e-ISSN: 2458-7575
Founded: 2014
Publisher: Bilecik Seyh Edebali University
Cover Image

  • Dergimiz 2023 yılından itibaren Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki defa yayınlanacaktır. Ayrıca yeni yayın politikamız gereğince bir sayıda en fazla 20 makale yayınlanacak olup makalelerin yayınlanma sırası makale kabul tarihine göre planlanacaktır. İlgili periyodda kabul edilen makale sayısının 20'nin üzerinde olması durumunda bu makaleler sonraki sayı(lar)da yayın sürecine alınacaktır. 
  • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programlarından (ITHENTICATE) alınmış (kaynakça ve üst bilgi çıkarılacak şekilde  %20 benzerlik oranını aşmayan ve tek bir kaynaktan %5 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
  •  Yazar/Yazarlar tarafından hazırlanan makaleler 25 sayfayı aşmamalıdır. 
  • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler editöre not kısmında mutlaka belirtilmelidir.
2023 - Volume: 10 Issue: 2