Bozok Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/writing-rules internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi elektronik ortamda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: Prof. Dr. Levent IŞIKAY
Posta Adresi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Yolu 7.km 66200 Yozgat/Türkiye
e-Posta: tip.editor@bozok.edu.tr

Bozok Medical Journal

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Cover Image


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/writing-rules internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi elektronik ortamda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: Prof. Dr. Levent IŞIKAY
Posta Adresi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Yolu 7.km 66200 Yozgat/Türkiye
e-Posta: tip.editor@bozok.edu.tr

Volume 10 - Issue 4 - Dec 15, 2020
 1. MİGREN İLE SERUM VİTAMİN D DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Relationshiṗ Between Miġ raiṅ e and Serum Viṫ amiṅ D Level
  Pages 1 - 6
  Sibel ÇIPLAK, Ahmet ADIGÜZEL, Yüksel KABLAN
 2. VAJİNAL DOĞUM SIRASINDA İSTENMEYEN DURUMLAR: OMUZ DİSTOSİSİ Uncertainted Cases During Vaginal Birth: Shoulder Dystocia
  Pages 7 - 14
  Gökmen SUKGEN, Ünal TURKAY
 3. INVESTIGATION OF RADIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT Acil Servisteki Hastaların Beyin Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Radyolojik ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 15 - 20
  Mehmet Cihan YAVAŞ, Muhammed ALPASLAN
 4. HEPSİDİNİN ANNE SÜTÜ DEMİR DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ The Effect of Hepcidin on Breast Milk Iron Level
  Pages 21 - 27
  Adem DURSUN, Fatma KILIÇ DOKAN, Ferhan ELMALI, Sebahattin MUHTAROĞLU, Meda KONDOLOT, Mehmet Akif ÖZDEMİR
 5. THE ASSOCIATION BETWEEN THE SEVERITY OF FATIGUE AND SLEEP QUALITY IN PREGNANT WOMEN: A SNAPSHOT FROM NORTHWEST TURKEY Gebelerde Yorgunluk Şiḋ deti̇ ve Uyku Kaliṫ esi ̇Arasındaki ̇ İliş̇ ki;̇ Türkiẏ e’niṅ Kuzeybatısı’ndan Biṙ Fotoğraf
  Pages 28 - 34
  Gülden AYNACI
 6. SDM-100 CİHAZINDA YARIM SAATLİK MODA DAYANARAK ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI SONUCU RAPOR ETMEK GÜVENLİ MİDİR? Is It Reliable To Report Erythrocyte Sedimentation Rate Result By Depending On Half-Hour Mode In SDM-100 Device?
  Pages 35 - 39
  Fatih KARA, Duygu Mine YAVUZ, Fatih BOY, Ergin TAŞKIN, Ergin TAŞKIN
 7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİĞİNDE GÜRÜLTÜ SEVİYESİ The Noise Level Of A Pediatric Dentistry Clinic In Terms Of Occupational Health and Safety
  Pages 40 - 46
  Bilal ÖZMEN, Şükrü ÖZÇELİK
 8. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE DOĞUM EYLEMİNE BAKIŞ AÇILARI NELERDİR? What are The Factors Affecting The Birth Preferences Of The Students Of The Faculty Of Health Sciences and Their Perspectives On The Act Of Childbirth?
  Pages 47 - 54
  Jule Eriç HORASANLI, Nur DEMİRBAŞ
 9. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN KANDİDA TÜRLERİNİN VE KANDİDEMİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation Of Candida Species and Candidemia Risk Factors Isolated From Patient Samples In Intensive Care Unit
  Pages 55 - 61
