Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Şanlıurfa'da yayılış gösteren endemik Verbascum stepporum Murb., ve Verbascum tenue Hub.-Mor., (Scrophulariaceae) türleri üzerinde anatomik araştırmalar

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 132 - 139, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1252992

Abstract

Genel olarak "sıracaotu" olarak bilinen Scrophulariaceae familyası, otsu bitkilerden ve bir cinsi ise çalıdan oluşur. Familyanın yaklaşık olarak 62 cinsi ve 1830 tanınmış türü vardır. Türkiye’de “sığırkuyruğu” olarak tanınan Verbascum L. (Scrophulariaceae, Lamiales) cinsi, Avrupa, Afrika ve Asya'daki ılıman bölgelerde geniş bir dağılım gösteren yaklaşık 360 türden oluşur. Bu cinsin gen merkezi, 256 tür, 131 hibrit ve 13 kısmen yapay gruba bölünmüş 6 ise tam olarak bilinmeyen veya şüpheli kayıt ile temsil edildiği Türkiye'dir. Bunlardan 201 tür Türkiye'ye endemiktir, bu da yaklaşık %80'lik bir endemizm oranını işaret etmektedir. Bu cins, morfolojik olarak otsu ve nadiren küçük çalılar, alternat veya çok nadiren karşılıklı basit veya bölünmüş yapraklara sahip, tabandaki yapraklar bir rozet oluşturur. Çiçekler üstte rasemoz, spika veya panikuladır. Korolla sarı, nadiren menekşe veya mor, kahverengi veya sarımsı veya mavimsi yeşil, rotat, aktinomorfik veya biraz zigomorfik, tek yıllık, iki yıllık veya çok yıllık bitkilerle karakterize edilir. Verbascum türleri geleneksel tıpta uzun süredir kullanılmaktadır. Yaprakları idrar söktürücü, terletici, balgam söktürücü, yatıştırıcı olarak kullanılmış olup, çiçekleri mukolitik ve balgam söktürücü özelliklere sahiptir. İlk kez bu çalışmada Şanlıurfa’da yayılış gösteren endemik Verbascum stepporum ve V. tenue türlerinin kök, gövde ve yapraklarından alınan enine kesitlerle anatomik yapıları karşılaştırılmış ve aydınlatılmıştır.

Supporting Institution

-

Thanks

Şanlıurfa ilinde yapılan arazi çalışmaları esnasında türlerin toplanılmasında yardımlarını esirgemeyen Dr. Mehmet Maruf BALOS’a ve Doktora Öğrencisi Cahit ÇEÇEN’e teşekkür ederiz.

