e-ISSN: 2757-5179
Founded: 2020
Period: Biannually
Publisher: Yozgat Bozok University
Cover Image
       

(Tr) Bozok Veterinary Sciences, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bilimsel yayın organı olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi ''Bozok Vet Sci''dir. Bozok Veterinary Sciences hakemli ve bilimsel süreli dergi olarak yayınlanmaktadır. Klinik Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimleri, Temel Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Halk Sağlığı, Egzotik, Yaban ve Laboratuvar Bilimi alanlarındaki çalışmalar yayınlanır. Dergimizde orijinal araştırma makalesi, olgu sunumu, davetli ve editör onayı alınmış derlemeler, kısa bildiriler ve editöre mektuplar yayınlanır.


(Eng) Bozok Veterinary Sciences is the scientific publication of Yozgat Bozok University and is published twice a year, in June and December. The abbreviated name of the journal is "Bozok Vet Sci". Bozok Veterinary Sciences is published as a peer-reviewed and scientific periodical. Studies in the fields of Clinical Sciences, Preclinical Sciences, Basic Sciences, Food Hygiene and Technology, Animal Science, Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Public Health, Exotic, Wild, and Laboratory Sciences are published. Original research articles, case reports, invited and editorial approved reviews are published in our journal. , short papers and letters to the editor are published.

Creative Commons Lisans

25994Bozok Veterinary Sciences  Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Aynı Lisansla Paylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bozok Veterinary Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share-A-Like 4.0 International License.

DİZİNLER

26481

2599725076


Yayın Kabulü (ÖNEMLİ)

Dergimize gönderilen yayınların Turnitin & iThenticate İntihal Programlarından bir tanesinde benzerlik oranlarını gösteren dosya ile sunulmalıdır.

Benzerlik oranı % 20 olarak sınırlanmalıdır.

The publications sent to our journal should be submitted with a file showing the similarity rates in one of the Turnitin & iThenticate Plagiarism Programs.

The similarity rate should be limited to 20%.

DUYURU

01-01-2022 tarihi itibari ile makalelerinizi DergiPark üzerinden gönderebilirsiniz.

As of 01-01-2022, you can send your articles through the DergiPark.