Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 41 - 48 2021-03-15

DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism

Nuray BOSTANCIERİ [1] , İskender DURAN [2] , Mehmet YÜNCÜ [3]


ÖZET Amaç: Bu çalışmada deneysel tek taraflı kriptorşidizmli sıçanlarda elektron mikroskobik inceleme ve testiküler mast hücreleri ve fibrozis arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda sıçanlar kontrol ve kriptorşid olarak iki gruba ayrıldı. Deney hayvanlarının kriptorşidizm modeli oluşturulduktan 15 gün sonra testisleri alındı. Bu dokulara ışık ve elektron mikroskobik incelemeler için rutin takip prosedurleri uygulandı. Işık mikroskopik incelemeler için H-E ve TRI boyaması yapıldı. Ayrıca immün reaktivite çalışmaları için anti MCT antikoru kullanarak mast hücre sayısı değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda kriptorşidik testislerde insterstisyel alanda seminifer tübüllerin birbirinden uzaklaşması, germ hücrelerin bazal membrandan ayrılması, perivasküler fibrozis, ödem, konjesyon, hemoraji, interstisyel alanda ve peritübüler alanda fibrozisin artışı, seminifer tübül çaplarında ise azalma gözlemlendi. Elektron mikroskopide seminifer tübül ve insterstisyumda şiddetli dejeneratif değişiklikler, bazal lamina kalınlığının belirgin şekilde arttığı, Sertoli hücrelerinin sitoplazmalarında yoğun SER vakuolizasyonu ve anormal kristaya sahip mitokondriyonlar, Sertoli-Sertoli hücreleri ve Sertoli-spermatojenik hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar ile spermatojenik hücrelerin kendi aralarındaki sitoplazmik köprüler bütünlüğünü yitirmişti. Peritübüler alandaki fibrozis ile mast hücre sayısı arasında pozitif bir korrelasyon saptandı. Sonuç: Çalışmamızdaki deneysel kriptorşidizm modelinde mast hücre sayısı ile fibrozis arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu tesbit edildi. Anahtar Kelimeler: Elektron Mikroskobik Yapı; Fibrozis; Kriptorşidizm; Mast Hücresi ABSTRACT Objective: In this study, it was aimed to investigate the relationship between electron microscopic examination and testicular mast cells and fibrosis in rats with experimental unilateral cryptorchidism. Material and Methods: In this study, rats were divided into two groups as control group and experimental group with cryptorchidism. The testes of the rats were extracted fifteen days after the Cryptorchidism model had been developed in rats. These tissues were processed according to standard methods for the light and electron microscopic analysis. TRI and H-E stains were used for light microscopic examinations. Also, the mast cells were evaluated by using anti MCT anticors for immuneractivity studies. Results: In our study, the diverge of seminiferous tubules from each other in interstitial space, separation/ disconnection of germ cells from basal membrane,perivascular fibrosis,edema, congestion,hemorrhage, the increament in the fibrosis in inertitial space and peritubullar space, and the decreament in the diameters of seminiferous tubules were observed in testes with cryptorchidism. Electron microscopic analysis revealed severe degenerative changes in seminiferous tubules and interstisium, significant increase in the thickness of basal lamina, intense SER vacuolization and mitochodrions with anormal crista in the cytoplasm of sertoli cells, destruction in tight junctions between the sertoli cells each other and also sertoli cells and spermotogenic cells, decomposition of cytoplasmic bridges between the spermatogenic cells. The possitive correlation was detected between the number of the mast cells and fibrosis in peritubuller space. Conclusion: The positive correlation was detected between the number of the mast cells and fibrosis in experimental cryptorchidism model. Keywords: Electron Microscopic Structure; Fibrosis; Cryptorchidism; Mast Cell
DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA, TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN, ARAŞTIRILMASI
  • 1. Braga LH, Lorenzo AJ. Cryptorchidism: A practical review for all community healthcare providers. Can Urol Assoc. 2017; 11(1-2Suppl1):26-32. doi: 10.5489/cuaj.4343.
  • 2. Bakre AG, Aderibigbe AO, Ademowo OG. Studies on neuropharmacological profile of ethanol extract of Moringa oleifera leaves in mice. J. Ethnopharmacol. 2013;149(3):783-9.
  • 3. Connell CJ. A freeze-fracture and lanthanum tracer study of the complex junction between Sertoli cells of the canine testis. J Cell Bıol. 1978;76(1):57-75.
  • 4. Halis F, Yıldız T. Çocuklarda İnmemiş Testis. Sakarya Tıp Dergisi. 2016, 6(2):42-7
  • 5. Loebenstein M, Thorup J, Cortes D, Clasen-Linde E, Hutson JM, Li R. Cryptorchidism, gonocyte development, and the risks of germ cell malignancy and infertility: A systematic review. J. Pediatr. Surg. 2019;55(7):1201-10.
  • 6. Mechlin C, Kogan B. Mast cells, estrogens, and cryptorchidism: A histological based review. J. Pediatr. Urol. 2012;1(2):97-102
  • 7. Krystel-Whittemore M, Dileepan KN, Wood JG. Mast cell: a multiBozok Tıp Derg 2021;11(1):41-48 Bozok Med J 2021;11(1):41-48 BOSTANCIERI ve ark. Kriptorşidizm ve Fibrozis48 functional master cell. Front Immunol. 2016; 6;6:620. doi: 10.3389/ fimmu.2015.00620.
  • 8. Kimata M, Ishizaki M, Tanaka H, Nagai H, Inagaki N. Production of Matrix Metalloproteinases in Human Cultured Mast Cells: Involvement of Protein Kinase C—Mitogen Activated Protein Kinase Kinase—Extracellular Signal-regulated Kinase Pathway. Allergol Int. 2006;55(1):67-76.
  • 9. Dündar M, Koçak I, Çulhaci N. A new experimental model for cryptorchidism: inguinoscrotal approach. Urol. Res. 2001;29(3):178- 81.
  • 10. Toppari J, Virtanen HE, Main KM, Skakkebaek NE. Cryptorchidism and hypospadias as a sign of testicular dysgenesis syndrome (TDS): environmental connection. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2010;88(10):910-9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Nuray BOSTANCIERİ
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, GAZİANTEP HEALTH ACADEMY
Country: Turkey


