Research Article
BibTex RIS Cite

Population Density of Potamon potamios (Olivier 1804) in Gölbaşı (Fish) Lake (Gölbaşı Village/Kırıkhan/Hatay)

Year 2022, Volume: 15 Issue: 3, 369 - 376, 15.12.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1190861

Abstract

To determine the population density of the Potamon potamios (Olivier, 1804) species in Gölbaşı (Fish) Lake (Gölbaşı Village - Kırıkhan - Hatay), samples were collected in July 2020 and 2021. Once a week during the period of 3 weeks, a total of 6 times. Wire cages with one-sided doors that could open inwards were used to capture the fish samples. Fish remains as bait was placed in the cages. To avoid recounting the same individuals, individuals were marked after each count with a water-resistant pen that can be seen in purple light. Collected samples were examined live at the sampling point. During the examination of the samples, male and female individuals were counted and recorded. Enumerated individuals were released back into their habitats after marking. At the end of the census, it was observed that there was a decrease in the population in 2021 with the effect of low rainfall and drought. While the total number of samples detected in 2020 was 196, 84 individuals were detected in 2021. It is thought that the reason for the sudden decrease in the number of individuals is the decrease in the groundwater level due to low precipitation and the withdrawal in the lake level.

References

 • Öntürk, T., (2018)., Examination of Population and Reproductive Characteristics of FreshWater Crab(Potamon potamios (Olivier 1804 ) in Sakarbaşı ( Çifteler ). Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi, 11(1), 5-7
 • Özbek. M. Ustaoglu. M. R. 2006. Check-list of Malacostraca (Crustacea) Species of Turkish Inland Waters. E.U. Journal of Fisheries Aquatic Sciences, (23), 229–234.
 • Geldiay, R., Kocataş, A., (1977). An Investigation on the local Population of the freshwater crabs (Potamon saving 1816) in Türkey and a revision of its taxonomy. Ege Üniv. Fen Fak. Seri B C:1 S: 2. 195-213.
 • Brandis, D., Storch, V., Türkay. M., (2000). Taxonomy and zoogeography of the freshwater crabs of Europe. North Africa and the Middle East. Senckenbergiana Biologica. 80. 5-56.
 • Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/ Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/SA-WEB.pdf
 • Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; https://hatay.ktb.gov.tr/TR-284178/ekoturizm.html
 • ATAN, O., (1969) Egribucak-Karacaören (Hassa), Ceyhanlı-Dazevleri (Kırıkhan) Arasındaki Amanos Dağlarının Jeolojisi, M.T.A. Yayınları, No:139
 • ATALAY, İ., (2006) Toprak Oluşumu, Sınıflandırması ve Coğrafyası, Kişisel Yayınlar.
 • Güzelmansur, A., & Yücel, M. (2013). “Amik Ovası ve çevresinin sürdürülebilir alan kullanım planlaması”. Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, (29), 70-79.
 • Cumberlidge, N. (2008). "Potamon potamios". IUCN Red List of Threatened Species, 2008: e.T135117A4061032. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T135117A4061032.en.
 • Cumberlidge, N. (2009). "Freshwater Crabs and Shrimps (Crustacea: Decapoda) of the Nile Basin". In Henri J. Dumont (ed.). The Nile: Origin, Environments, Limnology and Human Use. Monographiae Biologicae, Vol. 89, 546–562. doi:10.1007/978-1-4020-9726-3_27. ISBN 978-1-4020-9725-6.
 • Cumberlidge, N., & Ng, P. K. L. (2009). Systematics, evolution, and biogeography of the freshwater crabs. In J. W. Martin, K. A. Crandall, & D. L. Felder (Eds.), Crustacean issues: decapod crustacean phylogenetics (pp. 491–504). Leiden: CRC.
 • Cumberlidge, N., Ng, P. K. L., Yeo, D. C. J., Magalhães, C., Campos, M. R., Alvarez, F., et al. (2009). Freshwater crabs and the biodiversity crisis: importance, threats, status, and conservation challenges. Biological Conservation, 142, 1665–1673.
 • Harlıoğlu M.M., Farhadi A., Harlıoğlu A.G. (2018). A review of the freshwater crabs of Turkey (Brachyura, Potamidae). Fish. Aquat. Life, (26), 151-158.
 • Öntürk, T., (2018); The Effect of Water Pollution on Potamonidae Species Populations. Research Journal of Biology Sciences, 11(2), 18-20
 • Öntürk, T., (2018); Investigations on Decapoda Fauna in Eskisehir and Kutahya Environment. International Journal of Environmental Research and Technology, 1(1), 21-24
 • Öntürk, T., (2019). Distribution of Aquatic Ecosystems and Around in Eskisehir. International Journal of Applied Biology and Environmental Science, 1(1), 3-4.
 • İpek, M., and Özbek, M., (2022) An updated and annotated checklist of the Malacostraca (Crustacea) species inhabited Turkish inland waters. Turkish Journal of Zoology, 46(1), 14-66. https://doi.org/10.3906/zoo-2109-12
 • Kumerloeve, H. (1988). “Amik Gölü (The Lake Of Antioch Proposal For Its Revival As Wildlife National Park İn SE Turkey)”. İ. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Dergisi, 53:17-18.
 • Yıldız, M. Z. , Sarıkaya, B. & Bozkurt, M. A. (2019). Hatay İlinin Herpetofaunası (Doğu Akdeniz Bölgesi, Türkiye). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 12 (2), 197-205. DOI: 10.5505/biodicon.2019.93685
 • Yeo, D. C. J., Cumberlidge, N., & Klaus, S. (2014). Preface—freshwater decapod biology in the 21st century. In D. C. J. Yeo, N. Cumberlidge, & S. Klaus (Eds.), Advances in freshwater decapod systematics and biology (pp. 1–6), Crustaceana monographs 19 Netherlands: Brill Publishers.
 • Yeo, D. C. J., Ng, P. K. L., Cumberlidge, N., Magalhães, C., Daniels, S. R., & Campos, M. R. (2008). Global diversity of crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura) in freshwater. In E. V. Balian, C. Lévêque, H. Segers, & K. Martens (Eds.), Freshwater animal diversity assessment (pp. 275–286)., Hydrobiologia 575 Berlin: Springer Press.
 • Darren C.J. Yeo, Sonja Luz, Yixiong Cai, Neil Cumberlidge, Philip J.K. McGowan, Daniel J.J. Ng, Roopali Raghavan, and Geoffrey W.H. Davison (2016). Conservation First: Strategic Planning to Save the Critically Endangered Singapore Freshwater Crab, Johora singaporensis. A Global Overview of the Conservation of Freshwater Decapod Crustaceans p. 359-372. Springer Press.

