BibTex RIS Cite

Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Silindirle Sıkıştırılmış Betonların Özellikleri

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 8, 01.07.2016

Abstract

Silindirle sıkıştırılmış betonlar (SSB) ülkemizde daha çok baraj yapımında kullanılmakta olup, son yıllarda bazı yerel yönetimler tarafından şehir içi yollarda da kullanılmaya başlanmıştır. SSB düşük su/çimento oranına sahip olup, çökme değeri ise sıfırdır. Bu açıdan bakıldığında yerleştirme öncesinde tıpkı bir zemin malzemesi gibi görünse de sıkıştırma işleminden sonra normal bir beton görünümüne ve özelliklerine sahiptirler. Bu çalışmada ülkemizde yol uygulaması olarak son yıllarda kullanılmaya başlanan SSB’ye farklı oranlarda uçucu kül (UK) ve yüksek fırın cürufu (YFC) katılarak, SSB’nin mekanik ve fiziksel özelliklerindeki etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için, çimento yerine %10, %20, %30 oranlarında UK ve YFC ikame edilerek hazırlanan SSB numuneleri üzerinde fiziksel ve mekanik deneyler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan UK ve YFC katkısının betonun özellikle ileri yaşlarda çekme dayanımına olumlu katkı sağladığı görülmüştür.

References

 • Atiş, C. D., 2001, “Uçucu Kül içeren Silindirle Sıkıştırılabilen Betonların Özellikleri”, Turk J Engin Environ Sci, 503-515, 2001.
 • Ağar, E. ve Taşdemir, Y., “Silindirle Sıkıştırılabilen Beton Yollar”, Türkiye hazır beton birliği, http://www.thbb.org/Article.aspx?ID=4, 2007.
 • Harrington, D., Abdo, F., Adaska, W., Hazaree, C., “Guide for Roller Compacted Concrete Pavements”, National Concrete Pavement Technology Center, Institute for Transportation, Iowa State University, 2010.
 • Öztürk, A., Yıldız, D., “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj Teknolojisi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, No. 393, p. 39-46, 1998.
 • http://www.dolsar.com.tr/EN/belge/2-309/karakaya-baraji-ve-hidroelektrik-santrali.html/, 2015.
 • Özcan, S., Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Farklı Yastık Karışımları ile Yapışma Verimliliği, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.
 • Adaska, W., “Roller-Compacted Concrete (RCC)”, PCA Research & Development Information Serial No.
 • Skokie, IL: Portland Cement Association, 2006.
 • Ecolanes publishable final report., http://ecolanes.shef.ac.uk/,2010. [9] Yaman, İ. Ö., Ceylan, H., “ Silindirle sıkıştırılmış beton yollar ” HAZIR BETON, pp. 69 – 82, Mayıs – Haziran 2013.
 • TS EN 197-1, Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk
 • Standartları Enstitüsü, Ankara,2002.
 • Taşdemir, M. A., “Uçucu Kül Nedir, ACE 2002 Sempozyumu”, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2002
 • Topçu, İ. B., Canbaz, M., “Alkali Aktive EdilmişYüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Donma Çözülme”, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, vol.XXI, S.2, 2008.
 • Ragan, S. A., Proportioning RCC Pavement Mixtures, Roller Compacted Concrete II, 380-393.
 • Tarun R. N., Yoon-Moon, C., Rudolph N. K., Shiw S. S., Lori-Lynn C. P., and Bruce W. R., Strength and durability of roller compacted hvfa concrete pavements, Department of Civil Engineering and Mechanics College of Engineering and Applied Science, The University of Wisconsin – Milwaukee, Report No.CBU- 2001-08.
 • Portland Cement Association (PCA), Roller Compacted Concrete Density: Principles and Practices, 2004.
 • ASTM C 1435, Standard Practice For Molding Roller Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer, Annual Book of ASTM Standards, 1999.
 • TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2010.

Properties of Roller Compacted Concretes Produced with Fly Ash and Ground Granulated Blast Furnace Slag

Year 2015, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 8, 01.07.2016

Abstract

In our country the roller compacted concretes (RCC) are generally used for dam construction, however some local goverments start to utilize this material in urban road construction. RCC mixtures have lower water/cement ratio with no slump value. According to this behaviour it seems like a soil before placing though, it gains a smilar property like traditional concrete after compaction. In this study, it is aimed to investigate the recently used RCC’s physical and mechanical properties for road applications which are produced with fly ash (FA) and ground granulated blast furnace slag (GBFS) under different replacement ratios. For this reason, the physical and mechanical tests were carried out on 10 %, 20 % and 30 % FA and GBFS replaced RCC specimens. According to test results, the FA and GBFS additive affected the tensile strength especially for later ages.

References

 • Atiş, C. D., 2001, “Uçucu Kül içeren Silindirle Sıkıştırılabilen Betonların Özellikleri”, Turk J Engin Environ Sci, 503-515, 2001.
 • Ağar, E. ve Taşdemir, Y., “Silindirle Sıkıştırılabilen Beton Yollar”, Türkiye hazır beton birliği, http://www.thbb.org/Article.aspx?ID=4, 2007.
 • Harrington, D., Abdo, F., Adaska, W., Hazaree, C., “Guide for Roller Compacted Concrete Pavements”, National Concrete Pavement Technology Center, Institute for Transportation, Iowa State University, 2010.
 • Öztürk, A., Yıldız, D., “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj Teknolojisi ve Türkiye’deki Uygulamaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri, No. 393, p. 39-46, 1998.
 • http://www.dolsar.com.tr/EN/belge/2-309/karakaya-baraji-ve-hidroelektrik-santrali.html/, 2015.
 • Özcan, S., Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Farklı Yastık Karışımları ile Yapışma Verimliliği, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.
 • Adaska, W., “Roller-Compacted Concrete (RCC)”, PCA Research & Development Information Serial No.
 • Skokie, IL: Portland Cement Association, 2006.
 • Ecolanes publishable final report., http://ecolanes.shef.ac.uk/,2010. [9] Yaman, İ. Ö., Ceylan, H., “ Silindirle sıkıştırılmış beton yollar ” HAZIR BETON, pp. 69 – 82, Mayıs – Haziran 2013.
 • TS EN 197-1, Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk
 • Standartları Enstitüsü, Ankara,2002.
 • Taşdemir, M. A., “Uçucu Kül Nedir, ACE 2002 Sempozyumu”, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2002
 • Topçu, İ. B., Canbaz, M., “Alkali Aktive EdilmişYüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Donma Çözülme”, Eskişehir Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, vol.XXI, S.2, 2008.
 • Ragan, S. A., Proportioning RCC Pavement Mixtures, Roller Compacted Concrete II, 380-393.
 • Tarun R. N., Yoon-Moon, C., Rudolph N. K., Shiw S. S., Lori-Lynn C. P., and Bruce W. R., Strength and durability of roller compacted hvfa concrete pavements, Department of Civil Engineering and Mechanics College of Engineering and Applied Science, The University of Wisconsin – Milwaukee, Report No.CBU- 2001-08.
 • Portland Cement Association (PCA), Roller Compacted Concrete Density: Principles and Practices, 2004.
 • ASTM C 1435, Standard Practice For Molding Roller Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer, Annual Book of ASTM Standards, 1999.
 • TS EN 12390–3, Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2010.

Details

Other ID JA48ZH83VC
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Resul PEKTAŞ This is me

Cenk KARAKURT This is me

Publication Date July 1, 2016
Submission Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA PEKTAŞ, M. R., & KARAKURT, C. (2016). Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Silindirle Sıkıştırılmış Betonların Özellikleri. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-8.