Subjects

• Engineering
• Mechanical Engineering


Articles


Ş. BADAY, O. ERSÖZ
Estimation of Cutting Forces Obtained by Machining AISI 1050 Steel with Cryo-Treated and Untreated Cutting Tool Insert by Using Artificial Neural Network, Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence, (2020)
Z. DEMİR, Ş. BADAY, F. SÖNMEZ
AISI 1050 Çelik Malzemenin Delinmesinde Tepki Kuvvetini Etkileyen Parametrelerin Yüzey Yanıt Yöntemi ile Analizi, Fırat University Journal of Engineering Science, (2020)
H. GÜRBÜZ, Ş. BADAY
CNC Torna Tezgâhlarında Ayna ve Punta Basıncının Yüzey Pürüzlülüğü ve Titreşim Üzerine Etkisinin Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science, (2019)
H. GÜRBÜZ, Ş. BADAY, İ. HAMARAT
CNC Tel Elektro Erozyon Tezgâhında Tel Elektrot Özelliklerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, (2019)
H. GÜRBÜZ, Ş. BADAY, İ. HAMARAT
CNC TEL ELEKTRO EROZYON TEZGÂHINDA İŞLEME HIZI ÜZERİNE ELEKTROT MALZEMESİNİN, SOĞUTMA TİPİNİN VE İŞ PARÇASI MALZEMESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2019)
H. GÜRBÜZ, F. SÖNMEZ, Ş. BADAY, U. ŞEKER
Mathematical Modeling of the Effect of Chip Breaker Forms on Cutting Forces, Batman University Journal of Life Sciences, (2018)
F. SÖNMEZ, H. BAŞAK, Ş. BADAY
SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK İŞLEMİ SONRASI UYGULANAN HADDELEME İŞLEMİNİN İÇ SERTLİK DEĞİŞİMİNE ETKİSİNİN MATEMATİKSEL OLARAK MODELLENMESİ, Technological Applied Sciences, (2018)
H. Gürbüz, Ş. Baday, Y. Gönülaçar
Minimum Miktarda Yağlamanın Frezeleme İşlemleri Üzerine Etkisinin Araştırılması:Derleme, Batman University Journal of Life Sciences, (2017)
Ş. BADAY, H. BAŞAK, F. SÖNMEZ
ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ORTA KARBONLU ÇELİKTE MİKROYAPI DEĞİŞİMİNİN BULANIK MANTIK İLE TAHMİN EDİLMESİ, Technological Applied Sciences, (2017)
F. SÖNMEZ, H. BAŞAK, Ş. BADAY
HADDELEME İŞLEMİNİN YÜZEY YANIT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2016)