Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in ULAKBIM- TR, INDEX COPERNICUS and DOAJ. 

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in ULAKBIM- TR, INDEX COPERNICUS and DOAJ. 

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Volume 8 - Issue 1 - Mar 23, 2020
 1. UVDGM Tabanlı AYK Yöntemiyle Fırçasız Doğru Akım Motorunun Konum Kontrolü
  Pages 1 - 14
  Süleyman KOKUNDU , M. Timur AYDEMİR
 2. Kuvars İvmeölçer Kapalı Döngü Analog Okuma Devresi
  Pages 15 - 25
  Mehmet Oğuz GÜNBAZ , Mehmet Timur AYDEMİR
 3. Hekzan ve N-Heptan Yakıt Karışımları ile Çalışan Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli (HCCI) Bir Motorda Hava Fazlalık Katsayısının Yanma ve Motor Performansı Üzerindeki Etkileri
  Pages 26 - 39
  Emre YILMAZ
 4. Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye (SED) Sahip Konut Kullanıcılarının İç Mekân Donatılarını Değiştirme Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 40 - 50
  Kemal YİLDİRİM , Mükerrem GÜNÇIKTI , Nazife Mine ÇELEBİ YAZICIOĞLU
 5. TIG yöntemiyle üretilen Fe-Cr-C/M(Nb,Ti)C kompozit kaplamalarında mikroyapısal Değişimler
  Pages 51 - 63
  Soner BUYTOZ
 6. İç İçe Borulu Yay Tip Türbülatörlü Bir Isı Değiştiricisinin RNG k-ε Türbülans Modeli ile Sayısal Analizi
  Pages 64 - 78
  Haci Mehmet ŞAHİN , Ali Riza DAL , Medine ÖZKAYA
 7. Bakır ve Silisyum İlavelerinin Al-25Zn Alaşımının CVD Al2O3 Kaplamalı Takımlarla Tornalanmasında İşlenebilirliğe Etkisinin İncelenmesi
  Pages 79 - 93
  Şenol BAYRAKTAR , Çiğdem ÇAMKERTEN , Nurten SALİHOĞLU
 8. BULANIK VIKOR İLE PERSONEL SEÇİMİ: OTOMOTİV YAN SANAYİNDE UYGULAMA
  Pages 94 - 108
  Fatih ÖZTÜRK , Gülsüm Kübra KAYA
 9. TRIZ Yaklaşımı Kullanılarak Yeni Bir Aydınlatma Elemanı Tasarımı
  Pages 109 - 120
  Ceren KİRAZ , Hüdayim BAŞAK , Neslihan TOP , İsmail ŞAHİN
 10. Gıda Kurutma Fırınında Doğal Sirkülasyon Açık Alan Optimizasyonu
  Pages 121 - 130
  Faruk KILIÇ
 11. Mıknatıslanmış Granül Dolgulu Yataklarda Submikron Parçacıklarının Yakalanması
  Pages 131 - 140
  Teoman KARADAĞ
 12. C20 FULLERENE CCl3 ADSORPSİYONUNUN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
  Pages 141 - 149
  Ferhat DEMİRAY
 13. T/M Yöntemi ile Üretilen Al Alaşımlarında Zn, Cu ve Mg Elementlerinin, Yaşlanma, Mikroyapı ve Sertliğe Etkileri
  Pages 150 - 159
  Sinan AKSÖZ , Hakan ADA , Emre İNCE , Serkan ÖZSOY , Yavuz KAPLAN
 14. Sonsuz Vida Mekanizması ile Yeni Tasarlanan Bilyeli Sonsuz Vida Mekanizmasının Verimlerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması
  Pages 160 - 168
  Sait KOÇAK , Yavuz KAPLAN , Ali Tekin GÜNER
 15. Tavlama İşleminin Al 2024-T3 Sac Malzemesinin Şekillendirilebilirliğine ve Mikroyapıya Etkilerinin Deneysel Araştırılması
  Pages 169 - 181
  Mehmet Okan KABAKÇI , İbrahim KARAAĞAÇ , Mehmet Yasin DEMİREL
 16. Dermoskopik Görüntülerde Lezyon Bölütleme İşlemlerinde K-ortalama Kümeleme Algoritmasının Kullanımı
  Pages 182 - 191
  Sümeyya İLKİN , Oktay AYTAR , Tuğrul Hakan GENÇTÜRK , Suhap ŞAHİN
 17. CVD Yöntemi ile Karbon Katkılanmış Bor Kullanılarak Üretilen MgB2’nin Mikrosertlik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 192 - 204
  Naki KAYA , Şükrü ÇAVDAR , Haluk KORALAY
 18. KİMYASAL SİLAHLARDA KULLANILAN SİNİR AJANLARININ TESPİTİNE YÖNELİK NANO AChE ENZİM SİSTEMİ TEMELLİ SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 205 - 223
  Ozan YAĞMUROĞLU , Sibel EMİR DİLTEMİZ
 19. Dışbükey Çok Amaçlı Eniyileme Problemleri için Yaklaşıklama Algoritma Varyantları
  Pages 224 - 236
  Firdevs ULUS
Indexes and Platforms