Plant Protection Bulletin
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |


Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Plant Protection Bulletin

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |
Cover Image


Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Volume 60 - Issue 4 - Dec 31, 2020
 1. Investigation of resistance to Verticillium wilt disease (Verticillium dahliae Kleb.) in eggplant genotypes
  Pages 5 - 11
  Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
 2. Düzce ili karayaprak lahanası bahçelerinde belirlenen yararlı, zararlı böcek türleri ve biyo-ekolojileri
  Pages 13 - 20
  A. Sami KOCA, Halil KÜTÜK
 3. Prevalence of artichoke head rot (Botrytis cinerea Pers.) disease and determining its effect on production in the Western Mediterranean Region of Turkey
  Pages 21 - 29
  Mehmet AYDOĞDU, İlker KURBETLİ, Sirel CANPOLAT
 4. Bazı bitki ektraktlarının Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae) ve Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) üzerindeki insektisidal ve davranışsal etkileri
  Pages 31 - 40
  Feride KANİK, Ömer Cem KARAKOÇ
 5. Entomopathogenic nematodes occurring in alfalfa fields, Tokat, Turkey
  Pages 41 - 47
  Ayşegül ÇAĞLAYAN, Turgut ATAY, İlker KEPENEKÇİ
 6. Diyarbakır ili domates üretim alanlarındaki bazı önemli virüslerin moleküler yöntemler ile teşhisi ve moleküler karakterizasyonu
  Pages 49 - 58
  Feyzullah YILMAZ, Murat SİPAHİOĞLU
 7. Determination and partial molecular characterization of Plum pox virus in Bolu province
  Pages 59 - 68
  Ali Ferhan MORCA, Sevgi COŞKAN, Faruk ÖNCÜ
 8. Determination of different shoot pruning efficiency for controlling Lasioptera sp. (Diptera: Cecidomyiidae) in protected tomato cultivation and pests visual preferences
  Pages 69 - 73
  Hasan BÜYÜKÖZTÜRK, Mehmet KEÇECİ, Mustafa BİLGİN, Murat ÖLÇÜLÜ, Seral YÜCEL
 9. Batı Karadeniz Bölgesi’nde fasulye tohumlarında bulunan fungal hastalıkların belirlenmesi
  Pages 75 - 84
  Sirel CANPOLAT
 10. Ankara ilinde ayçiçeğinde zararlı Avrupa ayçiçeği güvesi ile Tabla çürüklüğü hastalığı arasındaki enfeksiyon ilişkisinin belirlenmesi
  Pages 85 - 90
  Cenk YÜCEL, Senem TÜLEK
 11. Ilıman iklim meyve türlerinde bulunan Aphid türleri (Hemiptera: Aphididae), doğal düşmanları ve sekonder konukçuları
  Pages 91 - 109
  İsmail ALASERHAT, Şaban GÜÇLÜ
 12. Citrus aphids (Hemiptera: Aphididae): incidence, population fluctuations, host plant and age preferences
  Pages 111 - 119
  Serdar SATAR, Mehmet KARACAOĞLU, Gül SATAR, Nedim UYGUN
Indexes and Platforms