Volume: 4 Issue: 3, 12/3/14

Year: 2014

Original Research

1. ROMATOİD ARTRİTTE HASTALIK AKTİVİTE SKORLARI İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDAKI İLİŞKİ

3. MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMALI HASTALARIN TAKİBİNDE FDG PET

6. AKUT APANDİSİT TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ

. PRETERM EYLEM TEDAVİSİNDE NİFEDİPİN’İN ETKİNLİĞİ

Review

Case Report

Research Article

1. ERİŞKİN HASTADA KİSTİK HİGROMA: OLGU SUNUMU

3. TANI AMAÇLI UYGULANAN İYOT-131 İLE ABLATE OLAN EKTOPİK TİROİD DOKUSU: OLGU SUNUMU

4. OLGU SUNUMU: SAFRA KESESİ SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi