Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A research on the flora and general vegetation structures of some caves and potholes (Mersin/Türkiye)

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 356 - 368, 15.12.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1180111

Abstract

This research was carried out the the flora and vegetation structure of Astım, Kuruçay, Kepez, Zekerce, Gilindere, Köşkbükü, Taşkuyu Caves and Cennet-Cehennem and Akhayat Potholes in Mersin Province. This study was carried out between the years of 2014 and 2016. In our study, a total of 115 taxa belonging to 46 families and 102 genus were determined. Three of these taxa (2.60%) are endemic. Endemic taxa and their hazard categories are as follows: The category of Alkanna hispida Hub.-Mor. is Endangered (EN), Phlomis leucophracta Hub.-Mor. is Near Threadned (NT) and Stachys rupestris Montbret & Aucher ex Bentham is Least Concern (LC).

References

 • [1] Boissier, E. (1867–1884). Flora Orientalis. Vols. 1-5. Basileae: H.Georg.
 • [2] Boissier, E. (1888). Flora Orientalis. Supplementum. Basileae: H.Georg.
 • [3] Baytop, A. (2010). Plant collectors in Anatolia (Turkey). Phytologia Balcanica, 16(2), 187–213.
 • [4] Davis, P. H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • [5] Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • [6] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • [7] Güner, A. & Ekim, T. (2014). Resimli Türkiye Florası Cilt 1. NGBB Yayınları Flora Dizisi 2, İstanbul: Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • [8] Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., …, Çimen, A.O. (2018). Resimli Türkiye Florası Cilt 2. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları.
 • [9] Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., …, Şen, F. (2022). Resimli Türkiye Florası Cilt 3a. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları.
 • [10] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [11] Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2013). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VI. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 43(1), 33-82.
 • [12] Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2015). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VII. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 45(1), 61-86.
 • [13] Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2017). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VIII. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 47(1), 31-46.
 • [14] Özhatay, N., Kültür, Ş., & Gürdal, B. (2019). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 49(2), 105-120.
 • [15] Avcı, M. (1993). Türkiye'nin flora bölgeleri ve Anadolu Diagonaline coğrafi bir yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi, 28, 225-248.
 • [16] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Ankara: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını.
 • [17] Mersin il haritası. http//:www.cografyaharita.com (Erişim Eylül 2022).
 • [18] Zeren, O. & İspirgil, Y. (2001). Mersin Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Ekoloji Çevre Dergisi, 10(40), 12-16.
 • [19] Everest A. & Rauss, T. (2004). Investigations flora in Mersin: Kozlar Highplateau south Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(5), 802-811.
 • [20] Dinç, M. (2008). The flora of Cocakdere valley (Aslanköy- Mersin). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15(2), 87-114.
 • [21] Yıldızbakan, A., Gündoğdu, E., Fakir, H., Akgün, C. & Ulusoy, H. (2010). Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı. Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını.
 • [22] Yıldıztugay, E. & Küçüködük, M. (2010). The flora of Anamur Antique City and its surroundings (Mersin/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 3(3), 46-63.
 • [23] Yıldıztugay, E. & Küçüködük, M. (2010). Kaş Yaylası ve çevresinin (Anamur - Mersin) florası. Biological Diversity and Conservation, 3(2), 170-184.
 • [24] Savran, A. & Paksoy, M.Y. (2016). Gülek Boğazı’nın (Mersin-Adana) florası. Biological Diversity and Conservation, 9(2), 131-146.
 • [25] Hamzaoğlu, E. & Koç, M. (2019). Dianthus L. (Caryophyllaceae) cinsi için yeni sinonimler. Bağbahçe Bilim Dergisi, 7(2), 1-12.
 • [26] Üzgör Ün, A., Everest, A. & Demirkuş, N. (2021, Ekim 26). Mersin üniversitesi herbaryumunda teşhis edilmeyen asteraceae, fabaceae ve lamiaceae familyalarına ait taksonların teşhisi üzerine bir çalışma. 13th. Internatıonal Congress On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural And Medical Sciences. Cappadocia, Turkey.
 • [27] Topal, A., Palabaş Uzun, S. & Uzun, A. (2022). Mersin ili geofit bitki zenginliği. Turkish Journal of Forest Science, 6(1), 229-254.
 • [28] Mersin İklim Diyagramı. https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/mersin/mersin-245/ (Erişim Eylül 2022).
 • [29] Yıldırım, H. & Gemici, Y. (2010). Türkiye florası için yeni bir kayıt: Anchusa aegyptiaca (L) DC. (Boraginaceae). Biological Diversity and Conservation, 3(2), 68-71.

Bazı mağara ve obrukların (Mersin/Türkiye) flora ve genel vejetasyon yapıları üzerine bir araştırma

Year 2022, Volume 15, Issue 3, 356 - 368, 15.12.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1180111

Abstract

Bu araştırma Mersin (Türkiye) ilindeki doğal ve kültürel sit özelliğ taşıyan Astım Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları, Aşağı Dünya Obruğu (Akhayat), Kuruçay, Kepez, Zekerce, Gilindere, Köşekbükü ve Taşkuyu Mağaralarının genel vejetasyon ve floristik yapısını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma 2014 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Toplanan bitkiler kurutularak herbaryum materyali haline getirilmiş ve teşhisleri yapılmıştır. Araştırmada 46 familya 102 cinse ait, toplam 115 takson belirlenmiştir. Bu taksonlardan üç tanesinin endemik olduğu ve endemizm oranının %2.60 olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada tespit edilen endemik taksonlar; Alkanna hispida Hub.-Mor. (Tehlikede - EN), Phlomis leucophracta Hub.-Mor. (Neredeyse Tehdit Altında - NT) ve Stachys rupestris Montbret & Aucher ex Bentham (En az endişe verici - LC)’dır. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelerinde 2 taksonun Avrupa-Sibirya (%1.73), 7 taksonun İran-Turan (%6.08), 12 taksonun Geniş yayılışlı (%10.43), 38 taksonun fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen (%33.04) ve 56 taksonun Akdeniz (%48.69) elementi olduğu belirlenmiştir.

