e-ISSN: 2687-2145
Founded: 2019
Period: Tri-annual
Publisher: Bandirma Onyedi Eylul University
Cover Image
       

Bandırma Onyedi Eylül University Journal of Health Sciences and Research is a multidisciplinary, peer-reviewed, periodical, open access journal published electronically three times a year (April-August-December) by Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Health Sciences.

Bandırma Onyedi Eylul University Journal of Health Sciences and Research aims to contribute to the knowledge of health sciences by publishing updated, original research, meta analysis, systematic review, case report, review articles and letters to the editör related to the fields of nursing, nutrition and dietetics, physiotherapy and rehabilitation, child development, midwifery, gerontology, health management, social work.

Manuscripts submitted to our journal for evaluation should not be published, accepted for publication, or should not be under evaluation process for publication. The responsibility of the published and under-reviewed works belongs to the author (s). The copyrights of the published works belong to the Bandırma Onyedi Eylül University Journal of Health Sciences and Research.

2022 - Volume: 4 Issue: 2

Research Article

Gebelerde Koronavirüs Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeyi İlişkisi

Research Article

Kadın Sağlık Çalışanlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların İş-Aile Yaşam Çatışması ile İlişkisi

Case Report

Derin Gömük İkinci Büyük Azı Dişleri: İki Olgu Sunumu

Telif Hakkı Devir Formu

Telif Hakkı Devir Formuna ulaşmak için tıklayınız.

23788 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.