Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 25 - 31 2020-01-01

The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest

Burhan Kara [1] , Yeliz Selçuk Demir [2] , Veli Uygur [3]


The research was conducted with aim to compare of yield and some quality characteristics of wheat of nitrogen dose treatment on winter wheat+ Hungarian vetch mixed cropping in Isparta conditions during 2017-18 growing season. The experiment was set up as randomized complete block design with three replications by conventional wheat sowing (10 kg N da-1-sole sowing) and 0 (non-nitrogen), 5, 7.5 10 and 12.5 kg da-1 nitrogen doses treatment on Tosunbey bread wheat + Tarm Beyazı-98 Hungarian vetch mixed cropping. Effect on plant height, ear length, hectoliter weight, grain yield and protein content of wheat of the nitrogen doses treatment on wheat + Hungarian vetch mixed cropping were statistically (p<0.01) significant, and non-significant effect on one hundred weight. The highest grain yield (319.9 kg da-1) and protein content (13.9%) were determined in mixed cropping+12.5 kg N da-1. But, differences between conventional wheat sowing with mixed cropping+10 and 12.5 kg da-1 nitrogen doses weren’t statistically significant. Effect on organic matter, EC value, pH, lime and nitrogen content of soil of the wheat+ Hungarian vetch mixed cropping weren’t statistically significant. Compare to sole wheat sowing and previous sowing of soil characteristics, it can be said that mixed cropping were shows a positive trend in very low to effect on organic matter and nitrogen content of soil.

Araştırma, kışlık buğday+macar fiğ karışık ekim üzerine azot dozu uygulamalarının buğdayın verim ve bazı kalite özelliklerine etkisini karşılaştırmak amacıyla 2017-18 vejetasyon döneminde Isparta koşullarında yürütülmüştür. Deneme geleneksel buğday üretimi ve 20 kg/da Tosunbey ekmeklik buğday tohumu + 4.5 kg/da Tarm Beyazı-98 macar fiği karışımı üzerine 0 (azotsuz), 5, 7.5 10 ve 12.5 kg/da azot dozu uygulanarak, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur.

Buğday+fiğ karışık ekim üzerine uygulanan azot dozlarının buğdayın bitki boyu, başak boyu, hektolitre ağırlığı, tane verimi, ve protein oranına etkisi istatistiksel olarak %0.01 düzeyinde önemli, bin tane ağırlığına etkisi ise önemsiz olmuştur. En yüksek tane verimi (319.9 kg/da) ve protein oranı  (%13.9) karışık ekim+12.5 kg/da azot dozunda belirlenmiştir. Ancak karışık ekim+10 ve 12.5 kg/da azot dozu ile geleneksel buğday üretimi arasında istatistiksel olarak fark çıkmamıştır.

Buğday + fiğ karışık ekiminde toprağın organik madde, EC değeri, pH, kireç ve azot içeriğine etkisi istatistiksel olarak önemli olmamıştır. Yalın buğday ekimi ve ekim öncesi toprak özellikleri ile karşılaştırıldığında, karışık ekiminin toprağın organik madde ve azot içeriğine etkisi çok düşükte olsa pozitif yönde bir eğilim gösterdiği söylenebilir. 

