Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in ULAKBIM- TR, INDEX COPERNICUS and DOAJ. 

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

e-ISSN 2147-9526 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Gazi University |
Cover Image


Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’  is being indexed in ULAKBIM- TR, INDEX COPERNICUS and DOAJ. 

Gazi University Science Journal: PART:C ‘Design and Technology’ Journal started broadcasting in 2013 as a part of Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences Journal with a reputation of 25 year experience. All of Gazi Science Journals have been published electronically since 2013 and 4 issues are published in a year. As of 2016, our magazine has started to be scanned in the database of engineering and basic sciences in TUBITAK-ULAKBİM journal TR directory. Its TR directory scan is an accepted criterion by Interuniversity Council Professorship Committees and is constantly monitored.

 

Gazi University Science Journal: PART: C, the journal is published in Turkish in an attempt to increase the research and development activities, to publish studies, to contribute our country’s scientific development and to share these studies with the scientific world rapidly and free of charge. ‘Gazi University Science Journal:  Design and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted. The scientific papers sent to the journal may not be published or in the process of some kind of publication. Our journal publishes both experimental and conceptual studies in basic engineering. We give priority to papers that are on rapidly developing engineering areas, and we aim at focusing on interdisciplinary methods and technologies.

Our journal is an open-access journal, i.e. free of charge to all readers.

Papers submitted to our journal are evaluated in Electronic Article Evaluation and Tracking System. Authors can send their articles online from https://dergipark.org.tr/journal/358/submission/start and the process of papers can be monitored easily.

Academic contributions are the biggest support for us on our path. We warmly invite you to send papers, contribute and let others know about it. We thank you in advance for your support and we wish you success in your work.

The list of papers scanned on TR directory can be found on: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** DOI number is given during the pagination process for papers deemed appropriate for publication. Check the announcements for detailed information.


Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Editor in Chief of Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PART:C “Tasarım ve Teknoloji” 

Volume 8 - Issue 3 - Sep 27, 2020
 1. Tasarımcıların Yaratıcılık, Bütünleştirme, Kavramsallaştırma ve Uygulama Becerileri Üzerine Çizim Tekniklerinin Etkileri
  Pages 486 - 499
  Filiz ŞENLER , Kemal YILDIRIM
 2. Pozisyon doğruluğu için SMSM'lerde Luenberg durum gözlemcisi tabanlı RDK tasarımı
  Pages 500 - 510
  Ahmet AKSÖZ , Yunis TORUN
 3. Jaya algoritması ile optimize edilmiş yapay sinir ağlarını kullanarak Türkiye’de elektrik enerjisi tüketiminin tahmini
  Pages 511 - 528
  Ergun UZLU , Tayfun DEDE
 4. Ozmotik Distilasyonda Polisülfon-g-Polistiren/Selüloz/Poli (etilen teraftalat) Kompozit Membranların Kullanılması
  Pages 529 - 541
  Gülşen TAŞKIN ÇAKICI , Oya ŞANLI
 5. Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Kanal Kullanımının MAC Katmanında Döngü Tablosu ile Artırılması
  Pages 542 - 560
  Hacı Bayram KARAKURT , Cemal KOÇAK
 6. Bağıl Nem Oranını Algılamaya Yönelik Soğurucu Tabanlı Metamalzeme Sensör
  Pages 561 - 571
  Mustafa Suphi Suphi GÜLSU , Fulya BAĞCI , Barış AKAOĞLU
 7. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Bir Sistemde Güç Kalitesi Analizi, Kontrolü ve İzlemesi
  Pages 572 - 587
  Mehmet Rıda TÜR , Fatma YAPRDAKDAL
 8. EGZOZ ATIK ISI GERİ KAZANIMININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TERMOELEKTRİK JENERATÖRDE FARKLI YARI İLETKEN MALZEME PERFORMANSININ TEORİK ANALİZİ
  Pages 588 - 600
  Ümit TOPALCI , Habib GÜRBÜZ , Hüsameddin AKÇAY , Selim DEMİRTÜRK
 9. B4C TAKVİYE ORANI VE İKİNCİL SİNTERLEME İŞLEMLERİNİN Al6061 MATRİSLİ MMKp MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
  Pages 601 - 615
  Türkan KIYMAZ , Yusuf ÖZÇATALBAŞ
 10. Üç Fazlı DGM Doğrultucunun Doğrudan Aktif-Reaktif Güç Kontrolü
  Pages 616 - 631
  Harun ÖZBAY , Akif KARAFİL
 11. LLC Rezonanslı DA-DA Dönüştürücü Tasarımında Kullanılabilecek Bir Grafiksel Arayüzün Geliştirilmesi
  Pages 632 - 643
  Mehmet KUBİLAY , M. Timur AYDEMİR
 12. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN HIZLI ŞARJ İSTASYONU TEKNOLOJİLERİ
  Pages 644 - 661
  Alper KEREM , Hatice GÜRBAK
 13. FARKLI MENEVİŞLEME SICAKLIKLARININ 51CrV4 ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 662 - 670
  Hülya DURMUŞ , Fatma Gizem ÇAKIR , Canser GÜL
 14. SADE KARBONLU TOZ METAL BİR ÇELİĞİN ÇEKME DAYANIMINA STATİK DEFORMASYON YAŞLANMA İŞLEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 671 - 680
  Onur ALTUNTAŞ , Emine Kübra ÖZER , Ahmet GÜRAL
 15. Nb İlavesi ve Sinter Şartlarının Toz Enjeksiyon Kalıplama ile Üretilmiş AISI-420 Martenzitik Paslanmaz Çelikler Üzerine Etkisi : Mikroyapısal, Mekanik ve Korozyon Özellikler
  Pages 681 - 695
  Lutfü YAKUT , Semih ÖZBEY , Hamit GÜLSOY
 16. DESTEKLİ SIVI MEMBRANLAR İLE CR(VI) METAL KATYONUNUN ELEKTROMEMBRAN EKSTRAKSİYONU
  Pages 696 - 707
  Gamze ÇALIK , Aylin AYTAÇ , Hamza Korkmaz ALPOĞUZ
 17. Dijital Aralıklı Darbe Modülasyonu Tekniği için Hata Düzeltme Kodlarının Performans Analizi
  Pages 708 - 720
  Kenan AYTEN , Mehmet SONMEZ
 18. Çok Amaçlı Foton Sayıcı (ÇAFS) ile 137Cs Gama Spektrumunun Elde Edilmesi
  Pages 721 - 729
  Elif Ebru ERMİŞ , Cüneyt ÇELİKTAŞ
 19. VORTEKS SOĞUTMA YÖNTEMİNİN TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE KESME PARAMETRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 730 - 745
  Duygu GÜRKAN , Saltuk Alper YAŞAR , Gültekin UZUN , İhsan KORKUT
 20. Endüstriyel Atık Bazlı Jeopolimer Betonda Atık Döküm Kumunun Doğal Agrega Yerine İkame Edilerek Kullanımı Üzerine Bir Kaynak Taraması
  Pages 746 - 757
  Şevki EREN
Indexes and Platforms