Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ankara Üniversitesi 10. Yıl (Beşevler) Yerleşkesi’nin kuş çeşitliliği

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 325 - 333, 15.08.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.888196

Abstract

Ankara Üniversitesi 10. Yıl (Beşevler) Yerleşkesi kuş çeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada yerleşke içerisinde 14 takımdan 28 farklı familyaya ait 66 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 20 tanesi yerli, 28 tanesi geçit, 4 tanesi yaz göçmeni ve 14 tanesi de kış göçmenidir. Yerleşke sınırları içerisinde 13 türün kesin ürediği belirlenmiştir. Buna ilaveten 4 türün üreme olasılığının yüksek (kuvvetle olası), 2 tanesinin ise üremesinin olası olduğu tespit edilmiştir. İç Anadolu Bölgesi, birçok göçmen türün ilkbaharda kuzey yarım küredeki üreme alanlarına, sonbaharda ise güney yarımküredeki kışlama alanlarına giderken kullandığı dünyadaki 8 ana göç rotasından birisi olan Karadeniz/Akdeniz göç güzergahı üzerinde bulunur. Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi sadece göç sırasında değil hem üreyen hem de yıl boyu görülen yerli kuşlara da ev sahipliği yaparak kentsel ekosistemin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlayan bu önemli göç yolu üzerinde yer alır.

