Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Seyh Edebali University | http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd


Editörden,

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara aktarmak adına siz değerli bilim insanlarının yapacağı bilimsel katkılar için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

ÖNEMLİ NOTLAR

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”nde yayımlanan ve online olarak görüntülenen tüm eserlerin yayın hakkı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne aittir ve yayımlanan eserlerin bilimsel ve diğer hususlara ilişkin yasal yükümlülüklerinden yazarlar sorumludur. Editörler, yayın (Bilim) kurulu ve yayımcı yayımlanan eserlerden sorumlu tutulamaz.  

Makale değerlendirmeleri çift taraflı kör hakem usulüne göre en az iki (2) hakem değerlendirmesi ile gerçekleşmektedir.

Gizlilik Beyanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergi sistesine girilen her türlü iletişim bilgileri, belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmayacaktır.

**Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2015 'in Aralık sayısından  (Cilt 2 Sayı 2 den) itibaren e-ISSN: 2458-7575 ile online olarak yayınlanmaktadır.**

Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science

e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Seyh Edebali University | http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd
Cover Image


Editörden,

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara aktarmak adına siz değerli bilim insanlarının yapacağı bilimsel katkılar için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

ÖNEMLİ NOTLAR

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”nde yayımlanan ve online olarak görüntülenen tüm eserlerin yayın hakkı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne aittir ve yayımlanan eserlerin bilimsel ve diğer hususlara ilişkin yasal yükümlülüklerinden yazarlar sorumludur. Editörler, yayın (Bilim) kurulu ve yayımcı yayımlanan eserlerden sorumlu tutulamaz.  

Makale değerlendirmeleri çift taraflı kör hakem usulüne göre en az iki (2) hakem değerlendirmesi ile gerçekleşmektedir.

Gizlilik Beyanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergi sistesine girilen her türlü iletişim bilgileri, belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmayacaktır.

**Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2015 'in Aralık sayısından  (Cilt 2 Sayı 2 den) itibaren e-ISSN: 2458-7575 ile online olarak yayınlanmaktadır.**

