Plant Protection Bulletin
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |


Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Plant Protection Bulletin

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |
Cover Image


Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Volume 60 - Issue 1 - Mar 31, 2020
 1. Diyarbakır ilinde yetişen badem ağaçlarında sorun olan kök çürüklüğü ve solgunluk hastalık etmenlerinin karakterizasyonu ve yaygınlığı
  Pages 3 - 10
  Zekiye Ceren AKTAN , Soner SOYLU , Osman ÇİFTÇİ , Şahimerdan TÜRKÖLMEZ
 2. Adana ekolojik koşullarında Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Phyllocoptidae)’nın popülasyon gelişmesi
  Pages 11 - 16
  Serdar SATAR , Gülsevim TİRİNG , Dindar İŞPINAR , Miraç YAYLA
 3. Distribution, host plants and natural enemies of Aleyrodes proletella L. (Hemiptera: Aleyrodidae) on collard (Brassica oleracea L. var. acephala) in Düzce province of Turkey
  Pages 17 - 24
  Abdurrahman Sami KOCA , Halil KÜTÜK
 4. Bazı havuç çeşitlerinin kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp. Goeldi, 1982) karşı reaksiyonu
  Pages 25 - 30
  Emre EVLİCE , Fatma Dolunay ERDOĞUŞ , Gökhan YATKIN
 5. Erzincan ili bağ alanlarında fitoplazma hastalıklarının ve olası vektör böcek türlerinin tespiti
  Pages 31 - 39
  Yılmaz KARABIÇAK , İsmail ALASERHAT , Şenol ALTUNDAĞ , İşıl ÖZDEMİR , Emine Demir ÖZDEN
 6. Overexpression of cytochrome P450 genes in Aphis gossypii (Glover) in the cotton fields of the Çukurova region, Turkey
  Pages 41 - 47
  Selçuk ULUSOY
 7. Serological and molecular detection of Leek yellow stripe virus infecting onion (Allium cepa L.) and leek (Allium ampeloprasum L.) in Ankara, Turkey
  Pages 49 - 56
  Adyatma İrawan SANTOSA , Filiz ERTUNÇ
 8. Screening of some plant pathogenic fungi for the presence of dsRNA mycoviruses
  Pages 57 - 62
  Sahra HOSSEİNALİZADEH , Ömer ERİNCİK , Serap AÇIKGÖZ
 9. Türkiye çim alanlarındaki ak üçgüllerdeki (Trifolium repens L.) fungusların belirlenmesi ve patojenisite çalışmaları
  Pages 63 - 69
  Filiz ÜNAL , Senem TÜLEK , Mesrur Ümit BİNGÖL , Ömer ÖZTÜRK , Yeşim EĞERCİ , İlker KURBETLİ , Sirel CANPOLAT , Kamil SARPKAYA , Abdullah ÜNLÜ , Fatma Sara DOLAR
 10. Doğu Akdeniz Bölgesinde badem ağaçlarında görülen bazı virüs hastalıklarının saptanması ve karakterizasyonu
  Pages 71 - 84
  Mahmut YEGÜL , Saadettin BALOĞLU
 11. Chemical composition of Achillea millefolium L. (Asteraceae) essential oil and insecticidal effect against Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae) and Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae)
  Pages 85 - 93
  Mustafa ALKAN
Indexes and Platforms