Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Contribution to the earthworm fauna of Edirne province Türkiye (Clitellata, Megadrili)

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 75 - 83, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1119792

Abstract

This study was conducted between September 2019 - June 2021 to determine the earthworm fauna of Edirne province. For this purpose, 79 samples were collected from 14 localities within the borders of Edirne Province. Identification of the samples collected resulted in recording 9 species belonging to 5 genera as follows; Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826), Aporrectodea dubiosa dubiosa (Örley, 1881), Aporrectodea jassyensis jassyensis (Michaelsen, 1891), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), Aporrectodea trapezoides (Duges, 1828), Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826), Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843, Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884), Octolasion lacteum (Örley, 1881).
The species Aporrectodea dubiosa dubiosa (Örley, 1881) and Octolasion lacteum (Örley, 1881) were recorded for the first time from the Thracian part of the Marmara region.

Thanks

I remember my advisor Mr. Prof. Dr. İ. Mete MISIRLIOĞLU with respect who guided me with all his knowledge and experience during my identification. This article is prepared from the thesis written between 2019-2022.

References

 • Mısırlıoğlu İ. M., 2001, Doğanın Gönüllü Bahçıvanları: Topraksolucanları, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 408, s. 78–80.
 • Omodeo, P., 2009, Evolution and biogeography of megadriles (Annelida, Clitellata). Italian J. Zool. 67, 179–201.
 • Mısırlıoğlu, M., 2017a, Topraksolucanları, Biyolojileri, Ekolojileri, Zirai Yönleri, Türkiye Türleri ve Türlerin Taksonomik Özellikleri, Genişletilmiş ve Gözden geçirilmiş 2. Basım, Nobel Yayınları, Ankara, 168 s.
 • Mısırlıoğlu, İ., Valchovski, H., Stojanovic, M., 2018a, Review of the earthworm biodiversity of Turkey and its neighbouring countries (Clitellata, Megadrili). Opuscula Zoologica, 49,p. 141-149.
 • Mısırlıoğlu, M., Tsekova, R., Valchovski, H., 2019a, Distribution of AtlantoMediterranean and Balkan-Anatolian Earthworm Species (Clitellata, Megadrili) in Turkey. Megadrilogica, 25, p. 46-51.
 • Mısırlıoğlu, M., Valchovski, H., Reynolds J.W., 2019b, Updated list of earthworms species from Turkey (Clitellata, Megadrili). Megadrilogica 24(8): 99-106.
 • Csuzdi, CS., Zicsi, A., Mısırlıoğlu, M., 2006, An annotated checklist of the earthworm fauna of Turkey (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa 1175: 1–29.
 • Mısırlıoğlu, M., ve Taştan, S., 2011, A Prelımınary Study On Earthworms (Olıgochaeta, Lumbrıcıdae) Of Bursa Cıty Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Science and Art, Department of Biology, 26480, Eskişehir TURKEY.
 • Csuzdi, CS., ve Zicsi, A., 2003, Earthworms of Hungary (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae). In: Csuzdi, Cs., Mahunka, S. (Eds.). Pedozoologica Hungarica, 1, 271. 1. Hungarian Natural History Muesum, Budapest.
 • Omodeo, P., and Rota, E., 1989, Earthworms of Turkey. Bolletino di Zoologia, 56, 167–199.
 • Szederjesi, T., Pavlicek, T., Coşkun, Y., Csuzdi, C.S., 2014, New earthworm records from Turkey, with description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa, 3764(5): 555–570.
 • Mısırlıoğlu, İ.M., ve Valchovski, H., 2019a, Earthworm (Clitellata; Megadrili) Records from Eskişehir Province Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKU J. Sci. Eng. 19 (2019) 031003 (533-535).
 • Zicsi, A., 1973, Regenwürmer (Oligochaeta: Lumbricidae) aus der Türkei. Acta Zool Hung 19: pp. 217–232.
 • Mısırlıoğlu M., Şen O., Temel V., 2018b, Earthworm (Clitellata, Annelida) Records From Eskişehir, Sakarya and Düzce Provinces, Turkey. KSÜ Tarim ve Doğa Dergisi 21(3), s. 424-427.
 • Perel, T.S.V., 1997, The earthworms of the fauna of Russia, cadaster and key, (Ed. Prof. N. M. Chernova). Academia Nauka, Moscow, 101 p.
 • Sims, R.W., ve Gerard, B.M., 1999, Earthworms Synopsis. British Fauna No. 31. Linn. Soc. Lond., London. 169p.
 • Mısırlıoğlu, M., 2018c, Earthworms from Bursa Uludağ Mountain, with first record of Octolasion cyaneum (Savigny, 1826) from Turkey, Zootaxa, 4394(1), p.141-143.
 • Mısırlıoğlu, M., ve Reynolds, J., 2019, On The Dıstrıbutıon Of The Genus Octodrılus (Clıtellata, Megadrılı) In Turkey, Megadrilogica 25(1), p. 18-20.
 • Mısırlıoğlu, İ.M., ve Valchovski, H., 2019b, Earthworm (Clitellata; Megadrili) Records from Adana Province Sakarya University Journal of Science 23(6), 1106-1109.
 • Mısırlıoğlu, İ. M., 2018b, Türkiye Topraksolucanı Atlası. Eskişehir Osmangazi Yayınları No: 304.
 • Mısırlıoğlu, M., 2018d, Earthworms from Bursa Uludağ Mountain, with first record of Octolasion cyaneum (Savigny, 1826) from Turkey, Zootaxa, 4394(1), p.141-143.

