Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

New florıstıc records from Anatolıa (B5): Seyfe Lake Nature Protection Area

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 143 - 149, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1062999

Abstract

In this research, the study of "Flora of Seyfe Lake (Kırşehir) Nature Protection Area", which is the doctoral thesis of the author, was used. Seyfe Lake is one of the important wetlands due to the ecosystem characteristics it carries.By evaluating 874 plant samples collected in the research area, 65 families, 237 genera, 383 species, 3 subspecies and 2 varieties were determined. The total number of taxa is 388. 52 species are endemic to Turkey. In the study, 16 taxa (B5) belonging to the families in the 10 volumes of the Flora of Turkey published so far were evaluated as new records. The results of this research are based on the examination of the collected plant sample, field observations, and the compilation of literature information on the subject. The research area, which is located in the center of Central Anatolia, is phytogeographically located in the Iran-Turan region.

References

 • Davis, P.H.(1965-1985). Flora of Turkey and the EastAegean Islands, 1-9, Edinburg: Edinburg University.Press. Edinburgh.
 • Erol, O.(1980). Anadolu’da Kuvatemer Pluviyal ve İnterpluviyal Koşullar ve Özellikle Güney İç Anadolu’da Son Buzul Çağından Bugüne Kadar Olan Çevresel Değişmeler. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 9, 5-16.
 • Çırpıcı, A. (1987). Türkiye’nin Florası ve vejetasyonu Üzerindeki Çalışmalar. Doğa Türk Botanik Dergisi, 11(2), 217-232.
 • Çiçek, N.L., Ertan, Ö.O., Erdoğan, Ö., Didinen, H., Boyacı, Y.Ö., Kara, D., Zeybek, M., & Diken, G.( 2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir (Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(3), 150-162.
 • Elmacı, A., & Obalı, 0.(1992). Kırşehir-Seyfe Gölü Bentik Alg Florası. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1, 41-64.
 • Ramsar Convention.(1971). Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, Heid at Ramsar, Iran 30 January- 3 February, 1971.
 • Gürpınar, T. (1987). Kuş Göçü Açısından Türkiye’nin Önemi, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayatı Uluslararasın Sempozyumu, 16-20, Eylül, İstanbul.
 • Özer, A.Ö.(1990). Sustainable Development Strategy in Regional Planning and A Case Study on Seyfe Region, A Master’s Thesis in Regional Planning. METU, Ankara
 • Evirgen, M., & Gürpınar, T.( 1987). Seyfe ve Yay Gölleri. Çevre ve İnsan Der. 2 (3), 38 - 43.
 • Heywood, V.H., & Tutin, G.T. (1964-1981). Fiora Europeae, Vol: I-V, Cambridge Univ. Press, Cambridge, England. Evan, G., & Townsend, C.C.(1968). Flora of iraq. Vol.9, Baghdad.
 • Hutchinson, J.( 1964). The Genera of Flowering Plants (Angiospermae). Dicotyledones, Vol. 1, Oxford.
 • Donner, J.(1985). Verbreitungsharten zu flora of Turkey, 1-8. Linzer Biologischen Beitrage, 17(1), 1-120.
 • Donner, J. (1987. Verbreitungskarten zu P. H. Davis, Flora of Turkey, 9. Linzer Biologischen Beitrage, 19(1), 3-16.
 • Yıldırımlı, Ş. (1992). Türkiye’den çeşitli kareler için yeni bitki yayılışları. Turkish Journal of Botany, 16(2), 207-214.
 • Erik, S., & Sümbül, H. (1992). Türkiye florasındaki bazı kareler için yeni kayıtlar, Doğa Turk Botanik Dergisi, 16(1), 93 – 103.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., & Yılmazer, Ç.(1998). New records for the squares in the flora of Turkey. Journal of The Faculty of Science Ege University. 10, 29-39.
 • Yıldırımlı, Ş.(1989). Türkiye'den yeni floristik kayıtlar. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, 49-62.
 • Zohary, M. (1973). Geobotanical foundations of the Middle East. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1(2), 739.

