Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 6 - 12 2021-03-15

THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü

Nadiye AKDENİZ [1] , Muhammet Ali KAPLAN [2] , Mehmet KÜÇÜKÖNER [3] , Zuhat URAKÇI [4] , Oğur KARHAN [5] , Halis YERLİKAYA [6] , Abdurrahman IŞIKDOĞAN [7]


ABSTRACT Objective: We aimed to determine tumor marker levels in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) at the time of diagnosis, to investigate the sensitivity and specificity of changes in Carcinoembryonic antigen (CEA) level in the assessment of treatment response along with the prognostic significance of this marker. Material and Methods: The study included 100 patients with NSCLC diagnosed in our institution. Age, stage, histologic subtype, tumor marker levels at the time of diagnosis, the change in serum CEA levels and the association with treatment response were analyzed. The treatment responses of the patients were evaluated either clinical response or progressive disease. Results: CEA level was stable or decreased in 86 (86%) clinical response, in contrary to elevation of CEA levels in 26 (74.3%) progressive response. The response to therapy and the change in CEA level were shown 86% ratio of sensitivity and 74.2% ratio of specificity in all patients regardless of baseline CEA levels. On the other hand, in patients with high baseline levels of CEA, sensitivity of the change in CEA level was 95% and specificity was 71.4%. Positive predictive value and negative predictive value were calculated as 90.5% and 65%, respectively. Conclusion: Change of CEA levels were associated with treatment response in patients with NSCLC. Given that it can be readily measured in serum samples, serum CEA level is a beneficial marker in follow-up and treatment response monitorization of these patients. The baseline level of CEA was not a prognostic factor. Keywords: Carcinoembryonic Antigen; Non-Small Cell Lung Cancer; Prognosis ÖZET Amaç: Lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastalarda tanı anında tümör belirteç düzeylerini belirlemeyi, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde Karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyindeki değişikliklerin duyarlılığını ve özgüllüğünü prognostik önemi ile birlikte değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 100 KHDAK tanılı hasta dahil edildi. Tanı anındaki yaş, evre, histolojik alt tip, tümör belirteçleri, serum CEA seviyelerindeki değişim ve tedavi yanıtı ile ilişkisi analiz edildi. Hastaların tedavi yanıtları, klinik yanıt alındı veya alınmadı şeklinde değerlendirildi. Bulgular: CEA düzeyi 26 (%74,3) progresif yanıtta yükselmesine karşın 86 (%86) klinik yanıtta stabil veya azalmıştı. Tedaviye yanıt ve CEA düzeyindeki değişiklik, başlangıç CEA düzeylerinden bağımsız olarak tüm hastalarda %86 duyarlılık oranı ve %74,2 özgüllük oranı göstermekteydi. Öte yandan, CEA başlangıç düzeyi yüksek olan hastalarda, CEA düzeyindeki değişikliğin duyarlılığı %95 ve özgüllüğü %71,4 idi. Pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer sırasıyla %90,5 ve %65 olarak hesaplandı. Sonuç: KHDAK hastalarında CEA düzeylerindeki değişiklik tedavi yanıtı ile ilişkilendirilmiştir. Serum örneklerinde kolaylıkla ölçülebildiği düşünüldüğünde, serum CEA düzeyi bu hastaların takip ve tedaviye yanıt monitörizasyonunda yararlı bir belirteçtir. CEA'nın başlangıç seviyesi prognostik bir faktör olarak belirlenmemiştir. Anahtar Kelimeler: Karsinoembriyonik Antijen; Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri; Prognoz
THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN, TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL, CELL LUNG CANCER PATIENTS
  • 1. YaSiegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018; 68(1):7-30.
  • 2. Goldstraw P, Ball D, Jett JR, Le Chevalier T, Lim E, Nicholson AG, et al. Non-small-cell lung cancer. Lancet Oncol. 2011; 378(9804):1727-40.
  • 3. Molina JR, Yang P, Cassivi SD, Schild SE, Adjei AA. Non-small cell lung cancer: epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship. Mayo Clin Proc. 2008; 83(5): 584-94.
  • 4. Ardizzoni A, Cafferata MA, Tiseo M, Filiberti R, Marroni P, Grossi F, et al. Decline in serum carcinoembryonic antigen and cytokeratin 19 fragment during chemotherapy predicts objective response and survival in patients with advanced nonsmall cell lung cancer. Cancer. 2006;107(12): 2842-9.