References

 • [1] TÜİK. (2021). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109. (Erişim: 06.08.2021)
 • [2] Bayar, R., & Karabacak, K. (2020). Arazi Örtüsü Üzerindeki Beşeri Etkinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği. Coğrafya Dergisi – Journal of Geography, 41, 29 - 43. Doi: 10.26650/JGEOG2019-0043
 • [3] BirdLife International. (2021). IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 06/08/2021.
 • [4] https://ebird.org/region/TR-06?yr=all (Erişim: 06.08.2021)
 • [5] Kirwan, G.M., Boyla, K.A., Castell, P., Demirci, B., Özen, M., Welch, H., & Marlow, T. (2008). The Birds of Turkey: The Distribution, Taxonomy and Breeding of Turkish Birds. London, UK: Christopher Helm. [6] Müller, N., Werner, P., Kelcey, J.G. (2010). Urban biodiversity and design. Oxford: Wiley.
 • [7] Özkan, L., & Keten, A. (2020). Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Kuşları ve Diğer Yaban Hayatı Elemanları. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 16 (1), 62-72.
 • [8] https://parselsorgu.tkgm.gov.tr (Erişim: 06.08.2021)
 • [9] Altındağ, A. (Ed.). (2021). Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi Biyoçeşitliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • [10] Başköse, İ., Körüklü, S.T., & Yaprak, A.E. (2020). The Plant Biodiversity of Ankara University 10. yıl (Beşevler) campus. Biological Diversity and Conservation. 13(3), 217-231. Doi: 10.46309/biodicon.2020. 784491
 • [11] Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A., & Mustoe, S. (2006). Bird Census Tecniques. London: Academic Press Limited.
 • [12] Hagemeijer, E.J.M., & Blair, J. (1997). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London, UK: T & A D Poyser.
 • [13] Boyla, K.A., Sinav, L., & Dizdaroğlu, D.E. (2019). Türkiye Üreyen Kuş Atlası. İstanbul: WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı.
 • [14] Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D., & Grant, J.P. (2010). Collins Bird Guide. The most complete field guide to the Birds of Britain and Europe (Second edition). London: Harper Collins Publishers.
 • [15] Gill, F., Donsker, D., & Rasmussen, P. (Eds). (2021). IOC World Bird List v11.1. (Erişim tarihi: 06.08.2021)
 • [16] TRAKUŞ. (2020). Türkiye Kuş Türleri Listesi, Türkiye’nin Anonim Kuşları. https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=tur_arama (Erişim: 08.08.2021)
 • [17] del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A., & Fishpool, L.D.C. (2014). Handbook of the Birds of the World and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. (Lynx Edicions) Barcelona, Spain and Cambridge, UK: BirdLife International.
 • [18] Barış, Y.S. & Boyla, K.A. (2021). Dünya Kuşlarının Türkçe İsimleri. http://www.kustr.org/kusisimleri/ Erişim: 06.08.2021)
 • [19] IUCN. (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-3. https://www.iucnredlist.org ISSN 2307-8235. (Erişim: 06.08.2021)
 • [20] Berthold, P. (1993). Bird Migration: A General Survey. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0-19-854692-0
 • [21] Bacak, E., Özkoç, Ö.Ü., Bilgin, S., & Beşkardeş, V. (2015). İstanbul Kuşları. İstanbul: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü. ISBN: 978-605-4610-80-8.
 • [22] Newton, I. (2008). The migration ecology of birds. London: Academic Press.
 • [23] Gill F. B., 2007. Ornithology. Third Edition. New York: W. H. Freeman and Company.
 • [24] Bayar, R. (2020). Ankara Şehri Kentsel Büyüme Alanlarının Arazi Uygunluk Analizi. DTCF Dergisi, 60(1), 39 – 59. Doi: 10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.3
 • [25] Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., & Lise, Y. (2006). Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Deneği.
 • [26] Keşaplı Can, Ö., & Bilgin, C.C. ( 2005). Stopover ecology of some passerines at Ankara (Central Turkey). Ring, 27(2), 127-136. Doi: 10.2478/v10050-008-0021-2.
 • [27] Özbahar, İ. (2005). Breeding Biology, Population Size and Spatial Distribution of a Common Nightingale (Luscinia megarhynchos Brehm, 1831) Population at Yalıncak (ANKARA). Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 55.
 • [28] Göçer, E. (2018). Eymir Gölü ve Odtü Kampüsü’nde İshakkuşu (Otus scops) popülasyonunun üreme ekolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49.
 • [29] Kurt, L., Yiğit, N., Çelik, M., Yazgan, M., Dilaver, Z., Körüklü, S.T., & Özenalp, V. (2012). Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinin Doğal Sit Niteliklerinin Değerlendirilmesi, Tespit ve Tesciline İlişkin Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.
 • [30] Per, E. (2018). The spread of the Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri, in Turkey between 1975 and 2015 (Aves: Psittacidae). Zoology in the Middle East, 64(4), 297-303. Doi: 10.1080/09397140.2018.1511294
 • [31] Butler, C.J., Cresswell, W., Gosler, A., & Perrins, C. (2013). The breeding biology of Rose-ringed Parakeets Psittacula krameri in England during a period of rapid population expansion. Bird Study, 60(4), 527-532. Doi: 10.1080/00063657.2013.836154
 • [32] Şahin, D., & Arslangündoğdu, Z. (2019). Breeding status and nest characteristics of Rose-Ringed (Psittacula krameri) and Alexandrine Parekeets (Psittacula eupatria) in İstanbul’s City Parks. Applied Ecology and Environmental Research, 17(2), 2461-2471. Doi:10.15666/AEER/1702_24612471
 • [33] Ilyashenko, E.I., Ilyashenko, V. Yu., Andryushchenko, Yu. A., Belik, V.P., Gavrilov, A.E., & Goroshko, O.A., ... Mudrik, E.A. (2020). Preliminary results of Demoiselle Crane tagging in 2018 and 2019. Newsletter of Crane Working Group of Eurasia No: 15. Crane Working Group of Eurasia Severtsov’ Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Science
 • [34] https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=d1df97e004d647728f493b5e22f69d9d (Erişim: 08.08.2021)
 • [35] Seto, K.C., Fragkias, M., Güneralp, B., & Reilly, M.K. (2011). A meta-analysis of global urban land expansion. PLoS ONE, 6(8), e23777. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023777

The bird diversity of Ankara University 10. Yıl (Beşevler) Campus

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 325 - 333, 15.08.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.888196

