Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 29 - 33 2021-03-15

KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery

Seray ASLAN BAYHAN [1] , , Hasan Ali BAYHAN [2] , Bekir KÜÇÜK [3]


ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı katarakt cerrahisi geçirmiş olan hastaların oküler yüzeylerini, gözyaşı osmolaritelerini ve kuru göz parametrelerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmada kliniğimizde komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren 80 hasta ve 40 kontrol olgusu değerlendirildi. Olguların gözyaşı kırılma zamanı (GYKZ), Schirmer testleri ve meibografi ölçümlerini içeren detaylı göz muayeneleri yapıldı ve osmolarite cihazı (TearLab Corporation) ile ölçülen gözyaşı osmolariteleri kaydedildi. Katılımcılar oküler yüzey hastalık indeksi (OSDI) anketini tamamladılar. Ölçümler kontrol grubu hastalarında 1 kez değerlendirilirken, çalışma grubu hastaları ameliyat öncesi ve ameliyattan 1 ay sonra olmak üzere 2 kez değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların ( 44 erkek, 36 kadın) ortalama yaşı 69,5 ± 8,9 yıl iken, kontrol grubunun( 21 erkek, 19 kadın) ortalama yaşı 70,4 ± 9,3 yıl idi (p > 0,05). Osmolarite skoru çalışma grubunda ameliyat öncesi ve sonrası sırasıyla 301,5 ± 7,1 mOsm / L ve 309,6 ± 7,4 mOsm / L iken kontrol grubunda 300,9 ± 8,3 m Osm / L olarak bulundu (ameliyat sonrası ile kontrol grubu kıyaslanmasında; p = 0,008). Çalışma grubunda ortalama GYKZ’ının ameliyat öncesi 11,9 ± 2,1 sn’den ameliyat sonrası 7,5 ± 3,9 sn’ye düştüğü görüldü (p = 0,016). Ameliyat sonrası GYKZ değeri ile kontrol grubunun GYKZ değeri (12,3 ± 2,2 sn) arasındaki fark anlamlı idi (p = 0,011). Çalışma grubunun ameliyat sonrasında OSDİ skoru anlamlı derecede artarken (p = 0,009), Schirmer test skorunun anlamlı değişim göstermediği görüldü (p > 0,05). Sonuç: Katarakt cerrahisi kuru göz hastalığına ve gözyaşı osmolaritesinde artışa neden olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Gözyaşı Osmolaritesi; Katarakt Cerrahisi; Kuru Göz ABSTRACT Objective: To evaluate the ocular surface, tear osmolarity and dry eye parameters in patients having cataract surgery. Material and Methods: In this prospective study, 80 patients that underwent uncomplicated phacoemulsification surgery in our clinic and 40 control cases were evaluated. Detailed ophthalmological examinations including tear break-up time(TBUT), Schirmer test and meibography measurements were performed and tear osmolarity (TearLab Corporation) values were recorded. All subjects underwent lower and upper lid meibography and meibomian gland loss rates were measured manually. Participants completed the ocular surface disease index (OSDI) questionnaire. Measurements were performed once in the control group, whereas twice (before and one month after surgery) in the study group. Results: The mean age of patients in the study group (44 males, 36 females) was 69.5±8.9 years, while the mean age of the control group (21 males, 19 females) was 70.4±9.3 years (p > 0.05). Osmolarity score was 301.5±7.1 mOsm/L before surgery and 309.6±7.4 mOsm / L after surgery, whereas 300.9±8.3 mOsm/L in the control group (postoperative value of the study group vs control group; p=0.008). The mean TBUT was decreased from 11.9±2.1 sec preoperatively to 7.5±3.9 sec postoperatively in the study group (p=0.016) and the difference between postoperative TBUT value and TBUT value of the control group (12 .3±2.2 sec) was significant (p=0.011). OSDI scores significantly increased (p=0.009) whereas Schirmer test scores did not change significantly after surgery (p> 0.05). Conclusion: Cataract surgery causes dry eye disease and leads to an increment in the tear osmolarity. Keywords: Tear Osmolarity; Cataract Surgery; Dry Eye
KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA, GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN, DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 1. Li XM, Hu L, Hu J, Wang W. Investigation of dry eye disease and analysis of the pathogenic factors in patients after cataract surgery. Cornea. 2007; 26(9):16-20.
  • 2. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Bozok Tıp Derg 2021;11(1):29-33 Bozok Med J 2021;11(1):29-33 ASLAN BAYHAN ve ark. Katarakt cerrahisinin kuru göze etkisi33 Eye Workshop. Ocul Surf. 2007;5(2):75-93.
  • 3. Lemp MA, Bron AJ, Baudouin C, Benitez Del Castillo JM, Geffen D, Tauber J, et al. Tear osmolarity in the diagnosis and management of dry eye disease. Am J Ophthalmol. 2011;151(5):792-8.
  • 4. Han KE, Yoon SC, Ahn JM, Nam SM, Stulting RD, Kim EK, et al. Evaluation of dry eye and meibomian gland dysfunction after cataract surgery. Am J Ophthalmol. 2014; 157(6):1144-50.
  • 5. Oh T, Jung Y, Chang D, Kim J, Kim H. Changes in the tear fim and ocular surface after cataract surgery. Jpn J Ophthalmol. 2012;56(2):113-8.
  • 6. Liu X, Yang-shun GU, Ye-sheng XU. Changes of tear film and tear secretion after phacoemulsification in diabetic patients. J Zhejiang Univ Sci B. 2008; 9(4):324-8.
  • 7. Jiang D, Xiangqian X, Tongsheng F, Mashagi A, Liu Q, Hong J. Transient tear film dysfunction after cataract surgery in diabetic patients. PLoS One. 2016; 15;11(1):e0146752.
  • 8. Altınel M, Ardagil AA, Yaşlılık ve göz. Okmeydanı Tıp Dergisi 2013; 29(Ek sayı 2): 110-5.
  • 9. Clayton JA. Dry eye. N Engl J Med. 2018; 378(23): 2212-23.
  • 10. Can İ. Katarakt ve kornea lazer refraktif cerrahileri sonrasında kuru göz. MN Oftalmol. 2016; 23 (Kuru Göz Özel Sayısı) 64-71.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Seray ASLAN BAYHAN
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: , Hasan Ali BAYHAN
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Bekir KÜÇÜK
Institution: KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893605, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {29 - 33}, doi = {}, title = {KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery}, key = {cite}, author = {Aslan Bayhan, Seray and Bayhan, , Hasan Ali and Küçük, Bekir} }
APA Aslan Bayhan, S , Bayhan, , , Küçük, B . (2021). KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 29-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893605
MLA Aslan Bayhan, S , Bayhan, , , Küçük, B . "KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 29-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893605>
Chicago Aslan Bayhan, S , Bayhan, , , Küçük, B . "KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 29-33
RIS TY - JOUR T1 - KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery AU - Seray Aslan Bayhan , , Hasan Ali Bayhan , Bekir Küçük Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 33 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery %A Seray Aslan Bayhan , , Hasan Ali Bayhan , Bekir Küçük %T KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Aslan Bayhan, Seray , Bayhan, , Hasan Ali , Küçük, Bekir . "KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 29-33 .
AMA Aslan Bayhan S , Bayhan , , Küçük B . KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 29-33.
Vancouver Aslan Bayhan S , Bayhan , , Küçük B . KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 29-33.
IEEE S. Aslan Bayhan , ,. Bayhan and B. Küçük , "KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Tear Osmolarity and Meibography in Patients Having Cataract Surgery", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 29-33, Mar. 2021

Authors of the Article
Seray ASLAN BAYHAN [1]
, Hasan Ali BAYHAN [2]
Bekir KÜÇÜK [3]