Bozok Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Medical Journal

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Cover Image


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 10 Sayı: 1 Last Issue
Volume 10 - Issue 1 - Mar 25, 2020
 1. KLİNİĞİMİZDE SON BEŞ YILLIK İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİSİ Diagnosis and Treatment of Interstitial Lung Disease in theLast Five Years in Our Clinic
  Pages 1 - 5
  Şule ÇİLEKAR , Ahmet DUMANLI , Gürhan ÖZ , Fatih ÇAKIROĞLU , Ersin GÜNAY
 2. AYAKTAN TEDAVİ GÖREN YAŞLI HASTALARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUK DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ZOR BİR HASTA GRUBU Evaluation of the Prevalence of Psychiatric Disorders in Geriatric Outpatients: A Difficult Patient Group
  Pages 6 - 12
  Murat Eren OZEN , Mehmet Hamdi ORUM , Aysun KALENDEROGLU
 3. PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KRİZTALİZE FENOL UYGULAMASI; TEK MERKEZ DENEYİMİ Crystallized Phenol Treatment In Pilonidal Sinus Disease: Single-Center Experience
  Pages 13 - 16
  Mehmet PATMANO , Tufan GÜMÜŞ , Durmuş Ali ÇETİN , Yusuf YAVUZ
 4. ROTAVİRUS İNFEKSİYONLARINDA GASTROENTERİT DIŞI BULGULAR Non-Gastroenteritis Findings In Rotavirus Infections
  Pages 17 - 23
  Yılmaz SEÇİLMİŞ , Feyza ESEN , Murat DOĞAN , Mehmet Adnan ÖZTÜRK
 5. ADÖLESAN GEBELİKLERDEKİ MATERNAL VE FETAL SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Maternal And Fetal Outcomes in Adolescent Pregnancies
  Pages 24 - 29
  Alper İLERİ , Hande İLERİ , Can ATA , Gökhan TOSUN , Mehmet ÖZEREN
 6. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ÇOCUK HASTANESİNDE HEPATİT-A SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Hepatitis A Seroprevalence in A Children's Hospital Located in Southeastern Anatolia
  Pages 30 - 35
  Reyhan YİŞ , Süleyman DEĞİRMENCİ
 7. EPİTELYAL OVER KANSERLERİNDE CD24 VE CD44’ÜN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI VE PROGNOSTİK DEĞERİ Immunohistochemical Comparison of Cd-24 And Cd-44 in Epithelial Ovarian Cancer And Prognostic Values
  Pages 36 - 42
  Nahit ATA , Muzaffer SANCI , Mehmet KULHAN , Nur Gözde KULHAN , Can TÜRKLER , Tunay KİREMİTLİ , Sevil KİREMİTLİ
 8. EKTOPİK GEBELERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE MEVSİMLERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Retrospective Analysis of Ectopic Pregnancies and Evaluation of Seasonal Variation
  Pages 43 - 49
  Gülten SAĞIR , Bakiye AKBAŞ , Özgür ÖZDEMİR , Zeliha AYDIN KASAP
 9. ENDOVASKÜLER KOİL EMBOLİZASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN İNTRASEREBRAL ANEVRİZMALARDA MANYETİK REZONANS PERFÜZYON DİNAMİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Magnetic Resonance Perfusion Dynamics in Patıents with Intracerebral Aneurysms Treated with Endovascular Coil Embolization
  Pages 50 - 54
  Gökhan POLAT , Suat EREN , Akın LEVENT , Hayri OĞUL , Mecit KANTARCI
 10. KIRSAL ALANDA YAŞAYAN HİPERTANSİYON HASTALARININ İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMLARI Adherence to Medical Therapy of Patients with Hypertension Living in Rural Area
  Pages 55 - 62
  Dilek EFE ARSLAN , Nazan KILIÇ AKÇA
