Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Endemic Verbascum detersile Boiss. & Heldr.'s (Scrophulariaceae) Anatomical Features

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 390 - 395, 15.12.2021

Abstract

“Sığır kuyruğu” olarak bilinen Verbascum L. (Scrophulariaceae) cinsi içinde yer alan Verbascum detersile Boiss. & Heldr. türü ülkemiz için endemik bir türdür. Türkiye, Verbascum cinsi için bir endemizm merkezidir. Bazı Verbascum türleri halk arasında adet sancısını, romatizma ve kulak ağrılarını gidermede, hemoroide karşı, akciğer ve şeker hastalığının tedavisinde, damar sertliğine karşı ve hayvan yaralarını tedavi etmekte kullanıldığı, günümüzde çay, tentür, ve doğal ilaç imalatı için özel olarak yetiştirildiği; geçmişte bronşit, öksürük, ses kısılması, diş ağrısı, kramplar ve ishale karşı kullanıldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada Anadolu’da “Zinemit’’ olarak adlandırılan ve halk ilacı olarak kullanılan endemik V. detersile türünün kök, gövde ve yapraklarından alınan enine kesitlerle anatomik yapısı aydınlatılmıştır.

References

 • [1] Karavelioğulları, F. A. Verbascum L. In: Güner, A. Aslan, S. Ekim, T. Vural, M. ve Babaç, M. T. (eds.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, pp. 850-870.
 • [2] Karavelioğulları, F.A. Yüce, E., & Başer, B. (2014). Verbascum duzgunbabadagensis (Scrophulariaceae), a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa 181(1), 047-053.
 • [3] Karavelioğulları, F.A. Vural, M. Şahin, B., & Aslan, S. (2014). İç Anadolu Bölgesi’nden (Türkiye) yeni bir tür: Verbascum aydogdui (Scrophulariaceae). Bağbahçe Bilim dergisi, 1(3), 63-71.
 • [4] Davis, P. H. Mill, R. R. & Tan, K. (Eds), (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Suplement), Vol.10, University Press, Edinburgh, pp.190-192.
 • [5] Huber-Morath, A. (1971). Die Türkishchen Verbasceen. Kommissionsverlag von Gebrüder Fretz AG, Zürich.
 • [6] Huber-Morath, A. (1978). [Verbascum L.] In: Davis, P.H. (Ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • [7] Karavelioğulları, F. A., & Aytaç, Z. (2008). Revision of the Genus Verbascum L. (Group A) in Turkey. Botany Research Journal, 1(1), 9-32.
 • [8] Karavelioğulları, F.A. (2015a). Verbascum ibrahim-belenlii (Scrophulariaceae), a new species from East Anatolia, Turkey. Phytotaxa 212(3), 246-248. DOI: 10.11646/phytotaxa.212.3.8.
 • [9] Karavelioğulları, F.A. (2015b). Verbascum misirdalianum (Scrophulariaceae), a new species from central Anatolia, Turkey. Phytotaxa 217(1), 96-99. DOI: 10.11646/phytotaxa.217.1.10.
 • [10] Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün), 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • [11] Sinmez, Ç., & Yaşar, A. (2010). Sığırkuyruğu Bitkisinin (Verbascum lasianthum) Hayvanlardaki Çeşitli Deri Hastalıklarındaki Folklorik Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10, 133-139.
 • [12] Çakır, T., & Bağcı, E. (2006). Verbascum euphraticum Bentham ve V. melitenense Boiss (Scrophulariaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J. of Fırat Univ. 18(4), 445-458.
 • [13] Alan, S. Saltan, F. Z. Göktürk, R. S., & Sökmen, M. (2009). Taxonomical Properties of Three Verbascum L. Species Growing In Tukey and Their Antioxidant Activities. Asian Journal of Chemistry, Vol. 21.
 • [14] Küçük, S. Özdemir, F. İşcan., G., & İncesu, Z. (2016). Determination of Cytotoxic and Anticandidal Activities of Three Verbascum L. Species from Turkey V. cheiranthifolium Boiss. var. asperulum Boiss. Murb Monorg V. pycnostachyum Boiss. Heldr. and V. orgyale Boiss Heldr.. Turk. J. Pharm. Sci., 13(3), 318-322.
 • [15] Abougazar, H. Bedir, E. Khan, I. A., & Çalış, I. (2003). Wiedemannioside A-E: New Phenylethanoid Glycosides from the Roots of Verbascum wiedemannianum. Planta Medicai 69(9), 814-819.
 • [16] Lersten, N. R., & Curtis, J. D. (1997). Anatomy and Distribution of Foliar Idioblasts in Scrophularia and Verbascum (Scrophulariaceae). American Journal of Botany 84(12), 1638–1645.
 • [17] Metcalfe, G.R. & Chalk, L. (1979). Anatomy of the Dicotyledons, 1, Oxford Üniv. Press, Second edition, London. [18] Çakır, T., & Bağcı, E. (2003). Verbascum diversifolium Hub.-Mor. ve V. birandianum (Hocst. (Scrophulariaceae) türlerinin taksonomik yönden karşılaştırılması. Ot Sistematik Dergisi, 10(2), 107-127.
 • [19] Çakır, T., & Bağcı, E. (2005). Verbascum anatolicum (Fisch. &Mey.) Hub.-Mor. (Scrophulariaceae) ‘a ait Taksonomik Karakterler Üzerinde Gözlemler. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 17 (1), 151-153.
 • [20] Küçük, S. Gökçe, M. B., & Göktürk, R. S. (2018). Anatomic Studies on Verbascum pestalozzae Boiss. and Verbascum pycnostachyum Boiss. & Heldr.. Turk. J. Pharm. Sci, 15(3),347-353.

