Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 17 - 42, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.570675

Abstract

Sosyal, ekonomik ve politik alanda erkeklerle kadınların eşitliğini ve özgürlüğünü savunan feminizm hareketi Tanzimat sonrasında Osmanlı kadınları arasında ciddi destek bulmuştur. Dernekler, sendikalar, gazeteler ve dergiler üzerinden örgütlenen Osmanlı kadın hareketi temel hak ve özgürlükleri kadınların lehine yeniden yorumlayarak özgürlük ve eşitlik mücadelesini vermiştir. Kadınlar Dünyası’nda neşrettiği çok sayıda makale ile kadın haklarını savunan Nimet Cemil, kadınların sosyal konumlarını güçlendirmek için kadınlar arasında bir bilinç oluşturmaya çalışmıştır. Nimet Cemil, yazılarında kadının bir birey olarak toplumda var olmasını, sosyal ve ekonomik olarak erkeklerle eşit ve özgür olmasını savunmuştur. Çalışmamızda Nimet Cemil’in Osmanlı kadınlarının yaşadığı sorunlara bakışı ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

References

 • “Açık Saçıklıkta İfrad”, Sebîlu’r-reşâd, C.12, Nu.296 (30 Kasım 1915/18 Şubat 1331), ss.185-197.
 • BOA. DH. MKT 1253.36.1.
 • BOA. DH.MKT.1243.27.1.
 • BOA. DH.MKT.1253.36.2.
 • Bora, T., (2017), Cereyanlar Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, İletişim Yay., (3. Baskı), İstanbul.
 • Cevizci, A., (2010), Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., (7. Baskı) İstanbul.
 • Cündioğlu, D., “Bir Kur’an Mütercimi: Cemil Said Bey’in Kendi Kaleminden Özgeçmişi”, Dergâh Dergisi, IX/100, Haziran 1998, ss.46-47.Çakır, S., (2016), Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yay. İstanbul.
 • Erdem, Y. T., (2013), II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
 • Kadınlar Dünyası, “İçtimai: Hukuk-ı Nisvân Mukaddime”, Kadınlar Dünyası, (4 Nisan 1329/17 Nisan 1913), Nu.1, ss.1.
 • Kadınlar Dünyası, nu.142, (9 Mayıs 1330/27 Cemaziyülahır 1331), Cuma.
 • Karacan, O., (2019), Cemil Said Bey (Dikel) Hayatı-Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı, İnönü Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • Mahmut Sadık, “Atbaşı Beraber-Kızlar ve Erkekler”, Servet-i Fünun, C.47, nu.1207, (23 Temmuz 1914/10 Temmuz 1330), ss.163-165.
 • Müjdeci, M.-C. Karakılıç, “Cumhuriyetin İlk Kur’an Mütercimlerinden Cemil Said (Dikel) ve Kur’an Tercümesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, yıl 3, S.6, (Güz 2007), ss.183-197.
 • Nazmi, “Kadınlar Dünyası’na” Kadınlar Dünyası, Nu.149, (28 Haziran 1330/17 Şaban 1331), ss.4-5.
 • Nimet Cemil, “Cevap”, Kadınlar Dünyası, Nu.149, (28 Haziran 1330/17 Şaban 1331), ss.5-6.
 • Nimet Cemil, “Edebiyat”, Kadınlar Dünyası, Nu.148, (20 Haziran 1330/9 Şaban 1331), ss.4.
 • Nimet Cemil, “Geri Gitmemeli”, Kadınlar Dünyası, Nu.147, (13 Haziran 1330/2 Şaban 1331), ss.5-6.
 • Nimet Cemil, “Hakayık-ı Tekrardan Usanmayalım”, Kadınlar Dünyası, Nu.145, (30 Mayıs 1330/18 Recep 1331), ss.5-6.
 • Nimet Cemil, “Meclis-i Mebusan’ın Dikkatine Çocuklarımızı Hırpalamayalım”, Kadınlar Dünyası, Nu.144, (23 Mayıs 1330/11 Recep 1331), ss.4-5.
 • Nimet Cemil, “Roma’da Kadınlar Kongresi”, Kadınlar Dünyası, Nu.143, (9 Mayıs 1330/27 Cemaziyelahir 1331) ss.4.
 • Nimet Cemil, “Taksim Bahçesi Kimindir?”, Kadınlar Dünyası, Nu.150, (5 Temmuz 1330/24 Şaban 1331), s.3-4.
 • Nimet Cemil, “Talak”, Kadınlar Dünyası, Nu.142, (16 Mayıs 1330/4 Recep 1331), ss.4.
 • Nimet Cemil, “Yarım Tedbirler”, Kadınlar Dünyası, Nu.152, (19 Temmuz 1330/9 Ramazan 1331), ss.3-4.
 • Nimet Cemil, “Yetimhaneye Lüzum Yok mu?”, Kadınlar Dünyası, Nu.151, (12 Temmuz 1330/1 Ramazan 1331), ss.4.
 • Nimet Cemil, “Yine mi Taarruz?!”, Kadınlar Dünyası, Nu.141, (2 Mayıs 1330/20 Cemaziyelahir 1331 ), s.10.
 • Nimet Cemil, “Zenginlerimiz”, Kadınlar Dünyası, Nu.146, (6 Haziran 1330/25 Recep 1331), ss.2-4.
 • Us, H. T., Elli Yıl, İstanbul, Tarihsiz.