 11. ELDE KİTLE OLGULARINA YAKLAŞIMDA TENDON KILIFI DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜN PREOPERATİF ÖN TANI SIKLIĞI VE NÜKSE ETKİSİ The Effect of Tendon Sheath Giant Cell Tumor on Preoperative Pre-Diagnosis and Recurrence in the Management of Hand Mass
  Pages 63 - 67
  Kaan GÜRBÜZ , Yakup EKİNCİ , Sabri BATIN , Alper ÇIRAKLI
 12. ADENOİD VE TONSİL CERRAHİSİ YAPİLAN HASTALARDA SES PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Changes of Voice Parameters in Patients Who Underwent Adenoid and Tonsil Surgery
  Pages 68 - 74
  Yunus KANTEKİN , Haldun OĞUZ , Necmi ARSLAN , Eren TAŞTAN , Münir DEMİRCİ
 13. AKUT PULMONER EMBOLİ HASTALARINDA GALECTİN-3 Galectin-3 in Patients with Acute Pulmonary Embolism
  Pages 75 - 82
  Mustafa ÇELİK , Ahmet AVCI , Recep KARATAŞ , Ahmet ERSEÇGİN , Fikret KELEŞ , Ahmet YILMAZ , Fatmagül CAN , Erdoğan SÖKMEN , Murat ERER
 14. ÇOCUK CERRAHİSİNE BAŞVURAN OLGULARDA İNGUİNAL BÖLGE PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK HEKİMİN DENEYİMLERİ VE YAŞADIĞI ZORLUKLAR Evaluation of Inguinal Region Pathologies in Cases Applying to Pediatric Surgery: Experiences and Challenges of a Single Surgeon
  Pages 83 - 87
  Sevgi ULUSOY TANGÜL
 15. SPONTAN ABORTUSLARIN MEVSİMSEL DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ An Investigation on the Seasonal Distribution of Spontaneous Abortus
  Pages 88 - 93
  Bakiye AKBAŞ , Gülten SAĞIR , Özgür ÖZDEMİR , Zeliha AYDIN KASAP
 16. KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ŞİDDETİNİN DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ The Effects of Dispnea on the Balance in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases with Patients
  Pages 94 - 99
  Nalan OGAN , Aslıhan UZUNKULAOĞLU , E. Eylem AKPINAR
 17. SAĞLIKLI VERİCİLERİN YAŞI TOPLANAN PERİFERİK KÖK HÜCRE MİKTARI ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? Does the Age of the Healthy Donors Related With the Amount of Stem Cells Collected With GCSF?
  Pages 100 - 105
  Zafer GOKGOZ
 18. ASTIM TANILI HASTALARDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMİ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Traditional and Complementary Medicine Methods in Asthmatic Patients
  Pages 106 - 110
  Pınar YILDIZ GÜLHAN , Fatih ÜZER , Ege GÜLEÇ BALBAY
 19. ATRİYOVENTRİKULER NODAL REENTRAN TAŞİKARDİ ABLASYONUNDA KOMPLİKASYON ORANLARIMIZ VE İŞLEM GÜVENİLİRLİĞİ Our Complication Rates in Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia
  Pages 111 - 114
  Mustafa YOLCU
 20. İNFERTİL BİREYLERDE SEMEN HACİM VE SPERM UZUNLUK ÖLÇÜMLERİNİN EZRİN VE N-KADERİN PROTEİNLERİ İLE İLİSKİLENDİRİLMESİ Association of Semen Volume and Sperm Length Measurements with Ezrin and N-Cadherin Proteins in Infertile Men
  Pages 115 - 121
  Esra İBİŞ , Nazlı Ece GÜNGÖR ORDUERİ
 21. SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA SIK GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL RAHATSIZLIKLAR The Frequent Gastrointestinal Disorders Between Health Workers
  Pages 122 - 125
  Elif BÖREKÇİ
 22. MATÜR KATARAKTI OLAN HASTALARDA FEMTOSANİYE LAZER FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery in Eyes with White Mature Cataract
  Pages 126 - 131
