Year 2021, Volume 11 , Issue 1, Pages 63 - 76 2021-03-15

COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society

Mahmut KILIÇ [1] , Güllü USLUKILIÇ [2] , Şerife OK [3]


ÖZET Amaç: Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla “Evde Kal” uygulanması yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, evde kal uygulamasına yönelik toplumun tutum ve davranışlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, elektronik ortamda online olarak 2-6 Nisan 2020 tarihlerinde 18-64 yaş grubu arasında yapılmıştır. Araştırmaya 512 kişi katılmış, 4-6 Nisan tarihlerinde anket dolduran 18-20 yaş grubuna ait veriler çıkarıldıktan sonra 481 anket değerlendirmeye alınmıştır. Veriler Binary Lojistik Regresyon (BLR) analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılanların % 64,2’si kadın, %63,6’sı evli, %50,5’i lisans mezunu, yaş aralığı 18-64 olup yaş ortalaması 33,7 ± 9,6’dır. Araştırmaya katılanların %32,3’ü evden dışarı çıkmadığını, %67,2’si ihtiyaçları için fırına-markete gittiğini, %5,6’sı yakın akrabaları ile bir araya geldiğini belirtmiştir. Evden çıkmak zorunda kalınması durumunda %64,4’ü sosyal mesafeye uyduğunu ve %47,6’sı maske taktığını belirtmiştir. Dışarıdan eve gelindiğinde %85,0’i ellerini yıkadığını, %76,7’si banyoya giderek kıyafetlerini çıkardığını, %41,2’si banyo yaptığını belirtmiştir. İş yerine gidenlerin yaklaşık yarısı iş arkadaşlarıyla (%47,9) ve iş yerine gelen diğer insanlarla (%48,5) sosyal mesafeyi koruduğunu, %35,2’si maske ve %26,7’si eldiven taktığını belirtmiştir. BLR analizine göre; evden çıkmama olasılığı kadınlarda ve çalışmayanlarda; maske takma olasılığı eğitim seviyesi düşük olanlarda ve çalışanlarda; sosyal mesafeye uyma olasılığı eğitim seviyesi yüksek olanlarda daha yüksek olarak saptanmıştır (p < 0,05). Yine %53’ü Covid-19 bulaşmasından fazlaca kaygılanmaktadır. Sonuç: Yetişkinlerin 1/3’ünün evden dışarı çıkmadığı, dışarı çıkanların yarıdan biraz fazlasının korunma önlemlerine uyduğu saptanmıştır. Araştırma grubunun yarısı Covid-19 izolasyonuna uymaktadır. İzolasyonun önemi topluma daha iyi anlatılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Covid-19; Davranış; Sosyal İzolasyon; Tutum ABSTRACT Objective: The aim of this study is to assess the attitudes and behaviors of the society towards the implementation of stay at home. Material and Methods: This study was conducted online among 18-64 age group on April 2-6, 2020. The study was participated 512 people. The questionnaires completed by the 18-20 age group on April 4-6 were excluded. The remaining 481 questionnaires were taken into consideration. Results: Of the participants 32.3% stated that they did not go out of the house, 67.2% of them went to the bakery-market for their needs. In case of having to leave the house, 64.4% stated that they complied with the social distance and 47.6% stated that they wore masks. When they came home from outside, 85.0% of them stated that they washed their hands, 76.7% of them took off their clothes, and 41.2% of them were taking a bath. Half of those who went to work stated that they maintained social distance with their colleagues (47.9%) and other people (48.5%) who came to the workplace, and 35.2% of them wore mask and 26.7% wore gloves. The possibility of wearing a mask in those who have decreased education level and employees; the probability of conforming to social distance was higher in those with higher education level. Conclusion: It is determined that 1/3 of adults do not go out of the house, and more than half of those who go out comply with protection measures. Half of the study group complies with Covid-19 isolation. Keywords: Covid-19; Behavior; Social Isolation; Attitude
COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI:, TOPLUMUN TUTUM, VE DAVRANIŞLARI
  • 1. Duffin J. Severe Acute Respiratory Syndorme (SARS). In: Byrne JP, editor. Encyclopedia of pestilence, pandemics, and plagues. Westport: Greenwood Press; 2008. p. 284–90.
  • 2. Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, Zaki SR, Peret T, Emery S, et al. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med. Mass Medical Soc. 2003;348(20):1953–66.
  • 3. Peiris JSM, Tang W-H, Chan K-H, Khong P-L, Guan Y, Lau Y-L, et al. Children with respiratory disease associated with metapneumovirus in Hong Kong. Emerg Infect Dis. 2003;9(6):628-33.
  • 4. Feng Z, Li Q, Zhang Y, Wu Z, Dong X, Ma H, et al. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)-China, 2020. China CDC Wkly. 2020;2(8):113-22. Bozok Tıp Derg 2021;11(1):63-76 Bozok Med J 2021;11(1):63-76 KILIÇ ve ark. Covid-19 evde kal76
  • 5. Peng L, Yang W, Zhang D, Zhuge C, Hong L. Epidemic analysis of COVID-19 in China by dynamical modeling. arXiv. 2020; 2002.06563.
  • 6. US Department of Health and Human Services. Principles of Epidemiology in Public Health Practice (3rd): An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Offic of Workforce and Career Development; 2012.
  • 7. Ciotti M, Angeletti S, Minieri M, Giovannetti M, Benvenuto D, Pascarella S, et al. COVID-19 Outbreak: An Overview. Chemotherapy. 2020;64(5-6);215-23.
  • 8. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı. Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması. Ankara: 2020.
  • 9. Şeker M, Özer A, Tosun NZ, Korkut ÜC, Doğrul M. Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 34; 2020.
  • 10. Cetron M, Simone P. Battling 21st-century scourges with a 14thcentury toolbox. Emerg Infect Dis. 2004;10(11):2053-54.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Mahmut KILIÇ
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Güllü USLUKILIÇ
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Şerife OK
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 15, 2021

Bibtex @research article { bozoktip893662, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok University}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {63 - 76}, doi = {}, title = {COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mahmut and Uslukılıç, Güllü and Ok, Şerife} }
APA Kılıç, M , Uslukılıç, G , Ok, Ş . (2021). COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society . Bozok Tıp Dergisi , 11 (1) , 63-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893662
MLA Kılıç, M , Uslukılıç, G , Ok, Ş . "COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society" . Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 63-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bozoktip/issue/60646/893662>
Chicago Kılıç, M , Uslukılıç, G , Ok, Ş . "COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society". Bozok Tıp Dergisi 11 (2021 ): 63-76
RIS TY - JOUR T1 - COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society AU - Mahmut Kılıç , Güllü Uslukılıç , Şerife Ok Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 76 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society %A Mahmut Kılıç , Güllü Uslukılıç , Şerife Ok %T COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society %D 2021 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Mahmut , Uslukılıç, Güllü , Ok, Şerife . "COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society". Bozok Tıp Dergisi 11 / 1 (March 2021): 63-76 .
AMA Kılıç M , Uslukılıç G , Ok Ş . COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 63-76.
Vancouver Kılıç M , Uslukılıç G , Ok Ş . COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society. Bozok Tıp Dergisi. 2021; 11(1): 63-76.
IEEE M. Kılıç , G. Uslukılıç and Ş. Ok , "COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI The Stay At Home Isolation For Covid-19 Pandemic: Attitude and Behavior of The Society", Bozok Tıp Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 63-76, Mar. 2021