Year 2021, Volume 14 , Issue 1, Pages 40 - 44 2021-04-15

Endemik amanos sığır kuyruğu (Verbascum amanum BOISS) ve Belen sığır kuyruğunun (Verbascum caesareum) tıbbi özellikleri
Medicinal properties of endemic Amanus mullein (Verbascum amanum BOISS) and Belen mullein (Verbascum caesareum) plant

Selim TAŞGIN [1] , Hasan ASİL [2]


Bu çalışma endemik Amanos Sığırkuyruğu ile Belen sığırkuyruğunun uçucu bileşenlerini ortaya çıkarmak için bitki eksratte edilmiş ve ultrasonic banyo yapılarak GS-MS analizi yapılmıştır. GC-MS kütüphanesinde sonuçlarına göre uçucu bileşenler kıyaslandığında, Amanos Sığırkuyruğunda kimyasal uçucu bileşenlerinin benzerlik ilişkileri için toplam on üç bileşen bulunmuştur. Belen Sığırkuyruğunda ise toplam on dört bileşen tespit edildi. Bu bileşenlerin biyoaktiviteleri incelenmiş ve özetlenmiştir. Amanos Sığırkuyruğu uçucu bileşiklerin en yüksek pik alanları sırasıyla 11-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)-, 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, 2-Dodecanol ve Cyclohexasiloxane, dodecamethyl’dir. Belen Sığırkuyruğu uçucu bileşikleri en yüksek pik alanları sırasıyla 8-Octadecenoic acid, methyl ester, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl, 1-Hexadecanol, Cyclohexasiloxane, dodecamethyl ve Cyclopropane, octyl-‘dir. Endemik Amanos Sığırkuyruğu ve Belen Sığırkuyruğu bitkisi tıbbi bitki özelliğinde bitki oldukları ortaya çıkarılmıştır.
This study was carried out in order to reveal the volatile components of the endangered Amanos mullein and Belen mullein tail by using the ultrasonic bath and GS-MS analysis. According to the results of the GC-MS library, compared to volatile components, a total of thirteen components were found in the Amanos mullein for the similarity relationships of chemical volatile components. Fourteen components were detected in the Belen mullein. Bioactivities of these components have been examined and summarized. The highest peak areas of Amanos mullein volatile compounds are 11-Octadecenoic acid, methyl ester, (Z)-, 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, 2-dodecanol and Cyclohexasiloxane, dodecamethyl respectively. The highest peak areas of Bellen mullein volatile compounds are 8-Octadecenoic acid, methyl ester, 2-pyrrolidone, 1-methyl, 1-hexadecanol, cyclohexasiloxane, Dodecamethyl, and cyclopropane, Octyl-respectively. Endemic Amanos mullein and Belen mullein plant were found to be medicinal plants.
 • [1] Şener, A. &, Dulger, B., (2009). Antimicrobialactivity of theleaves of Verbascum sinuatum L. on microorganisms isolated from urinary tract infection. African Journal of Microbiology Research 3(11):778-781
 • [2] Tatlı, İ.İ. & Akdemir, Z., (2004). Chemical Constituents of Verbascum L. Species. FABAD J.Pharm. Sci., 29:93-107
 • [3] Kozan, E., Çankaya, İ.T., Kahraman, Ç., Akkol, E.K. & Akdemir, Z., (2011). The in vivo anthelmintic efficacy of some Verbascum species growing in Turkey.Experimental Parasitology, 129:211–214
 • [4] Tekeli, Y., Danahaliloğlu, H. & Güzel, Y., (2014). Hatay Bölgesinde Yetişen Bazı Verbascum Türlerinin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi, MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (2): 26-33.
 • [5] Mabberley, D.J. (2008). Mabberley’s plant-book (3th ed.). Cambridge University Press, Cambridge: XVIII + 1021
 • [6] Huber-Morath, A. (1978). Verbascum L. In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 461−603.
 • [7] Davis, P.H, Mill, R.R & Tan, K. (1988). Verbascum L. In: Davis, P.H. et al. (Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean, 191−193, Islands. V. 10 (Suppl. 1), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh,
 • [8] Karavelioğulları, F.A. (2012). Verbascum L. In: Güner, A, Aslan, S, Ekim, T, Vural, M. & Babaç, M.T. (eds.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 850−870.
 • [9] Erik, S. & Tarıkahya, B., (2004). On Flora of Turkey. Kebir by, 6, 139-163.
 • [10] Ekim, T. (2007). Türkiye’nin Nadir Endemikleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 11213, 465
 • [11] Torlak, H., Vural, M & Aytaç, Z., (2010). Endemic Plants of Turkey, Ministry Culture and Tourism Central Directorate of Revolving Funds, Ankara
 • [12] Ocak, A., Kayıkçı, S. & Güzel, Y. (2014) Antakya’nın Doğal Bitkileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:3, 510-512
 • [13] Lozano, P., Delgado, D., Gomez, D., Rubio, M. & Iborra J.L. (2000). A non-destructive method to determine the safranal content of saffron (Crocus sativus L.) by supercritical carbon dioxide extraction combined with high-performance liquid chromatography and gas chromatography, J. Biochem. Biophys. Methods 43, 367–378
 • [14] Kanakis, C.D., Daferera, D.J., Tarantilis, P.A. & Polissiou, M.G. (2004). Qualitative determination of volatile compounds and quantitative evaluation of safranal and 4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde (HTCC) in Greek saffron, Journal of Agricultural and Food Chemistry Volume 52, Issue 14, Pages 4515-4521
 • [15] Jerkovic, I., Mastelic, J., Marijianovic, Z., Klein, Z. & Jelic, M. (2007). Comparison of hydrodistillation and ultrasonic solvent extraction for the isolation of volatile compounds from two unifloral honeys of Robinia pseudoacacia L. and Castanea sativa L., Ultrasonics Sonochemistry 14, 750–756 [16] Pan, J., Xia, X.X. & Liang, J. (2008). Analysis of pesticide multi-residues in leafy vegetables by ultrasonic solvent extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Ultrasonics Sonochemistry 15, 25–32.
 • [17] Heravi, M.J., Parastar & H., Najafabadi, H.E. (2009). Characterization of volatile components of Iranian saffron using factorial-based response surface modeling of ultrasonic extraction combined with gas chromatography–mass spectrometry analysis, Journal of Chromatography A, 1216, 6088–6097
 • [18] Göktürk, E , Asil, H . (2018). Hatay/Kırıkhan’da Yetiştirilen Safran (Crocus sativus L.) Stigmasının Ekstraktının GC-MS analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (3), 317-321. DOI: 10.30910/turkjans.448375
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8606-0626
Author: Selim TAŞGIN (Primary Author)
Institution: Zeytincilik Araştırma Enstitüsü-Hatay
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3690-1789
Author: Hasan ASİL
Institution: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 31, 2020
Acceptance Date : February 14, 2021
Publication Date : April 15, 2021

APA Taşgın, S , Asil, H . (2021). Endemik amanos sığır kuyruğu (Verbascum amanum BOISS) ve Belen sığır kuyruğunun (Verbascum caesareum) tıbbi özellikleri . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (1) , 40-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/59796/851353