Year 2021, Volume 10 , Issue 2, Pages 655 - 669 2021-06-07

Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi

Barış ERDİL [1] , Yusuf GÜNDÜZ [2]


Betonarme binaların güçlendirilmesi durumunda kullanılacak perde duvarların kat alanına oranı ile ilgili olarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Önerilen oranlar global anlamda olup bu oranların perde duvarlar sayısı ve/veya konumu ile ilişkisi üzerinde durulmamıştır. Örneğin %1 oranında perde duvar kullanılması ile kontrollü hasar performans seviyesinin sağlanacağı belirtildiğinde, bu %1’lik perde duvarın en fazla kaç parçaya bölünebileceği, bölünen bu perde duvarların planın hangi noktasında daha etkin olabileceği hususu belirsizdir. Bu belirsizlikler sebebi ile mühendisler çoğunlukla deneme yanılma yöntemi ile perde duvarları yerleştirmektedir. Bu çalışmada betonarme binaların güçlendirilmesi durumunda kullanılacak perde duvarların etkinliğini belirlemek amacı ile farklı sayı ve kalınlıkta tasarlanmış perde duvarlar, planda farkı alanlara yerleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde aynı alana sahip perde duvarların parçalara ayrılarak binaya yerleştirilmesinin perde duvar kesme kuvveti ve moment etkinliğini azalttığı, perde duvar boyunun kısalması neticesinde binanın global rijitliğinin azaldığı ve nihayetinde deplasmanlar ile periyotların arttığı, belirlenmiştir. Perde duvarların etkinlikleri kat sayısı arttıkça azalmaktadır. Perde duvarların bina merkezine yakın yerleştirilmeleri ile kesme kuvveti etkinlikleri artırılmakta, göreli kat ötelemeleri ve yapı periyodu düşmektedir. Dış akslara perde duvar yerleştirilmesi ile de perde duvarların moment etkinlikleri artırılabilmektedir.
Betonarme,, Perde Duvar, Güçlendirme, Deprem Performansı
 • AFAD, 2014. https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17944/xfiles/mudahale_-iyilestirme-ve-sosyoekonomik-acidan-2011-van-depremi-raporu_2_.pdf Müdahale İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi, AFAD, Ankara, Turkey. (Erişim tarihi: 10.12.2018).
 • Erdil B. 2016. Why RC buildings failed in the 2011 Van, Turkey, Earthquakes: construction versus design practices. Journal of Performance of Constructed Facilities, 31 (3): 04016110.
 • Sezen H., Whittaker A.S., Elwood K.J., Mosalam K.M. 2003. Performance of reinforced concrete buildings during the August 17, 1999 Kocaeli, Turkey earthquake, and seismic design and construction practise in Turkey. Engineering Structures, 25 (1): 103-114.
 • Akansel V., Ameri G., Askan A., Caner A., Erdil B., Kale Ö., Okuyucu D. 2014. The 23 October 2011 Mw=7.0 Van (Eastern Turkey) Earthquake: Interpretations of Recorded Strong Ground Motions and Post-Earthquake Conditions of Nearby Structures. Earthquake Spectra, 30 (2): 657-682.
 • Wallace J.W. 2012. Performance of structural walls in recent earthquakes and tests and implications for US building codes. In Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering.
 • Aktan S., Kıraç N. 2010. Betonarme binalarda perdelerin davranışa etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (1):15-32.
 • Kazaz I. 2016. Seismic deformation demands on rectangular structural walls in frame-wall systems. Earthq. Struct, 10 (2): 329-350.
 • Wallace J.W. 1995. Seismic design of RC structural walls. Part I: new code format. Journal of Structural Engineering, 121 (1): 75-87.
 • Yakut A., Soydaş O. 2010. Evaluation of shear wall indexes for RC buildings. In 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, p. Paper (No. 371).
 • Burak B., Comlekoglu H. G. 2013. Effect of shear wall area to floor area ratio on the seismic behavior of reinforced concrete buildings. Journal of Structural Engineering, 139 (11): 1928-1937.
 • Yurdakul O., Tunaboyu O., Avşar O. 2014. Effects of shear wall ratio on the seismic behavior of buildings having inadequate seismic resistance. 10th US National Conference on Earthquake Engineering (10NCEE) at: Anchorage, Alaska, USA
 • Sozen M. 2001. As simple as it gets: The Anatolian formula for earthquake resistant design. Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi, Turkish Chamber of Civil Engineers, Ankara, Turkey.
 • Ersoy U. 2013. A simple approach for preliminary design of reinforced concrete structures to be built in seismic regions. Teknik Dergi Digest, 24 (120): 1701-1715.
 • Öztürk D., Nuhoğlu A., Bozdoğan K.B. 2005. Betonarme yapılarda beton sınıfının taşıyıcı sistem davranışına etkisi. Deprem Sempozyumu. 23-25 Mart 2005, Kocaeli, Türkiye. 506-511.
 • Uçar T., Merter O. 2009. Planda perde yerleşiminin betonarme perde-çerçeveli binaların deprem davranışına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11 (2): 11-18.
 • Yoichi Higashi T.E., Ohkubo M., Shimizu Y. 1980. Experimental study on strengthening reinforced concrete structure by adding shear wall. In Proc. of the World Conf. on Earthquake Eng., Turkey, 7: 173-180.
 • Yılmaz Ü., Arslan M., Kaltakcı M. 2010. Betonarme dış perde duvarla güçlendirilmiş çerçevelerin dayanım parametrelerinin deneysel ve analitik yöntemlerle irdelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 3 (1): 11-22.
 • Ugalde D., Lopez-Garcia D. 2020. Analysis of the seismic capacity of Chilean residential RC shear wall buildings. Journal of Building Engineering, 31: 101369.
 • Cando M.A., Hube M.A., Parra P.F., Arteta C.A. 2020. Effect of stiffness on the seismic performance of code-conforming reinforced concrete shear wall buildings. Engineering Structures, 219: 110724.
 • TBDY2018. Deprem etkisi altında binaların tasarımı için esaslar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Türkiye.
 • Erdil B. 2017. Dikdörtgen kesitli betonarme perde duvarların taşıma gücü momenti hesabı için basit bir yaklaşım. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23 (3): 209-220.
 • Computers and Structures Inc. (CSI) SAP2000 “Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures”. Version 14, Berkeley, CA.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-5282-3568
Author: Barış ERDİL (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6054-4753
Author: Yusuf GÜNDÜZ
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number FYL-2018-7232
Thanks Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2018-7232 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : June 7, 2021