  • 5. Nakamura H, Nishimura T. History, molecular features, and clinical importance of conventional serum biomarkers in lung cancer. Surgery Today. 2017; 47:1037-59.
  • 6. Mahadevia PJ, Fleisher LA, Frick KD, Eng J, Goodman SN, Powe NR. Lung cancer screening with helical computed tomography in older adult smokers: a decision and cost-effectiveness analysis. JAMA Oncol. 2003; 289(3):313-22.
  • 7. Holdenrieder S, Von Pawel J, Dankelmann E, Duell T, Faderl B, Markus A, et al. Nucleosomes, ProGRP, NSE, CYFRA 21-1, and CEA in monitoring first-line chemotherapy of small cell lung cancer. Clin Cancer Res. 2008; 14(23):7813-21.
  • 8. Spiridonidis CH, Laufman LR, Stydnicki KA, Noltimier JW, Cho CC, Hicks WJ, et al. Decline of posttreatment tumor marker levels after therapy of nonsmall cell lung cancer. A useful outcome predictor. Cancer. 1995; 75(7):1586-93.
  • 9. Holdenrieder S, Stieber P, von Pawel J, Raith H, Nagel D, Feldmann K, et al. Early and specific prediction of the therapeutic efficacy in nonsmall cell lung cancer patients by nucleosomal DNA and cytokeratin-19 fragments. Ann NY Acad Sci. 2006; 1075:244-57.
  • 10. Chiu CH, Shih YN, Tsai CM, Liou JL, Chen YM, Perng RP. Serum tumor markers as predictors for survival in advanced non-small cell lung cancer patients treated with gefitinib. Lung Cancer. 2007; 57(2):213-21.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Nadiye AKDENİZ
Institution: ADIYAMAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Muhammet Ali KAPLAN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet KÜÇÜKÖNER
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zuhat URAKÇI
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Oğur KARHAN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Halis YERLİKAYA
Institution: DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Author: Abdurrahman IŞIKDOĞAN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893544, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {6 - 12}, doi = {}, title = {THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü}, key = {cite}, author = {Akdeniz, Nadiye and Kaplan, Muhammet Ali and Küçüköner, Mehmet and Urakçı, Zuhat and Karhan, Oğur and Yerlikaya, Halis and Işıkdoğan, Abdurrahman} }
APA Akdeniz, N , Kaplan, M , Küçüköner, M , Urakçı, Z , Karhan, O , Yerlikaya, H , Işıkdoğan, A . (2021). THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 6-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893544
MLA Akdeniz, N , Kaplan, M , Küçüköner, M , Urakçı, Z , Karhan, O , Yerlikaya, H , Işıkdoğan, A . "THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 6-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893544>
Chicago Akdeniz, N , Kaplan, M , Küçüköner, M , Urakçı, Z , Karhan, O , Yerlikaya, H , Işıkdoğan, A . "THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 6-12
RIS TY - JOUR T1 - THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü AU - Nadiye Akdeniz , Muhammet Ali Kaplan , Mehmet Küçüköner , Zuhat Urakçı , Oğur Karhan , Halis Yerlikaya , Abdurrahman Işıkdoğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 12 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü %A Nadiye Akdeniz , Muhammet Ali Kaplan , Mehmet Küçüköner , Zuhat Urakçı , Oğur Karhan , Halis Yerlikaya , Abdurrahman Işıkdoğan %T THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Akdeniz, Nadiye , Kaplan, Muhammet Ali , Küçüköner, Mehmet , Urakçı, Zuhat , Karhan, Oğur , Yerlikaya, Halis , Işıkdoğan, Abdurrahman . "THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 6-12 .
AMA Akdeniz N , Kaplan M , Küçüköner M , Urakçı Z , Karhan O , Yerlikaya H , Işıkdoğan A . THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 6-12.
Vancouver Akdeniz N , Kaplan M , Küçüköner M , Urakçı Z , Karhan O , Yerlikaya H , Işıkdoğan A . THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 6-12.
IEEE N. Akdeniz , M. Kaplan , M. Küçüköner , Z. Urakçı , O. Karhan , H. Yerlikaya and A. Işıkdoğan , "THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS Karsinoembriyonik Antijeninin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavi Yanıtını Tahmin Etmedeki Rolü", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 6-12, Mar. 2021

Authors of the Article
Nadiye AKDENİZ [1]
Muhammet Ali KAPLAN [2]
Mehmet KÜÇÜKÖNER [3]
Zuhat URAKÇI [4]
Oğur KARHAN [5]
Halis YERLİKAYA [6]
Abdurrahman IŞIKDOĞAN [7]