Year 2021, Volume 10 , Issue 2, Pages 594 - 601 2021-06-07

Three-Dimensional Modeling of Relief Scriptures Found in Harran Ruins Excavation
Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi

Nizar POLAT [1] , Mehmet ÖNAL [2] , Yunus KAYA [3] , Abdulkadir MEMDUHOĞLU [4] , Neslihan KAYA [5] , Mustafa ULUKAVAK [6] , Süheyla MUTLU [7] , Semih MUTLU [8]


It can be accepted as the common duty of humanity to protect archaeological artifacts as a part of cultural heritage and to deliver them to future generations by documenting them. In order to document cultural heritage, primarily the current status of historical artifacts should be determined. Various techniques are used in the literature for this. Recently, in parallel with technological developments, photogrammetry technique has been used extensively in the documentation of cultural heritage. Photogrammetry, which is mostly used to obtain topographic products such as maps and digital elevation models, contributes to different disciplines as it provides three-dimensional information from two-dimensional photographs. Therefore, the digital documentation of archaeological artifacts provides serious advantages in studies. In this study, some relief scriptures found in the Harran ruins excavation area were modeled as three-dimensional and by creating a digital surface model readable letters and numbers are recorded for documentation purposes.
Kültürel miras olarak da nitelendirilen arkeolojik eserlerin korunması ve kayıt altına alınarak gelecek nesillere ulaştırılması insanlığın ortak görevi olarak kabul edilebilir. Kültürel mirasın belgelenmesinde, öncelikle tarihi eserlerin mevcut durumu belirlenmelidir. Bunun için literatürde çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Son zamanlarda teknolojik gelişmelere paralel olarak kültürel mirasın dokümantasyonu çalışmalarında fotogrametri tekniği yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla harita ve sayısal yükseklik modeli gibi topografik ürünlerin elde edilmesi amacıyla kullanılan fotogrametri, iki boyutlu fotoğraflardan üç boyutlu bilgi sağlamasından dolayı farklı disiplinlere de katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple arkeolojik eserlerin sayısal olarak dokümantasyonu çalışmalarda ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, Harran Ören Yeri kazı alanında bulunan tahrip olmuş bazı kabartma yazı örnekleri üç boyutlu olarak modellenmiş ve yazılar için sayısal yüzey modeli oluşturularak okunabilen harf ve rakamlar kayıt altına alınmıştır.
 • Kulur S., Yilmazturk F. 2005. 3D Reconstruction of Small Historical Objects to Exhibit in Virtual Museum by Means of Digital Photogrammetry. CIPA XX. International Symposium, International Cooperation to Save the World`s Cultural Heritage, 26 Sep.–01 Oct., Torino, Italy.
 • Ulvi A., Yakar M., Yiğit A.Y., Kaya Y. 2020. İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. Geomatik Dergisi, 5 (1): 22-30.
 • Georgopoulos A., Ioannidis G. 2004. Photogrammetric and Surveying Methods for the Geometric Recording of Archaeological Monuments, Archaeological Surveys. FIG Working Week 2004, May 22– 27, 2004, Athens, Greece.
 • Bohler W., Heinz G. 1999. Documentation, surveying, photogrammetry. XVII CIPA Symposium. Recife, Olinda.
 • Şanlıoğlu İ., Zeybek M., Karauğuz G. 2013. Photogrammetric Survey and 3D Modeling of Ivriz Rock Relief in Late Hittite Era. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 13 (2): 147-157.
 • Kaya Y., Yiğit A.Y., Ulvi A., Yakar M. 2021. Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. Harita Dergisi, 165: 57-72.
 • Ulukavak M., Memduhoğlu A., Şenol H.İ., Polat N. 2019. Excavation Monitoring With UAV in Şanlıurfa Castle Archaeological Site. Mersin Photogrammetry Journal, 1 (1): 23-26.
 • Polat N., Önal M., Ernst F.B., Şenol H.İ., Memduhoğlu A., Mutlu S., Mutlu S.İ., Budan M.A., Turgut, M., Kara H. 2020. Harran Ören Yeri Arkeolojik Kazı Alanınındın Çıkarılan Bazı Küçük Arkeolojik Buluntuların Fotogrametrik Olarak 3B Modellenmesi. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2 (2): 55-59.
 • Ulukavak M., Memduhoğlu A., Şenol H.İ., Polat N. 2019. The Use of UAV and Photogrammetry in Digital Documentation. Mersin Photogrammetry Journal, 1 (1): 17-22.
 • Senol H.I., Erdogan S., Onal M., Ulukavak M., Memduhoglu A., Mutlu S., Ernst F.B., Yilmaz, M. 2017. 3D Modeling of A Bazaar in Ancient Harran City Using Laser Scanning Technique. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
 • Scherer M. 2002. About the Synthesis of Different Methods in Surveying. XVIII International Symposium of CIPA, Potsdam, Germany.
 • Şenol H.İ., Memduhoglu A., Ulukavak M. 2020. Multi Instrumental Documentation and 3D Modelling of an Archaeological Site: a Case Study in Kizilkoyun Necropolis Area. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11 (3): 1241-1250.
 • Yakar M., Yıldız F., Özkütük A., Neşeli O., Kurhan E., Durdu O. 2011. Sultanhanı Kervansarayı Fotogrametrik Rölöve Alımı ve 3 Boyutlu Modelleme Çalışması. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı.
 • Şasi A., Yakar M. 2018. Photogrammetric Modelling of Hasbey Dar'ülhuffaz (Masjid) Using an Unmanned Aerial Vehicle. International Journal of Engineering and Geosciences, 3 (1): 6-11.
 • Remondino F., Barazzetti L., Nex F., Scaioni M., Sarazzi D. 2011. UAV Photogrammetry for Mapping and 3D Modeling Current Status and Future Perspectives. ISPRS ICWG I/V UAV-g Conference, Zurich, Switzerland.
 • Colomina I., Blázquez M., Molina P., Parés M.E., Wis M. 2008. Towards a New Paradigm for High-Resolution Low-Cost Photogrammetry and Remote Sensing. IAPRS&SIS, 1201-1206.
 • Siebert S., Teizer J. 2014. Mobile 3D Mapping for Surveying Earthwork Projects Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) System. Autom. Constr., 41: 1-14.
 • Önal M. 2019. Harran 2017 Yılı Çalışmaları, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı. 2. Cilt, Ankara, 632-650.
 • Önal M. 2020. Harran 2018 Yılı Çalışmaları, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt. Ankara, 157-180.
 • Tanskanen P., Kolev K., Meier L., Camposeco F., Saurer O., Pollefeys M. 2013. Live Metric 3D Reconstruction on Mobile Phones. in: 2013 IEEE Int. Conf. Comput. Vis., IEEE, 65-72.
 • Snavely N.K. 2009. Scene Reconstruction and Visualization From Internet Photo Collections. Doctoral Thesis, University of Washington.
 • Westoby M.J., Brasington J., Glasser N.F., Hambrey M.J., Reynolds J.M. 2012. Structure-from-Motion’photogrammetry: A Low-Cost, Effective Tool for Geoscience Applications. Geomorphology, 179: 300-314.
 • Micheletti N., Chandler J.H., Lane S.N. 2015. Investigating the geomorphological potential of freely available and accessible structure‐from‐motion photogrammetry using a smartphone. Earth Surface Processes and Landforms, 40 (4): 473-486.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-6061-7796
Author: Nizar POLAT
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5182-4443
Author: Mehmet ÖNAL
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2319-4998
Author: Yunus KAYA (Primary Author)
Institution: HARRAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9072-869X
Author: Abdulkadir MEMDUHOĞLU
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8401-6306
Author: Neslihan KAYA
Institution: Sorbonne University
Country: France