Volume 6 - Issue 2 - Dec 26, 2019
 1. CNC Torna Tezgâhlarında Ayna ve Punta Basıncının Yüzey Pürüzlülüğü ve Titreşim Üzerine Etkisinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu
  Pages 119 - 134
  Hüseyin GÜRBÜZ , Şehmus BADAY
 2. A self-powered detection of glucose using glucose/air enzymatic fuel cell on a single chip
  Pages 135 - 146
  Samet ŞAHİN
 3. Performance Comparison of TOR Hidden Service Crawlers
  Pages 147 - 161
  Merve VAROL ARISOY , Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
 4. Effect of thermosonication on some bioactive, sensory analysis and microbiological properties of yellow watermelon juice using response surface methodology
  Pages 162 - 179
  Seydi YIKMIŞ
 5. Irrigation Scheduling for Pear Orchards in Marmara Region of Turkey
  Pages 180 - 191
  Funda DÖKMEN , Yeşim AHİ , Daniyal Durmuş KÖKSAL
 6. Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Baskılama Tekniği ile Yeni Katı Fazların Hazırlanması
  Pages 192 - 209
  Kübra TURAN , Rukiye SAYGILI CANLIDİNÇ , Orhan Murat KALFA
 7. Nanoparçacık Eklenmesi ile Metakrilat Esaslı Kontak Lenslerin Mikromekanik ve Optik Özelliklerinin Geliştirilmesi
  Pages 210 - 220
  Mine ŞENER , Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN
 8. Kil Zeminlerde Magnezyum Klorürün (MgCl2) Etkisi
  Pages 221 - 230
  Nazile URAL
 9. Dağıtık etiketleme modeli ile bilgi akış denetimi
  Pages 231 - 242
  Cigdem BAKİR , Veli HAKKOYMAZ , Mehmet GÜÇLÜ
 10. Study of Structural and Optoelectronic Properties of Hexagonal ZnO Nanoparticles
  Pages 243 - 250
  Hasan KURBAN , Mustafa KURBAN
 11. Effect of photooxidative stress and mannitol on synthesis of OmpC-OmpF proteins of Escherichia coli in lake water
  Pages 251 - 260
  Cihan DARCAN , Öznur AKTOP
 12. Türkiye Florasından Toplanmış Festuca L. Genotiplerinde Morfolojik-Agronomik Varyasyon
  Pages 261 - 267
  Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Ahmet TAMKOÇ
 13. KALÇA PROTEZLERİNDE OLUŞAN AŞINMANIN FEMUR KAS-İSKELET SİSTEMİ TABANLI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 268 - 277
  Erkan BAHÇE , Derya KARAMAN , Mehmet Sami GÜLER
 14. HAFİF RAYLI SİSTEM ARACINA HİBRİT BİR SİSTEM ENTEGRE EDİLMESİNİN SİSTEM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 278 - 297
  Gülşah ELDEN , Abdurrahim TANŞU
 15. Lythrum salicaria L. Tohumlarının Morfolojik Özelliklerine Etki Eden İki Önemli Ekolojik Faktör: Tepe Tacı Kapalılığı ve Lokasyon
  Pages 298 - 308
  Sema LEBLEBİCİ , Mustafa Sabri ÖZYURT
 16. Üretme-Satın Alma Karar Problemi için Otomotiv Yedek Parça Sektöründe Entregre Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Uygulaması
  Pages 309 - 326
  Alper Kiraz , Necdet Gürsoy
 17. Yoğuşmalı Kombilerin Isı Değiştiricisinde Meydana Gelen Korozyon Hasarının İncelemesi
  Pages 327 - 335
  Harun MİNDİVAN
 18. Bilecik İli Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu
  Pages 336 - 343
  Abdulmuttalip MEŞE , Erdem GÜLÜMSER , Hanife MUT
 19. Temper Haddelemede Merdane Parametrelerinin ERD6112 Kalite Sac Malzemelerin Pürüzlülük Transferine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  Pages 344 - 356
  Fatih BAŞOĞLU , Naci KURGAN
 20. Endüstriyel Kazanlarda Yanma Veriminin Süreç Geliştirme Teknikleri Kullanılarak İyileştirilmesi
  Pages 357 - 368
  Ahmet Fevzi SAVAŞ , Ceyda KOCABAŞ
 21. Null Cartan Helices in Lorentzian 3-Space: An Approximation
  Pages 369 - 383
  Zehra ÖZDEMİR
 22. Yeni Bir Veri Kümesi (RidNet) Kullanarak Kontrolsüz Ortamda Yüz İfadesi Tanımanın Derin Öğrenme Yöntemleri ile İyileştirilmesi
  Pages 384 - 396
  Rıdvan ÖZDEMİR , Mehmet KOÇ
 23. In Vitro Assessment of Anti-Proliferative Activities of Ellagic Acid on Human Lung Cancer
  Pages 397 - 403
  Emre ÇÖMLEKÇİ , Canan VEJSELOVA SEZER , Hüseyin İZGÖRDÜ , Mehtap KUTLU
 24. Fruit Quality Attributes and Fatty Acid Composition of Table and Wine Grape Cultivars
  Pages 404 - 414
  Adem YAĞCI , Seda SUCU , Mahfuz ELMASTAŞ
 25. Nadir Toprak Elementi İlaveli ZnO-Esaslı Varistörlerin Elektriksel Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 415 - 423
  Fatih APAYDIN , Ali ÇELİK , Yasemin ÇELİK
 26. Synthesis, In Vitro Anticholinesterase and Antimicrobial Evaluation of New 1,3,4-Thiadiazole-Piperazine Derivatives
  Pages 424 - 432
  Ulviye ACAR ÇEVİK , Begüm Nurpelin SAĞLIK
 27. Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Yöntemleri ile Geri Esneme Tahmini
  Pages 433 - 446
  Süleyman KILIÇ
 28. Farklı Akım Koşullarına Sahip Serbest Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Modellemesi
  Pages 447 - 466
  Veysel GÜMÜŞ , Mehmet PARMAKSIZ , Oğuz ŞİMŞEK , Yavuz AVŞAROĞLU
 29. Otlatma Olgunluğu Döneminde Hindiba (Cichorium intybus L.) ile Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Karışımlarının Ot Verimi ve Otun Bazı Özelliklerinin Belirlemesi
  Pages 467 - 476
  Mehmet CAN , İlknur AYAN
 30. Çevre Sıcaklığının Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazanın Ekserji Performansı Üzerindeki Etkisi
  Pages 477 - 490
  Mesut YAZICI , Ramazan KÖSE
 31. Measurement of Mass Attenuation Coefficients for Some Potassium Compounds
  Pages 491 - 496
  Burcu AKÇA
 32. Cost Analysis of Solar Power Plant for Bilecik Province
  Pages 497 - 508
  Harun ÖZBAY , Akif KARAFİL
 33. Uyarılmış Spin-3/2 Nötrinoların Foton İndüklü Reaksiyonda Doğrudan Olmayan Üretimi
  Pages 509 - 520
  Volkan ÇETİNKAYA
 34. Kaldırma Düzeninde Kafes Uygulaması
  Pages 521 - 529
  Mehmet Cemil KALE
 35. Jaynes-Cummings Modelinde Çiftlenim Sabitinin Kuantum Tahmini
  Pages 530 - 538
  Durgun DURAN
 36. Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri-Küçük Ölçekli Uygulamalar
  Pages 539 - 551
  Sema KELEŞ ÇETİN , Mustafa Serdar GENÇ , Ferhat DALDABAN
 37. Cu katkılı NaPO3 camlarının sentez ve karakterizasyonu
  Pages 552 - 561
  Serhat KESER , Tankut ATEŞ , Ömer KAYĞILI
 38. ON THE NORM OF CIRCULANT MATRICES VIA GENERALIZED TETRANACCI NUMBERS
  Pages 562 - 572
  Fatma YEŞİL BARAN , Tevfik YETİŞ
 39. Monotipik Steveniella satyrioides türünün anatomik morfolojik ve mikromorfolojik özellikleri
  Pages 573 - 584
  Mustafa Kemal AKBULUT , Şenay SÜNGÜ ŞEKER , Gülcan ŞENEL
 40. Bioactivity Evaluation and Volatile Chemical Composition of Phedimus stoloniferus Species Grown in Turkey
  Pages 585 - 593
  Nuri YILDIRIM
 41. DÖNER TEPSİLİ KABİN TİPİ KURUTUCUDA KAVUNUN KURUMA KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ
  Pages 594 - 604
  Abdullah AKBULUT , Halit ARAT , Oğuz ARSLAN
 42. Bir Bisiklet Gövdesinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Statik Analizi
  Pages 605 - 615
  Mehmet ERDEM , Kadir GÖK , Mert TÜMSEK , Arif GÖK
 43. POLYMERIC INSULATOR PERFORMANCE TEST UNDER MAGNETIC FIELD EFFECT
  Pages 616 - 628
  Fatih ATALAR , Doğan TÜRKAY , Arif YILDIRIMÇAKAR , Aysel ERSOY YILMAZ , Mukden UĞUR
 44. Structural and Optical Properties of Mn doped ZnS Nanoparticles: Sol-gel and Quantum Chemical Studies
  Pages 629 - 637
  Aslı KAYA
Indexes and Platforms