References

 • [1] Dong, X., Mkala, E.M., Mutinda, E.S., Yang, J-X., Wanga, V.O., Oulo, M.A… & Wang, Q-F. (2022). Taxonomy, comparative genomics of Mullein (Verbascum, Scrophulariaceae), with implications for the evolution of Verbascum and Lamiales. BMC Genomics, 23, 566. https://doi.org/10.1186/s12864-022-08799-9
 • [2] Duman, H., Uzunhısarcıklı, M.E., & Özbek, F. (2021). A new natural hybrid of Verbascum L. (Scrophulariacae) from Turkey. Gazi University Journal of Science, 34(4), 937-946.
 • [3] Firat, M. (2022). Verbascum zerdust (Scrophulariaceae), a new species from Bitlis province (Turkey) belonging to section Bothrosperma. Nordic Journal of Botany, doi: 10.1111/njb.03649
 • [4] Huber-Morath, A. (1978). Verbascum L.. In P.H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands (6th ed., pp. 461-603). Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
 • [5] Karavelioğulları, F.A. (2012). Verbascum L.. In A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural & M.T. Babaç (Eds.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (pp. 850-870). İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [6] Jan, F., Jan, B., Dar, M.A., Sofi, F.A., Alsuwayni, B.M., Afzal, S., & Mahomoodally, M.F. (2022). A Review on Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities of Verbascum thapsus. In M.H. Masoodi & M.U. Rehman (Eds.), Edible Plants in Health and Diseases (pp. 483-500). Singapore, Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4959-2_16
 • [7] Kaur, V., & Upadhyaya, K. (2016). Antibacterial activity of Verbascum chinense (Scrophulariaceae) extracts. Int J Curr Microbiol App Sci., 5(4), 578-84.
 • [8] Şanlıurfa Valiliği. (2022). Türkiye Cumhuriyeti, Şanlıurfa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İli 2021 Yılı Çevre Durum Raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/sanliurfa-ilcdr-2021-20221011144631.pdf
 • [9] Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K. (1988). Verbascum L.. In P.H. Davis (Ed. ), Flora of Turkey and the East Aegean, Islands (10 th ed., pp. 191-193). Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
 • [10] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (2012). Verbascum L. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (pp. 850-870). İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [11] Bozdağ, B., Kocabaş, O., Akyol, Y., & Özdemir, C. (2016). A New Staining Method for Hand-Cut in Plant Anatomy Studies. Marmara Pharm J., 20, 184-190. doi: 10.12991/mpj.20162044231
 • [12] Alan, S., & Gökman, A.B. (2015). Investigation of morphological, morphometric and anatomical characteristics of endemic Verbascum orgyale Boiss. & Heldr. Biological Diversity and Conservation, 8(1), 94-103.
 • [13] Tekin, M., & Yılmaz, G. (2018). Anatomical and Palynological Studies on Endemic Verbascum weidemannianum Fisch. & Mey. (Scrophulariaceae) In Turkey. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science, 2(2), 6-15.
 • [14] Aktas, K., Özdemir, C., & Özdemir, B. (2020). Morphology, Anatomy, Palynology and Seed Micromorphology of Turkish Endemic Verbascum exuberans Hub.-Mor. (Scrophulariaceae). Planta Daninha, v38:e020191125. doi: 10.1590/S0100-83582020380100003
 • [15] Küçük, S., Elmaskaya, A., & Göktürk, R.S. (2021). Endemic Verbascum detersile Boiss. & Heldr.'s (Scrophulariaceae) Anatomical Features. Biological Diversity and Conservation, 14(3), 390-395.
 • [16] Özdemir, C., & Altan, Y. (2007). Some morphological and anatomical properties of endemic Verbascum oreophilum C. Koch var. oreophilum (Scrophulariaceae). Afyon Kocatepe Univ J Sci., 7, 429-437.
 • [17] Küçük, N.R. (2017). Anatomical characteristics of endemic Verbascum bellum Hub. and Mor. (Scrophulariaceae). Anadolu Univ J Sci Technol C- Life Sci Biotechnol., 6, 22-30.
 • [18] Lopes, L.K.C., Góes-Neto, L.A.A., & Feio, A.C. (2020). Stem anatomy and its relevance for the taxonomic survey of Selaginella subg. Gymnogynum (Selaginellaceae). Plant Syst. Evol., 306, 13. doi:10.1007/s00606-020-01655-x

Anatomical studies on endemic Verbascum stepporum Murb., and Verbascum tenue Hub.-Mor., (Scrophulariaceae) species distributed in Şanlıurfa

Year 2023, Volume: 16 Issue: 2, 132 - 139, 15.08.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1252992

Abstract

The family Scrophulariaceae, commonly known as "figwort", consists of herbaceous plants and a genus of shrubs. The family has approximately 62 genera and 1830 recognized species. The genus Verbascum L. (Scrophulariaceae, Lamiales), which is known as "the mullein" in Turkey, consists of approximately 360 species, widely distributed in temperate regions of Europe, Africa and Asia. The gene center for this genus is Turkey, where it is represented by 6 imperfectly known or questionable records divided into 256 species, 131 hybrids and 13 partially artificial groups. Of these, 201 species are endemic to Turkey, indicating an endemism rate of approximately 80%. This genus is morphologically herbaceous and seldom small shrubs, with alternate or very rarely opposite simple or divided leaves, leaves at the base forming a rosette. The flowers are racemose, spica or paniculate above. The corolla is characterized by annual, biennial or perennial plants that are yellow, rarely violet or purple, brown or yellowish or bluish green, rotatable, actinomorphic or slightly zygomorphic. Verbascum species have long been used in traditional medicine. Its leaves have been used as diuretic, diaphoretic, expectorant, sedative, and its flowers have mucolytic and expectorant properties. For the first time in this study, the anatomical structures of the endemic Verbascum stepporum and V. tenue species distributed in Şanlıurfa were compared and clarified with sections taken from the roots, stems and leaves.

