Fırat University Journal of Engineering Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-9072 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd


Fırat University Journal of Engineering Science

ISSN 1308-9072 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd
Cover Image


Volume 32 - Issue 2 - Sep 24, 2020
 1. Atıksu Arıtma Tesisinde Çözünmüş Organik Azotun Biyolojik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi
  Pages 303 - 312
  Sezen KÜÇÜKÇONGAR, Ayşe SEVİL
 2. Boruların Çift Geçişli Paralel Tüp Kanal Açısal Presleme (DP- PTCAP) Yöntemi ile Aşırı Plastik Deformasyon Analizi
  Pages 313 - 324
  Vedat TAŞDEMİR
 3. Deprem Bölgesi Haritasından Kontur İçeren Deprem Tehlike Haritasına Geçişin Çeşitli Yapılarda Tasarım ve Analiz Deprem Yükü Taleplerine Etkisi
  Pages 325 - 334
  Hümeyra ŞAHİN, Ayşe Ruşen DURUCAN, Cengizhan DURUCAN
 4. Dişlisiz Asansör Uygulamaları için Yüzey Montajlı Senkron Motorun Optimal Tasarımı
  Pages 335 - 344
  Musab OKŞAR, Hicret YETİŞ, Taner GÖKTAŞ, Asım KAYGUSUZ, Erkan MEŞE
 5. Elektrikli Araçlar İçin Eksenel Akılı Çift Rotorlu Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı ve Analizi
  Pages 345 - 358
  Mehmet POLAT, Rüya AKINCI
 6. Fraktal Eğimden Arındırılmış Dalgalılık Analizi ve Pencereli Kare Ortalamanın Karekökü Tabanlı EMG Sınıflandırma
  Pages 359 - 368
  Ömer Faruk ALÇİN
 7. Güncel İkili Optimizasyon Algoritmalarının Kısıtsız Kıyaslama Fonksiyonlarındaki Performans Karşılaştırmaları
  Pages 369 - 380
  Erkan TANYILDIZI, Abdullah ÇELİK
 8. İnsan Hareketlerinin Tanınması için Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Topluluk Sınıflandırıcı Yöntemi
  Pages 381 - 390
  İlhan AYDIN, Büşran AŞICI
 9. Kaotik Haritalı Çok Amaçlı Altın Sinüs Algoritmasının Performans Analizi
  Pages 391 - 402
  Eyüp ERÖZ, Erkan TANYILDIZI
 10. Kentiçi Otopark Analizi: Elazığ İli Örneği
  Pages 403 - 413
  Ahmet ATALAY, Yunus İÇEN
 11. Kimyasal Banyo Depolama Yöntemi ile Üretilen PbS İnce Filmleri Üzerine Tavlamanın Etkileri
  Pages 415 - 423
  Ayça KIYAK YILDIRIM
 12. Kitosan/κ-Karragenan/Kitosan Üç Tabakalı Mikrokürelerinden İndometazinin Kontrollü Salımı
  Pages 425 - 433
  Murat İNAL
 13. V-REP Robotik Simülatör ile Robot Kol Simülasyonu
  Pages 435 - 444
  Mehmet ÇAVAŞ, Emin AĞRALİ
 14. Öngerilmeli T Kesitli Köprü Kirişlerinin Seçimi ve Doğrusal Programlama ile Optimizasyonu
  Pages 445 - 455
  Berrin Nevra KATİ EKER, Ömer KELEŞOĞLU, Sedat SAVAŞ
 15. Sinirsel Bulanık Ağlarla Asenkron Motorların Algılayıcısız Denetimi
  Pages 457 - 468
  Cafer BAL, Muammer GÖKBULUT, Fikret ATA
 16. Sürtünmeli Delme İşleminde Geometrik Kovan Yüksekliği Denkleminin Deneysel Sonuçlar ile Doğrulanması
  Pages 469 - 479
  Muhammet BAL, Cebeli OZEK, Zülküf DEMİR
 17. Tek Fazlı Matris Dönüştürücünün Frekans Değiştirici Olarak Çalışması
  Pages 481 - 490
  Neslihan PİRİNÇÇİ, Ahmet ORHAN
 18. Transfer Öğrenme ve Çekişmeli Üretici Ağ Yaklaşımlarını Kullanarak Cilt Lezyonu Sınıflandırma Doğruluğunu İyileştirilmesi
  Pages 491 - 498
  Kazım FIRILDAK, Muhammed Fatih TALU, Gaffari ÇELİK
 19. Türkiye Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Devreye Alma İşleminin Darboğaz Analizi
  Pages 499 - 508
  Muhammed Mustafa İZGEÇ
 20. Yüksek Fırın Cürufu ile Stabilize Edilmiş Killi Bir Zeminin Yol Esnek Üstyapı Tabaka Kalınlıklarına ve Maliyetine Etkileri
  Pages 509 - 520
  Mehmet Mahmut TANYILDIZI
 21. Elektromanyetik Silah Matlab/Simulink Modeli
  Pages 521 - 529
  Hasan GULER, Mehmet Fatih YASUL
 22. Veri Seti - Sınıflandırma İlişkisinde Performansa Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Pages 531 - 540
  Abdullah ALAN, Murat KARABATAK
 23. Bitümlü Sıcak Karışımların Laboratuvar Ortamında Yaşlandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Pages 541 - 548
  Çağla DURMAZ, Burak SENGOZ, Derya KAYA ÖZDEMİR, Ali TOPAL, Ali ALMUSAWI
 24. Stiren-Butadiyen-Stiren İçeriğinin Bitümün Kırılmış Yüzey Morfolojisine Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 549 - 559
  Derya KAYA ÖZDEMİR
 25. Derin Öğrenme ve Aşağı Örnekleme Yaklaşımları Kullanılarak Duygu Sınıflandırma Performansının İyileştirilmesi
  Pages 561 - 570
  Yunus SANTUR
 26. Yapay Zekâ ve İstatistiksel Yöntemler ile Küresel Ticarette Rekabet Ölçütü Olan Lojistik Performans İndeksine (LPI) Etken Parametrelerin Ülke Bazlı İncelenmesi ve Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
  Pages 571 - 582
  Ömer Faruk CANSIZ, Kevser ÜNSALAN
 27. Güneş Enerjisi ile Reyhan Kurutma Sisteminin Tasarlanması, İmalatı, Deneysel İncelenmesi ve Alternatif Yöntemlerle Karşılaştırılması
  Pages 583 - 592
  Tarkan KOCA, Merve Nur POLAT