 • Adjei MB, Quesenberry KH, Chambliss CG. 2002. Nitrogen Fixation and Inoculation of Forage Legumes. University of Florida. Ifas Extension. USA.
 • Atar B, Kara B, Küçükyumuk Z. 2017. Kışlık ekmeklik buğday çeşitlerinde azot etkinliklerinin belirlenmesi. Tar Bil Derg, 23: 119-127.
 • Atar B, Kara B, Şener A. 2018. Yurtdışı orijinli bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Isparta koşullarında performansları. BSJ Agri, 1(4): 122-126.
 • Ashhari M, Hanson RG. 1984. Influence, climate and previous crop effect on corn yield and grain–N. Agronomy J, 76: 536-542.
 • Avcı M, Meyveci K, Karakurt E, Karaçam M, Özdemir B, Sürek D, Yürürer AŞ. 2003. Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz. cv. Tarmbeyazı-98)’nde değişik ekim sıklıklarını tohumluk üretiminde etkiler. Tarla Bitkileri Merkez Araş Enst Der, 12(1-2): 86-94.
 • Beedya TL, Snappb SS, Akinnifesi FK, Sileshi GW. 2010. Impact of Gliricidia sepium intercropping on soil organic matter fractions in a maize-based cropping system. Agri Ecosystems Environ, 138: 139–146.
 • Chau NTT. 2006. Identification and Characterization of Microorganisms with Tolerance to Aluminum and Heavy Metals Isolated from Tea Soil. Faculty of Agriculture, Kyushu Uni., Fukuoka, JAPAN.
 • Eyüpoğlu F. 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Genel Yayın No: 220 Ankara.
 • FAOSTAT, 2017. Dünya Gıda Örgütü, 2017.
 • Fiez TE, Miller BC, Pan WL. 1994. Assessment of spatially variable nitrogen fertilizer management in winter wheat. Journal of Production Agriculture, 7: 86-93.
 • Geçit HH, Çakır E. 2008. Makarnalık buğdayda (Triticum durum L.) sulama ve azotlu gübrelemenin verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Tarım Bil Derg, 14(4): 341-349.
 • Genç S, Soysal Mİ. 2018. Parametric and nonparametric post hoc tests. BSJ Eng Sci, 1(1): 18-27.
 • Güler M. 1998. Makarnalık buğday (Triticum durum Desf.)'da farklı azot CCC dozlarının protein oranına etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araş Enst Derg, 2(7): 31-39.
 • Gündüz ET. 2010. Diyarbakır koşullarında karışım oranının macar fiği (Vicia pannonica Crantz) + vuğday (Triticum aestium var. aestium L.) karışımında ot verimi ve kalitesine etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 37s.
 • Jones CA. 1985. Grasses and Cereals: Growth, Development and Stress Response. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Kacar B. 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III. Toprak Analizleri, İzmir: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No: 3.
 • Kara B. 2013. Phosphorus-use efficiency in some bread wheat cultivars. Research on Crops, 14 (2): 389-394.
 • Kaya M. 2012. Bazı tahıl-baklagil karışımlarının verim özellikleri ve toprağa sağladığı organik madde miktarlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 206 s.
 • Krouma A, Abdelly C. 2003. Importance of ıron use-efficiency of nodüles in comman bean (Phaseolus vulgaris L.) for ıron deficiency chlorosis resistance. J Plant Nutr Soil Sci, 166: 525-528.
 • Nelson DW, Huber D, Frank K. 1992. Nitrification inhibitors for corn production. Crop Fertilization Iowa State University, Pp.48-59.
 • Özyazıcı MA, Özdemir N. 2013. Çarşamba ovası koşullarında yem ve yeşil gübre amacıyla yetiştirilen yem baklası (Vicia faba L.)'nın toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fak DerG, 10(1): 15-23.
 • Pollmer WG, Eberhard D, Klein D, Dhillon BS. 1979. Genetic control of nitrogen uptake and translocationin maize. Crop Sci, 19: 82-86.
 • Prochazkova B, Hruby J, Dovrtel J, Dostal O. 2003. Effects of different organic amendment on winter wheat yields under long-term continuous cropping. Plant Soil Environ, 49(10): 433–438.
 • Regehr A. 2014. Evaluation of maize and soybean ıntercropping on soil quality and nitrogen transformations in the argentine pampa. A Thesis Presented to the University of Waterloo in Fulfillment of the Thesis Requirement For the Degree of Master of Environmental Studies in Environment and Resource Studie, p: 104, Waterloo, Ontario, Canada, Tejada M, Gonzalez JL, Garcia-Martinez AM, Parrado J. 2008. Effects of different green manures on soil biological properties and maize yield. Bioresource Techn, 99: 1758–1767.
 • Wang ZG, Jin X, Bao XG, Li XF, Zhao JH, Sun JH, Christie P, Li L. 2014. Intercropping enhances productivity and maintains the most soil fertility properties relative to sole cropping. PLoS ONE, 9(12): 1-24.
 • Yılmaz N, Şimşek S. 2012. Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi. Akademik Ziraat Derg, 1(2): 91-96.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4207-0539
Author: Burhan Kara (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5700-9688
Author: Yeliz Selçuk Demir

Orcid: 0000-0003-3971-7714
Author: Veli Uygur
Institution: ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution ISUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)
Project Number 2019-YL-0026
Dates

Publication Date : January 1, 2020

Bibtex @research article { bsagriculture563980, journal = {Black Sea Journal of Agriculture}, issn = {}, eissn = {2618-6578}, address = {bsjagri@blackseapublishers.com}, publisher = {Hasan ÖNDER}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {25 - 31}, doi = {}, title = {The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest}, key = {cite}, author = {Kara, Burhan and Selçuk Demir, Yeliz and Uygur, Veli} }
APA Kara, B , Selçuk Demir, Y , Uygur, V . (2020). The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest. Black Sea Journal of Agriculture , 3 (1) , 25-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/49364/563980
MLA Kara, B , Selçuk Demir, Y , Uygur, V . "The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest". Black Sea Journal of Agriculture 3 (2020 ): 25-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bsagriculture/issue/49364/563980>
Chicago Kara, B , Selçuk Demir, Y , Uygur, V . "The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest". Black Sea Journal of Agriculture 3 (2020 ): 25-31
RIS TY - JOUR T1 - The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest AU - Burhan Kara , Yeliz Selçuk Demir , Veli Uygur Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Agriculture JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 31 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-6578 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Agriculture The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest %A Burhan Kara , Yeliz Selçuk Demir , Veli Uygur %T The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest %D 2020 %J Black Sea Journal of Agriculture %P -2618-6578 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kara, Burhan , Selçuk Demir, Yeliz , Uygur, Veli . "The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest". Black Sea Journal of Agriculture 3 / 1 (January 2020): 25-31 .
AMA Kara B , Selçuk Demir Y , Uygur V . The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest. BSJ Agri.. 2020; 3(1): 25-31.
Vancouver Kara B , Selçuk Demir Y , Uygur V . The Wheat + Vetch Mixture Sowing, Alone Wheat Harvest. Black Sea Journal of Agriculture. 2020; 3(1): 31-25.