Bozok Medical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/writing-rules internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi elektronik ortamda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: Prof. Dr. Levent IŞIKAY
Posta Adresi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Yolu 7.km 66200 Yozgat/Türkiye
e-Posta: tip.editor@bozok.edu.tr

Bozok Medical Journal

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bozok University | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Cover Image


Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi bilimsel yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/writing-rules internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi elektronik ortamda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: Prof. Dr. Levent IŞIKAY
Posta Adresi: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atatürk Yolu 7.km 66200 Yozgat/Türkiye
e-Posta: tip.editor@bozok.edu.tr

Volume 10 - Issue 3 - Sep 15, 2020
 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MADDE KULLANIM EĞİLİM DÜZEYİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Substance Use Tendency Level and Risk Factors in University Students
  Pages 1 - 5
  Mahmut KILIÇ , Tuğba UZUNÇAKMAK
 2. Bir Devlet Hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım ve Doğum Salonunda Çalışan Hemşire ve Ebelerin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Çalışma Determination of Factors Affecting Innovative Behaviors of Nurses and Midwives Working in the Neonatal Intensive Care and Delivery Room of a State Hospital: A Qualitative Study
  Pages 6 - 16
  Şeyda CAN
 3. LUMBAL SPİNAL STENOZ ŞİDDETİNİN AĞRI, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ VE KAS AKTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Lumbar Spinal Stenosis on Pain, Daily Activities of Living and Muscular Activity
  Pages 17 - 26
  Tamer ÇANKAYA , Ahu ZİLELİ
 4. HEPATOSELLÜLER KARSİNOMDA DİFERANSİYASYON DERECESİNİN ADC HİSTOGRAM ANALİZ SONUÇLARI VE KONTRASTLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE İLİŞKİSİ The Relationship of Differentiation Grade in Hepatocellular Carcinoma with ADC Histogram Analysis Results and Contrast- Enhanced Magnetic Resonance Imaging Findings
  Pages 27 - 35
  Ahmet TANYERİ , Mehmet Burak ÇİLDAĞ , Ömer Faruk Kutsi KÖSEOĞLU
 5. EVALUATION OF LEPTIN LEVEL AND VITAMIN D RELATIONSHIP IN OBESE PATIENTS Obez Hastalarda Leptin Düzeyinin ve D Vitamini İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 36 - 41
  İ̇brahim Ethem ŞAHİN , Merve ALPAY
 6. SOLAK İLE SAĞLAK ÇOCUKLAR ARASINDA VÜCUT PARAMETRELERİNDE BİR FARK OLUR MU? Does Left- or Right-Handedness Make a Difference In Body Parameters between Children?
  Pages 42 - 47
  Mete ÖZDİKİCİ
 7. ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA DİRENÇ PROFİLİNİN İNCELENMESİ Investigation of Resistance Profile of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Lower Respiratory Tract Samples
  Pages 48 - 52
  Bahar Akgün KARAPINAR , Cihan YEŞILOĞLU , Mehmet Akif DURMUŞ , Onur TOSUN , Nezahat GÜRLER , Çiğdem KAYACAN
 8. THE ASSESSMENT OF THE BIOMETRIC PARAMETERS WITH FETAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN FETUSES WITH MILD-ISOLATED VENTRICULOMEGALY Fetal İzole Ventrikülomegalide Biyometrik Parametrelerin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
  Pages 53 - 60
  Fatma Ceren SARIOĞLU , Orkun SARIOĞLU , Deniz ÖZTEKİN , Özgür ÖZTEKİN
 9. AKUT GASTROENTERİTLE ÇOCUK POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDAKİ ROTAVİRÜS VE ENTERİK ADENOVİRÜS SIKLIĞI Frequency of Rotavirus and Enteric Adenovirus Infection in Children with Acute Gastroenteritis Admitted to Children Outpatient Clinic
  Pages 61 - 64
  Esra Akyüz ÖZKAN , Emine YEŞİLYURT , Zeynep ÇİLSAL , Neziha YILMAZ , Osman ÖZTÜRK , Allahverdi SADİGOV
 10. DEKOMPRESİF HEMİKRANİEKTOMİ GEREKLİ Mİ? NE ZAMAN YAPMALI?: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Is Decompressive Hemicraniectomy Necessary? When To Do?: Retrospective Study
  Pages 65 - 71
  Serhat YILDIZHAN , Mehmet Gazi BOYACI
 11. DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON YARALANMASINDA KLİNDAMİSİNİN ETKİLERİ Effects Of The Clindamycin in Experimental Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury
  Pages 72 - 77
  Ali Rıza GÜVERCİN , Erhan ARSLAN , İ̇skender Samet DALTABAN , Ahmet ALVER , Haydar USUL
 12. EL SIRTINDA KUTANÖZ LEYŞMANYA İLE KARIŞAN BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU Basal Cell Carcinoma Mimicking Leishmania in The Dorsum of The Hand: A Case Report
  Pages 84 - 87
  İ̇lke Evrim SEÇİNTİ , Ümmü Gülsüm KASTAL