Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 65 - 96, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.558276

Abstract

ÖZET

1978’de başlayan “Reform ve Dışa açılma” politikasının kırkıncı yılını geride bırakan Çin, dünya ekonomisinin motor gücü haline gelmiştir. Çin Devlet Başkan Xi Jinping’in 2013 yılında başlattığı “Kuşak ve Yol Girişimi”nin, dünya nüfusunun en az üçte ikisini ve 70 civarında ülkeyi etkilemesi beklenmektedir. Girişim karadan ve denizden Asya’yı Avrupa’ya ve Afrika’ya bağlayan bir ticaret ve altyapı ağı kurmayı hedeflemektedir. Çin’in modern ipek yolu olarak sunduğu “Kuşak ve Yol Girişimi”, geçtiği güzergahta yer alan ülke ekonomilerini hızla gelişmekte olan Çin ekonomisine entegre etmeyi hedeflemektedir. 

Çin’in modern ipek yolu projesi, Türkiye-Çin ilişkilerinde yapısal değişime yol açabilecek potansiyeller barındırmaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi iki ülke arasındaki ilişkilerin daha yüksek bir seviyeye ulaşmasına olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada Kuşak ve Yol Girişimi’nin Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimindeki önemi analiz edilecektir. Bu bağlamda girişimin yaratacağı fırsatlar ve tehditler değerlendirilecektir. 

