Volume: 5 Issue: 3, 10/14/15

Year: 2015

Original Research

4. 2008 - 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi

7. GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BİOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

. MEME KİTLELERİNİN TANISINDA ULTRASONOGRAFİ EKLENMESİNİN DEĞERİ

Research Article

. TİROİDEKTOMİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Review

Case Report

Research Article

. DUMB-BELL PLEOMORFİK ADENOM

ORGR

Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi