Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd


Editörden,

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara aktarmak adına siz değerli bilim insanlarının yapacağı bilimsel katkılar için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

ÖNEMLİ NOTLAR

 1. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”nde yayımlanan ve online olarak görüntülenen tüm eserlerin yayın hakkı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne aittir ve yayımlanan eserlerin bilimsel ve diğer hususlara ilişkin yasal yükümlülüklerinden yazarlar sorumludur. Editörler, yayın (Bilim) kurulu ve yayımcı yayımlanan eserlerden sorumlu tutulamaz.  
 2. Yazınızın hakem değerlendirme süreci, "kör hakemlik tebliğine" göre yapılacaktır. Kör hakemlik hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kör hakemlikten emin olmak için;

  Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir.

  • Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere.
  • Microsoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir. ( File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save) (Dosya > Farklı Kaydet > Araçlar > Güvenlik > Kişisel bilgileri silerek kaydet > Kaydet)
  • PDF dosyalarda da Adoba Acrobat ana menusunden belge özellikleri seçilerek, yazar adı silinmelidir.
 3. Objektif olarak değerlendirmenin tarafımızca atanacak hakemler tarafından yapılabilmesi için, makale içerisinde yer alan ad soyad, kurum ve iletişim bilgilerinizin sildiğinizden lütfen emin olun.

  Gizlilik Beyanı

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergi sistesine girilen her türlü iletişim bilgileri, belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmayacaktır.

  **Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2015 'in Aralık sayısından  (Cilt 2 Sayı 2 den) itibaren e-ISSN: 2458-7575 ile online olarak yayınlanmaktadır.**

Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science

e-ISSN 2458-7575 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://edergi.bilecik.edu.tr/index.php/fbd
Cover Image


Editörden,

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara aktarmak adına siz değerli bilim insanlarının yapacağı bilimsel katkılar için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

ÖNEMLİ NOTLAR

 1. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”nde yayımlanan ve online olarak görüntülenen tüm eserlerin yayın hakkı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne aittir ve yayımlanan eserlerin bilimsel ve diğer hususlara ilişkin yasal yükümlülüklerinden yazarlar sorumludur. Editörler, yayın (Bilim) kurulu ve yayımcı yayımlanan eserlerden sorumlu tutulamaz.  
 2. Yazınızın hakem değerlendirme süreci, "kör hakemlik tebliğine" göre yapılacaktır. Kör hakemlik hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kör hakemlikten emin olmak için;

  Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir.

  • Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere.
  • Microsoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir. ( File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save) (Dosya > Farklı Kaydet > Araçlar > Güvenlik > Kişisel bilgileri silerek kaydet > Kaydet)
  • PDF dosyalarda da Adoba Acrobat ana menusunden belge özellikleri seçilerek, yazar adı silinmelidir.
 3. Objektif olarak değerlendirmenin tarafımızca atanacak hakemler tarafından yapılabilmesi için, makale içerisinde yer alan ad soyad, kurum ve iletişim bilgilerinizin sildiğinizden lütfen emin olun.

  Gizlilik Beyanı

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergi sistesine girilen her türlü iletişim bilgileri, belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmayacaktır.

  **Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2015 'in Aralık sayısından  (Cilt 2 Sayı 2 den) itibaren e-ISSN: 2458-7575 ile online olarak yayınlanmaktadır.**

Volume 6 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Malzeme Modellerinin Sac Metal Sonlu Elemanlar Analizi Tahmin Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 11
  Özlem KÖLEOĞLU GÜRSOY, Emre ESENER
 2. A Novel Stress-Level-Specific Feature Ensemble for Drivers’ Stress Level Recognition
  Pages 12 - 23
  İdil IŞIKLI ESENER
 3. Bath Temperature Effect on c-axis Preferred Orientations and Band Gap of Semiconductor ZnO Thin Films
  Pages 24 - 28
  Sinan Temel
 4. Multi-Criteria Making-Decision Modeling of b-type ORC-Binary Geothermal Power Plant: EATWOS Analysis
  Pages 29 - 48
  Oğuz Arslan, Aslı Ergenekon Arslan, Merve Şentürk Acar
 5. Enerji Tüketiminde Optimizasyon İçin Temel Hareket Analizi Kullanılarak Yeni Bir Pompa Dişlisinin Geliştirilmesi
  Pages 49 - 57
  Burak ÖZTÜRK, Özkan KÜÇÜK
 6. IEC62305-2’ye Göre Yıldırım Risk Analizi: Hakkâri Üniversitesi Örneği
  Pages 58 - 65
  Ali Erduman, FİKRET YILDIZ
 7. Güneş Panellerinde Cuk Dönüştürücü Tabanlı Değişken Şartlar Altında PNO, BM ve YSA Algoritmalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi
  Pages 66 - 76
  Okan GÜNGÖR
 8. Silindir Etrafındaki Kararsız Akışın Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Olarak İncelenmesi
  Pages 77 - 84
  İlyas Karasu
 9. Performance Analysis of Combined Cycle Power Plant with Multi-Effect Distillation (MED) Desalination Process
  Pages 85 - 90
  Oğuzhan Erbaş
 10. Investigation Of Lauric Acid Conversion With The STA Incorporated Heterogeneous Catalysts In Liquid Phase Reaction
  Pages 91 - 103
  Veli Şimşek, Kırali MÜRTEZAOĞLU
 11. Bilecik İli Hayvansal Atıklarının Biyogaz Potansiyellerinin İncelenmesi
  Pages 104 - 108
  Suheyla Yerel Kandemir, Emin Açıkkalp
 12. Ahşap ve Ahşap Yapıların Dünü, Bugünü ve Yarını
  Pages 109 - 118
  Özlem ÇALIŞKAN, Erdem Meriç, Murat Yüncüler
Indexes and Platforms