Abstract

It was aimed to determine the bird diversity of Ankara University 10. Yıl (Beşevler) Campus that 66 bird species from 28 families and 14 orders have been identified on the campus in this study. Of the species observed on campus, 20 are residents, 28 are passage migrants, 4 are summer migrants, and 14 are winter migrant species. The number of confirmed breeding species within the campus were 13. In addition, 4 species were found to have a high probability of breeding (probable) while 2 were found a possibility of breeding (possible). Many bird species migrate to their breeding sites in the northern hemisphere in spring and back to wintering sites in the southern hemisphere in autumn through the Central Anatolia Region that is located on the Mediterranean/ Black Sea migration flyway. Ankara University 10.Yıl Campus is also on these important migration route with making a significant contribution to the biodiversity of the urban ecosystem by hosting not only migrating birds but also breeding, wintering, and resident birds.

References

 • [1] TÜİK. (2021). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109. (Erişim: 06.08.2021)
 • [2] Bayar, R., & Karabacak, K. (2020). Arazi Örtüsü Üzerindeki Beşeri Etkinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği. Coğrafya Dergisi – Journal of Geography, 41, 29 - 43. Doi: 10.26650/JGEOG2019-0043
 • [3] BirdLife International. (2021). IUCN Red List for birds. Downloaded from http://www.birdlife.org on 06/08/2021.
 • [4] https://ebird.org/region/TR-06?yr=all (Erişim: 06.08.2021)
 • [5] Kirwan, G.M., Boyla, K.A., Castell, P., Demirci, B., Özen, M., Welch, H., & Marlow, T. (2008). The Birds of Turkey: The Distribution, Taxonomy and Breeding of Turkish Birds. London, UK: Christopher Helm. [6] Müller, N., Werner, P., Kelcey, J.G. (2010). Urban biodiversity and design. Oxford: Wiley.
 • [7] Özkan, L., & Keten, A. (2020). Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Kuşları ve Diğer Yaban Hayatı Elemanları. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 16 (1), 62-72.
 • [8] https://parselsorgu.tkgm.gov.tr (Erişim: 06.08.2021)
 • [9] Altındağ, A. (Ed.). (2021). Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi Biyoçeşitliliği. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • [10] Başköse, İ., Körüklü, S.T., & Yaprak, A.E. (2020). The Plant Biodiversity of Ankara University 10. yıl (Beşevler) campus. Biological Diversity and Conservation. 13(3), 217-231. Doi: 10.46309/biodicon.2020. 784491
 • [11] Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A., & Mustoe, S. (2006). Bird Census Tecniques. London: Academic Press Limited.
 • [12] Hagemeijer, E.J.M., & Blair, J. (1997). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London, UK: T & A D Poyser.
 • [13] Boyla, K.A., Sinav, L., & Dizdaroğlu, D.E. (2019). Türkiye Üreyen Kuş Atlası. İstanbul: WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı.
 • [14] Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D., & Grant, J.P. (2010). Collins Bird Guide. The most complete field guide to the Birds of Britain and Europe (Second edition). London: Harper Collins Publishers.
 • [15] Gill, F., Donsker, D., & Rasmussen, P. (Eds). (2021). IOC World Bird List v11.1. (Erişim tarihi: 06.08.2021)
 • [16] TRAKUŞ. (2020). Türkiye Kuş Türleri Listesi, Türkiye’nin Anonim Kuşları. https://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=tur_arama (Erişim: 08.08.2021)
 • [17] del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A., & Fishpool, L.D.C. (2014). Handbook of the Birds of the World and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. (Lynx Edicions) Barcelona, Spain and Cambridge, UK: BirdLife International.
 • [18] Barış, Y.S. & Boyla, K.A. (2021). Dünya Kuşlarının Türkçe İsimleri. http://www.kustr.org/kusisimleri/ Erişim: 06.08.2021)
 • [19] IUCN. (2021). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-3. https://www.iucnredlist.org ISSN 2307-8235. (Erişim: 06.08.2021)
 • [20] Berthold, P. (1993). Bird Migration: A General Survey. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0-19-854692-0
