Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Different Nitrogen Doses on Yield and Yield Components of Basil (Ocimum basilicum L.) Plant

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 242 - 248, 15.08.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.927104

Abstract

In this study, It is aimed to determine the effect on yield and yield components of basil (Ocimum basilicum L.) of different nitrogen doses (0, 3, 6, 9, 12 and 15 kg da-1). The study was carried out in a randomized complete block design with three replications under Eskişehir ecological conditions in 2019-2020. The plant height, fresh herb yield, fresh and dry leaf yields, essential oil content and essential oil yield of Ocimum basilicum L. were investigated in the study and the effect of different nitrogen doses on examined all parameters were found to be significant. The results (2019 and 2020 mean) obtained from the experiment showed that fresh herba yield, fresh leaf yield, dry leaf yield and essential oil yield ranged between 748.00-1617.80 kg da-1, 449.55-1062.40 kg da-1, 89.76-166.63 kg da-1 and 0.79-1.24 L da-1, respectively. In addition, essential oil contents were determined between 0.72-0.88%. Considering the results obtained from the study, the most suitable nitrogen dose that can be recommended for dry leaf and essential oil production in basil (Ocimum basilicum L.) cultivation under Eskişehir and similar ecological conditions is 12 kg da-1 and 9 kg da-1, respectively.

