Year 2021, Volume 10 , Issue 2, Pages 558 - 567 2021-06-07

Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi

Uğur ÇALIGÜLÜ [1] , Mustafa BOYRAZLI [2] , Selçuk KARATAŞ [3] , Ercan ÇAKIR [4] , Ali KESKİN [5]


Kompozit pelet ya da briket kelimesi, genellikle bünyesinde toz cevher ya da konsantre, cüruf yapıcı ve katı redükleyici madde (kömür, kok vb.) içeren pelet veya briketler için kullanılan bir terimdir. Bunlar üretildikten sonra, bir sonraki aşamada gerekli işlemler için, düşük sıcaklıklarda (25-300oC) mukavemet kazandırılmış peletlerdir. Bu pelet ya da briketler, alternatif demir çelik üretim yöntemlerinden olan sünger demir üretim prosesleri için kullanılan bir malzemedir. Bu çalışmada; ETİKROM Yıldırım Holding’den sağlanan, yaklaşık %52 Cr2O3 tenörlü kromit konsantresi, redükleyici olarak kok tozu ve flaks malzemesi olarak Ca(OH)2, peletleri oluşturan taneciklerin birbirine bağlanmasını sağlayan karboksi metil selüloz (CMC) kullanılarak elde edilen kromit peletlerinin, elektrik ark fırınlarına beslenmeden önce ön redüksiyon işlemi için gerekli mukavemete sahip olması amacıyla, kompozit pelet üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Deneylerde; konsantreye önce sadece %0,5, %1 ve %2 oranlarında CMC ilave edilmiş ve üretilen peletlerin yaş pelet düşme sayısı ile kuru mukavemet değerlerine bakılmıştır. Buna göre; CMC oranının arttmasıyla, mukavemet ve yaş pelet düşme sayısının arttığı gözlenmiş, %2 CMC ilave edilen peletlerin 90 dakika, 200oC sıcaklıkta bekletilmeleri sonucu 39,36 kg-kuvvet/Pelet (386 N/Pelet) kuru mukavemet değerinin elde edildiği görülmüştür. %2 CMC ilave edilerek üretilen peletlerini yaş pelet düşme sayılarının 23-27 düşme/45 cm arasında değiştiği gözlenmiştir. %2 CMC, %20 kok tozu ve %4 Ca(OH)2 ilave edilerek üretilen kompozit peletlerin mukavemet değerlerinin, 73,9 kg-kuvvet/Pelet (725 N/Pelet) kuru mukavemet değerine sahip oldukları tespit edildi. Elde edilen bu mukavemet değerleri, soğukta sertleşen pelet mukavemet standartlarının üzerinde bir değerdir.
soğukta sertleşen pelet, kromit, CMC, kuru pelet mukavemeti
 • Apaydın F., Atasoy A., Yıldız K. 2011. Mekanik aktive edilmiş kromitin grafitle karbotermal redüksiyon kinetiği. SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 15 (1): 17-22.
 • Yarkadas G., Yildiz K. 2009. Effects of mechanical activation on the soda roasting of chromite. Can. Metal. Quarterly, 48 (1): 69-72.
 • Murthy Y.R., Tripathy S.K., Kumar C.R. 2011. Chrome ore beneficiation challenges & opportunities a review. Minerals Engineering, 24 (5): 375e380.
 • Yalcin S. 2003. Modelling Chromium Leaching From Chromite Ore Processing Waste. The Degree of Master of Science, the Department of Environmental Engineering, the Graduate School of Natural and Applied Sciences of the Middle East Technical University.
 • Uyanik T. 2010. Mining, Export Promotion Center of Turkey, 9 p. Available at: http://www.fenimining.com/ upload/dosyalar/m_rapor_1359493103.pdf (Access Date: 10.07.2015).
 • Boyrazlı M., Öztürk E.A., Benkli Y.E., Çizmecioğlu Z. 2015 Soğukta Sertleşen Pelet Üretiminde Pelet Mukavemetine Na-Bentonit ve Organik Bağlayıcıların Etkilerinin Karşılaştırılması. Metal Dünyası Dergisi Sayı, Nisan: 262.
 • Benkli Y.E. 2008. Soğukta Sertleşen Kompozit Peletlerin Yarı Ergitme Şartlarında İndirgenmesinin Araştırılması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Mourao M., Takano C. 2003. Self-Reducing Pellets for Ironmakıng Mechanical Behavior. Mineral Processing & Extractive Metall. Rev., 24: 233-252.
 • Benkli Y.E., Boyrazli M., Senoz G.M.L., Cizmecioglu Z. 2018. Investigation of reduction of magnetite based carbon composite pellets under semi-fusion conditions. Physicochem. Probl. Miner. Process., 54 (3): 621-628.
 • Benkli Y.E., Boyrazlı M., Avdallar V., Çizmecioğlu Z., Artır R. 2008. Organik Esaslı Bağlayıcı ile Soğukta Sertleşen Kompozit Pelet Üretiminin Araştırılması. 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Ekim 2008, İstanbul.
 • https://akbelkimya.com.tr/cmc-karboksimetil-seluloz-196-urun (Erişim Tarihi: 15.03.2021).
 • Boyrazlı M. 2008. Demir Cevherleri İçerisindeki Safsızlıkların Olumsuz etkilerinin Giderilme Yollarının Araştırılması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Boyrazlı M., Artır R., Çizmecioğlu Z. 2006. Divriği Manyetit Konsantresiyle Üretilen Küresel Peletlerde Klorlayıcı Buharlaştırma Yönteminin Alkali Giderimine ve Pelet Mukavemetine Etkisinin Araştırılması. 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Kasım 2006, İstanbul
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_hydroxide (Erişim Tarihi: 15.03.2021).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0003-4862-7219
Author: Uğur ÇALIGÜLÜ (Primary Author)
Institution: Fırat Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2340-6703
Author: Mustafa BOYRAZLI
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8693-2487
Author: Selçuk KARATAŞ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2722-4277
Author: Ercan ÇAKIR
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3312-2576
Author: Ali KESKİN
Institution: Eti Krom Yıldırım Holding
Country: Turkey


Supporting Institution Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP)
Project Number TEKF.19.13
Thanks Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) yönetim birimi (Proje No: TEKF.19.13) tarafından desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : June 7, 2021

Bibtex @research article { bitlisfen871505, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {558 - 567}, doi = {10.17798/bitlisfen.871505}, title = {Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi}, key = {cite}, author = {Çalıgülü, Uğur and Boyrazlı, Mustafa and Karataş, Selçuk and Çakır, Ercan and Keskin, Ali} }
APA Çalıgülü, U , Boyrazlı, M , Karataş, S , Çakır, E , Keskin, A . (2021). Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 558-567 . DOI: 10.17798/bitlisfen.871505
MLA Çalıgülü, U , Boyrazlı, M , Karataş, S , Çakır, E , Keskin, A . "Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi" . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 558-567 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlisfen/issue/62708/871505>
Chicago Çalıgülü, U , Boyrazlı, M , Karataş, S , Çakır, E , Keskin, A . "Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 558-567
RIS TY - JOUR T1 - Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi AU - Uğur Çalıgülü , Mustafa Boyrazlı , Selçuk Karataş , Ercan Çakır , Ali Keskin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.871505 DO - 10.17798/bitlisfen.871505 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 558 EP - 567 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.871505 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.871505 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi %A Uğur Çalıgülü , Mustafa Boyrazlı , Selçuk Karataş , Ercan Çakır , Ali Keskin %T Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.871505 %U 10.17798/bitlisfen.871505
ISNAD Çalıgülü, Uğur , Boyrazlı, Mustafa , Karataş, Selçuk , Çakır, Ercan , Keskin, Ali . "Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 / 2 (June 2021): 558-567 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.871505
AMA Çalıgülü U , Boyrazlı M , Karataş S , Çakır E , Keskin A . Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 558-567.
Vancouver Çalıgülü U , Boyrazlı M , Karataş S , Çakır E , Keskin A . Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 558-567.
IEEE U. Çalıgülü , M. Boyrazlı , S. Karataş , E. Çakır and A. Keskin , "Bağlayıcı Olarak CMC Kullanımının Kromit Konsantrelerinden Üretilen Soğuk Bağlı Kompozit Peletlerin Mukavemetine Etkisi", Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 558-567, Jun. 2021, doi:10.17798/bitlisfen.871505