Orcid: 0000-0003-2092-3075
Author: Mustafa ULUKAVAK
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7935-2890
Author: Süheyla MUTLU
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2920-6275
Author: Semih MUTLU
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 7, 2021

Bibtex @research article { bitlisfen881781, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {594 - 601}, doi = {10.17798/bitlisfen.881781}, title = {Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi}, key = {cite}, author = {Polat, Nizar and Önal, Mehmet and Kaya, Yunus and Memduhoğlu, Abdulkadir and Kaya, Neslihan and Ulukavak, Mustafa and Mutlu, Süheyla and Mutlu, Semih} }
APA Polat, N , Önal, M , Kaya, Y , Memduhoğlu, A , Kaya, N , Ulukavak, M , Mutlu, S , Mutlu, S . (2021). Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 594-601 . DOI: 10.17798/bitlisfen.881781
MLA Polat, N , Önal, M , Kaya, Y , Memduhoğlu, A , Kaya, N , Ulukavak, M , Mutlu, S , Mutlu, S . "Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi" . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 594-601 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlisfen/issue/62708/881781>
Chicago Polat, N , Önal, M , Kaya, Y , Memduhoğlu, A , Kaya, N , Ulukavak, M , Mutlu, S , Mutlu, S . "Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 594-601
RIS TY - JOUR T1 - Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi AU - Nizar Polat , Mehmet Önal , Yunus Kaya , Abdulkadir Memduhoğlu , Neslihan Kaya , Mustafa Ulukavak , Süheyla Mutlu , Semih Mutlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.881781 DO - 10.17798/bitlisfen.881781 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 594 EP - 601 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.881781 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.881781 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi %A Nizar Polat , Mehmet Önal , Yunus Kaya , Abdulkadir Memduhoğlu , Neslihan Kaya , Mustafa Ulukavak , Süheyla Mutlu , Semih Mutlu %T Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.881781 %U 10.17798/bitlisfen.881781
ISNAD Polat, Nizar , Önal, Mehmet , Kaya, Yunus , Memduhoğlu, Abdulkadir , Kaya, Neslihan , Ulukavak, Mustafa , Mutlu, Süheyla , Mutlu, Semih . "Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 / 2 (June 2021): 594-601 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.881781
AMA Polat N , Önal M , Kaya Y , Memduhoğlu A , Kaya N , Ulukavak M , Mutlu S , Mutlu S . Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 594-601.
Vancouver Polat N , Önal M , Kaya Y , Memduhoğlu A , Kaya N , Ulukavak M , Mutlu S , Mutlu S . Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 594-601.
IEEE N. Polat , M. Önal , Y. Kaya , A. Memduhoğlu , N. Kaya , M. Ulukavak , S. Mutlu and S. Mutlu , "Harran Ören Yeri Kazısında Bulunan kabartma Yazıların Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi", Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 594-601, Jun. 2021, doi:10.17798/bitlisfen.881781