Fırat University Journal of Engineering Science
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-9072 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd


Fırat University Journal of Engineering Science

ISSN 1308-9072 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd
Cover Image


Volume 31 - Issue 2 - Sep 2019
 1. Kömür Zenginleştirmenin Piroliz Ürün Verimlerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 259 - 267
  Aydan Aksoğan Korkmaz , İsmail Bentli
 2. Kendiliğinden Yerleşen Harçlarda Portland Çimentosu, Silis Dumanı, Uçucu Kül Kombinezonlarının Basınçlı Su Geçirgenliğine Etkisi
  Pages 269 - 276
  Paki TURGUT , Kazım Türk , Nuray Çekilmez
 3. Yanıt Yüzey Yöntemi ve Genetik Algoritma ile Tufal ilaveli Harçların Basınç Dayanımın Optimizasyonu
  Pages 277 - 287
  ERDİNÇ ARICI , OĞUZHAN KELEŞTEMUR
 4. Bir Fazlı Paralel Aktif Güç Filtresi Modeli ve Denetimi
  Pages 289 - 299
  Zeynep Bala Duranay , Hanifi Güldemir
 5. Ahlat – Malazgirt Yapı Taşlarının Isıl ve Mekanik Özellikleri
  Pages 301 - 307
  Ayşe BİÇER
 6. Kapalı Çıkmalı Betonarme Binaların Deprem Davranışının Değerlendirilmesi
  Pages 309 - 318
  Emrah MERAL
 7. Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Grafen Kaplı Nikel-Titanyum (NiTi) Alaşımının Anot Elektrotu Olarak Kullanılması
  Pages 319 - 326
  Ergin Taşkan , Selman Bulak , Banu Taşkan , Merivan Şaşmaz , Engin Gürtekin , Ali Bayri
 8. Niğde İlinde Güneş Enerjisi Santrallerinin Yaygınlaştırılması ve Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasının Potansiyeli
  Pages 327 - 335
  Tufan SAK , Çağdaş GÖNEN , Emine Erman KARA
 9. Taşkın Tehlike Alanlarının Oluşturulması: Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Kirazlı Deresi Örneği
  Pages 337 - 344
  Esra ERTÜRK , Nihat KAYA
 10. Deformasyon Tahmininde Gri Model Uygulaması: Keban Barajı Örneği
  Pages 345 - 352
  Erkan TANYILDIZI , Kürşat KAYA
 11. Değişken Odaklı Optik Görüntüleme Sistemi Tasarımı ve Üretimi
  Pages 353 - 369
  Mehmet POLAT , Ebru GENÇ
 12. Katı Yakıtlı Bir Kazanda Isı Transferi İyileştirmeleri ve Basınç Farkının Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi
  Pages 371 - 380
  Aydın Çıtlak , Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT , Mehmet DAS
 13. Sosyal Etkileşim Alanı Olarak Üniversite Kampüsünde Tasarlanan Kafeterya; Green House
  Pages 381 - 390
  HASAN POLAT , Nihal Arda AKYILDIZ
 14. Meme Kanseri Histopatalojik Görüntülerinin Konvolüsyonal Sinir Ağları ile Sınıflandırılması
  Pages 391 - 398
  Muhammed Talo
 15. Zemin Taşıma Gücünün Rijit ve Esnek Üstyapıların Kalınlıklarına ve Maliyetlerine Etkisi
  Pages 399 - 406
  Mehmet Mahmut TANYILDIZI , Tacettin GEÇKİL
 16. Faz Değiştiren Madde Olarak Nano Katkılı Stearik Asit ve Palmitik Asidin Termofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 407 - 413
  TAYLAN GAZİ ÜREGEN , GAMZEPELİN AKSOY , AHMET KOCA
 17. Sabit Yataklı Kolonda Şeftali Çekirdeği Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Basic Yellow 51’in Giderimi
  Pages 415 - 422
  İbrahim POLAT , Ramazan ORHAN