 • [21] Bacak, E., Özkoç, Ö.Ü., Bilgin, S., & Beşkardeş, V. (2015). İstanbul Kuşları. İstanbul: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü. ISBN: 978-605-4610-80-8.
 • [22] Newton, I. (2008). The migration ecology of birds. London: Academic Press.
 • [23] Gill F. B., 2007. Ornithology. Third Edition. New York: W. H. Freeman and Company.
 • [24] Bayar, R. (2020). Ankara Şehri Kentsel Büyüme Alanlarının Arazi Uygunluk Analizi. DTCF Dergisi, 60(1), 39 – 59. Doi: 10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.3
 • [25] Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., & Lise, Y. (2006). Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Deneği.
 • [26] Keşaplı Can, Ö., & Bilgin, C.C. ( 2005). Stopover ecology of some passerines at Ankara (Central Turkey). Ring, 27(2), 127-136. Doi: 10.2478/v10050-008-0021-2.
 • [27] Özbahar, İ. (2005). Breeding Biology, Population Size and Spatial Distribution of a Common Nightingale (Luscinia megarhynchos Brehm, 1831) Population at Yalıncak (ANKARA). Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 55.
 • [28] Göçer, E. (2018). Eymir Gölü ve Odtü Kampüsü’nde İshakkuşu (Otus scops) popülasyonunun üreme ekolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 49.
 • [29] Kurt, L., Yiğit, N., Çelik, M., Yazgan, M., Dilaver, Z., Körüklü, S.T., & Özenalp, V. (2012). Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinin Doğal Sit Niteliklerinin Değerlendirilmesi, Tespit ve Tesciline İlişkin Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.
 • [30] Per, E. (2018). The spread of the Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri, in Turkey between 1975 and 2015 (Aves: Psittacidae). Zoology in the Middle East, 64(4), 297-303. Doi: 10.1080/09397140.2018.1511294
 • [31] Butler, C.J., Cresswell, W., Gosler, A., & Perrins, C. (2013). The breeding biology of Rose-ringed Parakeets Psittacula krameri in England during a period of rapid population expansion. Bird Study, 60(4), 527-532. Doi: 10.1080/00063657.2013.836154
 • [32] Şahin, D., & Arslangündoğdu, Z. (2019). Breeding status and nest characteristics of Rose-Ringed (Psittacula krameri) and Alexandrine Parekeets (Psittacula eupatria) in İstanbul’s City Parks. Applied Ecology and Environmental Research, 17(2), 2461-2471. Doi:10.15666/AEER/1702_24612471
 • [33] Ilyashenko, E.I., Ilyashenko, V. Yu., Andryushchenko, Yu. A., Belik, V.P., Gavrilov, A.E., & Goroshko, O.A., ... Mudrik, E.A. (2020). Preliminary results of Demoiselle Crane tagging in 2018 and 2019. Newsletter of Crane Working Group of Eurasia No: 15. Crane Working Group of Eurasia Severtsov’ Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Science
 • [34] https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=d1df97e004d647728f493b5e22f69d9d (Erişim: 08.08.2021)
 • [35] Seto, K.C., Fragkias, M., Güneralp, B., & Reilly, M.K. (2011). A meta-analysis of global urban land expansion. PLoS ONE, 6(8), e23777. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023777

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Arzu GÜRSOY ERGEN (Primary Author)
FACULTY OF SCIENCE
0000-0001-7776-6571
Türkiye

Supporting Institution Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number Proje No: 18B0430001
Thanks Desteklerinden dolayı Z. Deniz Yalçın, Evrim Sönmez ve Ahmet Ergen’e, A.Ü Yapı İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Barışcan Öztürk’e, Doğa Araştırmaları Derneği’nden Güler Bozok ve Ömral Ü. Özkoç’a teşekkür ederim.
Publication Date August 15, 2021
Application Date February 28, 2021
Acceptance Date August 16, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 2

Cite

APA Gürsoy Ergen, A. (2021). Ankara Üniversitesi 10. Yıl (Beşevler) Yerleşkesi’nin kuş çeşitliliği . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (2) , 325-333 . DOI: 10.46309/biodicon.2021.888196

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Turkey
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Turkey.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578