Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Seyh Edebali University |


 • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programlarından (ITHENTICATE) alınmış ve yazarları tarafından imzalanmış (%20 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
 • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler editöre not kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Makale Gönderim ve Yazar Telif Hakkı Sözleşmesi
 • Türkçe Makaleler İçin Yazım Şablonu
 • İngilizce Makaleler İçin Yazım Şablonu

Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science

e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Seyh Edebali University |
Cover Image


 • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programlarından (ITHENTICATE) alınmış ve yazarları tarafından imzalanmış (%20 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
 • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler editöre not kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Makale Gönderim ve Yazar Telif Hakkı Sözleşmesi
 • Türkçe Makaleler İçin Yazım Şablonu
 • İngilizce Makaleler İçin Yazım Şablonu

Volume 8 - Issue 1 - Jun 30, 2021
 1. Purification and Characterization of a Lectin From Bulbs of Cyclamen Mirabile
  Pages 1 - 7
  Ebru KOCADAĞ KOCAZORBAZ, Ayşe Yağmur AZBAZDAR, Merve ALİAKAR ÖZTÜRK, Esra MENFAATLİ
 2. Dopamin, NADH ve Askorbik Asitin Elektroyükseltgenmesine Elektrokimyasal Olarak İndirgenmiş Grafen Oksit, Politiyonin ve Altın Nanopartiküllerin Etkisi
  Pages 8 - 23
  Melike BİLGİ KAMAÇ, Muhammed ALTUN, Merve YILMAZ
 3. Tezek Külü İkameli Çimento Harçlarının Mühendislik Özellikleri
  Pages 24 - 31
  Yusuf Tahir ALTUNCI, Cenk ÖCAL
 4. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarında SPAD Metre ve NDVI Ölçümlerinin Kalite Özellikleriyle İlişkilerinin Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 32 - 41
  Merve BAYHAN, Önder ALBAYRAK, Remzi ÖZKAN, Cuma AKINCI, Mehmet YILDIRIM
 5. Çok Kademeli Buhar Sıkıştırmalı İdeal Soğutma Çevrimlerinde Farklı Soğutucu Akışkanlar Kullanarak Enerji ve Ekserji Analizi
  Pages 42 - 55
  Alaattin Metin KAYA
 6. Exact solutions of the Benney–Luke equation via (1/G')-expansion method
  Pages 56 - 64
  Hülya DURUR, Asıf YOKUŞ
 7. Fe Elementinin Kristal ve Camsı Faza Dönüşümünün Hidrostatik Basınç Altında İncelenmesi: Moleküler Dinamik Benzetim Çalışması
  Pages 65 - 77
  Sefa KAZANÇ, Canan AKSU CANBAY
 8. Serada Sonbahar Dönemi Dolmalık Biber Yetiştiriciliğinde Hibrit Çeşit Adaylarının Meyve Kalitesi ve Verim Performansları
  Pages 78 - 89
  Rüveyda ÖZGEN, Ahmet BALKAYA
 9. LSTM tabanlı Derin Sinir Ağı ile Beşinci Nesil Küçük Hücre Ağlarında El Değiştirme Tahmini
  Pages 90 - 99
  Murtaza CİCİOĞLU
 10. Afyon ve Kütahya Volkanitlerinin Betonda Mineral Katkı Olarak Kullanımı
  Pages 100 - 108
  Cenk KARAKURT, Yaşar KİBİCİ, Mehmet Uğur TOPRAK, Oğuzhan ATEŞ
 11. Thermal Behaviors of AS Series Magnesium Alloys
  Pages 109 - 115
  Birol AKYÜZ
 12. Küresel Bir Nükleer Reaktör İçin Ana ve Alternatif Bükülmedeki Değişimlerin Kritik Yarıçapa Etkisi
  Pages 116 - 124
  Ali İhsan GÖKER
 13. Yumurta Kabuğundan Alınan Akustik Sinyalin Dalgacık Paket Dönüşümü ve Entropiye Dayalı Olarak İşlenmesi ve Yapay Sinir Ağlarıyla Çatlağın Belirlenmesi
  Pages 125 - 135
  Zekeriya BALCI, Mehmet YUMURTACI, İsmail YABANOVA, Semih ERGİN
 14. Giyilebilir Teknolojik Ürünlerin Tasarımında Etkili Olan Faktörlerin Best-Worst Metodu (BWM) İle Değerlendirilmesi
  Pages 136 - 150
  Gözde KOCA, Ezgi Dilan URMAK AKÇAKAYA
 15. Borlanmış Hardox 500 Çeliklerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 151 - 158
  Rıza KARA, Yusuf KAYALI, Fatih ÇOLAK
 16. Yüksek Enerjili Rölativistik Çarpışmalarda Baryonik Rezonans Oluşumları
  Pages 159 - 166
  Serpil YALÇIN KUZU, Ayben KARASU UYSAL
 17. Effect of Reactive and Non-Reactive Diluent on Mechanical Properties of Epoxy Resin
  Pages 167 - 172
  Ömür ARAS, Yunus KAYA
 18. Isı Enerjisi Depolayan Faz Değişim Malzemelerinin Üretimi
  Pages 173 - 185
  Çağlayan AÇIKGÖZ, Şenay BALBAY, İsmail DAL
 19. Mikrodalga Radyasyonun Un biti, Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae)’a Etkisi
  Pages 186 - 192
  Emre KARADAĞ, Ali KAYAHAN
