Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in ULAKBIM- TR, INDEX COPERNICUS and DOAJ. 

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in ULAKBIM- TR, INDEX COPERNICUS and DOAJ. 

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Volume 8 - Issue 2 - Jun 28, 2020
 1. Metal Yüzlü Sandviç Konsol Kirişlerde Numune Boyunun Ölçülen Temel Titreşim Frekansına Etkisi
  Pages 237 - 244
  İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ , Raphiq ALİYEV
 2. Bir Otomotiv Tesisinde Boya Kabininin Otomasyonu ve Boya Prosesinin Robot Kullanılarak İyileştirilmesi
  Pages 245 - 261
  Oruç AKSOY , Ahmet AKBULUT
 3. Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi
  Pages 262 - 278
  Ramazan KAYABAŞI , Metin KAYA
 4. HCCI MENZİL ARTTIRICI MOTOR KULLANILAN SERİ HİBRİT BİR ARACIN MODELLENMESİ
  Pages 279 - 292
  Tolga KOCAKULAK , Hamit SOLMAZ
 5. Tepki yüzeyi metodolojisi kullanılarak nanokompozitin delinmesinde oluşan itme kuvvetinin modellenmesi ve analizi
  Pages 293 - 305
  Gökhan BAŞAR , Hediye KIRLI AKIN , Funda KAHRAMAN
 6. Yağlı bir karaciğerin ultrasonografik görüntüleri üzerinde histogram bazlı kantitatif derecelendirme
  Pages 306 - 319
  Ömer KARAL , Sevil TOPRAK
 7. HSLA Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Çap Değişimi ve Çapak Yüksekliği Üzerindeki Etkilerinin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Araştırılması
  Pages 320 - 334
  Yusuf SİYAMBAŞ , Yakup TURGUT
 8. İki Aşamalı Üç Geçişli EKFY Tasarımı ve EKFY Parametrelerinin Optimizasyonu
  Pages 335 - 344
  Murat YÜCEL , Emrah YİĞİT
 9. Önceden Tasarlanmış Elektromobil Bir Aracın Çarpışma Analizi
  Pages 345 - 371
  Bora YILDIRIM , Zekeriya ÖZCAN , Erdem AKTAŞ
 10. NLP Kullanılarak Haberlerin Yaş Gruplarına Göre Sınıflandırılması
  Pages 372 - 382
  Rabia KONTUK , Metin TURAN
 11. Ankara İçin Alternatif Bir Otobüs Durağı Tasarım Önerisi
  Pages 383 - 393
  Kemal YILDIRIM , Buğra ERGÜN
 12. Manyetize Edilmiş Su Kullanılarak Manyetik Ortamda Beton Üretimi
  Pages 394 - 404
  Murat GÖKÇE , Kenan TOKLU
 13. Mekanik Alaşımlama Metodu ile Üretilen Al-4.5Cu/SiC Kompozitin Termal ve Mikroyapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 405 - 417
  Mustafa OKUMUŞ , Berna BÜLBÜL
 14. Ni(x):YIG (x=% 1, 3 ve 5 ) İnce Filmlerin Yapısal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 418 - 426
  Kutluhan Utku TÜMEN , Onur İLOĞLU , Nazan DEMİRYÜREK , Mustafa AKYOL , Faruk KARADAĞ , Ahmet EKİCİBİL
 15. Su Verilmiş AISI 52100 Çeliğinde Metalografik Numune Hazırlama İşlemlerinin Kalıntı Östenit Hacim Oranına Etkisi
  Pages 427 - 438
  Burak NALÇACI , Volkan KILIÇLI , Mehmet ERDOĞAN
 16. Gliserinden Elektrokimyasal Yeniden Yapılandırma Yöntemiyle Hidrojen Üretimine Farklı Parametrelerin Etkisi
  Pages 439 - 450
  Merve GÖRDESEL , Duygu UYSAL ZIRAMAN , Murat DOGAN , Bekir Zühtü UYSAL
 17. Hirfanlı baraj gölünde eser elementlerin ICP-OES ile tayini
  Pages 451 - 457
  Şükrü KALAYCI
 18. Türk Müziği Uyaranları Kullanılarak İnsan Duygularının Makine Öğrenmesi Yöntemi İle Tanınması
  Pages 458 - 474
  Mehmet Bilal ER , Harun ÇİĞ
 19. İNSÖRTLÜ TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMADA İNSÖRT MALZEMESİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 475 - 485
  Mehmet SUBAŞI , Kamran SAMET , Çetin KARATAŞ
Indexes and Platforms