Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 5 - 16, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.566764

Abstract

Religious violence, which is a popular issue in our day discussed particularly in relation to Islam, is kept on the agenda. It is mainly discussed by sociologists and political scientists though people who study religion should have something to say. Behind every human behavior, there are some conscious or unconscious intellectual reasons. What lies behind religious violence is a theological perspective which justifies violent crimes in the name of religion. When it comes to Islam the “power-centric” theology that prioritizes God’s justice, seems to be the reason for religious violence. Ibn Arabi’s “mercy-centric” theological perspective is an alternative to that theological approach. In this paper, I will argue that the “mercy-centric” approach of Ibn Arabi could be a solution to the problem of religious violence.

References

 • Chittick, W. (2018). Ibn Arabi. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/ibn-arabi/>. Access: 23.04.2019.
 • Chittick, W. (1994). Imaginal Worlds. Albany: SUNY Press.
 • Chittick, W. (2010). The Anthropology of Compassion. Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. 48. http://www.ibnarabisociety.org/articles/anthropology-of-compassion.html.
 • Chittick, W. (1989). The Sufi Path of Knowledge. Albany: SUNY Press.
 • Hirtenstein, S. (1999). The Unlimited Mercifier. Oxford: Anqa Publishing.
 • Ibn Arabi. (1980). Fusūs al-hikam. Beirut: Dârü'l-Kütübi'l-Arabiyye.
 • Ibn Arabi. (1911). Al-Futūhāt al-makkiyya. Beirut: Dar al-Sadr. Cairo: Offset.
 • Meyerovitch, E. (2018). İslamın Gülen Yüzü, İstanbul: Sufi Kitap.
 • Yousef, M. H. (2010). Ibn al-Arabi: The Treasury of Absolute Mercy. Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. 48. http://www.ibnarabisociety.org/articles/treasury-of-absolute-mercy.html

İBN ARABİ’NİN “RAHMET-MERKEZLİ” TEOLOJİSİYLE DİNİ ŞİDDETİ AŞMAK

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 5 - 16, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.566764

Abstract

Günümüzde özellikle İslam dini özelinde tartışılan popüler bir konu olan dinî şiddet, din ile şiddet ilişkisini gündemde tutmaktadır. Daha çok sosyolog ve siyaset bilimcilerin tartıştığı bu konuyla ilgili, din sahasında çalışanların da söyleyecekleri bir şeyler olmalıdır. Tüm insan eylemlerinin arka planında bilinçli ya da bilinçdışı entelektüel sebepler vardır. Dinî şiddetin ardında ise teolojik bir bakış açısı bulunmaktadır ve söz konusu bakış açısı dinî söylemleri kullanarak şiddet eylemlerini meşrulaştırmaktadır. İslam dini söz konusu olduğunda Tanrı’nın adaletini esas alan “kudret-merkezli” teoloji anlayışı, din adına gerçekleştirilen şiddetin arkasındaki neden olarak görünmektedir. Bu yazıda, teolojik bir perspektif olarak “kudret-merkezli” anlayışa alternatif bir bakış sunan İbn Arabî’nin, “rahmet-merkezli” teolojik yorumunun dinî şiddet problemine bir çözümü getirebileceği iddia edilmektedir.

References

 • Chittick, W. (2018). Ibn Arabi. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/ibn-arabi/>. Access: 23.04.2019.
 • Chittick, W. (1994). Imaginal Worlds. Albany: SUNY Press.
 • Chittick, W. (2010). The Anthropology of Compassion. Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. 48. http://www.ibnarabisociety.org/articles/anthropology-of-compassion.html.
 • Chittick, W. (1989). The Sufi Path of Knowledge. Albany: SUNY Press.
 • Hirtenstein, S. (1999). The Unlimited Mercifier. Oxford: Anqa Publishing.
 • Ibn Arabi. (1980). Fusūs al-hikam. Beirut: Dârü'l-Kütübi'l-Arabiyye.
 • Ibn Arabi. (1911). Al-Futūhāt al-makkiyya. Beirut: Dar al-Sadr. Cairo: Offset.
 • Meyerovitch, E. (2018). İslamın Gülen Yüzü, İstanbul: Sufi Kitap.
 • Yousef, M. H. (2010). Ibn al-Arabi: The Treasury of Absolute Mercy. Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society. 48. http://www.ibnarabisociety.org/articles/treasury-of-absolute-mercy.html

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Cennet Ceren CAVUS> (Primary Author)
Marmara University
Türkiye

Publication Date June 29, 2019
Application Date May 17, 2019
Acceptance Date June 14, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { birtop566764, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2019}, volume = {9}, number = {1}, pages = {5 - 16}, doi = {10.20493/birtop.566764}, title = {OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI}, key = {cite}, author = {Cavus, Cennet Ceren} }
APA Cavus, C. C. (2019). OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 5-16 . DOI: 10.20493/birtop.566764
MLA Cavus, C. C. "OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 5-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/46566/566764>
Chicago Cavus, C. C. "OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 5-16
RIS TY - JOUR T1 - OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI AU - Cennet CerenCavus Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20493/birtop.566764 DO - 10.20493/birtop.566764 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 16 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.566764 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.566764 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI %A Cennet Ceren Cavus %T OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI %D 2019 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 9 %N 1 %R doi: 10.20493/birtop.566764 %U 10.20493/birtop.566764
ISNAD Cavus, Cennet Ceren . "OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 1 (June 2019): 5-16 . https://doi.org/10.20493/birtop.566764
AMA Cavus C. C. OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 5-16.
Vancouver Cavus C. C. OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 5-16.
IEEE C. C. Cavus , "OVERCOMING RELIGIOUS VIOLENCE THROUGH THE “MERCY-CENTRIC” THEOLOGY OF IBN ARABI", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 5-16, Jun. 2019, doi:10.20493/birtop.566764

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dergimizin makale kabul tarihleri; haziran sayısı için 30 nisan, aralık sayısı için ise 30 ekim şeklindedir.