Year 2021, Volume 3 , Issue 1, Pages 45 - 51 2021-04-30

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ
Cancer Care Management During Covid-19 Pandemic

Aslıhan ÖZTÜRK [1] , Derya ÇINAR [2]


Yeni kanser teşhisi konulan, kanser tedavisi (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, endokrin tedavisi vb.) devam eden veya yakın zamanda tedavisi sonlanan kanser hastaları, yapılan tedaviler nedeni ile enfeksiyona daha duyarlı hale gelmektedir. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sürecinde kanser hastalarının daha yüksek risk altında olduğu, morbidite ve mortalite artış hızının daha fazla olabileceği ve gerekli önlemlerin alınması gerekliliğinin önemi yapılan araştırmalarda bildirilmiştir. Kanser hastalarının tanı, tedavi ve izlemlerinin devamlılığının sağlanması ve enfeksiyon yönetiminin yapılması olası risklerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. COVID-19 pandemi sürecinde kanser hastalarının bakım yönetimi; enfeksiyon riskini en aza indirgemek ve kanser hastalarının sağ kalımını sürdürmek amacı ile hazırlanan ulusal ve uluslararası güncel rehberlerin önerileri doğrultusunda sürdürülmelidir. Pandemi sürecinde kanser hastalarının ve onkoloji hemşirelerinin güvenliği ve sağlığı için uygun stratejiler planlanması gerekmektedir. Bu makale, COVID-19 pandemi sürecinin kanser hastalarının bakımına yansımaları ve ulusal/uluslararası güncel rehberler doğrultusunda kanser bakım hizmet sunumunu vurgulamak amacı ile derlenmiştir.
The Cancer patients who are newly diagnosed with cancer, whose cancer treatment (chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, endocrine therapy, etc.) continues or whose treatment has recently been terminated become more susceptible to infection due to the treatments. During the coronavirus disease (COVID-19) process, it has been reported that cancer patients are at higher risk, the rate of increase in morbidity and mortality may be higher, and the importance of taking necessary precautions has been reported. Ensuring the continuity of diagnosis, treatment and follow-up of cancer patients and performing infection management are of great importance in terms of preventing possible risks. Care management of cancer patients during the COVID-19 pandemic; It should be continued in accordance with the recommendations of national and international updated guidelines prepared with the aim of minimizing the risk of infection and maintaining the survival of cancer patients. During the pandemic process, appropriate strategies should be planned for the safety and health of cancer patients and oncology nurses. This article has been compiled with the aim of emphasizing the reflections of the COVID-19 pandemic process on the care of cancer patients and providing cancer care services in line with national and international current guidelines.
 • Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(85), 36-41.
 • Avdal, E.Ü. (2020). COVID-19: Komorbid durumlarda bakım yönetimi. Aykar, Ş. F., editör. İç Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 10-14.
 • Bebitoğlu, B.T., Oğuz, E., Hodzic, A., Hatiboğlu, N., Kam, Ö. (2020). Chloroquine/ Hydroxychloroquine: pharmacological overview of an ancient drug that comes to the agenda with COVID-19 treatment. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25 (Özel Sayı 1), 204-215.
 • Beköz, H.S., Bilgen, H., Anak, S.S. (2020). Immune plasma therapy and its results in COVID-19 infections. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3 (Ek Sayı 1), 68-77.
 • Berghoff, A.S., Gansterer, M., Bathke, A.C., Trutschnig, W., Hungerländer, P., Berger, J. M., … Preusser, M. (2020). SARS-CoV-2 testing in patients with cancer treated at a tertiary care hospital during the COVID-19 pandemic. Journal of Clinical Oncology, 38(30), 3547. doi: 10.1200/JCO.20.01442.
 • Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması, S.B. (2020). COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu), Genel bi̇lgi̇ler, epi̇demi̇oloji̇ ve tanı. T.C. Sağlık Bakanlığı 29 Haziran 2020, Ankara, 19. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39551/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Burki, T.K. (2020). Cancer guidelines during the COVID-19 pandemic. The Lancet Oncology, 21(5), 629-630. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30217-5.
 • Burstein, H. J., Griggs, J. J., Prestrud, A. A., Temin, S. (2010). American society of clinical oncology clinical practice guideline update on adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor–positive breast cancer. Journal of oncology practice, 6(5), 243-246. doi: 10.1200/JOP.2016.011239.
 • Cancer Care During The COVID-19 Pandemic: An ESMO Guide for Paients.
 • Çelik, D., Köse, Ş. (2020). COVID-19 in adults: clinical findings. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 8-43.
 • Çetintepe, S.P., İlhan, M.N. (2020). Risk Reduction in Healthcare Workers in the COVID-19 Outbreak. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1 (Özel Sayı), 50-54. doi:10.34084/bshr.712539.
 • Cinar, P., Kubal, T., Freifeld, A., Mishra, A., Shulman, L., Bachman, J., … Liu, C. (2020). Safety at the time of the COVID-19 pandemic: how to keep our oncology patients and healthcare workers safe. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 18(5), 504-509. doi:10.6004/jnccn.2020.7572.
 • Dai, M., Liu, D., Liu, M., Zhou, F., Li, G., Chen, Z., … Cai, H. (2020). Patients with cancer appear more vulnerable to SARS-CoV-2: A multicenter study during the COVID-19 outbreak. Cancer discovery, 10(6), 783-791. doi: 10.1158/2159-8290.CD-20-0422.
 • Dikmen, A.U., Kına, M.H., Özkan, S., İlhan, M.N. (2020). COVID-19 Epidemiology: what we learned from the pandemic. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1(Özel Sayı), 29-36. doi: 10.34084/bshr.715153.
 • European Centre for Disease Prevention and Control. Case definition and European surveillance for COVID-19, as of 2 March 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition Erişim tarihi: 26.09.2020.
 • Hatipoğlu, N. (2020). The "New" problem of humanity: new coronavirus (2019-nCoV/COVID-19) Disease. Medical Journal of Bakirkoy, 16(1), 1-8. doi: 10.5222/BMJ.2020.22931.
 • Kebudi, R. (2020). COVID-19 pandemisi ve dünyada onkolojide etkileri. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(S1), 99-105. doi: 10.26650/JARHS2020-S1-0013.
 • Lazzerini, M., Barbi, E., Apicella, A., Marchetti, F., Cardinale, F., Trobia, G. (2020). Delayed Access or provision of care in Italy resulting from fear of COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), e10-e11. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30108-5.
 • Miyashita, H., Mikami, T., Chopra, N., Yamada, T., Chernyavsky, S., Rizk, D., Cruz, C. (2020). Do patients with cancer have a poorer prognosis of COVID-19? An experience in New York City. Annals of Oncology, 31(8), 1088-1089. doi: 10.1016/j.annonc.2020.04.006.
 • Paterson, C., Gobel, B., Gosselin, T., Haylock, P.J., Papadopoulou, C., Slusser, K., … Pituskin, E. (2020). Oncology nursing during a pandemic: critical reflections in the context of COVID-19. Seminars in Oncology Nursing, 36(3), 1-10. doi: 10.1016/j.soncn.2020.151028.
 • Portnoy, J., Waller, M., Elliott, T. (2020). Telemedicine in the Era of COVID-19. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 8(5), 1489-1491. doi: 10.1016/j.jaip.2020.03.008.
 • Schiffer, C.A., Bohlke, K., Delaney, M., Hume, H., Magdalinski, A.J., McCullough, J.J., … Anderson, K.C. (2018). Platelet Transfusion for Patients With Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 36(3), 283–299. https://doi.org/10.1200/JCO.2017.76.1734
 • Spiteri, G., Fielding, J., Diercke, M., Campese, C., Enouf, V., Gaymard, A., … Ciancio, B. C. (2020). First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the WHO European Region, 24 January to 21 February 2020. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 25(9), 2000178. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.9.2000178
 • Şahan, C., Özgür, E. A., Arkan, G., Alagüney, M.E., Demiral, Y. (2020). Diagnosis Guide for Occupational Disease in the COVID-19 Pandemic. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 1-17.
 • Şimşek, G.Ö., Çelik, P., Gülhan, E. (2020). COVID-19 Pandemisi ve Kanser. Her yönüyle COVID-19, 117-130.
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Recommendations of Covid 19 Pandemic Advisory Board for Cancer Patients and Their Relatives. 17 Mart 2020. https://www.kanser.org/saglik/toplum/style/Covid19_hasta_onerileri.pdf Erişim tarihi: 26.09.2020.
 • World Health Organization (WHO). Global Surveillance for COVID-19 disease caused by human infection with novel coronavirus (COVID-19). https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.4-eng_0.pdf Erişim tarihi: 26.09.2020.
 • Yu, Y., Shi, Q., Zheng, P., Gao, L., Li, H., Tao, P., … Chen, H. (2020). Assessment of the quality of systematic reviews on COVID-19: A comparative study of previous coronavirus outbreaks. Journal of medical virology, 92(7), 883–890. https://doi.org/10.1002/jmv.25901
 • Zhang, L., Zhu, F., Xie, L., Wang, C., Wang, J., Chen, R., … Zhou, M. (2020). Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 31(7), 894–901. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.296
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section REVIEW ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-7224-9644
Author: Aslıhan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği AD
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4926-335X
Author: Derya ÇINAR
Institution: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği AD
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 19, 2021
Publication Date : April 30, 2021

