Plant Protection Bulletin
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |


Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Plant Protection Bulletin

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü |
Cover Image


Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Volume 60 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. Dört farklı uçucu yağın düşük sıcaklıkta Değirmen güvesi Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)’nın farklı dönemlerine karşı fümigant toksisitesi
  Pages 3 - 13
  Yasin Nazım ALPKENT , Özdemir ALAOĞLU , Hüseyin ÇETİN
 2. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaprağı yenen sebzelerde görülen zararlı ve faydalı böcek türlerinin belirlenmesi
  Pages 15 - 22
  İsmail ALASERHAT , Adnan CANBAY , Harun ALICI
 3. Adult population fluctuations and damage ratio of Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae) in cherry orchards
  Pages 23 - 28
  Ayşe ÖZDEM , Mustafa ÖZDEMİR , Vildan BOZKURT
 4. The effect of photoperiod on development time, sex ratio and fecundity of Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)
  Pages 29 - 35
  Yeşim KOÇ , Evrim SÖNMEZ
 5. Determination of bacterial leaf spot of lettuce caused by Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson 1939 and the reactions of some lettuce cultivars
  Pages 37 - 44
  Didem CANİK OREL
 6. Reactions of some common bean cultivars grown in Turkey against some isolates of angular leaf spot disease, caused by Pseudocercospora griseola (Sacc.) Crous & U. Braun
  Pages 45 - 54
  Sirel CANPOLAT , Salih MADEN
 7. Manisa ilinde Bağda külleme hastalığının (Erysiphe necator Schw.) kimyasal mücadelesinde farklı ilaçlama programlarının değerlendirilmesi
  Pages 55 - 62
  Nurdan SAVAS , Esra ALBAZ , Serkan ÖNDER
 8. Türkiye’nin güneyinde asmada Botryosphaeria geriye ölüm hastalığına neden olan fungusların filogenetik ayrımı ve patojenisiteleri
  Pages 63 - 72
  Davut Soner AKGÜL , Mümine ÖZARSLANDAN , Ali ERKILIÇ
 9. Diyarbakır domates alanlarında zararlı Yeşilkurt [Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)]’un popülasyon gelişimi, parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi
  Pages 73 - 82
  Özlem BEKTAŞ(KARAPINAR) , Erdal SERTKAYA
 10. Experiments on Plum pox virus inactivation from micropropagated plum plants through non-thermal plasma treatment
  Pages 83 - 90
  Snezhana MİLUSHEVA , Lillyana NACHEVA , Evgenia BENOVA , Plamena MARİNOVA , Nataliya DİMİTROVA , Anka GEORGİEVA-HRİSTEVA
 11. Turunçgil Psorosis Virüsü (CPsV)’nün Çukurova bölgesinde dağılımı ve kılıf protein genine göre moleküler olarak tanılanması
  Pages 91 - 98
  Saime Büşra FİDANCI , Nüket ÖNELGE
 12. Atatürk Üniversitesi Kampüsü (Erzurum)’da bazı yabancı otlar üzerinde bulunan afit (Hemiptera: Aphididae) türlerinin belirlenmesi
  Pages 99 - 110
  Gizem BAŞER , Göksel TOZLU
 13. Essential oil composition and insecticidal activity of Satureja boissieri against Sitophilus granarius (Coleoptera:Curculionidae) and Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)
  Pages 111 - 117
  Ömer Cem KARAKOÇ , Ali Rıza TÜFEKÇİ , Fatih GÜL , Serkan KOLDAŞ , Mustafa ALKAN
Indexes and Platforms