Research Article
BibTex RIS Cite

Erkek incir genetik çeşitliliği üzerine çalışmalar: Erkek incir genetik kaynakları (Ficus carica var. caprificus L.) muhafaza ve karakterizasyonu projesi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 3, 192 - 202, 15.12.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1223530

Abstract

Türkiye'de zengin genetik çeşitliliğe sahip yabani erkek incir ağaçları, değerli gen kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Tozlayıcı olarak kullanılan erkek incir genetik kaynakları, korunması ve geleceğe aktarılması açısından önemlidir. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Aydın/Türkiye), erkek incir genetik kaynaklarının korunmasından birinci derecede sorumlu kurumdur. Türkiye'nin incir yetiştirme bölgelerinde yapılan anket ve seleksiyon çalışmaları ile toplanan erkek incir çeşitlerinin ve genotiplerinin korunması, koleksiyonun yeni çeşit ve genotiplerle zenginleştirilmesi, karakterize edilmesi ve sonraki ıslah çalışmaları için genetik çeşitlilik sağlanması hedeflenmiştir. Erkek incir genetik kaynakları planının oluşturulmasına 1960'larda başlanmıştır. 2022 yılı itibariyle genetik kaynaklarında bulunan çeşit ve genotip sayısı 70'dir. Bu çalışmada; proje çalışması genel hatlarıyla değerlendirilmiş, genetik çeşitlilik konusunda bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. İlek meyvelerinin ortalama meyve ağırlığı 7.71 - 49.40g arasında belirlenmiştir. Meyvelerin doğumu 05 Mart - 08 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Supporting Institution

TAGEM, İncir Araştırma Enstitüsü Müd.