References

 • [1] Boissier, E. (1867–1884). Flora Orientalis. Vols. 1-5. Basileae: H.Georg.
 • [2] Boissier, E. (1888). Flora Orientalis. Supplementum. Basileae: H.Georg.
 • [3] Baytop, A. (2010). Plant collectors in Anatolia (Turkey). Phytologia Balcanica, 16(2), 187–213.
 • [4] Davis, P. H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • [5] Davis, P. H., Mill, R. R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • [6] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • [7] Güner, A. & Ekim, T. (2014). Resimli Türkiye Florası Cilt 1. NGBB Yayınları Flora Dizisi 2, İstanbul: Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • [8] Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., …, Çimen, A.O. (2018). Resimli Türkiye Florası Cilt 2. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları.
 • [9] Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., …, Şen, F. (2022). Resimli Türkiye Florası Cilt 3a. İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları.
 • [10] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [11] Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2013). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VI. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 43(1), 33-82.
 • [12] Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2015). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VII. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 45(1), 61-86.
 • [13] Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2017). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VIII. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 47(1), 31-46.
 • [14] Özhatay, N., Kültür, Ş., & Gürdal, B. (2019). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX. İstanbul Ecz. Fak. Derg., 49(2), 105-120.
 • [15] Avcı, M. (1993). Türkiye'nin flora bölgeleri ve Anadolu Diagonaline coğrafi bir yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi, 28, 225-248.
 • [16] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. & Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Ankara: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını.
 • [17] Mersin il haritası. http//:www.cografyaharita.com (Erişim Eylül 2022).
 • [18] Zeren, O. & İspirgil, Y. (2001). Mersin Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Ekoloji Çevre Dergisi, 10(40), 12-16.
 • [19] Everest A. & Rauss, T. (2004). Investigations flora in Mersin: Kozlar Highplateau south Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(5), 802-811.
 • [20] Dinç, M. (2008). The flora of Cocakdere valley (Aslanköy- Mersin). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15(2), 87-114.
 • [21] Yıldızbakan, A., Gündoğdu, E., Fakir, H., Akgün, C. & Ulusoy, H. (2010). Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı. Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını.
 • [22] Yıldıztugay, E. & Küçüködük, M. (2010). The flora of Anamur Antique City and its surroundings (Mersin/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 3(3), 46-63.
 • [23] Yıldıztugay, E. & Küçüködük, M. (2010). Kaş Yaylası ve çevresinin (Anamur - Mersin) florası. Biological Diversity and Conservation, 3(2), 170-184.
 • [24] Savran, A. & Paksoy, M.Y. (2016). Gülek Boğazı’nın (Mersin-Adana) florası. Biological Diversity and Conservation, 9(2), 131-146.
 • [25] Hamzaoğlu, E. & Koç, M. (2019). Dianthus L. (Caryophyllaceae) cinsi için yeni sinonimler. Bağbahçe Bilim Dergisi, 7(2), 1-12.
 • [26] Üzgör Ün, A., Everest, A. & Demirkuş, N. (2021, Ekim 26). Mersin üniversitesi herbaryumunda teşhis edilmeyen asteraceae, fabaceae ve lamiaceae familyalarına ait taksonların teşhisi üzerine bir çalışma. 13th. Internatıonal Congress On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural And Medical Sciences. Cappadocia, Turkey.
 • [27] Topal, A., Palabaş Uzun, S. & Uzun, A. (2022). Mersin ili geofit bitki zenginliği. Turkish Journal of Forest Science, 6(1), 229-254.
 • [28] Mersin İklim Diyagramı. https://tr.climate-data.org/asya/tuerkiye/mersin/mersin-245/ (Erişim Eylül 2022).
 • [29] Yıldırım, H. & Gemici, Y. (2010). Türkiye florası için yeni bir kayıt: Anchusa aegyptiaca (L) DC. (Boraginaceae). Biological Diversity and Conservation, 3(2), 68-71.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet Zafer TEL>
Iğdır Üniversitesi Iğdır Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
0000-0002-1204-3839
Türkiye


İshak ORTAÇ>
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-5880-8438
Türkiye


Ergün ÖZUSLU> (Primary Author)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4480-8365
Türkiye

Early Pub Date December 16, 2022
Publication Date December 15, 2022
Submission Date September 27, 2022
Acceptance Date November 27, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 3

Cite

APA Tel, A. Z. , Ortaç, İ. & Özuslu, E. (2022). Bazı mağara ve obrukların (Mersin/Türkiye) flora ve genel vejetasyon yapıları üzerine bir araştırma . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 15 (3) , 356-368 . DOI: 10.46309/biodicon.2022.1180111

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, CiteFactor, Turkey Citation Index, JournalSeek Database, arastirmax, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is registered to “Turkey Citation Index
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, P.K. 86, İki Eylül PTT Merkez, 26000 Eskişehir / Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com; https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : Ersin YÜCEL
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578