Bibtex @research article { bitlisfen898353, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, eissn = {2147-3188}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {655 - 669}, doi = {10.17798/bitlisfen.898353}, title = {Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Erdil, Barış and Gündüz, Yusuf} }
APA Erdil, B , Gündüz, Y . (2021). Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 10 (2) , 655-669 . DOI: 10.17798/bitlisfen.898353
MLA Erdil, B , Gündüz, Y . "Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi" . Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 655-669 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlisfen/issue/62708/898353>
Chicago Erdil, B , Gündüz, Y . "Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 655-669
RIS TY - JOUR T1 - Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi AU - Barış Erdil , Yusuf Gündüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.898353 DO - 10.17798/bitlisfen.898353 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 655 EP - 669 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.898353 UR - https://doi.org/10.17798/bitlisfen.898353 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi %A Barış Erdil , Yusuf Gündüz %T Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi %D 2021 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17798/bitlisfen.898353 %U 10.17798/bitlisfen.898353
ISNAD Erdil, Barış , Gündüz, Yusuf . "Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 / 2 (June 2021): 655-669 . https://doi.org/10.17798/bitlisfen.898353
AMA Erdil B , Gündüz Y . Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 655-669.
Vancouver Erdil B , Gündüz Y . Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 10(2): 655-669.
IEEE B. Erdil and Y. Gündüz , "Betonarme Binalar için Perde Duvar Etkinliğinin Belirlenmesi", Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 655-669, Jun. 2021, doi:10.17798/bitlisfen.898353