References

 • [1] Aljane F., & Essid, (2018). Characterization and assessment of fig (Ficus carica L.) genetic resources in Tunisia: an overview. In Kallel A., Ksibi M., Dhia, H.B., Khelifi, N (Eds). A. Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions, EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation. ( pp. 1355-1356) Springer, Cham, Switzerland.
 • [2] Ayar, A. (2022). İncir (Ficus carica L.) arazi gen bankaları ve çalışmaları. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 15 (3) , 308-319. DOI: 10.46309/biodicon.2022.1144871.
 • [3] Ayar, A., Seferoğlu, H. & Belge, A. (2022). Sarılop İncir Klonlarının Fenolojik Gözlem Verileri ve Ağaç Gelişim Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 42-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/70074/1030007.
 • [4] Bilgin, AA., Mısırlı, A., Belge, A., & Özen, M. (2020). The pollen and fruit properties of Ficus carica caprificus. International Journal of Fruit Science 20(3), 1696-1705. DOI: 10.1080/15538362.2020.1828226
 • [5] Caliskan, O., Bayazid, S., Ilgin, M., & Karatas, N. (2017). Doğu Akdeniz Bölgesi doğal popülasyonundaki erkek incir (Ficus carica var. caprificus) genotiplerinin tanımlanması, moleküler karakterizasyonu ve muhafazası. TÜBİTAK TOVAG Proje No:114O034, Hatay, Türkiye.
 • [6] Caliskan, O., Bayazit, S., Kılıc, D., Ilgin, M., & Karatas, N. (2021). Pollen morphology and variability of caprifig (Ficus carica var. caprificus) genetic resources in Turkey using multivariate analysis. Scientia Horticulturae, 287, 110283. DOI: 10.1016/j.scienta.2021.110283
 • [7] Debbabi, O. S., Khanfir, E., Mohamed, A.D., & Massaoud, M.M. (2021). Ethnobotanical and on farm genetic surveys of Fig (Ficus carica L.) genetic resources in Kerkennah Islands. International Journal of Hortic. Sci. and Techology 8(2),153-163. DOI: 10.22059/ijhst.2020.310191.396
 • [8] Ergül, A., Büyük, BP., Hazrati, N. Yılmaz F., Kazan, K., Arslan, N., … & Çobanoğlu F. (2021). Genetic characterisation and population structure analysis of Anatolian figs (Ficus carica L.) by SSR markers. Folia Horticulturae. 33(1), 49–78. DOI: 10.2478/fhort-2021-0005
 • [9] Essid, A., F. Aljane, A. Ferchichi, & J.I. Hormaza. (2015). Analysis of genetic diversity of Tunisian caprifig (Ficus carica L.) accessions using simple sequence repeat (SSR) markers. Hereditas 2015, 152:1. DOI: 10.1186/s41065-015-0002-9
 • [10] Essid A., Aljane, F., & Ferchichi, A. (2017). Morphological characterization and pollen evaluation of some Tunisian ex situ planted caprifig (Ficus carica L.) ecotypes. South African Journal of Botany, 111, 134-143. DOI: 10.1016/j.sajb.2017.03.001.
 • [11] Gaaliche, B., Hfaiedh, L., Trad, M., & Mars, M. (2011). Caprification efficiency of three Tunisian fig (Ficus carica L.) cultivars. J. Nat. Prod. Plant Resour., 1(3), 20-25.
 • [12] Gaaliche, B., Zarrouk, I., & Mars, M. (2017). Agro-phenological behaviour of several caprifigs grown in two different ecological areas in Tunisia. Acta Hortic. 1173(1173), 149-156.DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1173.25
 • [13] Gaaliche, B., Saddoud, O., & Mars, M. (2012). Hindawi, International Scholarly Research Notices In: Xu, X., Koba, T., Aitken, K. (Academic Eds.) Morphological and pomological diversity of fig (Ficus carica L.) cultivars in Northwest of Tunisia. DOI: 10.5402/2012/326461
 • [14] Khadivi- Khub, A., & Anjam, K. (2014). Characterization and evaluation of male fig (caprifig) accessions in Iran. Plant Systematics and Evolution, 300, 2177–2189. DOI: 10.1007/s00606-014-1038-4
 • [15] Kokaj, T. (2018). Genotype identıfıcatıon of Roshnık Varıety. Agriculture University of Tirana/ Institute of Plant Genetic Resources. International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 3(06).136-145.
 • [16] Mirheidari, F., Khadivi, A., Moradi, Y., & Paryan, S. (2020). Phenotypic variability of naturally grown edible fig (Ficus carica L.) and caprifig (Ficus carica var. caprificus Risso) accessions. Scientia Horticulturae, 267(1).109320. DOI: 10.1016/j.scienta.2020.109320
 • [17] Öncel, H. (1969). İncir yetiştiriciliğinde ilek ve ilekleme. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • [18] Perez-Jiménez M., López B., Dorado G., Pujadas-Salvá A., Guzmán G., & Hernandez P. (2012). Analysis of genetic diversity of southern Spain fig tree (Ficus carica L.) and reference materials as a tool for breeding and conservation. Hereditas, 149 (3), 108-113. DOI: 10.1111/j.1601-5223.2012.02154.x
 • [19] Pourghayoumi, M., Bakhshi, D., Rahemi, M., & Jafari, M. (2012). Effect of pollen source on quantitative and qualitative characteristics of dried figs (Ficus carica L.) cvs ‘Payves’ and ‘Sabz’ in Kazerun – Iran. Scientia Horticulturae, 147, 98-104. DOI: 10.1016/j.scienta.2012.08.026
 • [20] Rezq Salimia, B., Awad, M, Hamdan, Y., & Shtaya, M. (2013). Genetic variability of some Palestinian fig (Ficus carica L.) genotypes based on pomological and morphological descriptors. An-Najah Univ. J. Res. (N.Sc.). 27, 84-110
 • [21] Stover E., & Aradhya M. (2005-2008, May,16). Fig genetic resources and research at the US National Clonal Germplasm repository in Davis, California. III. International Symposium on Fig. Vilamouran, Algarve (Portugal). DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.798.6.
 • [22] Trad, M., Gaaliche, B., Renard, C.M.G.C, & Mars, M. (2013). Plant natural resources and fruit characteristics of fig (Ficus carica L.) change from coastal to continental areas of Tunisia. Journal of Agricultural Research and Development.3(2), 022-025, Retrieved from http://www.e3journals.org.
 • [23] Yaman, S. & Çalışkan, O. (2016). Hatay'dan seçilmiş bazı erkek incir genotiplerinin (Ficus carica var.caprificus) tozlayıcı özellikleri. Anadolu. J. Agr. Bilim. 31:315–320. DOI: 10.7161/omuanajas.269983.

