Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 5 2020-01-01

Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.)

Emel Karaca Öner [1] , Ayşegül Kırlı [2]


This study was carried out in laboratory conditions of Ordu University to determinate responses of oil-sunflower germination to different salt stress and GA3 at germination time in University of Ordu. The laboratuary experiment was set up completely randomized design with 3 replications in 2016. In the study, four NaCl doses (0, 25, 50 and 100 mM) and five GA3 doses (0, 50, 100, 150 and 200 ppm) were used to sunflower plumula length, radicula lenght, germination time and percentage of germination. At this study; plumule length of sunflower seeds at different NaCl and GA3 ranged between 3.31-5.70 cm and 3.33-5.63 cm respectively. By increasing NaCl concentration, seed germination delayed and decreased. Radicula lenght of sunflower seeds at different NaCl ranged between 2.29-5.54 cm. In the study, a significant effect on the properties of sunflower seeds to germinate is unprecedented dose of NaCl and GA3.

Sunflower, Salinity (NaCl), Gibberellic acid, Germination
 • Almansouri M, Kinet JM, Lutts S. 2001. Effect of salt and osmotic stresses on germination in durum wheat (Triticum durum Desf.). Plant and Soil, 23: 243-254.
 • Anonim, 2016. www.delkim.com.tr/index.php/aycicek_yetistiriliciligi.html. (erişim tarihi: 01.10.2016).
 • Baydar H. 2000. Gibberellik asidin aspir (Carthamus tinctorius L.)’de erkek kısırlık, tohum verimi ile yağ ve yağ asitleri sentezi uzerine etkisi. Turk J Biol, 24: 159-168.
 • Çulha Ş, Çakırlar H. 2011. Tuzluluğun bitkiler üzerine etkileri ve tuz tolerans mekanizmaları. Afyon Kocatepe Üniv Fen Bilim Derg, 021002: 11-34.
 • Day S, Kaya MD, Kolsarıcı Ö. 2008. Bazı çerezlik ayçiçeği (Helianthus annuus L.) genotiplerinin çimlenmesi üzerine NaCl konsantrasyonlarının etkileri. Tarım Bilim Derg, 14(3): 230-236.
 • Demirkaya M, Aydın B, Dalda-Şekerci A, Gülşen O. 2018. Effects of osmotic conditioning treatments of lavender (Lavandula angustifolia) seeds on mean germination time and germination rate. Inter J Second Metab, 4(3): 418-422.
 • Erdemli H. 2015. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'nde giberellik asit dozlarının verim ve abiyotik stres koşullarında çimlenme üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, 62 s.
 • Erdemli H, Kaya MD. 2015. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'nde giberellik asit dozlarının verim ve abiyotik stres koşullarında çimlenme üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araş Enst Derg, 24(1): 38-46.
 • Jamil M, Lee CC, Rehman SU, Lee DB, Ashraf M, Rha ES. 2005. Salinity (NaCl) tolerance of Brassica species at germination and early seedling growth. Electronic J Environ, Agri Food Chem, 4: 970-976.
 • Kacar B, Katkat AV, Ozturk Ş. 2006. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 563s.
 • Kolsarıcı O, Kaya MD, Goksoy AT, Arıoğlu H, Kulan EG, Day S. 2005. Yağlı tohumlu bitkiler üretiminde yeni arayışlar. Türkiye Ziraat Muhendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, s:401-425, Ankara.
 • Munsuz, N, Çaycı G, Sözüdoğru OS. 2001. Toprak Islahı ve düzenleyiciler (tuzlu ve alkali toprakların ıslahı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:1518, Ankara.
 • Öner F, Örün ÇH. 2016. Farklı tuz uygulamalarının tritikale’nin çimlenmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, October 26-28, 2016, Adana / Turkey Pages: 3303-3306, Paper ID:921.
 • Öner F, Kırlı A. 2018. Effects of salt stress on germination and seedling growth of different bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Akademik Ziraat Derg, 7(2): 191-196.
 • Özcan H, Turan MA, Koç Ö, Çıkılı Y, Taban S. 2000. Tuz stresinde bazı nohut (Cicer arietinum L. cvs.) çeşitlerinin gelişimi ve prolin, sodyum, klor, fosfor ve potasyum konsantrasyonlarındaki değişimler. Turkish J Agri Forest, 24: 649-654.
 • Özdemir S, Engin M. 1994. Nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinin çimlenme ve fide büyümesi üzerine NaCl konsantrasyonlarının etkisi. Turkish J Agri Forest, 18: 323-328.
 • Sadeghian SY, Yavari N. 2004. Effect of water-deficit stress on germination and early seedling growth in sugar beet. J Agronom Crop Sci, 190: 138– 144.
 • Wahid A, Noreen A, Shahzad MA, Basra Gelani S, Farooq M. 2008, Priming-induced metabolic changes in sunflower (Helianthus annuus L.). achenes improve germination and seedling grow. Botanical Stud, 49: 343-350.
 • Yıldız M, Terzi H, Cenkci S, Terzi E, Arıkan S, Uruşak B. 2010. Bitkilerde tuzluluğa toleransın fizyolojik ve biyokimyasal markörleri. Anadolu Üniv Bilim ve Teknol Der, 1(1): 1-33.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1714-7426
Author: Emel Karaca Öner (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4135-3852
Author: Ayşegül Kırlı
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 1, 2020

Bibtex @research article { bsagriculture555409, journal = {Black Sea Journal of Agriculture}, issn = {}, eissn = {2618-6578}, address = {bsjagri@blackseapublishers.com}, publisher = {Hasan ÖNDER}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 5}, doi = {}, title = {Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.)}, key = {cite}, author = {Karaca Öner, Emel and Kırlı, Ayşegül} }
APA Karaca Öner, E , Kırlı, A . (2020). Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.). Black Sea Journal of Agriculture , 3 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/49364/555409
MLA Karaca Öner, E , Kırlı, A . "Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.)". Black Sea Journal of Agriculture 3 (2020 ): 1-5 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/49364/555409>
Chicago Karaca Öner, E , Kırlı, A . "Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.)". Black Sea Journal of Agriculture 3 (2020 ): 1-5
RIS TY - JOUR T1 - Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.) AU - Emel Karaca Öner , Ayşegül Kırlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 5 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-6578 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Agriculture Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.) %A Emel Karaca Öner , Ayşegül Kırlı %T Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.) %D 2020 %J Black Sea Journal of Agriculture %P -2618-6578 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karaca Öner, Emel , Kırlı, Ayşegül . "Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.)". Black Sea Journal of Agriculture 3 / 1 (January 2020): 1-5 .
AMA Karaca Öner E , Kırlı A . Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.). BSJ Agri.. 2020; 3(1): 1-5.
Vancouver Karaca Öner E , Kırlı A . Determination the Effect of Salt and Gibberellic Acid on Germination for Sunflower (Helianthus annuus L.). Black Sea Journal of Agriculture. 2020; 3(1): 5-1.