References

 • Adıbelli, Barış (2016). Osmanlı’dan Günümüze Türk-Çin İlişkileri. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Akçay, Nurettin (2017). Turkey-China Relations within the Concept of the New Silk Road Project. ANKASAM Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017 1(3), s. 73-96. Atlı, Altay (2013). 12 Mart Muhtırası ve Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni Tanıması. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s. 147-169). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Balcı, Ali (2017). Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Beşer, Mehmet Enes (2018). Çin’in Dünyaya Açılma Girişimi: Kuşak ve Yol. Boğaziçi Asya Araştırmalar Merkezi, Rapor, Mayıs 2018, https://medium.com/@bogaziciaam/%C3%A7inin-d%C3%BCnyaya-a%C3%A7%C4%B1lma-giri%C5%9Fimi-bir-ku%C5%9Fak-bir-yol-7556a0ae0388, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Çolakoğlu, Selçuk (2013). Türkiye-Çin İlişkilerinin Son On Yılı (2000-2010): Fırsatlar Ülkesi Çin’den Türkiye Pazarına Dönüşüm. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s.248-272). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Demir, Emre (2019). 2018’de Çin-Türkiye Ortak Gündemi. Turkish.cri.cn, 03.01.2019, http://turkish.cri.cn/1781/2019/01/03/1s195369.htm, Erişim Tarihi: 17.04.2019.
 • Durdular, Arzu (2016). Çin’in ‘Kuşak-Yol’ Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi. Avrasya Etüdleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 49/2016-1, s.77-97.
 • Gül, Engin (2018). Asya’da IMF’nin Yerini Çin Kredileri Alıyor. 07.09.2018, http://bogaziciasya.com/asya-imf-cin-kredileri/, Erişim Tarihi. 10.10.2018.
 • Hazret, Mehmet Emin (2011). Ejderhanın Korkusu Türkiye, İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Heydarian, Richard Javad (2017). China’s Silk Road Project: A trap or an opportunity?. Al Jazeera, (https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/china-silk-road-project-trap-opportunity-170514142652061.html), 17.05.2017, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2017/04/21/1s182462.htm?platform=hootsuite, Çin, Bir Kuşak-Bir Yol üzerinde ulaştırma işbirliğini artırıyor. 21.04.2017, Turkish.cri.cn, Erişim Tarihi: 18.04.2019.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2017/05/16/1s183050.htm, Bir Kuşak Bir Yol: 21. Yüzyılın en büyük kalkınma projesi. 06.05.2017, Erişim Tarihi: 10.10.2017.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2018/08/04/1s192423.htm, Orta Koridor, Kuşak ve Yol’un kalbi durumunda. 04.08.2018, Turkish.cri.cn, Erişim Tarihi: 10.10.2018. http://turkish.cri.cn/1781/2018/10/01/1s193576.htm, Çin kalkınırken büyük ülke sorumluluğu da üstleniyor. 01.10.2018, Turkish.cri.cn, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2019/04/19/1s197414.htm, 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu 25-27 Nisan’da. 19.04.2019. turkish.cri.cn. Erişim Tarihi: 20.04.2010.
 • http://www.globaltimes.cn/content/1117753.shtml, China-Turkey relations trascend prejudices. 30.08.2018, Global Times, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286378.htm, Full Text: Joint communique of leaders roundtable of Belt and Road forum. 15.05.2017, XİNHUANET, Erişim tarihi: 10.10.2018.
 • http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/27/c_137422376.htm, China-Europe freight trains make 10,000 trips. 27.08.2018, XİNHUANET, Erişim Tarihi: 10.10.2018. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/2018-cin-turkiye-iliskilerinde-rekorlar-yili-oldu/1353925, 2018 ‘Çin-Türkiye ilişkilerinde rekorlar yılı oldu’. 02.01.2019, Anadolu Ajansı. Erişim Tarihi: 11.04.2019.
 • Işık, Aslı (2018). Türkiye Yüzünü Çin’e Dönüyor, Deutsche Welle Türkçe, 10.08. 2018, https://www.dw.com/cda/tr/t%C3%BCrkiye-y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC-%C3%A7ine-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-45021364, Erişim Tarihi: 11.04.2019.
 • Karaca, Ragıp Kutay (2008). Güç Olma Stratejisi Çin, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Lowther, Ed. Calver, Tom (2018). Çin’in mega makineleri dünyayı birbirine bağlıyor. 22.7.2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44898554 Erişim Tarihi, 10.10.2018.
 • Lubin, David (2018). China’s Belt and Road at 5: ‘one-to-many’ or many-to-many’?. 19.10.2018, https://www.ft.com/content/a1b0e858-d2eb-11e8-a9f2-7574db66bcd5 , Erişim Tarihi: 20.10.2018.
 • Özdaşlı, Esme (2015). Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Ekileri, Turkish Studies,International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 10/14, Fall 2015, p. 579-596.
 • Öztürk, İbrahim (2013). Kalkınmada ‘Çin Modeli’ Diye Bir Şey Var Mıdır?. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s.273-299). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Pu, Xiaoyu (2016). One Belt, One Road: Visions and Challenges of China’s Geoeconomic Strategy. Mainland China Studies(中国大陆研究). Vol. 59, Issue 3, January 2016, p.111-132.
 • Rona, Noyan (2016). İpekyolu canlanıyor. 21.01.2016, http://www.turkishtimedergi.com/dunya/ipekyolu-canlaniyor-garanti-bankasi-sanghay-bastemsilcisi-noyan-rona-yazdi/ , Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Shambaugh, David (2016): Çin Küreselleşme Yolunda. Çev. Latif Boyacı, İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Sönmezoğlu, Faruk (2006): Türk Dış Politikası. İstanbul: Der Yayınları.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2018). Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler Bülteni (2018 Yıllık). https://www.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri-son/ulkelere-gore-dunya-ticareti-2005-2017, Erişim Tarihi: 15.04.2019.
 • Temiz, Kadir (2017). Türkiye-Çin İlişkileri. SETA, Analiz, Nisan 2017, sayı. 196, https://setav.org/assets/uploads/2017/04/TRCin.pdf, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Yurdakul, Derya (2013). Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İlişkileri. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s.228-247). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

The Importance of the Belt and Road Initiative in Turkey-China Relations

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 65 - 96, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.558276

Abstract

China, which has left behind the fortieth year of the "reform and opening out" policy that started in 1978, has  become the motor power of the world economy. “The Belt and Road Initiative” which was launched by China's President Xi Jinping in 2013, is expected to affect at least two thirds of the world's population and about 70 countries. The Initiative aims to establish a trade and infrastructure network linking Asia to Europe and Africa through land and sea. "The Belt and Road Initiative", China's modern silk road, aims to integrate the countries’ economies in the past route into the rapidly developing Chinese economy.