Studies on genetic diversity of caprifig: Caprifig genetic resources (Ficus carica var. caprificus L.) conservation and characterization project

Year 2023, Volume: 16 Issue: 3, 192 - 202, 15.12.2023
https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1223530

Abstract

Wild caprifig trees, varying rich genetic diversity in Turkey, constitute one of the valuable genetic resources. Caprifigs are important to protect the genetic resources to transfer the futureare used as pollinators. Fig Research Institute Directorate (Aydın/ Türkiye) is the institution primarily responsible for the protection of caprifig genetic resources. It has aimed to protect the caprifig cultivars and genotypes collected by survey and selection studies carried out in the fig growing regions of Türkiye, enrich the collection with new cultivars and genotypes, characterize them and provide genetic diversity for further breeding studies. The creation of the caprifig genetic resources plot began in the 1960s. As of 2022, the number of varieties and genotypes in caprifig genetic resources is 70. In this research; The project work has been evaluated in general terms, and the scientific studies on genetic diversity so far have been given in detail. Average fruit weight of Profichi fruits was determined between 7.71 - 49.40g. The birth of the fruits have occured between 05 March and 08 April.

References

 • [1] Aljane F., & Essid, (2018). Characterization and assessment of fig (Ficus carica L.) genetic resources in Tunisia: an overview. In Kallel A., Ksibi M., Dhia, H.B., Khelifi, N (Eds). A. Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions, EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation. ( pp. 1355-1356) Springer, Cham, Switzerland.
 • [2] Ayar, A. (2022). İncir (Ficus carica L.) arazi gen bankaları ve çalışmaları. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 15 (3) , 308-319. DOI: 10.46309/biodicon.2022.1144871.
 • [3] Ayar, A., Seferoğlu, H. & Belge, A. (2022). Sarılop İncir Klonlarının Fenolojik Gözlem Verileri ve Ağaç Gelişim Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 42-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/70074/1030007.
 • [4] Bilgin, AA., Mısırlı, A., Belge, A., & Özen, M. (2020). The pollen and fruit properties of Ficus carica caprificus. International Journal of Fruit Science 20(3), 1696-1705. DOI: 10.1080/15538362.2020.1828226
 • [5] Caliskan, O., Bayazid, S., Ilgin, M., & Karatas, N. (2017). Doğu Akdeniz Bölgesi doğal popülasyonundaki erkek incir (Ficus carica var. caprificus) genotiplerinin tanımlanması, moleküler karakterizasyonu ve muhafazası. TÜBİTAK TOVAG Proje No:114O034, Hatay, Türkiye.
 • [6] Caliskan, O., Bayazit, S., Kılıc, D., Ilgin, M., & Karatas, N. (2021). Pollen morphology and variability of caprifig (Ficus carica var. caprificus) genetic resources in Turkey using multivariate analysis. Scientia Horticulturae, 287, 110283. DOI: 10.1016/j.scienta.2021.110283
 • [7] Debbabi, O. S., Khanfir, E., Mohamed, A.D., & Massaoud, M.M. (2021). Ethnobotanical and on farm genetic surveys of Fig (Ficus carica L.) genetic resources in Kerkennah Islands. International Journal of Hortic. Sci. and Techology 8(2),153-163. DOI: 10.22059/ijhst.2020.310191.396
 • [8] Ergül, A., Büyük, BP., Hazrati, N. Yılmaz F., Kazan, K., Arslan, N., … & Çobanoğlu F. (2021). Genetic characterisation and population structure analysis of Anatolian figs (Ficus carica L.) by SSR markers. Folia Horticulturae. 33(1), 49–78. DOI: 10.2478/fhort-2021-0005
 • [9] Essid, A., F. Aljane, A. Ferchichi, & J.I. Hormaza. (2015). Analysis of genetic diversity of Tunisian caprifig (Ficus carica L.) accessions using simple sequence repeat (SSR) markers. Hereditas 2015, 152:1. DOI: 10.1186/s41065-015-0002-9
 • [10] Essid A., Aljane, F., & Ferchichi, A. (2017). Morphological characterization and pollen evaluation of some Tunisian ex situ planted caprifig (Ficus carica L.) ecotypes. South African Journal of Botany, 111, 134-143. DOI: 10.1016/j.sajb.2017.03.001.
