Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-9072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd


Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (FÜMBD) 1987 yılından beri düzenli olarak yayınlanan çok disiplinli bir dergidir. Çeşitli indeksler tarafından taranan dergimiz 2013 yılından beri TRDİZİN kapsamında indekslenmektedir. FÜMBD makaleleri Türkçe olarak yılda iki kez (Mart - Eylül) yayınlanmaktadır.

 • Dergimiz temel bilim ve mühendisliğin tüm alanlarını kapsamaktadır.
 • Bilim ve teknolojideki son gelişmeleri ilgili bilim insanlarına ve okuyuculara aktarmayı amaçlamaktadır.
 • Dergi aynı zamanda temel bilim ve mühendislik konularında hem deneysel hem de teorik çalışmalara yer vermektedir.
 • Dergimizde hakem değerlendirmesine sunulan çalışmaların daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve hakem değerlendirmesine sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Makalenin tüm sorumlulukları yazarlara aittir.
 • Tüm yazarlar ORCID kimlik numarasına sahip olmalıdırlar.
 • Özgünlük, alaka düzeyi ve okunabilirliği sağlamak için makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik incelemesi yapılmaktadır.
 • Gönderilen çalışmaların karara bağlanarak hakem değerlendirmelerinin görüşlerinin iletilmesi için geri dönüş süresi maksimum <3 ay
 • Her türlü görüş, öneri ve talepleriniz için ozkaynak@firat.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd
Kapak Resmi


Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (FÜMBD) 1987 yılından beri düzenli olarak yayınlanan çok disiplinli bir dergidir. Çeşitli indeksler tarafından taranan dergimiz 2013 yılından beri TRDİZİN kapsamında indekslenmektedir. FÜMBD makaleleri Türkçe olarak yılda iki kez (Mart - Eylül) yayınlanmaktadır.