China's modern silk road project has potential to lead to structural changes in the Turkey-China relations. The Belt and Road Initiative will enable relations between the two countries to reach a higher level. In this study, the importance of the Belt and Road Initiative in development of Turkey - China relations will be analyzed. In this  context, the opportunities and threats created by the initiative will be evaluated. 

References

 • Adıbelli, Barış (2016). Osmanlı’dan Günümüze Türk-Çin İlişkileri. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Akçay, Nurettin (2017). Turkey-China Relations within the Concept of the New Silk Road Project. ANKASAM Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017 1(3), s. 73-96. Atlı, Altay (2013). 12 Mart Muhtırası ve Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni Tanıması. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s. 147-169). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Balcı, Ali (2017). Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Beşer, Mehmet Enes (2018). Çin’in Dünyaya Açılma Girişimi: Kuşak ve Yol. Boğaziçi Asya Araştırmalar Merkezi, Rapor, Mayıs 2018, https://medium.com/@bogaziciaam/%C3%A7inin-d%C3%BCnyaya-a%C3%A7%C4%B1lma-giri%C5%9Fimi-bir-ku%C5%9Fak-bir-yol-7556a0ae0388, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Çolakoğlu, Selçuk (2013). Türkiye-Çin İlişkilerinin Son On Yılı (2000-2010): Fırsatlar Ülkesi Çin’den Türkiye Pazarına Dönüşüm. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s.248-272). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Demir, Emre (2019). 2018’de Çin-Türkiye Ortak Gündemi. Turkish.cri.cn, 03.01.2019, http://turkish.cri.cn/1781/2019/01/03/1s195369.htm, Erişim Tarihi: 17.04.2019.
 • Durdular, Arzu (2016). Çin’in ‘Kuşak-Yol’ Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi. Avrasya Etüdleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 49/2016-1, s.77-97.
 • Gül, Engin (2018). Asya’da IMF’nin Yerini Çin Kredileri Alıyor. 07.09.2018, http://bogaziciasya.com/asya-imf-cin-kredileri/, Erişim Tarihi. 10.10.2018.
 • Hazret, Mehmet Emin (2011). Ejderhanın Korkusu Türkiye, İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Heydarian, Richard Javad (2017). China’s Silk Road Project: A trap or an opportunity?. Al Jazeera, (https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/china-silk-road-project-trap-opportunity-170514142652061.html), 17.05.2017, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2017/04/21/1s182462.htm?platform=hootsuite, Çin, Bir Kuşak-Bir Yol üzerinde ulaştırma işbirliğini artırıyor. 21.04.2017, Turkish.cri.cn, Erişim Tarihi: 18.04.2019.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2017/05/16/1s183050.htm, Bir Kuşak Bir Yol: 21. Yüzyılın en büyük kalkınma projesi. 06.05.2017, Erişim Tarihi: 10.10.2017.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2018/08/04/1s192423.htm, Orta Koridor, Kuşak ve Yol’un kalbi durumunda. 04.08.2018, Turkish.cri.cn, Erişim Tarihi: 10.10.2018. http://turkish.cri.cn/1781/2018/10/01/1s193576.htm, Çin kalkınırken büyük ülke sorumluluğu da üstleniyor. 01.10.2018, Turkish.cri.cn, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • http://turkish.cri.cn/1781/2019/04/19/1s197414.htm, 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu 25-27 Nisan’da. 19.04.2019. turkish.cri.cn. Erişim Tarihi: 20.04.2010.
 • http://www.globaltimes.cn/content/1117753.shtml, China-Turkey relations trascend prejudices. 30.08.2018, Global Times, Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286378.htm, Full Text: Joint communique of leaders roundtable of Belt and Road forum. 15.05.2017, XİNHUANET, Erişim tarihi: 10.10.2018.
 • http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/27/c_137422376.htm, China-Europe freight trains make 10,000 trips. 27.08.2018, XİNHUANET, Erişim Tarihi: 10.10.2018. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/2018-cin-turkiye-iliskilerinde-rekorlar-yili-oldu/1353925, 2018 ‘Çin-Türkiye ilişkilerinde rekorlar yılı oldu’. 02.01.2019, Anadolu Ajansı. Erişim Tarihi: 11.04.2019.
 • Işık, Aslı (2018). Türkiye Yüzünü Çin’e Dönüyor, Deutsche Welle Türkçe, 10.08. 2018, https://www.dw.com/cda/tr/t%C3%BCrkiye-y%C3%BCz%C3%BCn%C3%BC-%C3%A7ine-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-45021364, Erişim Tarihi: 11.04.2019.
 • Karaca, Ragıp Kutay (2008). Güç Olma Stratejisi Çin, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Lowther, Ed. Calver, Tom (2018). Çin’in mega makineleri dünyayı birbirine bağlıyor. 22.7.2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44898554 Erişim Tarihi, 10.10.2018.
 • Lubin, David (2018). China’s Belt and Road at 5: ‘one-to-many’ or many-to-many’?. 19.10.2018, https://www.ft.com/content/a1b0e858-d2eb-11e8-a9f2-7574db66bcd5 , Erişim Tarihi: 20.10.2018.
 • Özdaşlı, Esme (2015). Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Küresel Ekileri, Turkish Studies,International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 10/14, Fall 2015, p. 579-596.
 • Öztürk, İbrahim (2013). Kalkınmada ‘Çin Modeli’ Diye Bir Şey Var Mıdır?. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s.273-299). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Pu, Xiaoyu (2016). One Belt, One Road: Visions and Challenges of China’s Geoeconomic Strategy. Mainland China Studies(中国大陆研究). Vol. 59, Issue 3, January 2016, p.111-132.
 • Rona, Noyan (2016). İpekyolu canlanıyor. 21.01.2016, http://www.turkishtimedergi.com/dunya/ipekyolu-canlaniyor-garanti-bankasi-sanghay-bastemsilcisi-noyan-rona-yazdi/ , Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Shambaugh, David (2016): Çin Küreselleşme Yolunda. Çev. Latif Boyacı, İstanbul: Yarın Yayınları.
 • Sönmezoğlu, Faruk (2006): Türk Dış Politikası. İstanbul: Der Yayınları.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı (2018). Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler Bülteni (2018 Yıllık). https://www.ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri-son/ulkelere-gore-dunya-ticareti-2005-2017, Erişim Tarihi: 15.04.2019.
 • Temiz, Kadir (2017). Türkiye-Çin İlişkileri. SETA, Analiz, Nisan 2017, sayı. 196, https://setav.org/assets/uploads/2017/04/TRCin.pdf, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Yurdakul, Derya (2013). Türkiye-Çin Ekonomik ve Ticari İlişkileri. (Ed.) Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, (s.228-247). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zekeriyya AKDAĞ> (Primary Author)