Türkiye Edirne ili topraksolucanı (Clitellata, Megadrili) faunasına katkı

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 75 - 83, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1119792

Abstract

Bu çalışma, Edirne İli solucan faunasını belirlemek amacıyla Eylül 2019 - Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu amaçla Edirne İli sınırları içindeki 14 lokaliteden 79 örnek toplanmıştır. Toplanan örneklerin kimliklendirilmesi sonucunda 5 cinse ait 9 tür aşağıdaki şekilde kayıt altına alınmıştır; Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826), Aporrectodea dubiosa dubiosa (Örley, 1881), Aporrectodea jassyensis jassyensis (Michaelsen, 1891), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), Aporrectodea trapezoides (Duges, 1828), Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826), Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843, Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884), Octolasion lacteum (Örley, 1881).
Aporrectodea dubiosa dubiosa (Örley, 1881) ve Octolasion lacteum (Örley, 1881) türleri Marmara bölgesinin Trakya bölümünden ilk kez bildirilmiştir.

References

 • Mısırlıoğlu İ. M., 2001, Doğanın Gönüllü Bahçıvanları: Topraksolucanları, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 408, s. 78–80.
 • Omodeo, P., 2009, Evolution and biogeography of megadriles (Annelida, Clitellata). Italian J. Zool. 67, 179–201.
 • Mısırlıoğlu, M., 2017a, Topraksolucanları, Biyolojileri, Ekolojileri, Zirai Yönleri, Türkiye Türleri ve Türlerin Taksonomik Özellikleri, Genişletilmiş ve Gözden geçirilmiş 2. Basım, Nobel Yayınları, Ankara, 168 s.
 • Mısırlıoğlu, İ., Valchovski, H., Stojanovic, M., 2018a, Review of the earthworm biodiversity of Turkey and its neighbouring countries (Clitellata, Megadrili). Opuscula Zoologica, 49,p. 141-149.
 • Mısırlıoğlu, M., Tsekova, R., Valchovski, H., 2019a, Distribution of AtlantoMediterranean and Balkan-Anatolian Earthworm Species (Clitellata, Megadrili) in Turkey. Megadrilogica, 25, p. 46-51.
 • Mısırlıoğlu, M., Valchovski, H., Reynolds J.W., 2019b, Updated list of earthworms species from Turkey (Clitellata, Megadrili). Megadrilogica 24(8): 99-106.
 • Csuzdi, CS., Zicsi, A., Mısırlıoğlu, M., 2006, An annotated checklist of the earthworm fauna of Turkey (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa 1175: 1–29.
 • Mısırlıoğlu, M., ve Taştan, S., 2011, A Prelımınary Study On Earthworms (Olıgochaeta, Lumbrıcıdae) Of Bursa Cıty Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Science and Art, Department of Biology, 26480, Eskişehir TURKEY.
 • Csuzdi, CS., ve Zicsi, A., 2003, Earthworms of Hungary (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae). In: Csuzdi, Cs., Mahunka, S. (Eds.). Pedozoologica Hungarica, 1, 271. 1. Hungarian Natural History Muesum, Budapest.