 18. Gelir Getirmeyen Su Oranının Azaltılması İçin Optimum Sayaç Değiştirme Süresinin Hesaplanması
  Pages 423 - 430
  Salih YILMAZ , Özgür ÖZDEMİR , MAHMUT FIRAT
 19. Reaktif Güç Desteği için Kullanılan Üç Seviyeli H-Köprü Evirici Tabanlı D-STATKOM’un dq-Eksen Akımlarının Bulanık Oransal İntegral Denetleyici ile Denetimi
  Pages 431 - 442
  Hakan AÇIKGÖZ , Resul ÇÖTELİ
 20. EMG Sinyallerinin Kısa Zamanlı Fourier Dönüşüm Özellikleri Kullanılarak Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması
  Pages 443 - 451
  Ali Arı , Furkan AYAZ , Davut HANBAY
 21. Dairesel Kesitli Türbülans Üreticilerinin Etkinlik ve Ekserji Analizi
  Pages 453 - 461
  Emre Turgut
 22. Giyilebilir Yürüyüş Analiz Sensörü ile Kişi Sınıflandırmasının Öznitelik Seçme Algoritmaları ile İyileştirilmesi
  Pages 463 - 471
  Abdülkadir Gümüşçü
 23. AISI 4140 Çelik Yüzeyinde Termoreaktif Difüzyon Yöntemiyle Elde Edilen TiC Kaplamasının Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 473 - 480
  Soner Buytoz
 24. HVOF Yöntemi ile Gerçekleştirilen Stellite-1 Kaplamaların Aşınma Kayıplarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
  Pages 481 - 488
  Turan Gürgenç
 25. İnsan-Robot Etkileşiminde İnsan Güvenliği için Çok Kanallı İletişim Kullanarak Evrişimli Sinir Ağı Tabanlı Bir Yazılımının Geliştirilmesi ve Uygulaması
  Pages 489 - 495
  Mustafa Can Bingol , Omur Aydogmus
 26. EVA Bazlı Reçine Modifiyeli Bitümlü Karışımların Mekanik Özellikler Bakımından SBS Modifikasyonu ile Karşılaştırılması
  Pages 497 - 506
  Beyza Furtana , Erkut YALÇIN , Baha Vural Kök , Mehmet YILMAZ
 27. Tek Serbestlik Dereceli Bir Teleoperasyon Sisteminde Kontrol Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması
  Pages 507 - 517
  Tayfun ABUT , Servet SOYGÜDER
 28. Orta Toroslarda Karbonatlı Kayaçlar İle İlişkili Sarıveliler (Karaman) Floritlerinin Nadir Toprak Element Jeokimyası
  Pages 519 - 528
  Yusuf URAS , CİHAN YALÇIN , MUHİTTİN KARAMAN
 29. Farklı Bağlantı Şekillerinin Panel Radyatörlerin Verimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 529 - 534
  Gökhan Ömeroğlu
 30. AISI 1010 Malzemesinin Sürtünmeli Delinmesinde Optimum Parametrelerin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi
  Pages 535 - 544
  Latif Özler
 31. Mikroçoğaltımla Üretilmiş Fesleğenin (Ocimum basilicum L.) Tepsili Kurutucuda Kuruma Karakteristiğinin Belirlenmesi
  Pages 545 - 550
  Aykut TOPDEMIR
 32. Renk Momentleri ve Destek Vektör Makineleri Kullanarak Haploid Mısır Tohumlarının Tanımlanmasında Renk Uzaylarının Sınıflandırma Performansına Etkisinin Karşılaştırılması
  Pages 551 - 560
  Yahya Altuntaş , Adnan Fatih Kocamaz
 33. Kompozit Yama ile Tamir Edilmiş V-Çentikli Levhaların Burkulma Davranışı: Üç Boyutlu Sayısal Yaklaşım
  Pages 561 - 570
  Ahmet Saylık , Mete Onur Kaman
 34. Derin Öğrenme ile Resim ve Videolarda Nesnelerin Tanınması ve Takibi
  Pages 571 - 581
  Resul Daş , Berna Polat , Gürkan Tuna
 35. Alt Uzay k-NN ile Eritmato-Skuamöz Hastalık Türlerinin Sınıflandırılması
  Pages 583 - 587
  Duygu KAYA
Indexes and Platforms