e-ISSN: 2687-2145
Founded: 2019
Publisher: Bandirma Onyedi Eylul University
Cover Image
 

Bandırma Onyedi Eylül University Journal of Health Sciences and Research is a multidisciplinary, peer-reviewed, periodical, open access journal published electronically three times a year (April-August-December) by Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Health Sciences.

Bandırma Onyedi Eylul University Journal of Health Sciences and Research aims to contribute to the knowledge of health sciences by publishing updated, original research, meta analysis, systematic review, case report, review articles and letters to the editör related to the fields of nursing, nutrition and dietetics, physiotherapy and rehabilitation, child development, midwifery, gerontology, health management, social work.

Manuscripts submitted to our journal for evaluation should not be published, accepted for publication, or should not be under evaluation process for publication. The responsibility of the published and under-reviewed works belongs to the author (s). 

2023 - Volume: 5 Issue: 3

Research Article

Gebelerin Gebelikte Cinselliğe Karşı Tutumu ve Etkileyen Faktörler

Research Article

Hemşirelikte Gelecek Kaygısının Kariyer İyimserliği Üzerindeki Etkisi

Clinical Research

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Gelecekle İlgili Kariyer Planları ve Kaygıları

Research Article

Adölesanlarda Sağlık Algısının Duygusal Yeme Davranışları Arasındaki İlişki

Research Article

Nursing Students’ Knowledge and Attitudes Towards Violence Against Women

Research Article

Üniversite Personelinin Genel Beslenme Bilgisi ve Beslenmeye Ayırdığı Bütçenin Değerlendirilmesi: Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Doyumu Analizi

Research Article

Evaluation of Dietary Exposure to Certain Preservative Food Additives: A Pilot Study

Research Article

The Effect of Web-based Sedation Management Education on the Knowledge and Practices of Intensive Care Nurses

Research Article

Preterm Yenidoğanlara Orogastrik Tüp Takma İşlemi Sırasında Dinletilen Anne Sesi ve Beyaz Gürültünün Ağrı Düzeyi ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Research Article

Türkiye’de Popüler Diyet Terimlerine Gösterilen İlginin İncelenmesi: Bir İnfodemiyoloji Çalışması

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alma Durumlarına Göre Menstrual Sağlık ve Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi: Kilis İli Örneği

Research Article

Bipolar Hastalarda Bruksizmin Ağız Sağlığı ve Temporomandibular Eklem Disfonksiyonuna Etkisi

Research Article

The Effect of Information Motivation Behavioural Skills (IMB) Model Based Postpartum Sexual Counselling on Sexual Health of Women

Research Article

Determining the Fear of COVID-19 in Parents and Affecting Factors

Research Article

Bebek Dostu Hastanelerde Çalışan Çocuk Hemşirelerinin Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Research Article

Yüksek Riskli Gebelerde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Uykusuzluk Şiddeti Arasındaki İlişki

Review

Çocuk Hastalarda Kullanılan Bakım Uygulamalarının Etkileri

Research Article

Determining the Professional Belongings of Midwifery Department Students and Their Opinions about the Present and Future of Midwifery Profession

Telif Hakkı Devir Formu

23788 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.