Bibtex @review { boneyusbad864878, journal = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2145}, address = {sabad@bandirma.edu.tr}, publisher = {Bandirma Onyedi Eylul University}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {45 - 51}, doi = {10.46413/boneyusbad.864878}, title = {COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Aslıhan and Çınar, Derya} }
APA Öztürk, A , Çınar, D . (2021). COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ . Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 45-51 . DOI: 10.46413/boneyusbad.864878
MLA Öztürk, A , Çınar, D . "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ" . Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 3 (2021 ): 45-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/boneyusbad/issue/62170/864878>
Chicago Öztürk, A , Çınar, D . "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 3 (2021 ): 45-51
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ AU - Aslıhan Öztürk , Derya Çınar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46413/boneyusbad.864878 DO - 10.46413/boneyusbad.864878 T2 - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 51 VL - 3 IS - 1 SN - -2687-2145 M3 - doi: 10.46413/boneyusbad.864878 UR - https://doi.org/10.46413/boneyusbad.864878 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ %A Aslıhan Öztürk , Derya Çınar %T COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ %D 2021 %J Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi %P -2687-2145 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46413/boneyusbad.864878 %U 10.46413/boneyusbad.864878
ISNAD Öztürk, Aslıhan , Çınar, Derya . "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (April 2021): 45-51 . https://doi.org/10.46413/boneyusbad.864878
AMA Öztürk A , Çınar D . COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021; 3(1): 45-51.
Vancouver Öztürk A , Çınar D . COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021; 3(1): 45-51.
IEEE A. Öztürk and D. Çınar , "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KANSER BAKIM YÖNETİMİ", Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 45-51, Apr. 2021, doi:10.46413/boneyusbad.864878