim (2004). Ankara İklim Verileri. Ankara: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • [5] Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim, (pp.212-326). Ankara: Palme Yayınları.
 • [6] Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburg University. Press.
 • [7] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (1-500), (supple. 2). Edinburgh: Edinburg University. Press.
 • [8] Tutin, G. T., Heywood, V. H., Burges, N.A. (1964-1980). Flora Europaea, (1- 5). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • [9] Guest, E. (1980). Flora of Iraq. Iraq: Published by Ministry of Agriculture and Agrarian Reform.
 • [10] Rechinger, K.H. (1981). Flora Iranica, Graz Austria: Scrophulariaceae I, (pp. 134). Akademische Druck-u. Verlagsanstalt.
 • [11] Baytop, A. (1998). İngilizce - Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi.
 • [12] Stearn, W.T. (1973). Botanical Latin, History, Grammar Syntax, Terminology and Vocobulary, (pp. 379). Great Britain by Redwood Burn Limited Trowbridge & Esher.
 • [13] Greuter, W., Burdet, H. M. & Long, G. (1984-1989). Geneve: Ville de Geneve Med-Checlist Trust of OPTIMA, (1-4). Med-Checklist, Conservatorire et Jardin Botaniques.
 • [14] Güner A. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler. İstanbul: NAMAŞ Nurtan Ambalaj ve Matbaacılık.
 • [15] Brummitt, R.K.& Powell, C. E. (1999). Authors of Plant Names. USA: The Royal Botanic Gardens, Kew.
 • [16] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z.& Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Van 100. Yıl Üniversitesi.
 • [17] IUCN (2001). , UK: Gland, Switzerland and Cambridge.
 • [18] Donner J. (1990). Distribution Maps to P. H. Davis, Flora of Turkey (1-10). Linz: Linzer biol. Breitr.
 • [19] Karaman, S. (2005). Dua Tepe ve Çevresi Florası (Polatlı-Ankara). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [20] Akgül, H. (2001). Kargalı (Polatlı) ve Gölköy (Kalecik) Köy Meralarının Florası. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (106-126).
 • [21] Türker, H. (1990). Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Polatlı Arasında Kalan Bölgenin Florası. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. (88-89).
 • [22] Başkaraağaç, S.(1982). Çile Dağı (Polatlı) Florası. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, (127-132).
 • [23] Yıldırım, M., Ayyıldız, G., Keser, A. M., Tuğ, G. N. ve Yaprak, A. E. (2019). Current Population Sizes, Distribution Areas and Re-Evaluated IUCN Categories of Rare and Endemic Species from Central Anatolia, Turkey: Salsola grandis, Scutellaria yildirimlii and Sideritis gulendamii, Biological Diversity and Conservation, 12(2), 151-160.
Primary Language tr
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4870-4483
Author: İnci ÇELİK GÜNDOĞMUŞ (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3402-177X
Author: Murat EKİCİ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 23, 2020
Acceptance Date : February 20, 2021
Publication Date : April 15, 2021

APA Çelik Gündoğmuş, İ , Ekici, M . (2021). Yassıhöyük (Gordion) Florası (Polatlı/Ankara) . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (1) , 53-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/59796/830260