Fırat University Journal of Engineering Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-9072 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd


Fırat University Journal of Engineering Science

ISSN 1308-9072 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Fırat University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd
Cover Image


Volume 32 - Issue 1 - Mar 3, 2020
 1. Farklı Test Parametreleri için Agrega Tipinin Los Angeles Aşınma Kaybı Üzerine Etkisi
  Pages 1 - 10
  Kürşat Esat ALYAMAÇ , Esra TUĞRUL TUNÇ
 2. Karma Taşımacılık Türleri Esas Alınarak Rota Karşılaştırılması: Vaka Analizi
  Pages 11 - 21
  Ömer Faruk CANSIZ , Kevser ÜNSALAN
 3. Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracının Kayan Kipli Denetleyici ve Geri Adımlamalı Denetleyici ile Yönelim ve Yükseklik Denetimi
  Pages 23 - 36
  Ebubekir BOZKURT , Beşir DANDIL , Fikret ATA
 4. Farklı Tasarlanmış İki Sismik Yalıtımlı Binanın Karşılaştırılması
  Pages 37 - 46
  Necmettin GÜNEŞ , Zülfü Çınar ULUCAN
 5. Evrişimsel Sinir Ağı Modellerinde Özellik Seçim Yöntemlerini Kullanarak Çiçek Görüntülerinin Sınıflandırılması
  Pages 47 - 56
  Mesut TOĞAÇAR , Burhan ERGEN , Fatih ÖZYURT
 6. Uyarlanabilir Onaylaşım Algoritması Tabanlı Senkronize Duffing Osilatörünün Donanımsal Gerçeklemesi
  Pages 57 - 67
  Gürkan KAVURAN
 7. Derslik Aydınlatma Performansının ve Led Armatür Uygulaması Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Belirlenmesi Ön Çalışması
  Pages 69 - 73
  Selçuk SELİMLİ , Gözde BAKAR , Erdoğan AYDEMİR
 8. AISI 1050 Çelik Malzemenin Delinmesinde Tepki Kuvvetini Etkileyen Parametrelerin Yüzey Yanıt Yöntemi ile Analizi
  Pages 75 - 85
  Zülküf DEMİR , Şehmus BADAY , Fikret SÖNMEZ
 9. Fotovoltaik Panel ile Beslenebilen SynRM Tasarımı ve Kontrolü
  Pages 87 - 94
  Güllü BOZTAŞ , Ömür AYDOĞMUŞ , Hanifi GÜLDEMİR
 10. Irak ve Batman Bitümleri Kullanılan SEBS Modifiyeli Bağlayıcıların Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 95 - 104
  Erkut YALÇIN , Anıl BAYKARA , Mehmet YILMAZ , Baha Vural KÖK
 11. Yeşil Çatı Sistemlerinin Bina Isıtma ve Soğutma Yüküne Etkisinin Farklı Bina Formları ve Derece Gün Bölgeleri İçin Analizi
  Pages 105 - 118
  Ayça GÜLTEN , Büşra KILIÇ TURAN
 12. Elazığ’da Üretilen Balların Bazı Toksik Ağır Metal Düzeyleri
  Pages 119 - 125
  Osman AYGÜN
 13. Çevresel Atıklarla Modifiye Edilmiş Sathi Kaplamaların Performansının Agrega-Bitüm İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 127 - 136
  Kadir Berkhan AKALIN , Murat KARACASU
 14. Şeftali ve Ayva Yapraklarında Nem Miktarının Dielektrik Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 137 - 145
  İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT
 15. Android Cihazların Adli Bilişim Analizlerinde Parola Tespitine Bağlı Yeni Süreç Tanımlama Modelinin Geliştirilmesi
  Pages 147 - 156
  Ömer Faruk YAKUT , Fatih ERTAM
 16. Atık Polietilen Tereftalat (PET) ile Modifiye Edilmiş Saf Bitümün Fiziksel, Morfolojik ve Isıl Özellikleri
  Pages 157 - 166
  Tacettin GEÇKİL , Yunus ÖNAL , Ceren Beyza İNCE
 17. Dış Ortam Sıcaklıkları ve Güneş Işınımı Şiddeti Dikkate Alınarak Adana İli İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı Tespiti
  Pages 167 - 177
  Meral ÖZEL
 18. GSAP: Güç Sistem Analizi Uygulaması için Matlab Tabanlı Grafik Paketi
  Pages 179 - 188
  Hakan ÇAKAR , Muhsin Tunay GENÇOĞLU
 19. Dersliklerin Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği
  Pages 189 - 201
  Mustafa KAVRAZ , Öznur KABİL
 20. Kapsül Ağları Kullanılarak EEG Sinyallerinin Sınıflandırılması
  Pages 203 - 209
  Suat TORAMAN
 21. Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeği Bitkisinin (Helianthus annuus L.) Tane Verimi ve Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) Üzerine Etkileri
  Pages 211 - 217
  Ali UÇAK , M. Cüneyt BAĞDATLI , Hasan DEGİRMENCİ
 22. Trakeal Tüp ve Laringeal Maske için Kaf Basıncı Ölçer Cihaz Tasarımı
  Pages 219 - 224
  Hakan ESER , Kübra EVREN ŞAHİN , Savaş ŞAHİN
 23. Hava Trafik Yönetimi Araştırma Alanlarının Sınıflandırılması
  Pages 225 - 234
  Haluk EREN , Kübra ÇELİK
 24. Hidrolojik Parametrelerin Pik Debi Üzerindeki Duyarlılıklarının İncelenmesi
  Pages 235 - 242
  Hüseyin AKAY
 25. Grafik Tablet Kullanılarak Makine Öğrenmesi Yardımı ile El Yazısından Cinsiyet Tespiti
  Pages 243 - 252
  Berna ARI , İlknur UCUZ , Ali ARI , Filiz ÖZDEMİR , Abdulkadir SENGUR
 26. Biyomalzeme Olarak Kullanılan Titanyum Alaşımının Elektrokimyasal Sentezi
  Pages 253 - 258
  Hülya DEMİRÖREN , Yeşim YILMAZ
 27. HDPE/ZnO ve HDPE/Hidroksiapatit Nanokompozitlerin Termal ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 259 - 266
  Betul ÇİÇEK OZKAN , Melek GÜNER , Tarık Selçuk ŞEKER
 28. Terör Saldırılarını İçeren Büyük Verinin Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Analizi
  Pages 267 - 277
  Mustafa ULAŞ , Bariş KARABAY
 29. Yabani-Ekşi Elmanın (Malus sylvestris Miller) Antioksidan Aktivite ve Fenolik Madde İçeriği Üzerine Farklı Kurutma Yöntemlerinin Etkisi
  Pages 279 - 285
  Kübra GÜLDEMİR , Özlem ÇAKIR , Kübra ÇAKIROĞLU
 30. Görüntü Şifreleme için Trivium-Doğrusal Eşlenik Üreteci Tabanlı Bit Üretimi
  Pages 287 - 294
  Taha ETEM , Turgay KAYA
 31. İki Bileşenli Metal Oksit Yarı iletkenlerin Üretilmesi ve Optik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 295 - 301
  Burhan COŞKUN