Year 2021, Volume 61 , Issue 1, Pages 5 - 14 2021-03-31

Determination of population density of aphids (Hemiptera: Aphididae) on some temperate fruit species
Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi

İsmail ALASERHAT [1] , Şaban GÜÇLÜ [2]


This study was carried out in 2011-2013, in order to identify population density of aphid species obtained from apple, pear, apricot, cherry and peach grown in Erzincan province. The surveys were carried out at regular intervals (once a week), and Lazarov and Grigorov (1961) method was used for aphid population counting in the orchards. As a result of the study, in the distribution of aphid populations according to tree directions, it was determined that the aphid populations were mostly in the south direction of the tree and respectively this was followed by the east, north and west directions. In addition, in the distribution of aphid populations according to the direction of the orchard, it was determined that the aphid populations were mostly north-west direction of the orchard and this was followed by the north, north-east, south-west and south directions, respectively.
Bu çalışma, Erzincan ilinde yetiştirilen ılıman iklim meyve türlerinden elma, armut, kayısı, kiraz ve şeftalide bulunan yaprakbitlerinin popülasyon yoğunluğunun tespit edilmesi amacıyla 2011-2013 yıllarında yapılmıştır. Arazi sürveyleri, düzenli aralıklarla (haftada bir) yürütülmüş olup, bahçelerdeki yaprakbiti popülasyonu sayımlarında Lazarov ve Grigorov (1961) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yaprakbiti popülasyonlarının ağaç yönlerine göre dağılımında popülasyonlarının en çok ağacın güney yönünde olduğu, bu yönü sırası ile doğu, kuzey ve batı yönlerinin takip ettiği; bahçe yöneyi açısından ise yaprakbitlerinin en çok kuzey-batı yöneyinde popülasyon oluşturdukları, bunu sırası ile kuzey, kuzey-doğu, güney-batı ve güney yöneylerinin izlediği tespit edilmiştir.
 • Anonim, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Cilt:4, 388 s, Ankara.
 • Anonim, 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr (Erişim tarihi: 03.03.2020).
 • Alaserhat, İ., 2019. Erzincan ili elma ağaçlarında bulunan zararlı ve faydalı böcek türleri ile bazı önemli zararlı türlerin doğada görülme zamanı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17, 1116-1124.
 • Gerçekçioğlu, R., Bilginer, Ş., Soylu, A., 2008. Genel Meyvecilik. Nobel Yayınları no:1280, 480s, Ankara.
 • Kaplan, M., 2019. Diyarbakır İli Bazı Kiraz Bahçelerinde Bulunan Zararlı ve Faydalı Böcek Türleri ile Bazı Önemli Zararlı Türlerin Doğada Görülme Zamanı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17, 283-289.
 • Lazarov, A., Grigorov, P., 1961. Karantina na Rastenijata. Zemizdat. Sofia. p. 258.
 • Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:429, 580 s., İzmir.
 • Matheus, R.E.F., 1993. Diagnosis of Plant Virus Diseases. CRS Press Inc, 374 p, Boca Raton, Florida.
 • Narmanlıoğlu, H.K., 2013. Çoruh Vadisi’nde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyvelerindeki Aphididae (Hemiptera) Türleri ve Bunların Doğal Düşmanları. (Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, 168 s., Erzurum.
 • Ölmez Bayhan, S., Ulusoy, M.R., 2002. Diyarbakır İlinde Aphidoidea Üst familyasına Bağlı Türlerin Predatörlerinin Belirlenmesi, 463 s. Türkiye V. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri (4-7 Eylül, 2002, Erzurum), 237-246 s.
 • Ölmez Bayhan, S., Özdemir, I., 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Aphidoidea (Hemiptera) Türleri, Konukçuları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar (Sonuç Raporu) (Yayınlanmamış). Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özbek, H., Güçlü, Ş., Hayat, R., Yıldırım, E., 1998. Meyve, Bağ ve Bazı Süs Bitkileri Zararlıları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 323, 357s, Erzurum.
 • Ülkümen, L., 1973. Bağ-Bahçe Ziraatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:128, 404 s, Erzurum.
 • Yoldaş, Z., Koçlu, T., Güncan, A., 2007. İzmir İlinde Turunçgillerde Bulunan Yaprakbiti Türleri ile Doğal Düşmanları Arasındaki İlişkiler, 342 s. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, (27-29 Ağustos 2007, Isparta), 21 s.
 • Yumruktepe, R., 1993. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Zararlı Olan Yaprakbiti (Hemiptera: Aphidiade) Türleri, Tanınmaları, Yayılışları, Doğal Düşmanları, Popülasyon Dalgalanmaları ve Kimyasal Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, 127 s., Adana.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6929-0179
Author: İsmail ALASERHAT (Primary Author)
Institution: Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erzincan, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7586-7237
Author: Şaban GÜÇLÜ
Institution: Emekli Öğretim Görevlisi (Ahi Mesut Mah. 1897 Cad. No: 2/16, 06794, Etimesgut/Ankara)
Country: Turkey


Supporting Institution Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Project Number (TAGEM BS-11/04-02/01-18)
Thanks Bu çalışma Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından (TAGEM BS-11/04-02/01-18) desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı TAGEM’e ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : March 31, 2021

Bibtex @research article { bitkorb711991, journal = {Bitki Koruma Bülteni}, issn = {0406-3597}, eissn = {1308-8122}, address = {}, publisher = {Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2021}, volume = {61}, pages = {5 - 14}, doi = {10.16955/bitkorb.711991}, title = {Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Alaserhat, İsmail and Güçlü, Şaban} }
APA Alaserhat, İ , Güçlü, Ş . (2021). Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi . Bitki Koruma Bülteni , 61 (1) , 5-14 . DOI: 10.16955/bitkorb.711991
MLA Alaserhat, İ , Güçlü, Ş . "Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi" . Bitki Koruma Bülteni 61 (2021 ): 5-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitkorb/issue/61033/711991>
Chicago Alaserhat, İ , Güçlü, Ş . "Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 61 (2021 ): 5-14
RIS TY - JOUR T1 - Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi AU - İsmail Alaserhat , Şaban Güçlü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.16955/bitkorb.711991 DO - 10.16955/bitkorb.711991 T2 - Bitki Koruma Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 14 VL - 61 IS - 1 SN - 0406-3597-1308-8122 M3 - doi: 10.16955/bitkorb.711991 UR - https://doi.org/10.16955/bitkorb.711991 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitki Koruma Bülteni Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi %A İsmail Alaserhat , Şaban Güçlü %T Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi %D 2021 %J Bitki Koruma Bülteni %P 0406-3597-1308-8122 %V 61 %N 1 %R doi: 10.16955/bitkorb.711991 %U 10.16955/bitkorb.711991
ISNAD Alaserhat, İsmail , Güçlü, Şaban . "Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi". Bitki Koruma Bülteni 61 / 1 (March 2021): 5-14 . https://doi.org/10.16955/bitkorb.711991
AMA Alaserhat İ , Güçlü Ş . Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni. 2021; 61(1): 5-14.
Vancouver Alaserhat İ , Güçlü Ş . Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni. 2021; 61(1): 5-14.
IEEE İ. Alaserhat and Ş. Güçlü , "Bazı ılıman iklim meyve türlerinde bulunan yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) popülasyon yoğunluklarının belirlenmesi", Bitki Koruma Bülteni, vol. 61, no. 1, pp. 5-14, Mar. 2021, doi:10.16955/bitkorb.711991