  Servet CETİNKAYA , Fikret UCAR
 23. FEMORAL BLOK UYGULANMIŞ KALÇA KIRIKLI OLGULARDA BLOĞUN SPİNAL ANESTEZİNİN FARKLI POZİSYONLARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effectiveness of the Block on Different Positions of Spinal Anesthesia in Patients with Hip Fractures Treated with Femoral Block
  Pages 132 - 138
  Aysegül CEYLAN , Mehmet Burak ESKİN
 24. BİR KAMU KURUMUNDA OFİS ÇALIŞANLARINDA İŞYERİNDEKİ RİSKLERİN FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ Determining the Awareness of the Risks in a Workplace for the Employees in a Public Institution
  Pages 139 - 149
  Şerife OK , Mahmut KILIÇ
 25. YOZGAT BOZOK UNİVERSİTESİ 2-4 CM BÖBREK TAŞLARI TEDAVİSİNDE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ DENEYİMİMİZ Yozgat Bozok University Retrograde Intrarenal Surgery Experience For Treatment of 2-4 cm Kidney Stones
  Pages 150 - 153
  Sercan SARI , Volkan SELMİ , Mehmet CANİKLİOGLU , Ünal ÖZTEKİN , Emin GÜRTAN , Levent IŞIKAY
 26. KAROTİD ARTER STENTLEME SONRASI GELİŞEN STENTİÇİ RESTENOZUN YENİ BİR ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ: CRP/ ALBUMİN ORANI The CRP/Albumin Ratio: A Novel Predictor of In-stent Restenosis After Carotid Artery Stenting
  Pages 154 - 160
  Ali Nazmi ÇALIK , Tufan ÇINAR , Duygu İNAN , Duygu GENÇ , Hüseyin KUPLAY , Mehmet Baran KARATAŞ , Ayşe EMRE
 27. UTERİN SERÖZ KARSİNOM VE UTERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM TANISI ALAN HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE SAĞ KALIM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison Of Clinicopathologic Characteristics And Survivals In Patients With Uterine Serous And Clear Cell Carcinoma
  Pages 161 - 170
  Zeliha FIRAT CUYLAN , Koray ASLAN , Vakkas KORKMAZ , Murat OZ , Mehmet Mutlu MEYDANLI
 28. MEVSİMSEL FARKLILIKLARIN BELL’S PARALİZİSİ SIKLIĞI VE EVRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ The Effect of Seasonal Changes on Frequency and Stage in Bell’s Palsy
  Pages 171 - 175
  Akif GÜNEŞ , Elif KARALI
 29. BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 65 YAŞ VE ÜZERİ ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation Of Lower Gastrointestinal System Endoscopic Findings Aged 65 Years And OverIn A Training And Research Hospital
  Pages 176 - 179
  Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL , Sevda YAMAN , Serdar YANIK
 30. YOZGAT ŞEHİR HASTANESİNDE SON 5 YILDA UYGULANAN KOLESİSTEKTOMİ SPESİMENLERİNİN MORFOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Retrospective Evaluation Of Morphological And Histopathological Features Of Cholecystectomy Specimens Performed İn Yozgat City Hospital For The Past 5 Years
  Pages 180 - 185
  Serdar KIRMIZI
 31. ANTRENMANLI BİREYLERDE AEROBİK EGZERSİZ İNDÜKLÜ METABOLİK VE KARDİYAK STRESİN İRİSİN SEVİYELERİNE ETKİLERİ Effects of Aerobic Exercise Induced Metabolic and Cardiac Stress on Irisin Levels in Trained Subjects
  Pages 186 - 189
  Seda UGRAS , Sermin ALGUL
 32. STROK ALT GRUPLARINDA LENFOSİT MONOSİT ORANI VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Changes in Lymphocyte to Monocyte Ratio and İnflammatory Markers in Stroke Subgroups
  Pages 190 - 195
  İbrahim ÇALTEKİN , Emre GÖKÇEN