Year 2019, Volume 9, Issue 1, 17 - 42, 29.06.2019
https://doi.org/10.20493/birtop.570675

Abstract

References

 • “Açık Saçıklıkta İfrad”, Sebîlu’r-reşâd, C.12, Nu.296 (30 Kasım 1915/18 Şubat 1331), ss.185-197.
 • BOA. DH. MKT 1253.36.1.
 • BOA. DH.MKT.1243.27.1.
 • BOA. DH.MKT.1253.36.2.
 • Bora, T., (2017), Cereyanlar Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, İletişim Yay., (3. Baskı), İstanbul.
 • Cevizci, A., (2010), Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., (7. Baskı) İstanbul.
 • Cündioğlu, D., “Bir Kur’an Mütercimi: Cemil Said Bey’in Kendi Kaleminden Özgeçmişi”, Dergâh Dergisi, IX/100, Haziran 1998, ss.46-47.Çakır, S., (2016), Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yay. İstanbul.
 • Erdem, Y. T., (2013), II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
 • Kadınlar Dünyası, “İçtimai: Hukuk-ı Nisvân Mukaddime”, Kadınlar Dünyası, (4 Nisan 1329/17 Nisan 1913), Nu.1, ss.1.
 • Kadınlar Dünyası, nu.142, (9 Mayıs 1330/27 Cemaziyülahır 1331), Cuma.
 • Karacan, O., (2019), Cemil Said Bey (Dikel) Hayatı-Eserleri ve İran’daki Siyasi Meselelere Bakışı, İnönü Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • Mahmut Sadık, “Atbaşı Beraber-Kızlar ve Erkekler”, Servet-i Fünun, C.47, nu.1207, (23 Temmuz 1914/10 Temmuz 1330), ss.163-165.
 • Müjdeci, M.-C. Karakılıç, “Cumhuriyetin İlk Kur’an Mütercimlerinden Cemil Said (Dikel) ve Kur’an Tercümesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, yıl 3, S.6, (Güz 2007), ss.183-197.
 • Nazmi, “Kadınlar Dünyası’na” Kadınlar Dünyası, Nu.149, (28 Haziran 1330/17 Şaban 1331), ss.4-5.
 • Nimet Cemil, “Cevap”, Kadınlar Dünyası, Nu.149, (28 Haziran 1330/17 Şaban 1331), ss.5-6.
 • Nimet Cemil, “Edebiyat”, Kadınlar Dünyası, Nu.148, (20 Haziran 1330/9 Şaban 1331), ss.4.
 • Nimet Cemil, “Geri Gitmemeli”, Kadınlar Dünyası, Nu.147, (13 Haziran 1330/2 Şaban 1331), ss.5-6.
 • Nimet Cemil, “Hakayık-ı Tekrardan Usanmayalım”, Kadınlar Dünyası, Nu.145, (30 Mayıs 1330/18 Recep 1331), ss.5-6.
 • Nimet Cemil, “Meclis-i Mebusan’ın Dikkatine Çocuklarımızı Hırpalamayalım”, Kadınlar Dünyası, Nu.144, (23 Mayıs 1330/11 Recep 1331), ss.4-5.
 • Nimet Cemil, “Roma’da Kadınlar Kongresi”, Kadınlar Dünyası, Nu.143, (9 Mayıs 1330/27 Cemaziyelahir 1331) ss.4.
 • Nimet Cemil, “Taksim Bahçesi Kimindir?”, Kadınlar Dünyası, Nu.150, (5 Temmuz 1330/24 Şaban 1331), s.3-4.
 • Nimet Cemil, “Talak”, Kadınlar Dünyası, Nu.142, (16 Mayıs 1330/4 Recep 1331), ss.4.
 • Nimet Cemil, “Yarım Tedbirler”, Kadınlar Dünyası, Nu.152, (19 Temmuz 1330/9 Ramazan 1331), ss.3-4.
 • Nimet Cemil, “Yetimhaneye Lüzum Yok mu?”, Kadınlar Dünyası, Nu.151, (12 Temmuz 1330/1 Ramazan 1331), ss.4.
 • Nimet Cemil, “Yine mi Taarruz?!”, Kadınlar Dünyası, Nu.141, (2 Mayıs 1330/20 Cemaziyelahir 1331 ), s.10.
 • Nimet Cemil, “Zenginlerimiz”, Kadınlar Dünyası, Nu.146, (6 Haziran 1330/25 Recep 1331), ss.2-4.
 • Us, H. T., Elli Yıl, İstanbul, Tarihsiz.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Osman KARACAN> (Primary Author)

Türkiye

Publication Date June 29, 2019
Application Date May 27, 2019
Acceptance Date June 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { birtop570675, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2019}, volume = {9}, number = {1}, pages = {17 - 42}, doi = {10.20493/birtop.570675}, title = {KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI}, key = {cite}, author = {Karacan, Osman} }
APA Karacan, O. (2019). KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 17-42 . DOI: 10.20493/birtop.570675
MLA Karacan, O. "KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 17-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/birtop/issue/46566/570675>
Chicago Karacan, O. "KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 17-42
RIS TY - JOUR T1 - KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI AU - OsmanKaracan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20493/birtop.570675 DO - 10.20493/birtop.570675 T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 42 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - doi: 10.20493/birtop.570675 UR - https://doi.org/10.20493/birtop.570675 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Individual and Society Journal of Social Science KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI %A Osman Karacan %T KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI %D 2019 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 9 %N 1 %R doi: 10.20493/birtop.570675 %U 10.20493/birtop.570675
ISNAD Karacan, Osman . "KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 1 (June 2019): 17-42 . https://doi.org/10.20493/birtop.570675
AMA Karacan O. KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 17-42.
Vancouver Karacan O. KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 17-42.
IEEE O. Karacan , "KADINLAR DÜNYASI YAZARLARINDAN NİMET CEMİL’İN KADINA BAKIŞI", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 17-42, Jun. 2019, doi:10.20493/birtop.570675

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dergimizin makale kabul tarihleri; haziran sayısı için 30 nisan, aralık sayısı için ise 30 ekim şeklindedir.