References

 • Paton, A., Harley, R. & Harley, M. (1999). Ocimum: An overview of relationships and classification. In: Holm, Y. and Hiltunen, R., Editors, Ocimum. Medicinal and Aromatic Plants, Industrial Profiles, Harwood Academic, Amsterdam.
 • Darrah, H.H. (1988). The Cultivated Basil. Buckeye Printing, Independence, MO.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi Geçmişte ve Bugün (2. Basım). Nobel Tıp Kitapevleri
 • Marotti, M., Piccaglia, R. & Giovanelli, E. (1996). Differences in essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) Italian cultivars related to morphological characteristics. Journal Agricultural Food Chemistry, 44, 3926-3929.
 • Arabacı, O. & Bayram, E. (2004). The effect of nitrogen fertilization and different plant densities on some agronomic and technologic characteristic of Ocimum basilicum L. (Basil). Journal of Agronomy, 3(4), 255-262.
 • Yaldız, G., Gül, F. & Kulak, M. (2015). Herb yield and chemical composition of basil (Ocimum basilicum L.) essential oil in relation to the different harvest period and cultivation conditions. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 12. 10.4314/ajtcam.v12i6.7.
 • Telci, İ., Bayram, E., Yılmaz, G. & Avcı, A.B. (2005). Türkiye’de Kültürü Yapılan Yerel Fesleğen (Ocimum spp.) Genotiplerinin Morfolojik, Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Üstün Bitkilerin Seleksiyonu (Sonuç Raporu), TOGTAG-3102 Nolu Proje, TÜBİTAK
 • Nurzynska-Wierdak, R., Borowski, B. & Dzida, K. (2013). Essential oil composition of sweet basil cultivars as affected by nitrogen and potassium fertilization. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37, 427-436.
 • Karık, Ü., Çiçek, F., Oğur, E., Çınar, O. & Birol, D. (2014). Menemen ekolojik koşullarında bazı ticari ve yerel fesleğen (Ocimum basilicum L.) çeşitlerinin morfolojik, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi , 24 (2), 10-20.
 • Karaca, M., Kara, Ş. & Özcan, M. (2017). Bazı fesleğen (Ocimum basilicum L.) popülasyonlarının herba verimi ve uçucu yağ oranının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2), 160-169.
 • Labra, M., Miele, M., Ledda, B., Grassi, F., Mazzei, M. & Sala, F. (2004). Morphological characterization, essential oil composition and dna genotyping of Ocimum basilicum L. cultivars. Plant Science, 167, 725-731.
 • Asımgil, A. (1996). Şifalı Bitkiler, Timaş Yayınları İstanbul, 352s.
 • Simon, J.E., Quinn, J. & Murray, R.G. (1999). Basil: A Source of Essential Oils. In: Janick, J., Simon, J.E. (Eds.), Advanced in New Crops. Timber Press, Portland, OR, pp. 484e489.
 • Juliani, H.R. & Simon, J.E. (2002). Antioxidant Activity of Basil. In: Janic, J., Whipkey, A. (Eds.), Trends in New Crops and New Uses. ASHS Press, Alexandria, VA, pp. 575e579.
 • Lee, S., Umano, K., Shibamoto, T. & Lee, K. (2005). Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry, 91, 131-137.
 • Chiang, L.C., Ng, L.T., Cheng, P.W., Chiang, W. & Lin, C.C. (2005). Antiviral activites of extracts and selected pure constituents of Ocimum basilicum. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 32, 811-816.
 • Bassole, I.H.N., Meda, A., Bayala, B., Tirogo, S., Franz, C., Novak, J., Nebié, R.C. & Dicko, M.H. (2010). Composition and antimicrobial activities of Lippia multiflora Moldenke, Mentha x piperita L. and Ocimum basilicum L. essential oils and their major monoterpene alcohols alone and in combination, Molecules, 15, 7825-7839.
 • Aboukhalid, K., Faiz, C., Douaik, A., Bakha, M., Kursa, K., Agacka-Mołdoch, M., Machon, N., Tomi, F. & Lamiri, A. (2017). Influence of environmental factors on essential oil variability in Origanum compactum benth. growing wild in Morocco. Chemistry Biodiversity, 14:9, DOI: 10.1002/cbdv.201700158.
 • Telci, İ., Elmastaş, M., Demirtaş, İ., Kacar, O., Aytaç, Z. & Yılmaz, E. (2015). Türkiye’de Kültürü Yapılan Reyhanlarda (Ocimum basilicum L.) Flavonoid ve Fenolik Asit Kompozisyonlarının Araştırılarak Farklı Kemotiplerin Belirlenmesi, Önemli Bileşiklerin Ekolojilere Göre Değişimi ve Antioksidan Potansiyellerinin Karşılaştırılması. 111O677 Nolu Proje, TÜBİTAK.
 • Daneshıan Moghaddam, A.M. (2010). Fesleğen (Ocimum basilicum L.)’ de Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Verim, Verim Ögeleri, Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, Doktora Tezi, 153 syf.
 • Günay, E. & Telci, İ. (2017). Isparta ekolojik koşullarında bazı reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 100-109.
 • ,Isabella Sifola, M. & Barbieri, G. (2006). Growth, yield and essential oil content of three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the field. Sci.Hort. 8, 408–413.
 • Can, M. & Katar, D. (2020). Yapraktan uygulanan farklı organik gübrelerin Mentha x piperita L. ve Mentha spicata L. türlerinin tarımsal ve kalite özelliklerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(3), 361-373.
 • Golcz, A., Politycka, B. & Seidler-Lozykowska, K. (2006). The effect of nitrogen fertilization and stage of plant development on the mass and quality of sweet basil leaves (Ocimum basilicum L.) Herba Polonica, 52 (1/2), 22-30.
 • Mammadov, R. (2014). Tohumlu Bitkilerde Sekonder Metabolitler. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 841, Ankara.
 • Katar, N. & Katar, D. (2020). Effect of Different Row Spaces on Yield and Quality of Anise (Pimpinella anisum) under Eskisehir Ecological Conditions, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 13 (3), 314-321.
 • Katar, N., Katar, D. & Yıldız, E. (2021). Farklı kurutma sürelerinin Zufa/Çördük Otu (Hyssopus officinalis L.) bitkisinin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkisinin belirlenmesi, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 14 (1), 28-34.
 • Katar, D., Can, M. & Katar, N. (2020). Farklı lokasyonların lavandin (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.)’de uçucu yağ oranı ve kimyasal kompozisyonu üzerine etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(3), 546-553.