Gölbaşı (Balık) Gölü (Gölbaşı Köyü / Kırıkhan / Hatay) Potamon potamios (Olivier 1804) popülasyon yoğunluğu

Year 2022, Volume: 15 Issue: 3, 369 - 376, 15.12.2022
https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1190861

Abstract

Potamon potamios (Olivier, 1804) türünün Gölbaşı (Balık) Gölü'ndeki (Gölbaşı Köyü - Kırıkhan - Hatay) popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi amacıyla Temmuz 2020 ve 2021'de belirlenen örnekleme noktalarından örnekler toplanmıştır. Örnekleme 3 hafta boyunca haftada bir olmak üzere toplam 6 kez yapılmıştır. Numuneleri yakalamak için tek taraflı kapıları içeriye doğru açılabilen tel kafesler kullanılmıştır. Kafeslerin içine yem olarak balık kalıntıları konmuştur. Aynı bireylerin tekrar sayılmasını engellemek için, her sayımdan sonra bireyler suya dayanıklı ve mor ışıkta görülebilen kalemle işaretlenmiştir. Örneklerin incelenmesi sırasında, dişi ve erkek bireylerin sayımları yapılmış ve kaydedilmiştir. Sayılan bireyler, işaretlemenin ardından habitatlarına geri bırakılmıştır. Nüfus sayımı sonunda düşük yağış ve kuraklığın da etkisiyle 2021 yılında nüfusta azalma olduğu gözlemlendi. 2020 yılında tespit edilen toplam örnek sayısı 196 iken, 2021 yılında 84 örnek tespit edilmiştir. Birey sayısındaki ani düşüşün nedeninin, yağışların az olması nedeniyle yeraltı su seviyesinin düşmesi ve göl seviyesinin çekilmesi olduğu düşünülmektedir.