 • Dergimiz temel bilim ve mühendisliğin tüm alanlarını kapsamaktadır.
 • Bilim ve teknolojideki son gelişmeleri ilgili bilim insanlarına ve okuyuculara aktarmayı amaçlamaktadır.
 • Dergi aynı zamanda temel bilim ve mühendislik konularında hem deneysel hem de teorik çalışmalara yer vermektedir.
 • Dergimizde hakem değerlendirmesine sunulan çalışmaların daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve hakem değerlendirmesine sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Makalenin tüm sorumlulukları yazarlara aittir.
 • Tüm yazarlar ORCID kimlik numarasına sahip olmalıdırlar.
 • Özgünlük, alaka düzeyi ve okunabilirliği sağlamak için makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik incelemesi yapılmaktadır.
 • Gönderilen çalışmaların karara bağlanarak hakem değerlendirmelerinin görüşlerinin iletilmesi için geri dönüş süresi maksimum <3 ay
 • Her türlü görüş, öneri ve talepleriniz için ozkaynak@firat.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Cilt 33 - Sayı 1 - 15 Şub 2021
 1. K-Means Kümeleme Yöntemi ile Konutlarda Kullanılan Elektrikli Cihazların Güç Tüketimi ve Harmonik Bileşenlerinden Karakter Analizi
  Sayfalar 1 - 9
  Mustafa Şen YILDIZ, Oktay ARİKAN, Ayşe ERENOĞLU, Bedri KEKEZOĞLU
 2. Bingöl Düzağaç Kavşağının Rotor Tipi Turbo Dönel Kavşak Olarak Düzenlemesi Durumu için Kapasite Hesaplarının Ön Çalışması
  Sayfalar 11 - 25
  İhsan GÜZEL
 3. TOPSIS ve MAUT Yöntemleri ile İçmesuyu Dağıtım Sistemlerinde Rehabilitasyon Önceliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 27 - 38
  Mahmut FIRAT, Şeymanur GÜL
 4. Genetik algoritma yöntemiyle dairesel cepli hidrostatik kaymalı yatakların optimizasyonu
  Sayfalar 39 - 48
  Fazıl CANBULUT, Hakan Burçin ERDOĞUŞ
 5. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Silindirik Lityum İyon Bataryaların Soğutulmasının Parametrik İncelenmesi
  Sayfalar 49 - 61
  Ali CELEN, Muhammet Yasin KABA
 6. Mekanik Olarak Aktive Edilmiş Kırmızı Çamurdan Değerli Metallerin Geri Kazanılması
  Sayfalar 63 - 69
  Mehmet TURAN
 7. Kuantum Uyarlamalı Genetik Algoritmalar için Çözüm Kalitesini Artıracak Yeni Bir Yaklaşım
  Sayfalar 71 - 79
  Hasan YETİŞ, Mehmet KARAKÖSE
 8. Doğal Asfalt ve SBS Modifiyeli Bitümlü Bağlayıcıların Karşılaştırılması
  Sayfalar 81 - 90
  Yunus ERKUŞ, Baha KÖK, Mehmet YİLMAZ
 9. Biyofotovoltaik hücre kullanılarak Chlorella vulgaris mikroalginin elektrik üretim kapasitesinin araştırılması
  Sayfalar 91 - 99
  Merve BAKIR, Ergin TAŞKAN
 10. Tek Kristal Formdaki FeTe0.5Se0.5 Süperiletken Sistemine In (% 5’ e kadar) Katkısının Yapısal ve Elektriksel İletim Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 101 - 111
  Kübra YAKINCI
 11. Sis Bilişim Güvenlik Boyutları ve Güvenlik Analizi
  Sayfalar 113 - 123
  Fatih TOPALOĞLU
 12. Köpeklerdeki Uzun Kemiklerin Evrişimsel Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması
  Sayfalar 125 - 132
  Gülnur Begüm ERGÜN, Selda GÜNEY, Tahsin Gürkan ERGÜN
 13. Sabit Zaman Gecikmeli Tek Serbestlik Dereceli Bir Haptik-Teleoperasyon Sisteminin Kontrolü
  Sayfalar 133 - 140
  Tayfun ABUT, Servet SOYGÜDER
 14. İnsan-İHA Etkileşimi İçin Giyilebilir Eldiven Hareketlerinin Sınıflandırılması ve Analizi
  Sayfalar 141 - 150
  Taha MÜEZZİNOĞLU, Mehmet KARAKÖSE
 15. Ağır Metal Gideriminde Grafen Uygulamaları Adsorpsiyon Teknolojisi
  Sayfalar 151 - 159
  Özgecan MADENLİ, Ece Ummu DEVECİ, Çağdaş GÖNEN
 16. St-37 Malzemesinin Lazer Kesiminde İşleme Parametrelerinin Deneysel ve İstatiksel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 161 - 171
  Barış ÖZLÜ
 17. Linyit Kömürün Kurutulması için Karbonik Film Teknolojili Yeni Bir Kurutucu Tasarımı
  Sayfalar 173 - 183
  Hasan HACIFAZLIOĞLU, Buse BOLAT
 18. Pomza-Bazlı Adsorbanların Sentetik Su Numunelerinden Lityum Adsorpsiyonu Verimliliğinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 185 - 192
  Deniz İzlen CİFCİ, Süreyya MERİÇ PAGANO
 19. Çörek Otu Posasının Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 193 - 201
  Sibel ASLAN
 20. Kil Blok Tuğlalı Bir Yığma Binanın Duvar Kesme Dayanımının N-Schmıdt Çekici ile Belirlenmesi
  Sayfalar 203 - 210
  Orhan DOGAN
 21. CuZn Elektrotundan Zn’nin Uzaklaştırılmasının Hidrojen Çıkış Davranışı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 211 - 221
  Serap TOPRAK DÖŞLÜ
 22. Sürdürülebilir Ulaşım İçin Güneş Enerjili Teknelerin Kullanılması ve Çevresel Etkileri
  Sayfalar 223 - 232
  Şafak TERCAN
 23. İkili Sözel Gösterim Tabanlı Bilişsel Haritanın Tedarik Zinciri Konfigürasyonunda Kullanımı
  Sayfalar 233 - 241
  Nazlı GÖKER, Mehtap DURSUN
 24. Farklı Parametreler Işığında Fiber Epoksi Tabakalı Kompozitlerin Mukavemet Özelliklerinin Deneysel Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 243 - 249
  Ercüment YÜNCÜOĞLU, Serdar Turgut İNCE
 25. Evsel Arıtma Çamurunun Kapalı Solar Kurutulmasında Mevsim Faktörünün Değerlendirilmesi
  Sayfalar 251 - 261
  Emine SAYILGAN, Hayriye Işıl ÜNLÜ
 26. Adıyaman İlinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 263 - 274
  Tuba ULUM
 27. Fe elementindeki αγδ Katı-Katı Faz Geçişlerinin Moleküler Dinamik Benzetimi ile İncelenmesi
  Sayfalar 275 - 282
  Sefa KAZANÇ, Canan AKSU CANBAY
 28. Doğal Renkli Pamuk Genel Özellikleri ve Tekstil Alanında Yapılan Önceki Çalışmalar
  Sayfalar 283 - 293
  Muhammed Fatih YÜKSEL, Gürkan ŞENEL, Riza ATAV
 29. Benzetimli Tavlama Algoritması İle Eksik Veri Tamamlama
  Sayfalar 295 - 301
  Serkan METİN
 30. Soğuk Şartlar Altındaki Bir Boruda MHD Nanoakışkanın Zorlanmış Taşınım ile Isı Transferi
  Sayfalar 303 - 313
  Murat ERDEM, Yasin VAROL, Müjdat FIRAT
 31. Döndürerek Kaplama Yöntemi ile Hazırlanan Ca katkılı TiO2 İnce Filmlerin Optik ve Morfolojik Özellikleri
  Sayfalar 315 - 327
  Uğur ÇALIGÜLÜ, Ayhan ORHAN, Zafer BARLAS, Nida DARCAN
 32. Çapraz Bağlı Kitosan Selüloz Grafen Kompozitinin Şişme Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 329 - 337
  Betul ÇİÇEK OZKAN
 33. İki Farklı Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) Plastik Atığın Bitüm Modifikasyonunda Kullanımı
  Sayfalar 339 - 346
  İremgül BEKTAŞ, Erkut YALÇIN, Özge Erdoğan YAMAÇ, Mehmet YİLMAZ
 34. Tel Erozyon Yöntemiyle İşlenmiş Ti 6Al 4V Alaşımının Yüzey Kalitesinin Manyetik Aşındırıcılarla İşleme Yöntemiyle İyileştirilmesi
  Sayfalar 347 - 357
  Mahmut CELİK, Hakan GÜRÜN, Ulaş ÇAYDAŞ
 35. F2 Bolgesinde Sonum Katsayilarinin Karesinin (F2) Buyuklugunun Dusuk Enlemlerdeki Davranisinin Incelenmesi
  Sayfalar 359 - 365
  Kadri KURT, Vahdettin KOÇ
Dizinler