e-ISSN: 2147-9526
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       
DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN İNDEKSİ (TR DİZİN)-MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANI, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, DOAJ, CITEFACTOR İNDEKSLERİNDE TARANMAKTADIR.
Makale gönderimi sırasında aşağıdaki 3 belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.
* Makale Dosyası (Word formatında)
* Telif Hakkı Devir Formu
* Benzerlik Raporu (iThenticate / Turnitin - maksimum benzerlik oranı %20 olmalıdır)

  
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ailesinde Part C olarak yer alan Tasarım ve Teknoloji Dergisi, temel mühendislik konularını kapsamakta ve yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal araştırma makalelerini veya  tarama makalelerini kabul etmektedir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Tasarım ve Teknoloji Dergisinde makaleler 2020 yılı sonuna kadar Türkçe yayınlamıştır. 2021 yılı başından itibaren ise dergimizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de  makale kabul edilmeye başlanmıştır.

Prof. Dr. Adem ACIR
Baş Editör

2023 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Tip-2 Nöro-Bulanık Denetleyiciler ile Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracının Yörünge Takibi

                                     16168      16167     16166     21432        logo.png


    e-ISSN:2147-9526