Journal Boards

Owner

On behalf of Bilecik Şeyh Edebali University

Rector

Prof. Şükrü BEYDEMİR

Editor in Chief

Assoc. Prof. Birol AKYÜZ

EditorAsst. Prof. Gamze GÜNDÜZ MERİÇ

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Damla KILIÇ ERİKGENOĞLU

damla.kilic@bilecik.edu.tr


Arş. Gör. Ezgi GÜLER

ezgi.guler@bilecik.edu.tr


Arş. Gör. Kadriye Nurdanay ÖZTÜRK

kadriye.ozturk@bilecik.edu.tr

Yazım ve Dil Editörü

Öğr. Gör. Dr. Ayça BAKINER ÇETİN

ayca.bakiner@bilecik.edu.tr

Editorial Board

Prof. Dr. Arslan ÜNAL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü (arslan.unal@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Cihan KARAKUZU Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (cihan.karakuzu@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Nazile URAL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (nazile.ural@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (suheyla.yerel@bilecik.edu.tr)

Prof. Dr. Ülküye Dudu GÜL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü (ulkuyedudu.gul@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon (adem.kocyigit@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Fatih APAYDIN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (fatih.apaydin@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Miraç ALAF Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (mirac.alaf@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü (osman.okuyucu@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Şenay BALBAY Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri (senay.balbay@bilecik.edu.tr)

Doç. Dr. Tuğba YURDAKADİM Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü (tugba.yurdakadim@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Eralp ŞENER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon (eralp.sener@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKGÖREN PALABIYIK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Pazaryeri Meslek YÜksekokulu, Eczane Hizmetleri (gulcin.akgoren@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi İsa ARDAHANLI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri (isa.ardahanli@bilecik.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Meryem GÖKTAŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri (meryem.goktas@bilecik.edu.tr)

Öğr. Gör. Dr. Abdullah BİÇER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektörlük, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (abdullah.bicer@bilecik.edu.tr)