Anadolu'dan yeni floristik kayıtlar (B5): Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı

Year 2022, Volume 15, Issue 2, 143 - 149, 15.08.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1062999

Abstract

Bu Araştırmada Yazarın Doktora Tezi olan "Seyfe Gölü (Kırşehir) Tabiatı Koruma Alanının Florası " çalışmasından faydalanılmıştır. Seyfe Gölü, üzerinde taşıdığı ekosistem özelliklerinden dolayı önemli sulak alanlardan biridir. Araştırma alanında toplanan 874 bitki örneğinin değerlendirilmesi ile 65 familya, 237 cins, 383 tür, 3 alt tür, 2 varyete tespit edilmiştir. Toplam takson sayısı 388’dir. 52 tür Türkiye için endemiktir. Çalışmada Türkiye Florasının bugüne kadar yayımlanmış olan 10 cildindeki familyalara ait 16 takson (B5) yeni kayıt olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, toplanan bitki örneğinin incelenmesine, arazi gözlemlerine, konuyla ilgili literatür bilgisinin derlenmesine dayanmaktadır. İç Anadolu’nun merkezinde yer alan araştırma bölgesi fitocoğrafik açıdan Iran-Turan bölgesi içerisinde bulunmaktadır.

References

 • Davis, P.H.(1965-1985). Flora of Turkey and the EastAegean Islands, 1-9, Edinburg: Edinburg University.Press. Edinburgh.
 • Erol, O.(1980). Anadolu’da Kuvatemer Pluviyal ve İnterpluviyal Koşullar ve Özellikle Güney İç Anadolu’da Son Buzul Çağından Bugüne Kadar Olan Çevresel Değişmeler. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 9, 5-16.
 • Çırpıcı, A. (1987). Türkiye’nin Florası ve vejetasyonu Üzerindeki Çalışmalar. Doğa Türk Botanik Dergisi, 11(2), 217-232.
 • Çiçek, N.L., Ertan, Ö.O., Erdoğan, Ö., Didinen, H., Boyacı, Y.Ö., Kara, D., Zeybek, M., & Diken, G.( 2017). Distribution of phytoplankton and its relationship with physicochemical parameters in Lake Eğirdir (Isparta/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 10(3), 150-162.
 • Elmacı, A., & Obalı, 0.(1992). Kırşehir-Seyfe Gölü Bentik Alg Florası. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 1, 41-64.
 • Ramsar Convention.(1971). Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, Heid at Ramsar, Iran 30 January- 3 February, 1971.
 • Gürpınar, T. (1987). Kuş Göçü Açısından Türkiye’nin Önemi, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayatı Uluslararasın Sempozyumu, 16-20, Eylül, İstanbul.
 • Özer, A.Ö.(1990). Sustainable Development Strategy in Regional Planning and A Case Study on Seyfe Region, A Master’s Thesis in Regional Planning. METU, Ankara
 • Evirgen, M., & Gürpınar, T.( 1987). Seyfe ve Yay Gölleri. Çevre ve İnsan Der. 2 (3), 38 - 43.
 • Heywood, V.H., & Tutin, G.T. (1964-1981). Fiora Europeae, Vol: I-V, Cambridge Univ. Press, Cambridge, England. Evan, G., & Townsend, C.C.(1968). Flora of iraq. Vol.9, Baghdad.
 • Hutchinson, J.( 1964). The Genera of Flowering Plants (Angiospermae). Dicotyledones, Vol. 1, Oxford.
 • Donner, J.(1985). Verbreitungsharten zu flora of Turkey, 1-8. Linzer Biologischen Beitrage, 17(1), 1-120.
 • Donner, J. (1987. Verbreitungskarten zu P. H. Davis, Flora of Turkey, 9. Linzer Biologischen Beitrage, 19(1), 3-16.
 • Yıldırımlı, Ş. (1992). Türkiye’den çeşitli kareler için yeni bitki yayılışları. Turkish Journal of Botany, 16(2), 207-214.
 • Erik, S., & Sümbül, H. (1992). Türkiye florasındaki bazı kareler için yeni kayıtlar, Doğa Turk Botanik Dergisi, 16(1), 93 – 103.
 • Seçmen, Ö., Gemici, Y., & Yılmazer, Ç.(1998). New records for the squares in the flora of Turkey. Journal of The Faculty of Science Ege University. 10, 29-39.
 • Yıldırımlı, Ş.(1989). Türkiye'den yeni floristik kayıtlar. Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, 49-62.
 • Zohary, M. (1973). Geobotanical foundations of the Middle East. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1(2), 739.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Articles
Authors

Ömer EYÜBOĞLU> (Primary Author)
Ahievran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Alanları Bölümü
0000-0002-4893-916X
Türkiye

Early Pub Date August 3, 2022
Publication Date August 15, 2022
Application Date January 25, 2022
Acceptance Date March 2, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 2

Cite

APA Eyüboğlu, Ö. (2022). Anadolu'dan yeni floristik kayıtlar (B5): Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (2) , 143-149 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1062999

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578