References

 • [1] Dong, X., Mkala, E.M., Mutinda, E.S., Yang, J-X., Wanga, V.O., Oulo, M.A… & Wang, Q-F. (2022). Taxonomy, comparative genomics of Mullein (Verbascum, Scrophulariaceae), with implications for the evolution of Verbascum and Lamiales. BMC Genomics, 23, 566. https://doi.org/10.1186/s12864-022-08799-9
 • [2] Duman, H., Uzunhısarcıklı, M.E., & Özbek, F. (2021). A new natural hybrid of Verbascum L. (Scrophulariacae) from Turkey. Gazi University Journal of Science, 34(4), 937-946.
 • [3] Firat, M. (2022). Verbascum zerdust (Scrophulariaceae), a new species from Bitlis province (Turkey) belonging to section Bothrosperma. Nordic Journal of Botany, doi: 10.1111/njb.03649
 • [4] Huber-Morath, A. (1978). Verbascum L.. In P.H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands (6th ed., pp. 461-603). Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
 • [5] Karavelioğulları, F.A. (2012). Verbascum L.. In A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural & M.T. Babaç (Eds.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (pp. 850-870). İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [6] Jan, F., Jan, B., Dar, M.A., Sofi, F.A., Alsuwayni, B.M., Afzal, S., & Mahomoodally, M.F. (2022). A Review on Traditional Uses, Phytochemistry, and Pharmacological Activities of Verbascum thapsus. In M.H. Masoodi & M.U. Rehman (Eds.), Edible Plants in Health and Diseases (pp. 483-500). Singapore, Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4959-2_16
 • [7] Kaur, V., & Upadhyaya, K. (2016). Antibacterial activity of Verbascum chinense (Scrophulariaceae) extracts. Int J Curr Microbiol App Sci., 5(4), 578-84.
 • [8] Şanlıurfa Valiliği. (2022). Türkiye Cumhuriyeti, Şanlıurfa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İli 2021 Yılı Çevre Durum Raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/sanliurfa-ilcdr-2021-20221011144631.pdf
 • [9] Davis, P.H., Mill, R.R., & Tan, K. (1988). Verbascum L.. In P.H. Davis (Ed. ), Flora of Turkey and the East Aegean, Islands (10 th ed., pp. 191-193). Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
 • [10] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (2012). Verbascum L. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (pp. 850-870). İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [11] Bozdağ, B., Kocabaş, O., Akyol, Y., & Özdemir, C. (2016). A New Staining Method for Hand-Cut in Plant Anatomy Studies. Marmara Pharm J., 20, 184-190. doi: 10.12991/mpj.20162044231
 • [12] Alan, S., & Gökman, A.B. (2015). Investigation of morphological, morphometric and anatomical characteristics of endemic Verbascum orgyale Boiss. & Heldr. Biological Diversity and Conservation, 8(1), 94-103.
 • [13] Tekin, M., & Yılmaz, G. (2018). Anatomical and Palynological Studies on Endemic Verbascum weidemannianum Fisch. & Mey. (Scrophulariaceae) In Turkey. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science, 2(2), 6-15.
 • [14] Aktas, K., Özdemir, C., & Özdemir, B. (2020). Morphology, Anatomy, Palynology and Seed Micromorphology of Turkish Endemic Verbascum exuberans Hub.-Mor. (Scrophulariaceae). Planta Daninha, v38:e020191125. doi: 10.1590/S0100-83582020380100003
 • [15] Küçük, S., Elmaskaya, A., & Göktürk, R.S. (2021). Endemic Verbascum detersile Boiss. & Heldr.'s (Scrophulariaceae) Anatomical Features. Biological Diversity and Conservation, 14(3), 390-395.
 • [16] Özdemir, C., & Altan, Y. (2007). Some morphological and anatomical properties of endemic Verbascum oreophilum C. Koch var. oreophilum (Scrophulariaceae). Afyon Kocatepe Univ J Sci., 7, 429-437.
 • [17] Küçük, N.R. (2017). Anatomical characteristics of endemic Verbascum bellum Hub. and Mor. (Scrophulariaceae). Anadolu Univ J Sci Technol C- Life Sci Biotechnol., 6, 22-30.
 • [18] Lopes, L.K.C., Góes-Neto, L.A.A., & Feio, A.C. (2020). Stem anatomy and its relevance for the taxonomic survey of Selaginella subg. Gymnogynum (Selaginellaceae). Plant Syst. Evol., 306, 13. doi:10.1007/s00606-020-01655-x

Details

Primary Language Turkish
Subjects Structural Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma MUNGAN KILIÇ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6858-3458
Türkiye


Murat KILIÇ
MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY, MARDİN RESEARCH CENTER
0000-0002-6408-9660
Türkiye

Project Number -
Early Pub Date August 8, 2023
Publication Date August 15, 2023
Submission Date February 18, 2023
Acceptance Date March 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Mungan Kılıç, F. & Kılıç, M. (2023). Şanlıurfa'da yayılış gösteren endemik Verbascum stepporum Murb., ve Verbascum tenue Hub.-Mor., (Scrophulariaceae) türleri üzerinde anatomik araştırmalar . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 16 (2) , 132-139 . DOI: 10.46309/biodicon.2023.1252992

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578