Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 1 - 5 2021-03-15

UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis

Hasan Ali BAYHAN [1] , Seray ASLAN BAYHAN [2] , Bekir KÜÇÜK [3]


ÖZET Amaç: Bu çalışmada tek taraflı herpetik keratit tanısı ile takip edilen hastaların kuru göz bulgularını ve gözyaşı osmolaritelerini değerlendirmek ve bu bulguların hastalık olmayan diğer gözde var olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada kliniğimiz kornea biriminde tek taraflı herpetik keratit tanısı ile takip edilen 40 hastanın keratit olan gözü (Grup 1) ve keratit olmayan diğer gözü (Grup 2) ile 40 kontrol olgusunun bir gözü (Grup 3) değerlendirildi. Olguların detaylı göz muayeneleri ve gözyaşı kırılma zamanı (GYKZ), Schirmer testleri ve osmolarite cihazı ile ölçülen gözyaşı osmolariteleri kaydedildi. Tüm bireylerin alt ve üst kapak meibografi çekimleri yapıldı ve meibomian bez kayıp oranları manuel olarak ölçüldü. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların (22 erkek, 18 kadın) ortalama yaşı 53,5 ± 9,6 yıl iken, kontrol grubunun (21 erkek, 19 kadın) ortalama yaşı 52,4 ± 9,2 yıl idi (p>0,05). Osmolarite skoru Grup 1 ve 2’de sırasıyla 307, 5± 6,9 ve 303,4 ± 7,8 mOsm/L iken Grup 3’te 295,5 ± 6,3 mOsm/L olarak bulundu (p<0,05). Schirmer test skoru ve GYKZ sırasıyla Grup 1’de 8,2 ± 3,2 mm/5 dk ve 5,9 ± 2,1 sn; Grup 2’de 10,5 ± 3,5 mm/5 dk ve 8,5 ± 3,9 sn iken kontrol grubunda 14,6 ± 2,3 mm/5 dk ve 12,1±2,4 sn idi (sırasıyla p < 0,05 ve p<0,05). Gruplar arasında meibomian bez kaybı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sonuç: Unilateral stromal herpetik keratit, keratitin olduğu gözde daha şiddetli olmak üzere, bilateral kuru göz bulgularına yol açmaktadır. Anahtar Kelimeler: Herpes Keratiti; Kuru Göz; Meibografi; Osmolarite ABSTRACT Objective: In this study, it was aimed to evaluate the dry eye findings and tear osmolarities of patients with unilateral herpetic keratitis and to investigate whether these findings were present in the fellow eyes without disease. Material and Methods: In this prospective study, 40 patients with unilateral herpetic keratitis were subdivided as eyes with keratitis (Group 1) and fellow healthy eyes (Group 2 ) and one eye of 40 control subjects were evaluated. Detailed ophthalmological examinations of the cases and tear osmolarities measured with osmolarity instrument, tear break up time (TBUT), and Schirmer test scores were recorded. All subjects underwent lower and upper lid meibography and meibomian gland loss rates were measured manually. Results: The mean age of patients in the study group (22 males, 18 females) was 53.5±9.6 years, while the mean age of the control group (21 males, 19 females) was 52.4±9.2 years (p>0.05 ). Osmolarity score was 307.5±6.9 and 303.4±7.8 in groups 1 and 2, respectively and 295.5±6.3 mOsm / L in the control group (p<0.05). Schirmer test score and TBUT were 8.2 ± 3.2mm/5min and 5.9±2.1 sec in Group1; 10.5±3.5mm/ 5min and 8.5±3.9 sec in Group 2 and 14.6±2.3 mm/5 min and 12.1±2.4 sec in the control group respectively (both, p<0.05). There was no significant difference in meibomian gland loss rates between groups (p>0.05). Conclusion: Unilateral stromal herpetic keratitis leads to bilateral dry eye, with more severe keratitis in the affected eye. Keywords: Herpes Keratitis; Dry Eye; Meibography; Osmolarity.
UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN, BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI, OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 1. Schmader KE, Dworkin RH. Natural history and treatment of herpes zoster. J Pain. 2008; 9(1) 3-9.
  • 2. Hamrah P, Cruzat A, Dastjerdi MH, Zheng L, Shahatit BM, Bayhan HA, et al. Corneal sensation and subbasal nerve alterations in patients with herpes simplex keratitis: an in vivo confocal microscopy study. Ophthalmology. 2010; 117(10):1930-6.
  • 3. Azher TN, Yin XT, Tajfirouz D, Huang AJ, Stuart PM. Herpes simplex keratitis: challenges in diagnosis and clinical management. Clin Ophthalmol. 2017 ;11(1) :185-91.
  • 4. Lemp MA, Bron AJ, Baudouin C, Benitez Del Castillo JM, Geffen D, Tauber J, et al. Tear osmolarity in the diagnosis and management of dry eye disease. Am J Ophthalmol. 2011;151(5):792-8.
  • 5. Bron AJ, Tomlinson A, Foulks GN, Pepose JS, Baudouin C, Geerling G, et al. Rethinking dry eye disease: a perspective on clinical implications. Ocul Surf. 2014;12(2) :1-31.
  • 6. Rowe AM, St Leger AJ, Jeon S, Dhaliwal DK, Knickelbein JE, Hendricks RL. Herpes keratitis. Prog Retin Eye Res. 2013;32(1) :88-101.
  • 7. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye Workshop. Ocul Surf. 2007;5(2):75-93.
  • 8. Lin H, Liu ZG, Li W, Zhang M, Jing L, Chen W, et al. Preliminary investigation on tear film alterations in latent herpes stromal keratitis.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Hasan Ali BAYHAN
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Seray ASLAN BAYHAN
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Bekir KÜÇÜK
Institution: KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893530, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis}, key = {cite}, author = {Bayhan, Hasan Ali and Aslan Bayhan, Seray and Küçük, Bekir} }
APA Bayhan, H , Aslan Bayhan, S , Küçük, B . (2021). UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893530
MLA Bayhan, H , Aslan Bayhan, S , Küçük, B . "UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893530>
Chicago Bayhan, H , Aslan Bayhan, S , Küçük, B . "UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis AU - Hasan Ali Bayhan , Seray Aslan Bayhan , Bekir Küçük Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis %A Hasan Ali Bayhan , Seray Aslan Bayhan , Bekir Küçük %T UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Bayhan, Hasan Ali , Aslan Bayhan, Seray , Küçük, Bekir . "UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 1-5 .
AMA Bayhan H , Aslan Bayhan S , Küçük B . UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 1-5.
Vancouver Bayhan H , Aslan Bayhan S , Küçük B . UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 1-5.
IEEE H. Bayhan , S. Aslan Bayhan and B. Küçük , "UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Bilateral Ocular Surface and Tear Osmolarity in Patients With Unilateral Herpes Keratitis", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 1-5, Mar. 2021

Authors of the Article
Hasan Ali BAYHAN [1]
Seray ASLAN BAYHAN [2]
Bekir KÜÇÜK [3]