Endemik Verbascum detersile Boiss. & Heldr.’nin (Scrophulariaceae) Anatomik Özellikleri

Year 2021, Volume 14, Issue 3, 390 - 395, 15.12.2021

Abstract

“Sığır kuyruğu” olarak bilinen Verbascum L. (Scrophulariaceae) cinsi içinde yer alan Verbascum detersile Boiss. & Heldr. türü ülkemiz için endemik bir türdür. Türkiye, Verbascum cinsi için bir endemizm merkezidir. Bazı Verbascum türleri halk arasında adet sancısını, romatizma ve kulak ağrılarını gidermede, hemoroide karşı, akciğer ve şeker hastalığının tedavisinde, damar sertliğine karşı ve hayvan yaralarını tedavi etmekte kullanıldığı, günümüzde çay, tentür, ve doğal ilaç imalatı için özel olarak yetiştirildiği; geçmişte bronşit, öksürük, ses kısılması, diş ağrısı, kramplar ve ishale karşı kullanıldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada Anadolu’da “Zinemit’’ olarak adlandırılan ve halk ilacı olarak kullanılan endemik V. detersile türünün kök, gövde ve yapraklarından alınan enine kesitlerle anatomik yapısı aydınlatılmıştır.

References

 • [1] Karavelioğulları, F. A. Verbascum L. In: Güner, A. Aslan, S. Ekim, T. Vural, M. ve Babaç, M. T. (eds.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, pp. 850-870.
 • [2] Karavelioğulları, F.A. Yüce, E., & Başer, B. (2014). Verbascum duzgunbabadagensis (Scrophulariaceae), a new species from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa 181(1), 047-053.
 • [3] Karavelioğulları, F.A. Vural, M. Şahin, B., & Aslan, S. (2014). İç Anadolu Bölgesi’nden (Türkiye) yeni bir tür: Verbascum aydogdui (Scrophulariaceae). Bağbahçe Bilim dergisi, 1(3), 63-71.
 • [4] Davis, P. H. Mill, R. R. & Tan, K. (Eds), (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Suplement), Vol.10, University Press, Edinburgh, pp.190-192.
 • [5] Huber-Morath, A. (1971). Die Türkishchen Verbasceen. Kommissionsverlag von Gebrüder Fretz AG, Zürich.
 • [6] Huber-Morath, A. (1978). [Verbascum L.] In: Davis, P.H. (Ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • [7] Karavelioğulları, F. A., & Aytaç, Z. (2008). Revision of the Genus Verbascum L. (Group A) in Turkey. Botany Research Journal, 1(1), 9-32.
 • [8] Karavelioğulları, F.A. (2015a). Verbascum ibrahim-belenlii (Scrophulariaceae), a new species from East Anatolia, Turkey. Phytotaxa 212(3), 246-248. DOI: 10.11646/phytotaxa.212.3.8.
 • [9] Karavelioğulları, F.A. (2015b). Verbascum misirdalianum (Scrophulariaceae), a new species from central Anatolia, Turkey. Phytotaxa 217(1), 96-99. DOI: 10.11646/phytotaxa.217.1.10.
 • [10] Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün), 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • [11] Sinmez, Ç., & Yaşar, A. (2010). Sığırkuyruğu Bitkisinin (Verbascum lasianthum) Hayvanlardaki Çeşitli Deri Hastalıklarındaki Folklorik Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10, 133-139.
 • [12] Çakır, T., & Bağcı, E. (2006). Verbascum euphraticum Bentham ve V. melitenense Boiss (Scrophulariaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J. of Fırat Univ. 18(4), 445-458.
 • [13] Alan, S. Saltan, F. Z. Göktürk, R. S., & Sökmen, M. (2009). Taxonomical Properties of Three Verbascum L. Species Growing In Tukey and Their Antioxidant Activities. Asian Journal of Chemistry, Vol. 21.
 • [14] Küçük, S. Özdemir, F. İşcan., G., & İncesu, Z. (2016). Determination of Cytotoxic and Anticandidal Activities of Three Verbascum L. Species from Turkey V. cheiranthifolium Boiss. var. asperulum Boiss. Murb Monorg V. pycnostachyum Boiss. Heldr. and V. orgyale Boiss Heldr.. Turk. J. Pharm. Sci., 13(3), 318-322.
 • [15] Abougazar, H. Bedir, E. Khan, I. A., & Çalış, I. (2003). Wiedemannioside A-E: New Phenylethanoid Glycosides from the Roots of Verbascum wiedemannianum. Planta Medicai 69(9), 814-819.
 • [16] Lersten, N. R., & Curtis, J. D. (1997). Anatomy and Distribution of Foliar Idioblasts in Scrophularia and Verbascum (Scrophulariaceae). American Journal of Botany 84(12), 1638–1645.
 • [17] Metcalfe, G.R. & Chalk, L. (1979). Anatomy of the Dicotyledons, 1, Oxford Üniv. Press, Second edition, London. [18] Çakır, T., & Bağcı, E. (2003). Verbascum diversifolium Hub.-Mor. ve V. birandianum (Hocst. (Scrophulariaceae) türlerinin taksonomik yönden karşılaştırılması. Ot Sistematik Dergisi, 10(2), 107-127.
 • [19] Çakır, T., & Bağcı, E. (2005). Verbascum anatolicum (Fisch. &Mey.) Hub.-Mor. (Scrophulariaceae) ‘a ait Taksonomik Karakterler Üzerinde Gözlemler. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 17 (1), 151-153.
 • [20] Küçük, S. Gökçe, M. B., & Göktürk, R. S. (2018). Anatomic Studies on Verbascum pestalozzae Boiss. and Verbascum pycnostachyum Boiss. & Heldr.. Turk. J. Pharm. Sci, 15(3),347-353.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Article
Authors

Sevim KÜÇÜK (Primary Author)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
0000-0002-3594-0364
Türkiye


Akın ELMASKAYA
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3744-7562
Türkiye


Süleyman GÖKTÜRK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1959-7578
Türkiye

Publication Date December 15, 2021
Application Date February 25, 2021
Acceptance Date November 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 14, Issue 3

Cite

APA Küçük, S. , Elmaskaya, A. & Göktürk, S. (2021). Endemik Verbascum detersile Boiss. & Heldr.’nin (Scrophulariaceae) Anatomik Özellikleri . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 14 (3) , 390-395 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/66302/863066

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Turkey
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Turkey.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578