 20. Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Gül (Rosaceae Centifolia) Yağının Jelatin ve Aljinat ile Mikroenkapsülasyonu
  Pages 193 - 202
  Deniz AKIN ŞAHBAZ
 21. Farklı Yanlılık Parametreleri İçin Ridge GM Tahmin Edicilerinin Performanslarının Karşılaştırılması
  Pages 203 - 216
  Melike IŞILAR, Y. Murat BULUT
 22. Bilecik İlindeki Şehirleşmenin Taşkın Riski Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Pages 217 - 227
  Yıldırım BAYAZIT
 23. Aylık Akış Tahmini için Stokastik, Yapay Sinir Ağı ve Dalgacık Bazlı Modellerin Kullanımı
  Pages 228 - 240
  Cenk SEZEN, Turgay PARTAL
 24. Güneş Enerji Panellerindeki Optimum Eğim Açısının Verime Etkisinin İncelenmesi
  Pages 241 - 250
  Ali Riza DAL
 25. Çinko Üretimi Atık Kekinin Fosfat Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 251 - 262
  Harun ÇİFTÇİ, Hasan ARSLANOĞLU
 26. Determination of the Variations on Battery Consumption According to Temperature and Relative Humidity of Silicon Labs Si7021Wireless Sensor Systems in Greenhouse
  Pages 263 - 269
  Celil Serhan TEZCAN, Kemal Sulhi GÜNDOĞDU
 27. Bir Mekanik Montaj Sisteminde Tolerans Yığılması ve Tolerans Alanının Genişletilmesi
  Pages 270 - 278
  Fikret SÖNMEZ, Şehmus BADAY
 28. İşbirlikçi Filtreleme Algoritmalarının Çok-Beğenilen Ürünlere Yönelik Yanlılığı
  Pages 279 - 291
  Emre YALÇIN
 29. Gelen Akım Arası Kısa Süreli Zaman Aralığını Modelleyebilmek Amacıyla Poisson Dağılım Fonksiyonu Modifikasyonu
  Pages 292 - 299
  Ekinhan ERİŞKİN
 30. Dicle Havzasının Yağış Akış İlişkisinin Belirlenmesinde Farklı Yapay Zeka Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 300 - 311
  Reşit GERGER, Veysel GÜMÜŞ, Selmin DERE
 31. Farklı Element Katkılı Sodyum Fosfat Camlarının Sentez ve Karakterizasyonu
  Pages 312 - 321
  Serhat KESER, Cengiz TATAR, Tankut ATES, Turan INCE, Omer KAYGİLİ
 32. LEED Sertifikalı Ofis Binalarının Enerji ve Atmosfer Kriteri Açısından Değerlendirilmesi: Maslak Bölgesi Örneği
  Pages 322 - 335
  İbrahim EROL, Gözde ÇAKIR KIASIF
 33. Simultaneous Monitoring and Control of Automation Systems with SCADA Based PLC
  Pages 336 - 344
  Məryəm MƏMMƏDLİ, Rana ORTAÇ KABAOĞLU
 34. The Effect of Graphene Oxide Exfoliation Degree on Graphene Film Properties
  Pages 345 - 355
  Nevin ATALAY GENGEÇ
 35. Covid-19 Pandemi Sürecinde Ülkelerin Demokratik Önlemlerinin Etkilerinin Homojen Tekdüze İlişki Modeli ile İncelenmesi
  Pages 356 - 368
  Merve POSLU, Melike BAHÇECİTAPAR, Serpil AKTAŞ
 36. Fiziksel Kimliği Koruma ve İmaj Geliştirme Üzerine Bir Yerleşim Deneyimi: Osmaneli (Bilecik) Örneği
  Pages 369 - 382
  Özlem Candan HERGÜL, İrfan DÖNMEZ, Hilal KAHVECİ, Mine POYRAZ
 37. Doğadan Esinlenen Optimizasyon Algoritmaları Tabanlı Kesir Dereceli PID Denetleyicilerle Kontrol Edilen Bir Santral Modelinin Performansının İncelemesi
  Pages 383 - 397
  Kunter Sercan SEZER, Nevra BAYHAN
 38. İHA Bataryasının Şarj Pedi ile Dengeli Şarj Edilmesi ve Gerçek Zamanlı İzleme Sistemi
  Pages 398 - 407
  Hakan ÜÇGÜN, Uğur YÜZGEÇ, Cüneyt BAYILMIŞ
 39. Bilecik’te Tüketime Sunulan Ayva Lokumlarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesinin Araştırılması
  Pages 408 - 412
  Alper Kürşat DEMİRKAYA, Nurşah GÜLÖKSÜZ ŞAHİN
 40. Determination of Stress and Deformation Zones of Historical Mus Murat Bridge
  Pages 413 - 429
  Aylin ÖZODABAŞ, Cüneyt ARTAN
 41. Türkiye’de Siber Saldırı ve Tespit Yöntemleri: Bir Literatür Taraması
  Pages 430 - 445
  Cemalettin HATİPOĞLU, Tuğba TUNACAN
 42. Plaka Bölgesi Tespiti Problemi için Yapay Arı Koloni Algoritması ile YSA Eğitiminin APKD’de Gerçeklenmesi
  Pages 446 - 457
  Mehmet Ali ÇAVUŞLU
 43. İHA Fotogrametrisine Genel Bakış: Geleneksel Topoğrafik Harita Yapımı Tekniği ile Maliyet Karşılaştırması
  Pages 458 - 471
  Ali ULVİ
 44. Mondrian Based Real Time Anonymization Model
  Pages 472 - 483
  İrem CİVELEK, Muhammed Ali AYDIN
 45. Toprak Nem İçeriğinin İzlenmesi ve Tayininde Kullanılan Yöntemler
  Pages 484 - 496
  Ali Kaan YETİK, Mehmetcan AŞIK
 46. Techniques for Apply Predictive Maintenance and Remaining Useful Life: A Systematic Mapping Study
  Pages 497 - 511
  Begüm AY TÜRE, Akhan AKBULUT, Abdül Halim ZAİM
Indexes and Platforms