 • Omodeo, P., and Rota, E., 1989, Earthworms of Turkey. Bolletino di Zoologia, 56, 167–199.
 • Szederjesi, T., Pavlicek, T., Coşkun, Y., Csuzdi, C.S., 2014, New earthworm records from Turkey, with description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae), Zootaxa, 3764(5): 555–570.
 • Mısırlıoğlu, İ.M., ve Valchovski, H., 2019a, Earthworm (Clitellata; Megadrili) Records from Eskişehir Province Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKU J. Sci. Eng. 19 (2019) 031003 (533-535).
 • Zicsi, A., 1973, Regenwürmer (Oligochaeta: Lumbricidae) aus der Türkei. Acta Zool Hung 19: pp. 217–232.
 • Mısırlıoğlu M., Şen O., Temel V., 2018b, Earthworm (Clitellata, Annelida) Records From Eskişehir, Sakarya and Düzce Provinces, Turkey. KSÜ Tarim ve Doğa Dergisi 21(3), s. 424-427.
 • Perel, T.S.V., 1997, The earthworms of the fauna of Russia, cadaster and key, (Ed. Prof. N. M. Chernova). Academia Nauka, Moscow, 101 p.
 • Sims, R.W., ve Gerard, B.M., 1999, Earthworms Synopsis. British Fauna No. 31. Linn. Soc. Lond., London. 169p.
 • Mısırlıoğlu, M., 2018c, Earthworms from Bursa Uludağ Mountain, with first record of Octolasion cyaneum (Savigny, 1826) from Turkey, Zootaxa, 4394(1), p.141-143.
 • Mısırlıoğlu, M., ve Reynolds, J., 2019, On The Dıstrıbutıon Of The Genus Octodrılus (Clıtellata, Megadrılı) In Turkey, Megadrilogica 25(1), p. 18-20.
 • Mısırlıoğlu, İ.M., ve Valchovski, H., 2019b, Earthworm (Clitellata; Megadrili) Records from Adana Province Sakarya University Journal of Science 23(6), 1106-1109.
 • Mısırlıoğlu, İ. M., 2018b, Türkiye Topraksolucanı Atlası. Eskişehir Osmangazi Yayınları No: 304.
 • Mısırlıoğlu, M., 2018d, Earthworms from Bursa Uludağ Mountain, with first record of Octolasion cyaneum (Savigny, 1826) from Turkey, Zootaxa, 4394(1), p.141-143.

Details

Primary Language English
Subjects Zoology (Other), Conservation and Biodiversity
Journal Section Research Articles
Authors

Kübra KOÇ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6598-4440
Türkiye


İbrahim Mete MISIRLIOĞLU
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9928-8478
Türkiye


Hakan ÇALIŞKAN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7879-6449
Türkiye

Early Pub Date August 8, 2023
Publication Date August 15, 2023
Submission Date December 21, 2022
Acceptance Date June 19, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Koç, K. , Mısırlıoğlu, İ. M. & Çalışkan, H. (2023). Contribution to the earthworm fauna of Edirne province Türkiye (Clitellata, Megadrili) . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 16 (2) , 75-83 . DOI: 10.46309/biodicon.2023.1119792

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578