Year 2015, Volume 5 , Issue 1, Pages 95 - 124 2016-01-04

Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları

Murat SEZİK [1] , Osman AĞIR [2]


rejiminin, muhaliflerine yönelik acımasız ve insafsız saldırıları
sonucu Suriye’den Türkiye’ye zorunlu bir göç dalgası meydana gelmiş,
Türkiye kendi ülkelerinin yöneticileri tarafından zulme uğrayan bu
insanlara kapısını sonuna kadar açmıştır. Her şeyden önce göçmenlerin
ülke içerisindeki ikametlerine ve çalışmalarına, yasal mevzuat askıya
alınarak, herhangi bir sorun çıkarılmamış, önemli bir bölümü kurulan
barınma merkezlerine yerleştirilmiş, sağlık, eğitim, barınma ve beslenme
gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanmıştır. Böylesine büyük bir göç
dalgası diğer sorunlarla beraber bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde
getirmiştir. Buradan yola çıkarak çalışmada; göç kavramı açıklanmış,
Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dalgasına ve bu göç dalgası sonucu
ortaya çıkan sorunlara kısaca değinildikten sonra, meydana gelmiş veya
gelebilecek olan güvenlik sorunları ele alınmıştır.

Göç, Türkiye, Suriye, Güvenlik sorunları
 • AFAD, (2015), “Suriye Afet Raporu”, https://www.afad.gov.tr/TR/Icerik-
 • Detay1.aspx?ID=16&IcerikID=747, Erişim Tarihi: 15.04.2015.
 • AFAD, (2014), “Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Genelgesi” Sayı: 2014/4.
 • Akgür, Z. G. (1997), Türkiye’ de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgeler Arası Dengesizlikler, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayın No 201, Başbakanlık Basımevi.
 • Anadolu Ajansı, (2014), “Suriyelilerin Adli Olaylara Karışma Oranı On
 • Binde 33”19 Eylül 2014, http://www.aa.com.tr/tr/tag/391660--suriyelilerin-adli-olaylara-karisma-orani-on-binde-33, Erişim Tarihi:
 • 04.2015.
 • Anadolu Ajansı, (18 Eylül 2015), “Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye’de 2 milyon 225 bin 147 Suriyelinin Bulunduğunu Söyledi”,
 • http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-kayitli-2-milyon-225-bin-147-suriyeli-var/143923, (20.09.2015).
 • Başak, C. (2011), Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler, Ankara:TC İçişleri Bakanlığı Yayını, Yayın No:686.
 • Gürel, S. (2001), “Türkiye’ de Göç ve Bütünleşme Sorunsalı”, Firdevs
 • Gümüşoğlu (Yay.Haz.), (Tarihsiz), 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Hürriyet Gazetesi, (2013), “Reyhanlı Cehenneme Döndü”, (11 Mayıs 2013).
 • Kap, D. (2014), “Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları”, Akademik Perspektif, Aralık 2014.
 • Karagöz, A. (2002), Suç Önleme Hizmetleri, Ankara: EGM.
 • Kılıç, T. (2014), “Türkiye’de Mültecilerin Hukuki Durumu, Uyum Meselesi”, Ed. Servet Karaca ve Uğur Doğan, Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme
 • Uygulama Araştırma Merkezi.
 • Kirişçi, K. (2014), “Misafirliğin Ötesine Geçerken: Türkiye’nin Suriyeli
 • Mülteciler Sınavı”, İngilizceden Çev. Sema Karaca, Brookıngs Enstitüsü & Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK),
 • http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/05/12-turkey-syrian-refugees-kirisci/syrian-refugees-and-turkeys-challenges-kirisci-turkish.pdf, Erişim Tarihi: 11.03.2015.
 • Orhan, O. ve Sabiha Şenyücel G. (2015), “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri”, ORSAM Yayını, Rapor No: 195, Ankara: Ocak 2015.
 • Orhan, O. (2014), “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu:Bulgular, Sonuçlar Ve Öneriler”, ORSAM Yayını, Rapor No:
 • , Ankara: Nisan 2014.
 • Resmi Gazete, (22 Ekim 2014), “Geçici Koruma Yönetmeliği” Sayı: 29153.
 • Resmi Gazete, (11 Nisan 2013), “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”, Sayı: 28615.
 • Resmi Gazete, (30.11.1994), “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen
 • Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul
 • ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, , sayı: 22127.
 • Unchr, (2015), “SyrianRefugees Inter-AgencyRegıonal Update”, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional. php# _ga=1.16884479.796654564.1442766005, (19 Eylül 2015),
 • Yazıcıoğlu Nihat, (2015), Görüşme Notları, (14 Nisan 2015), Malatya,
 • Yılmaz, H. (2013), “Türkiye’de Suriyeli Mülteciler - İstanbul Örneği –
 • Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler, Mazlumder,
 • Yonca, A. V. (2014), “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, Ed. Servet Karaca ve Uğur Doğan, Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi.
 • http://data.unhcr.org, (6 April 2015), “SyrianRefugees Inter-AgencyRegional Update”, Erişim Tarihi: 21.04.2015.
 • https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?icerikID=848&ID=16Erişim Tarihi: 15.04.2015
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat SEZİK

Author: Osman AĞIR

Dates

Application Date : January 4, 2016
Acceptance Date : September 22, 2020
Publication Date : January 4, 2016

Bibtex @ { birtop316345, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {95 - 124}, doi = {10.20493/bt.96863}, title = {Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları}, key = {cite}, author = {Sezi̇k, Murat and Ağır, Osman} }
APA Sezi̇k, M , Ağır, O . (2016). Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 95-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/29486/316345
MLA Sezi̇k, M , Ağır, O . "Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2016 ): 95-124 <https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/29486/316345>
Chicago Sezi̇k, M , Ağır, O . "Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2016 ): 95-124
RIS TY - JOUR T1 - Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları AU - Murat Sezi̇k , Osman Ağır Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 124 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları %A Murat Sezi̇k , Osman Ağır %T Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları %D 2016 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Sezi̇k, Murat , Ağır, Osman . "Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (January 2016): 95-124 .
AMA Sezi̇k M , Ağır O . Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 5(1): 95-124.
Vancouver Sezi̇k M , Ağır O . Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 5(1): 95-124.