Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in DOAJ as of 19 March 2018 and indexed in ULAKBIM- TR Index

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in DOAJ as of 19 March 2018 and indexed in ULAKBIM- TR Index

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Volume 7 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Çekme sistemleri için karşılaştırmalı bir analiz ve bir karar destek sistemi önerisi
  Pages 523 - 539
  İhsan EROZAN
 2. Eklemeli Üretim İle Elde Edilen Fonksiyonel Kademelendirilmiş Gözenekli İmplantlar
  Pages 540 - 553
  Fahri MURAT , İsmail Hakkı KORKMAZ , Abdullah Tahir ŞENSOY , İrfan KAYMAZ
 3. Akıllı evlerde kullanılan yapay zekâ teknikleri için simülasyon geliştirilmesi
  Pages 554 - 563
  Hüseyin GÜNEŞ , Sabri BİCAKCI , Emre ORTA , Davut AKDAŞ
 4. IEEE 14-Baralı Güç Sisteminde Gerilim Kararlılığının Uç Öğrenme Makinesi İle Analizi
  Pages 564 - 575
  Hakan AÇIKGÖZ , İlhami POYRAZ , Resul ÇÖTELİ
 5. Giriş Kalite Kontrol Sürecinde Kabul-Ret Kararı Destek Sistemi
  Pages 576 - 590
  Duygu Yılmaz EROĞLU
 6. Asenkron Motor Sürücüleri için İndirgenmiş Dereceli Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı Parametre Kestirimi
  Pages 591 - 603
  Rıdvan DEMİR , Murat BARUT
 7. Gıda Kurutma Fırınında Dış Yalıtımın Kurutma Süresine ve Enerji Tüketimine Etkisi
  Pages 604 - 613
  Faruk KILIÇ
 8. Tasarımda Beyin Fırtınası ve TRIZ Kullanımı: Baza Makas Kaldırma Sistemi Örnek Çalışması
  Pages 614 - 626
  Fazıl CANBULUT , Burak DEMİRTAŞ
 9. Tüketici davranışlarının zamanla değiştiği kapalı devre tedarik zincirlerinde satış planı eniyilemesi
  Pages 627 - 638
  Emre NADAR
 10. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme parametrelerinin etki oranlarının Yüzey Yanıt Yöntemi kullanarak Analizi
  Pages 639 - 648
  Mustafa ÖZDEMİR
 11. Atomik Katman Biriktirme Tekniğine Genel Bakış: Zno, Tio2 Ve Al2o3 Filmlerin Üretimi
  Pages 649 - 660
  Meryem Polat GÖNÜLLÜ , Hakan ATEŞ
 12. Elektrodepolama ile Üretilen CoNi Alaşım İnce Film Kaplamaların Yapısal ve Manyetik Özellikleri Üzerine Ek Katkı Maddelerinin Etkisi
  Pages 661 - 675
  Rasim ÖZDEMİR
 13. Meteorolojik, Finansal ve Elektrik Şebeke Verileri Kullanılarak Rüzgâr Enerji Santralleri için Bara Bölgelerini Belirlemeye Yönelik Yeni Bir Önişlem Yaklaşımı
  Pages 676 - 687
  Ali ERDUMAN , Bahri UZUNOĞLU , Ali DURUSU
 14. AISI H13 Takım Çeliğine Uygulanan Derin Kriyojenik İşlem ve Temperleme Isıl İşleminin Mikroyapı, Sertlik ve Darbe Enerjisine Etkisi
  Pages 688 - 699
  Melika ÖZER
 15. Aseton, Tetrahidrofuran ve N-heptan Yakıt Karışımlarının Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli Yanmaya (HCCI) ve Motor Performansına Etkileri Üzerine Deneysel Bir Araştırma
  Pages 700 - 711
  Bilal AYDOĞAN , Alper CALAM , Ahmet UYUMAZ
 16. Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinde Karaciğer Bölgesinin Bilgisayar Destekli Otomatik Bölütleme Uygulaması
  Pages 712 - 728
  Emre DANDIL
 17. Doğrusal Olmayan Yük Koşullarında Çalışan Kuru Tip Transformatörlerin Titreşim Etkileri Üzerine Bir Analiz
  Pages 729 - 740
  Funda BATTAL , İbrahim SEFA , Selami BALCI
 18. Toz Metalurjisi Metoduyla Al-SiC Kompozit Malzeme Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 741 - 754
  Halil ARIK
 19. Manuel Jeneratörün Otomatik Jeneratöre Dönüştürülmesi ve Uzaktan İzleme
  Pages 755 - 764
  Nihat DALDAL , İbrahim ŞEREMET
 20. Nonwoven Kumaşların Kalender Yöntemiyle Birleştirilmesinde Kalender Sıcaklığı Ve Kumaş Katman Sayısının Kumaş Performansına Etkisi
  Pages 765 - 775
  Utkay DÖNMEZ , Hacı Arif KURT , Arzu ATICI
Indexes and Platforms