0000-0002-0866-603X
Türkiye

Publication Date June 29, 2019
Application Date April 26, 2019
Acceptance Date June 14, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { birtop558276, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2019}, volume = {9}, number = {1}, pages = {65 - 96}, doi = {10.20493/birtop.558276}, title = {Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi}, key = {cite}, author = {Akdağ, Zekeriyya} }
APA Akdağ, Z. (2019). Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 65-96 . DOI: 10.20493/birtop.558276
MLA Akdağ, Z. "Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 65-96 <https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/46566/558276>
Chicago Akdağ, Z. "Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 65-96
RIS TY - JOUR T1 - The Importance of the Belt and Road Initiative in Turkey-China Relations AU - ZekeriyyaAkdağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20493/birtop.558276 DO - 10.20493/birtop.558276 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 96 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.558276 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.558276 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi %A Zekeriyya Akdağ %T Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi %D 2019 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 9 %N 1 %R doi: 10.20493/birtop.558276 %U 10.20493/birtop.558276
ISNAD Akdağ, Zekeriyya . "Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 1 (June 2019): 65-96 . https://doi.org/10.20493/birtop.558276
AMA Akdağ Z. Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 65-96.
Vancouver Akdağ Z. Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 65-96.
IEEE Z. Akdağ , "Türkiye-Çin İlişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin Önemi", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 65-96, Jun. 2019, doi:10.20493/birtop.558276

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dergimizin makale kabul tarihleri; haziran sayısı için 30 nisan, aralık sayısı için ise 30 ekim şeklindedir.