e-ISSN: 2458-7575
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: Bilecik Seyh Edebali University
Cover Image
       
Dergimize gönderilecek olan makaleler 2022 yılı sayılarında değerlendirmeye alınacaktır.
  • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programlarından (ITHENTICATE) alınmış ve yazarları tarafından imzalanmış (%20 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
  • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler editöre not kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Makale Gönderim ve Yazar Telif Hakkı Sözleşmesi
  • Türkçe Makaleler İçin Yazım Şablonu
  • İngilizce Makaleler İçin Yazım Şablonu

2021 - Volume: 8 Issue: 2

Research Article

29. Tetraconazole-induced Programmed Cell Death in Schizosaccharomyces pombe