Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-9072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd


Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/fumbd
Kapak Resmi


Cilt 32 - Sayı 2 - 24 Eyl 2020
 1. Atıksu Arıtma Tesisinde Çözünmüş Organik Azotun Biyolojik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 303 - 312
  Sezen KÜÇÜKÇONGAR , Ayşe SEVİL
 2. Boruların Çift Geçişli Paralel Tüp Kanal Açısal Presleme (DP- PTCAP) Yöntemi ile Aşırı Plastik Deformasyon Analizi
  Sayfalar 313 - 324
  Vedat TAŞDEMİR
 3. Deprem Bölgesi Haritasından Kontur İçeren Deprem Tehlike Haritasına Geçişin Çeşitli Yapılarda Tasarım ve Analiz Deprem Yükü Taleplerine Etkisi
  Sayfalar 325 - 334
  Hümeyra ŞAHİN , Ayşe Ruşen DURUCAN , Cengizhan DURUCAN
 4. Dişlisiz Asansör Uygulamaları için Yüzey Montajlı Senkron Motorun Optimal Tasarımı
  Sayfalar 335 - 344
  Musab OKŞAR , Hicret YETİŞ , Taner GÖKTAŞ , Asım KAYGUSUZ , Erkan MEŞE
 5. Elektrikli Araçlar İçin Eksenel Akılı Çift Rotorlu Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı ve Analizi
  Sayfalar 345 - 358
  Mehmet POLAT , Rüya AKINCI
 6. Fraktal Eğimden Arındırılmış Dalgalılık Analizi ve Pencereli Kare Ortalamanın Karekökü Tabanlı EMG Sınıflandırma
  Sayfalar 359 - 368
  Ömer Faruk ALÇİN
 7. Güncel İkili Optimizasyon Algoritmalarının Kısıtsız Kıyaslama Fonksiyonlarındaki Performans Karşılaştırmaları
  Sayfalar 369 - 380
  Erkan TANYILDIZI , Abdullah ÇELİK
 8. İnsan Hareketlerinin Tanınması için Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Topluluk Sınıflandırıcı Yöntemi
  Sayfalar 381 - 390
  İlhan AYDIN , Büşran AŞICI
 9. Kaotik Haritalı Çok Amaçlı Altın Sinüs Algoritmasının Performans Analizi
  Sayfalar 391 - 402
  Eyüp ERÖZ , Erkan TANYILDIZI
 10. Kentiçi Otopark Analizi: Elazığ İli Örneği
  Sayfalar 403 - 413
  Ahmet ATALAY , Yunus İÇEN
 11. Kimyasal Banyo Depolama Yöntemi ile Üretilen PbS İnce Filmleri Üzerine Tavlamanın Etkileri
  Sayfalar 415 - 423
  Ayça KIYAK YILDIRIM
 12. Kitosan/κ-Karragenan/Kitosan Üç Tabakalı Mikrokürelerinden İndometazinin Kontrollü Salımı
  Sayfalar 425 - 433
  Murat İNAL
 13. V-REP Robotik Simülatör ile Robot Kol Simülasyonu
  Sayfalar 435 - 444
  Mehmet ÇAVAŞ , Emin AĞRALİ
 14. Öngerilmeli T Kesitli Köprü Kirişlerinin Seçimi ve Doğrusal Programlama ile Optimizasyonu
  Sayfalar 445 - 455
  Berrin Nevra KATİ EKER , Ömer KELEŞOĞLU , Sedat SAVAŞ
 15. Sinirsel Bulanık Ağlarla Asenkron Motorların Algılayıcısız Denetimi
  Sayfalar 457 - 468
  Cafer BAL , Muammer GÖKBULUT , Fikret ATA
 16. Sürtünmeli Delme İşleminde Geometrik Kovan Yüksekliği Denkleminin Deneysel Sonuçlar ile Doğrulanması
  Sayfalar 469 - 479
  Muhammet BAL , Cebeli OZEK , Zülküf DEMİR
 17. Tek Fazlı Matris Dönüştürücünün Frekans Değiştirici Olarak Çalışması
  Sayfalar 481 - 490
  Neslihan PİRİNÇÇİ , Ahmet ORHAN
 18. Transfer Öğrenme ve Çekişmeli Üretici Ağ Yaklaşımlarını Kullanarak Cilt Lezyonu Sınıflandırma Doğruluğunu İyileştirilmesi
  Sayfalar 491 - 498
  Kazım FIRILDAK , Muhammed Fatih TALU , Gaffari ÇELİK
 19. Türkiye Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Devreye Alma İşleminin Darboğaz Analizi
  Sayfalar 499 - 508
  Muhammed Mustafa İZGEÇ
 20. Yüksek Fırın Cürufu ile Stabilize Edilmiş Killi Bir Zeminin Yol Esnek Üstyapı Tabaka Kalınlıklarına ve Maliyetine Etkileri
  Sayfalar 509 - 520
  Mehmet Mahmut TANYILDIZI
 21. Elektromanyetik Silah Matlab/Simulink Modeli
  Sayfalar 521 - 529
  Hasan GULER , Mehmet Fatih YASUL
 22. Veri Seti - Sınıflandırma İlişkisinde Performansa Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 531 - 540
  Abdullah ALAN , Murat KARABATAK
 23. Bitümlü Sıcak Karışımların Laboratuvar Ortamında Yaşlandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 541 - 548
  Çağla DURMAZ , Burak SENGOZ , Derya KAYA ÖZDEMİR , Ali TOPAL , Ali ALMUSAWI
 24. Stiren-Butadiyen-Stiren İçeriğinin Bitümün Kırılmış Yüzey Morfolojisine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 549 - 559
  Derya KAYA ÖZDEMİR
 25. Derin Öğrenme ve Aşağı Örnekleme Yaklaşımları Kullanılarak Duygu Sınıflandırma Performansının İyileştirilmesi
  Sayfalar 561 - 570
  Yunus SANTUR
 26. Yapay Zekâ ve İstatistiksel Yöntemler ile Küresel Ticarette Rekabet Ölçütü Olan Lojistik Performans İndeksine (LPI) Etken Parametrelerin Ülke Bazlı İncelenmesi ve Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 571 - 582
  Ömer Faruk CANSIZ , Kevser ÜNSALAN
 27. Güneş Enerjisi ile Reyhan Kurutma Sisteminin Tasarlanması, İmalatı, Deneysel İncelenmesi ve Alternatif Yöntemlerle Karşılaştırılması
  Sayfalar 583 - 592
  Tarkan KOCA , Merve Nur POLAT