  Ferhan KERGET, Ömer KARAŞAHİN, Neslihan ÇELİK, Buğra KERGET, Sibel İ̇ba YILMAZ
 10. İDRAR KÜLTÜRÜ SONUÇLARININ KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON TANISINDA KLİNİK ANLAMI The Clinic Significance Of Urinary Culture Results For Catheter- Related Urinary Tract Infection
  Pages 62 - 66
  İ̇pek KOÇER, Yasemin ZER, İ̇lkay KARAOĞLAN
 11. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation for Job Satisfaction and Burnout Status of Health Directorate Employees
  Pages 67 - 75
  Mustafa ÇAKIR, Ahmet AKALAN, Nuray YILMAZ
 12. THE COMPARISON OF CERVICAL RIPENING DOUBLE BALLOON AND HIGROSCOPIC DILATOR (DILAPAN–S®) IN LABOR INDUCTION Doğum İndüksiyonunda Servikal Olgunlaştırıcı Çift Balon ile Higroskopik Dilatörün (Dilapan – S®) Karşılaştırılması
  Pages 76 - 83
  Özgür KOÇAK, Neslihan YEREBASMAZ, Ethem Serdar YALVAÇ, Bülent YİRCİ, Sertaç ESİN, Ömer KANDEMİR
 13. PEPTİK ÜLSER PERFORASYON ONARIMINDA LAPAROSKOPİNİN YERİ NEDİR? What Is The Place Of Laparoscopy In Perforated Peptic Ulcer Repair?
  Pages 84 - 90
  Mehmet Kağan KATAR, Murat BAŞER, Pamir Eren ERSOY
 14. COMPARISON OF ANTEGRADE AND RETROGRADE CEREBRAL PERFUSION IN THE SURGICAL TREATMENT OF STANFORD TYPE-A AORTIC DISSECTION Stanford Tiṗ -A Aortik Diṡ eksiẏ onların Cerrahi ̇ Tedaviṡ iṅ de Antegrad ve Retrograd Perfüzyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Pages 91 - 101
  Hüseyin Ali TÜNEL
 15. ALZHEİMER VE VASKÜLER DEMANSLI HASTALARDA LİPİD PROFİLİ İLE YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation Of Fat Soluble Vitamins and Lipids Among Patients With Alzheimer and Vascular Dementia
  Pages 102 - 110
  Recep BAYDEMİR, Murat GÜLTEKİN, Emel KÖSEOĞLU, Rahmi KÖSEOĞLU, Recep SARAYMEN
 16. UZAMIŞ COVID: YENİ BİR TANIM Long COVID: A New Definition
  Pages 111 - 114
  Ayşe ERBAY
 17. NADİR GÖRÜLEN NÖRODEJENERATİF LİZOZOMAL DEPO HASTALIĞI: SCHİNDLER HASTALIĞI A Rare Neurodegenerati̇ve Lysosomal Storage Diṡ ease: Schiṅ dler Diṡ ease
  Pages 115 - 118
  Duygu KURT GÖK, Mehmet Fatih GÖL, Füsun Ferda ERDOĞAN
 18. İSKEMİK İNMESİ OLAN FABRY HASTASI: OLGU SUNUMU Fabry Patient With Ischemic Stroke: Case Report
  Pages 119 - 122
  Murat GÜLTEKİN, Ayşe Çağlar SARILAR, Recep BAYDEMİR, Mehmet Fatih GÖL, Mehmet Fatih YETKİN
 19. AORTIC ANEURYSM DEATHS Aort Anevrizmasına Bağlı Ölüm Vakalarına Bakış
  Pages 123 - 126
  Toygun Anıl ÖZESEN, Kenan KAYA, Ebubekir Burak ÇELİK, Mete Korkut GÜLMEN
 20. KAFA İÇİ BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN BAŞ AĞRISINDA İKİ FARKLI PREZENTASYON Two Different Presentations In Headache Due To Intracranial Pressure Changes
  Pages 127 - 130
  Hilal AYDIN, Ayşen ORMAN, Özlem KEMER
 21. NADİR BİR KONJENİTAL ANOMALİ, FRONTAL ENSEFALOSEL: VAKA SUNUMU A Rare Congenital Anomaly, Frontal Encephalocele: Case Report
  Pages 131 - 134
  Taylan ONAT, Emre BAŞER, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Ethem Serdar YALVAÇ, Mustafa KARA
 22. WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI İNTRAMURAL İNCE BARSAK HEMATOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU Intramural Small Bowel Hematoma Due To Warfarin Use: A Rare Case Report
  Pages 135 - 137
  Uğur ÖZSOY, Yavuz Selim ANGIN, Zeki ÖZSOY