 33. MÜLTECİ ÇOCUKLARDA B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Vitamin B12 Deficiency in Refugee Children
  Pages 196 - 201
  Yakup ÇAĞ , Abdurrahman Avar ÖZDEMİR , Mehmet ALAY
 34. İZOLE VE KOMPLİKE KOLESTAZLI GEBE KADINLARIN PERİNATAL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Perinatal Outcomes in Pregnant Women with Isolated and Complicated Cholestasis
  Pages 202 - 206
  Bora COŞKUN , Özgür AKKURT , Buğra ÇOŞKUN , Tuğberk GÜÇLÜ , Coşkun ŞIMŞIR
 35. ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ The Effects of Vitamin D Deficiency on Urinary Incontinence in Children
  Pages 207 - 210
  Serpil SANCAR , Yasemin ÜSTÜNDAĞ
 36. KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİT B NÜKSÜNÜN ÖNLENMESİNDE KISA SÜRELİ DÜŞÜK DOZ HEPATİT B İMMÜNOGLOBULİNİ İLE NÜKLEOTİD ANALOĞU KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİ Efficacy of Combining Nucleotide Analog and Shorter Low Dose Hepatitis B Immunoglobulin Administration on Post-Transplant Hepatitis B Recurrence
  Pages 211 - 216
  Ümit ÖZÇELİK , Eryiğit EREN , Tutkun TALİH , Ömer V. ÖZOZAN , Fatih ENSAROĞLU
 37. VİTİLİGO TANILI HASTALARDA İNTERFERON-GAMMA/ İNTERLÖKİN-10 ORANININ HASTALIK AKTİVİTESİ VE YAYGINLIĞI İLE İLİŞKİSİ The Relationship Between Interferon-gamma / Interleukin-10 Rate with Disease Activity and Enlargement in Vitiligo Patients
  Pages 217 - 226
  Gözde Emel GÖKÇEK , Eda ÖKSÜM SOLAK , Demet KARTAL , Murat BORLU , Salih Levent ÇINAR
 38. OMURGADA ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ: BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANE DENEYİMİ Aneurysmal Bone Cyst of the Spine Experience at a Single Tertiary Hospital
  Pages 227 - 234
  Ali ÖNER , Alper KÖKSAL , Osman ÇİMEN , Osman Emre AYCAN , Yunus Emre AKMAN
 39. HİPOTİROİDİ HASTALARINDA VİSSERAL ADİPOSİTE İNDEKSİ VE LİPİD AKÜMÜLASYON SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Visceral Adiposity Index and Lipid Accumulation Product in Hypothyroid Patients
  Pages 235 - 239
  Gülsüm GÖNÜLALAN
 40. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI ARASINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Factors Associated with Burnout Syndrome Among Intensive Care Unit Professionals
  Pages 240 - 247
  Güvenç DOĞAN , Selçuk KAYIR , Tuba SARIAYDIN , Ali Kemal ERENLER
 41. OSTEOPOROZUN MEDİKAL TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR VE YAN ETKİLERİ Drugs Used for Medical Treatment of Osteoporosis and Their Side Effects
  Pages 248 - 255
  Nursel DOĞANYİĞİT KUZAN , E Dilek KESKİN
 42. FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI VE HASTALIĞA UYGUN GIDA ÜRETİMİ Phenylketonuria Disease and Appropriate Food Production for Patients
  Pages 256 - 263
  Asuman ÇEVİK , Nilgün ERTAŞ
 43. GEBELİKTE TÜBERKÜLOZ Tuberculosis During Pregnancy
  Pages 264 - 271
  Emine ARSLAN , Ümit GÖRKEM
 44. BARSAK EVİSSERASYONU İLE SEYREDEN POSTKOİTAL VAJİNAL RÜPTÜR Postcoital Vaginal Rupture Complicated with Bowel Evisceration
  Pages 272 - 275
  Cevat Rıfat CÜNDÜBEY
 45. YETİŞKİN BİR HASTADA ROUND PNÖMONİ: OLGU SUNUMU Round Pneumonia in an Adult Patient: A Case Report
  Pages 276 - 279
  Elif BÖREKCİ , Nagihan KOLKIRAN
Indexes and Platforms