Makina Tasarım ve İmalat Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4297 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Makina Tasarım ve İmalat Derneği | http://matim.org.tr


Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

- Dergi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda veya bunlara yakın konulardaki yazıları yayımlar;

Makina Tasarımı, Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Makina Teorisi ve Mekanizma Tekniği, Makina Elemanları, İmalat Yöntemleri, Bilgisayar Yardımı ile tasarım ve İmalat, Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları, Kalite Kontrolü, Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması, Bakım ve Onarım, Derginin amacına uygun diğer konular.

-  Dergide yayımlanacak makaleler, bir yeniliği, ilerlemeyi, gelişmeyi, araştırma ya da uygulama sonuçlarını içermek üzere araştırma makaleleri, uygulama makaleleri, derleme makaleleri, çeviri makaleleri ve kısa makaleler olabilir.

-  Dergide üyelerimize faydalı olabilecek imalat ve teknoloji ile ilgili araştırma ve çalışmaların sunulduğu veya firma ve kuruluşların tanıtıldığı yazılar yayımlanabilir.

-  Derginin kapsamına giren konularda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer, vb. etkinliklere ve ayrıca bu konulardaki kitap, dergi vb. yayınlara ait duyurular yer alır.

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

ISSN 2667-4297 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Makina Tasarım ve İmalat Derneği | http://matim.org.tr
Cover Image


Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

- Dergi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda veya bunlara yakın konulardaki yazıları yayımlar;

Makina Tasarımı, Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Makina Teorisi ve Mekanizma Tekniği, Makina Elemanları, İmalat Yöntemleri, Bilgisayar Yardımı ile tasarım ve İmalat, Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları, Kalite Kontrolü, Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması, Bakım ve Onarım, Derginin amacına uygun diğer konular.

-  Dergide yayımlanacak makaleler, bir yeniliği, ilerlemeyi, gelişmeyi, araştırma ya da uygulama sonuçlarını içermek üzere araştırma makaleleri, uygulama makaleleri, derleme makaleleri, çeviri makaleleri ve kısa makaleler olabilir.

-  Dergide üyelerimize faydalı olabilecek imalat ve teknoloji ile ilgili araştırma ve çalışmaların sunulduğu veya firma ve kuruluşların tanıtıldığı yazılar yayımlanabilir.

-  Derginin kapsamına giren konularda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer, vb. etkinliklere ve ayrıca bu konulardaki kitap, dergi vb. yayınlara ait duyurular yer alır.

Volume 17 - Issue 1 - Dec 30, 2019
 1. Effect of Vibratory Stress Relief on Fatigue Life of S355J2 Steel Welded Joints
  Pages 1 - 8
  Sinem KAÇAR , Oğuzhan YILMAZ
 2. Taşınabilir Hafif Yüzey Taşlama Makinasının Tasarım ve İmalatı
  Pages 9 - 15
  Mehmet YÜKSEL , Ezgi KILINÇ , Server KANBERLİOĞLU , Boran GÜNERİ , Bilgin KAFTANOĞLU , Şakir BAYTAROĞLU , Tuğçe HACALOĞLU
 3. Yüksek Dayanımlı Çeliklerin Bükümünde Geri Esneme Açısının Görüntü İşleme ile Belirlenmesi
  Pages 16 - 20
  Eren BİLLUR , Barış ÇETİN , Besim BARANOĞLU , Türkay MURATOĞLU , Murat Mutlu YILMAZ
 4. Estimation of Workload for Aircraft Design Projects By Using Fuzzy Logic
  Pages 21 - 30
  Veysel Cenk KARAKUZ , Özlem Müge TESTİK
 5. Alüminyum 6061 Malzemenin MQL Yöntemi ile Frezelenmesinde Nano MoS2 Katkılı Kesme Sıvısı Kullanımının Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 31 - 37
  Derviş Berk CÖNGER , Uğur EMİROĞLU , Alper UYSAL , Erhan ALTAN