Balkan Müzik ve Sanat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-5439 | e-ISSN 2687-2064 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Trakya University | https://bmsd.trakya.edu.tr/


Balkan Müzik ve Sanat Dergisi


ISSN:  2667-5439     e-ISSN:  2687-2064


Yayın Başlangıç Tarihi: 2019

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: https://bmsd.trakya.edu.tr/


Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)

Sahibi: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü: Prof. Ahmet Hamdi ZAFER


e-mail: bmsd@trakya.edu.tr - scandokmeci@trakya.edu.tr

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

ISSN 2667-5439 | e-ISSN 2687-2064 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Trakya University | https://bmsd.trakya.edu.tr/
Cover Image


Balkan Müzik ve Sanat Dergisi


ISSN:  2667-5439     e-ISSN:  2687-2064


Yayın Başlangıç Tarihi: 2019

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: https://bmsd.trakya.edu.tr/


Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)

Sahibi: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü: Prof. Ahmet Hamdi ZAFER


e-mail: bmsd@trakya.edu.tr - scandokmeci@trakya.edu.tr

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.