Author: İskender DURAN
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, GAZİANTEP HEALTH ACADEMY
Country: Turkey


Author: Mehmet YÜNCÜ
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, GAZİANTEP HEALTH ACADEMY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893618, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {41 - 48}, doi = {}, title = {DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism}, key = {cite}, author = {Bostancıeri, Nuray and Duran, İskender and Yüncü, Mehmet} }
APA Bostancıeri, N , Duran, İ , Yüncü, M . (2021). DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 41-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893618
MLA Bostancıeri, N , Duran, İ , Yüncü, M . "DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 41-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893618>
Chicago Bostancıeri, N , Duran, İ , Yüncü, M . "DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 41-48
RIS TY - JOUR T1 - DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism AU - Nuray Bostancıeri , İskender Duran , Mehmet Yüncü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 48 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism %A Nuray Bostancıeri , İskender Duran , Mehmet Yüncü %T DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Bostancıeri, Nuray , Duran, İskender , Yüncü, Mehmet . "DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 41-48 .
AMA Bostancıeri N , Duran İ , Yüncü M . DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 41-48.
Vancouver Bostancıeri N , Duran İ , Yüncü M . DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 41-48.
IEEE N. Bostancıeri , İ. Duran and M. Yüncü , "DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Testicular Mast Cells and Fibrosis in Rats With Experimental Unilateral Cryptorchidism", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 41-48, Mar. 2021

Authors of the Article
Nuray BOSTANCIERİ [1]
İskender DURAN [2]
Mehmet YÜNCÜ [3]