References

 • Öntürk, T., (2018)., Examination of Population and Reproductive Characteristics of FreshWater Crab(Potamon potamios (Olivier 1804 ) in Sakarbaşı ( Çifteler ). Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi, 11(1), 5-7
 • Özbek. M. Ustaoglu. M. R. 2006. Check-list of Malacostraca (Crustacea) Species of Turkish Inland Waters. E.U. Journal of Fisheries Aquatic Sciences, (23), 229–234.
 • Geldiay, R., Kocataş, A., (1977). An Investigation on the local Population of the freshwater crabs (Potamon saving 1816) in Türkey and a revision of its taxonomy. Ege Üniv. Fen Fak. Seri B C:1 S: 2. 195-213.
 • Brandis, D., Storch, V., Türkay. M., (2000). Taxonomy and zoogeography of the freshwater crabs of Europe. North Africa and the Middle East. Senckenbergiana Biologica. 80. 5-56.
 • Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/ Belgeler/Korunan%20Alanlar%20Listesi/SA-WEB.pdf
 • Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; https://hatay.ktb.gov.tr/TR-284178/ekoturizm.html
 • ATAN, O., (1969) Egribucak-Karacaören (Hassa), Ceyhanlı-Dazevleri (Kırıkhan) Arasındaki Amanos Dağlarının Jeolojisi, M.T.A. Yayınları, No:139
 • ATALAY, İ., (2006) Toprak Oluşumu, Sınıflandırması ve Coğrafyası, Kişisel Yayınlar.
 • Güzelmansur, A., & Yücel, M. (2013). “Amik Ovası ve çevresinin sürdürülebilir alan kullanım planlaması”. Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, (29), 70-79.
 • Cumberlidge, N. (2008). "Potamon potamios". IUCN Red List of Threatened Species, 2008: e.T135117A4061032. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T135117A4061032.en.
 • Cumberlidge, N. (2009). "Freshwater Crabs and Shrimps (Crustacea: Decapoda) of the Nile Basin". In Henri J. Dumont (ed.). The Nile: Origin, Environments, Limnology and Human Use. Monographiae Biologicae, Vol. 89, 546–562. doi:10.1007/978-1-4020-9726-3_27. ISBN 978-1-4020-9725-6.
 • Cumberlidge, N., & Ng, P. K. L. (2009). Systematics, evolution, and biogeography of the freshwater crabs. In J. W. Martin, K. A. Crandall, & D. L. Felder (Eds.), Crustacean issues: decapod crustacean phylogenetics (pp. 491–504). Leiden: CRC.
 • Cumberlidge, N., Ng, P. K. L., Yeo, D. C. J., Magalhães, C., Campos, M. R., Alvarez, F., et al. (2009). Freshwater crabs and the biodiversity crisis: importance, threats, status, and conservation challenges. Biological Conservation, 142, 1665–1673.
 • Harlıoğlu M.M., Farhadi A., Harlıoğlu A.G. (2018). A review of the freshwater crabs of Turkey (Brachyura, Potamidae). Fish. Aquat. Life, (26), 151-158.
 • Öntürk, T., (2018); The Effect of Water Pollution on Potamonidae Species Populations. Research Journal of Biology Sciences, 11(2), 18-20
 • Öntürk, T., (2018); Investigations on Decapoda Fauna in Eskisehir and Kutahya Environment. International Journal of Environmental Research and Technology, 1(1), 21-24
 • Öntürk, T., (2019). Distribution of Aquatic Ecosystems and Around in Eskisehir. International Journal of Applied Biology and Environmental Science, 1(1), 3-4.
 • İpek, M., and Özbek, M., (2022) An updated and annotated checklist of the Malacostraca (Crustacea) species inhabited Turkish inland waters. Turkish Journal of Zoology, 46(1), 14-66. https://doi.org/10.3906/zoo-2109-12
 • Kumerloeve, H. (1988). “Amik Gölü (The Lake Of Antioch Proposal For Its Revival As Wildlife National Park İn SE Turkey)”. İ. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Dergisi, 53:17-18.
 • Yıldız, M. Z. , Sarıkaya, B. & Bozkurt, M. A. (2019). Hatay İlinin Herpetofaunası (Doğu Akdeniz Bölgesi, Türkiye). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 12 (2), 197-205. DOI: 10.5505/biodicon.2019.93685
 • Yeo, D. C. J., Cumberlidge, N., & Klaus, S. (2014). Preface—freshwater decapod biology in the 21st century. In D. C. J. Yeo, N. Cumberlidge, & S. Klaus (Eds.), Advances in freshwater decapod systematics and biology (pp. 1–6), Crustaceana monographs 19 Netherlands: Brill Publishers.
 • Yeo, D. C. J., Ng, P. K. L., Cumberlidge, N., Magalhães, C., Daniels, S. R., & Campos, M. R. (2008). Global diversity of crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura) in freshwater. In E. V. Balian, C. Lévêque, H. Segers, & K. Martens (Eds.), Freshwater animal diversity assessment (pp. 275–286)., Hydrobiologia 575 Berlin: Springer Press.
 • Darren C.J. Yeo, Sonja Luz, Yixiong Cai, Neil Cumberlidge, Philip J.K. McGowan, Daniel J.J. Ng, Roopali Raghavan, and Geoffrey W.H. Davison (2016). Conservation First: Strategic Planning to Save the Critically Endangered Singapore Freshwater Crab, Johora singaporensis. A Global Overview of the Conservation of Freshwater Decapod Crustaceans p. 359-372. Springer Press.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Conservation and Biodiversity
Journal Section Research Articles
Authors

Tuğrul Öntürk 0000-0002-6358-6112

Early Pub Date December 16, 2022
Publication Date December 15, 2022
Submission Date October 18, 2022
Acceptance Date November 12, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 15 Issue: 3

Cite

APA Öntürk, T. (2022). Population Density of Potamon potamios (Olivier 1804) in Gölbaşı (Fish) Lake (Gölbaşı Village/Kırıkhan/Hatay). Biological Diversity and Conservation, 15(3), 369-376. https://doi.org/10.46309/biodicon.2022.1190861

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ ; "https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon"   for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578