 • [11] Gaaliche, B., Hfaiedh, L., Trad, M., & Mars, M. (2011). Caprification efficiency of three Tunisian fig (Ficus carica L.) cultivars. J. Nat. Prod. Plant Resour., 1(3), 20-25.
 • [12] Gaaliche, B., Zarrouk, I., & Mars, M. (2017). Agro-phenological behaviour of several caprifigs grown in two different ecological areas in Tunisia. Acta Hortic. 1173(1173), 149-156.DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1173.25
 • [13] Gaaliche, B., Saddoud, O., & Mars, M. (2012). Hindawi, International Scholarly Research Notices In: Xu, X., Koba, T., Aitken, K. (Academic Eds.) Morphological and pomological diversity of fig (Ficus carica L.) cultivars in Northwest of Tunisia. DOI: 10.5402/2012/326461
 • [14] Khadivi- Khub, A., & Anjam, K. (2014). Characterization and evaluation of male fig (caprifig) accessions in Iran. Plant Systematics and Evolution, 300, 2177–2189. DOI: 10.1007/s00606-014-1038-4
 • [15] Kokaj, T. (2018). Genotype identıfıcatıon of Roshnık Varıety. Agriculture University of Tirana/ Institute of Plant Genetic Resources. International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 3(06).136-145.
 • [16] Mirheidari, F., Khadivi, A., Moradi, Y., & Paryan, S. (2020). Phenotypic variability of naturally grown edible fig (Ficus carica L.) and caprifig (Ficus carica var. caprificus Risso) accessions. Scientia Horticulturae, 267(1).109320. DOI: 10.1016/j.scienta.2020.109320
 • [17] Öncel, H. (1969). İncir yetiştiriciliğinde ilek ve ilekleme. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • [18] Perez-Jiménez M., López B., Dorado G., Pujadas-Salvá A., Guzmán G., & Hernandez P. (2012). Analysis of genetic diversity of southern Spain fig tree (Ficus carica L.) and reference materials as a tool for breeding and conservation. Hereditas, 149 (3), 108-113. DOI: 10.1111/j.1601-5223.2012.02154.x
 • [19] Pourghayoumi, M., Bakhshi, D., Rahemi, M., & Jafari, M. (2012). Effect of pollen source on quantitative and qualitative characteristics of dried figs (Ficus carica L.) cvs ‘Payves’ and ‘Sabz’ in Kazerun – Iran. Scientia Horticulturae, 147, 98-104. DOI: 10.1016/j.scienta.2012.08.026
 • [20] Rezq Salimia, B., Awad, M, Hamdan, Y., & Shtaya, M. (2013). Genetic variability of some Palestinian fig (Ficus carica L.) genotypes based on pomological and morphological descriptors. An-Najah Univ. J. Res. (N.Sc.). 27, 84-110
 • [21] Stover E., & Aradhya M. (2005-2008, May,16). Fig genetic resources and research at the US National Clonal Germplasm repository in Davis, California. III. International Symposium on Fig. Vilamouran, Algarve (Portugal). DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.798.6.
 • [22] Trad, M., Gaaliche, B., Renard, C.M.G.C, & Mars, M. (2013). Plant natural resources and fruit characteristics of fig (Ficus carica L.) change from coastal to continental areas of Tunisia. Journal of Agricultural Research and Development.3(2), 022-025, Retrieved from http://www.e3journals.org.
 • [23] Yaman, S. & Çalışkan, O. (2016). Hatay'dan seçilmiş bazı erkek incir genotiplerinin (Ficus carica var.caprificus) tozlayıcı özellikleri. Anadolu. J. Agr. Bilim. 31:315–320. DOI: 10.7161/omuanajas.269983.

Details

Primary Language English
Subjects Conservation and Biodiversity
Journal Section Research Articles
Authors

Arzu AYAR 0000-0002-2080-209X

Aytekin BELGE 0000-0002-4470-833X

Mesut ÖZEN 0000-0002-2699-3827

Berrin ŞAHİN 0000-0002-0258-7066

Çağlar KARACAOĞLAN 0000-0003-1746-1455

Project Number TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P9/1815
Early Pub Date December 8, 2023
Publication Date December 15, 2023
Submission Date January 4, 2023
Acceptance Date October 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 3

Cite

APA AYAR, A., BELGE, A., ÖZEN, M., ŞAHİN, B., et al. (2023). Studies on genetic diversity of caprifig: Caprifig genetic resources (Ficus carica var. caprificus L.) conservation and characterization project. Biyolojik Çeşitlilik Ve Koruma, 16(3), 192-202. https://doi.org/10.46309/biodicon.2023.1223530

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578