The effect of different nitrogen doses on yield and yield components of Basil (Ocimum basilicum L.) plant

Year 2021, Volume 14, Issue 2, 242 - 248, 15.08.2021
https://doi.org/10.46309/biodicon.2021.927104

Abstract

Bu araştırmada, farklı azot dozlarının (0, 3, 6, 9, 12 ve 15 kg da-1) reyhan (Ocimum basilicum L.) ‘ın verim ve verim öğeleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Eskişehir ekolojik koşullarında 2019-2020 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, taze herba verimi, taze ve kuru yaprak verimleri, uçucu yağ oranı ve uçucu yağ verimi incelenmiş, farklı azot dozlarının incelenen tüm parametrelerin üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Deneme sonucunda (2019 ve 2020 yılları ortalaması) taze herba verimi, taze yaprak verimi, kuru yaprak verimi ve uçucu yağ verimi sırasıyla 748.00-1617.80 kg da-1, 449.55-1062.40 kg da-1, 89.76-166.63 kg da-1 ve 0.79-1.24 L da-1 arasında değişmiştir. Uçucu yağ oranları ise %0.72-0.88 arasında belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, Eskişehir ve benzer ekolojik koşullarda reyhan (Ocimum basilicum L.) yetiştiriciliğinde kuru yaprak üretimi için 12 kg da-1, uçucu yağ üretimi için ise 9 kg da-1 azot dozu tavsiye edilebilir.

