Journal Boards

Owner

On behalf of Bilecik Şeyh Edebali University

Rector

Prof. Şükrü BEYDEMİR

Editor in Chief

Assoc. Prof. Birol AKYÜZ

EditorAsst. Prof. Gamze GÜNDÜZ MERİÇ

Sekreterya

Arş. Gör. Damla KILIÇ ERİKGENOĞLU

damla.kilic@bilecik.edu.tr


Arş. Gör. Ezgi GÜLER

ezgi.guler@bilecik.edu.tr


Arş. Gör. Kadriye Nurdanay ÖZTÜRK

kadriye.ozturk@bilecik.edu.tr

Yazım ve Dil Editörü

Öğr. Gör. Dr. Ayça BAKINER

ayca.bakiner@bilecik.edu.tr

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Bahadır SAYINCI Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü / Tarımsal Makine Sistemleri Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Bülent ÇETİN Atatürk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Cenk KARAKURT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı/

Prof.Dr. İlhami GÜLÇİN Atatürk Üniversitesi / Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Mehmet KURBAN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Nurgül ÖZBAY Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Bölümü / Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Oğuz ARSLAN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Geometri Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Uğur BOZKAYA Hacettepe Üniversitesi / Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Teorik Kimya Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Uğur TAMER Gazi Üniversitesi / Eczacılık Fakültesi / Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü / Analitik Kimya Anabilim Dalı/

Prof.Dr. Uğur YÜZGEÇ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı/

Doç.Dr. Adem KOÇYİĞİT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Meslek Yüksekokulu / Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr./

Doç. Dr. Rafig GURBANOV Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Biyomühendislik Bölümü / Biyomalzeme Anabilim Dalı/

Editorial Board

Prof. Dr. Arslan ÜNAL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü (arslan.unal@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Cihan KARAKUZU Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (cihan.karakuzu@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Nazile URAL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (nazile.ural@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (suheyla.yerel@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Ülküye Dudu GÜL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü (ulkuyedudu.gul@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon (adem.kocyigit@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Fatih APAYDIN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (fatih.apaydin@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Miraç ALAF Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (mirac.alaf@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü (osman.okuyucu@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Şenay BALBAY Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri (senay.balbay@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Tuğba YURDAKADİM Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü (tugba.yurdakadim@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Eralp ŞENER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon (eralp.sener@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKGÖREN PALABIYIK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Pazaryeri Meslek YÜksekokulu, Eczane Hizmetleri (gulcin.akgoren@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi İsa ARDAHANLI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri (isa.ardahanli@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem GÖKTAŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri (meryem.goktas@bilecik.edu.tr)

Öğr. Gör. Dr. Abdullah BİÇER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektörlük, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (abdullah.bicer@bilecik.edu.tr)

Last Update Time: 3/20/24, 2:03:55 PM