References

 • Paton, A., Harley, R. & Harley, M. (1999). Ocimum: An overview of relationships and classification. In: Holm, Y. and Hiltunen, R., Editors, Ocimum. Medicinal and Aromatic Plants, Industrial Profiles, Harwood Academic, Amsterdam.
 • Darrah, H.H. (1988). The Cultivated Basil. Buckeye Printing, Independence, MO.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi Geçmişte ve Bugün (2. Basım). Nobel Tıp Kitapevleri
 • Marotti, M., Piccaglia, R. & Giovanelli, E. (1996). Differences in essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) Italian cultivars related to morphological characteristics. Journal Agricultural Food Chemistry, 44, 3926-3929.
 • Arabacı, O. & Bayram, E. (2004). The effect of nitrogen fertilization and different plant densities on some agronomic and technologic characteristic of Ocimum basilicum L. (Basil). Journal of Agronomy, 3(4), 255-262.
 • Yaldız, G., Gül, F. & Kulak, M. (2015). Herb yield and chemical composition of basil (Ocimum basilicum L.) essential oil in relation to the different harvest period and cultivation conditions. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 12. 10.4314/ajtcam.v12i6.7.
 • Telci, İ., Bayram, E., Yılmaz, G. & Avcı, A.B. (2005). Türkiye’de Kültürü Yapılan Yerel Fesleğen (Ocimum spp.) Genotiplerinin Morfolojik, Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu ve Üstün Bitkilerin Seleksiyonu (Sonuç Raporu), TOGTAG-3102 Nolu Proje, TÜBİTAK
 • Nurzynska-Wierdak, R., Borowski, B. & Dzida, K. (2013). Essential oil composition of sweet basil cultivars as affected by nitrogen and potassium fertilization. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37, 427-436.
 • Karık, Ü., Çiçek, F., Oğur, E., Çınar, O. & Birol, D. (2014). Menemen ekolojik koşullarında bazı ticari ve yerel fesleğen (Ocimum basilicum L.) çeşitlerinin morfolojik, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi , 24 (2), 10-20.
 • Karaca, M., Kara, Ş. & Özcan, M. (2017). Bazı fesleğen (Ocimum basilicum L.) popülasyonlarının herba verimi ve uçucu yağ oranının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2), 160-169.
 • Labra, M., Miele, M., Ledda, B., Grassi, F., Mazzei, M. & Sala, F. (2004). Morphological characterization, essential oil composition and dna genotyping of Ocimum basilicum L. cultivars. Plant Science, 167, 725-731.
 • Asımgil, A. (1996). Şifalı Bitkiler, Timaş Yayınları İstanbul, 352s.
 • Simon, J.E., Quinn, J. & Murray, R.G. (1999). Basil: A Source of Essential Oils. In: Janick, J., Simon, J.E. (Eds.), Advanced in New Crops. Timber Press, Portland, OR, pp. 484e489.
 • Juliani, H.R. & Simon, J.E. (2002). Antioxidant Activity of Basil. In: Janic, J., Whipkey, A. (Eds.), Trends in New Crops and New Uses. ASHS Press, Alexandria, VA, pp. 575e579.
 • Lee, S., Umano, K., Shibamoto, T. & Lee, K. (2005). Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry, 91, 131-137.
 • Chiang, L.C., Ng, L.T., Cheng, P.W., Chiang, W. & Lin, C.C. (2005). Antiviral activites of extracts and selected pure constituents of Ocimum basilicum. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 32, 811-816.
 • Bassole, I.H.N., Meda, A., Bayala, B., Tirogo, S., Franz, C., Novak, J., Nebié, R.C. & Dicko, M.H. (2010). Composition and antimicrobial activities of Lippia multiflora Moldenke, Mentha x piperita L. and Ocimum basilicum L. essential oils and their major monoterpene alcohols alone and in combination, Molecules, 15, 7825-7839.
 • Aboukhalid, K., Faiz, C., Douaik, A., Bakha, M., Kursa, K., Agacka-Mołdoch, M., Machon, N., Tomi, F. & Lamiri, A. (2017). Influence of environmental factors on essential oil variability in Origanum compactum benth. growing wild in Morocco. Chemistry Biodiversity, 14:9, DOI: 10.1002/cbdv.201700158.
 • Telci, İ., Elmastaş, M., Demirtaş, İ., Kacar, O., Aytaç, Z. & Yılmaz, E. (2015). Türkiye’de Kültürü Yapılan Reyhanlarda (Ocimum basilicum L.) Flavonoid ve Fenolik Asit Kompozisyonlarının Araştırılarak Farklı Kemotiplerin Belirlenmesi, Önemli Bileşiklerin Ekolojilere Göre Değişimi ve Antioksidan Potansiyellerinin Karşılaştırılması. 111O677 Nolu Proje, TÜBİTAK.
 • Daneshıan Moghaddam, A.M. (2010). Fesleğen (Ocimum basilicum L.)’ de Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Verim, Verim Ögeleri, Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenleri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, Doktora Tezi, 153 syf.
 • Günay, E. & Telci, İ. (2017). Isparta ekolojik koşullarında bazı reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 100-109.
 • ,Isabella Sifola, M. & Barbieri, G. (2006). Growth, yield and essential oil content of three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the field. Sci.Hort. 8, 408–413.
 • Can, M. & Katar, D. (2020). Yapraktan uygulanan farklı organik gübrelerin Mentha x piperita L. ve Mentha spicata L. türlerinin tarımsal ve kalite özelliklerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 35(3), 361-373.
 • Golcz, A., Politycka, B. & Seidler-Lozykowska, K. (2006). The effect of nitrogen fertilization and stage of plant development on the mass and quality of sweet basil leaves (Ocimum basilicum L.) Herba Polonica, 52 (1/2), 22-30.
 • Mammadov, R. (2014). Tohumlu Bitkilerde Sekonder Metabolitler. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 841, Ankara.
 • Katar, N. & Katar, D. (2020). Effect of Different Row Spaces on Yield and Quality of Anise (Pimpinella anisum) under Eskisehir Ecological Conditions, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 13 (3), 314-321.
 • Katar, N., Katar, D. & Yıldız, E. (2021). Farklı kurutma sürelerinin Zufa/Çördük Otu (Hyssopus officinalis L.) bitkisinin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkisinin belirlenmesi, Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 14 (1), 28-34.
 • Katar, D., Can, M. & Katar, N. (2020). Farklı lokasyonların lavandin (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.)’de uçucu yağ oranı ve kimyasal kompozisyonu üzerine etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 6(3), 546-553.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Nimet KATAR> (Primary Author)
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
0000-0003-0699-167X
Türkiye


Duran KATAR>
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0003-1340-8040
Türkiye


Mustafa CAN>
Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
0000-0003-1533-7039
Türkiye

Publication Date August 15, 2021
Application Date April 24, 2021
Acceptance Date July 17, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 2

Cite

APA Katar, N. , Katar, D. & Can, M. (2021). The effect of different nitrogen doses on yield and yield components of Basil (Ocimum basilicum L.) plant . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (2) , 242-248 . DOI: 10.46309/biodicon.2021.927104

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578