Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9526 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Dergimiz ULAKBİM TR,  INDEX COPERNICUS ve DOAJ  dizinlerinde taranmaktadır.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART:C “Tasarım ve Teknoloji” Dergisi, 25 yıllık deneyimi, kültürü, birikimi, ve saygınlığı olan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin bir parçası olarak yayın hayatına 2013 yılında başlamıştır. Gazi Fen Bilimleri Dergilerinin tamamı 2013 yılı itibarıyla yılda 4 sayı olmak üzere sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 2016 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM dergi TR dizin'inde mühendislik ve temel bilimler veri tabanında taranmaya başlanmıştır. TR Dizinde taranması Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonlarında kabul gören bir kriter olarak sürekli izlenmekte ve önem arz etmektedir.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART C, Ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, çalışmaların bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi, yapılan bu çalışmaların elektronik ortamda bilim dünyası ile hızlı ve ücretsiz olarak paylaşılması ve ülkemizin bilimsel gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkçe olarak yayın hayatına devam etmektedir. “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: Tasarım ve Teknoloji” dergisi temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini veya yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan tarama makalelerini kabul etmektedir. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmış veya sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinmektedir.

Dergimiz açık erişimli bir dergi olup tüm okuyucular için ücretsizdir.

Dergimize gönderilen yayınlar Elektronik Makale Değerlendirme ve Takip Sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan sisteme http://dergipark.gov.tr/journal/358/submission/start web adresinden, özgün bilimsel makalelerini online olarak gönderebilir ve süreci kolayca takip edebilirler.

Siz değerli akademisyenlerimizin katkıları, her zaman olduğu gibi, hedeflenen amaca ulaşmada en büyük desteğimizdir. Sizleri; Dergimize makale göndermeye, katkı vermeye veya dergimizi takip etmeye ve çevrenize duyurmaya davet ediyoruz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TR Dizinde taranan dergilerin listesi; http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  adresinden takip edilebilir.

 *** Yayımlanması uygun görülen makalelere ait DOI numaraları dizgi aşamasında verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için duyurular bölümünü takip etmeyi unutmayınız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:PART:C “Tasarım ve Teknoloji” Dergisi Editörü

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

e-ISSN 2147-9526 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz ULAKBİM TR,  INDEX COPERNICUS ve DOAJ  dizinlerinde taranmaktadır.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART:C “Tasarım ve Teknoloji” Dergisi, 25 yıllık deneyimi, kültürü, birikimi, ve saygınlığı olan Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin bir parçası olarak yayın hayatına 2013 yılında başlamıştır. Gazi Fen Bilimleri Dergilerinin tamamı 2013 yılı itibarıyla yılda 4 sayı olmak üzere sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 2016 yılı itibari ile dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM dergi TR dizin'inde mühendislik ve temel bilimler veri tabanında taranmaya başlanmıştır. TR Dizinde taranması Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonlarında kabul gören bir kriter olarak sürekli izlenmekte ve önem arz etmektedir.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART C, Ülkemizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması, çalışmaların bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi, yapılan bu çalışmaların elektronik ortamda bilim dünyası ile hızlı ve ücretsiz olarak paylaşılması ve ülkemizin bilimsel gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkçe olarak yayın hayatına devam etmektedir. “Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: Tasarım ve Teknoloji” dergisi temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini veya yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan tarama makalelerini kabul etmektedir. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmış veya sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinmektedir.

Dergimiz açık erişimli bir dergi olup tüm okuyucular için ücretsizdir.

Dergimize gönderilen yayınlar Elektronik Makale Değerlendirme ve Takip Sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan sisteme http://dergipark.gov.tr/journal/358/submission/start web adresinden, özgün bilimsel makalelerini online olarak gönderebilir ve süreci kolayca takip edebilirler.

Siz değerli akademisyenlerimizin katkıları, her zaman olduğu gibi, hedeflenen amaca ulaşmada en büyük desteğimizdir. Sizleri; Dergimize makale göndermeye, katkı vermeye veya dergimizi takip etmeye ve çevrenize duyurmaya davet ediyoruz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TR Dizinde taranan dergilerin listesi; http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  adresinden takip edilebilir.

 *** Yayımlanması uygun görülen makalelere ait DOI numaraları dizgi aşamasında verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için duyurular bölümünü takip etmeyi unutmayınız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:PART:C “Tasarım ve Teknoloji” Dergisi Editörü

Cilt 8 - Sayı 2 - 28 Haz 2020
 1. Metal Yüzlü Sandviç Konsol Kirişlerde Numune Boyunun Ölçülen Temel Titreşim Frekansına Etkisi
  Sayfalar 237 - 244
  İzzet Ufuk ÇAĞDAŞ , Raphiq ALİYEV
 2. Bir Otomotiv Tesisinde Boya Kabininin Otomasyonu ve Boya Prosesinin Robot Kullanılarak İyileştirilmesi
  Sayfalar 245 - 261
  Oruç AKSOY , Ahmet AKBULUT
 3. Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi
  Sayfalar 262 - 278
  Ramazan KAYABAŞI , Metin KAYA
 4. HCCI MENZİL ARTTIRICI MOTOR KULLANILAN SERİ HİBRİT BİR ARACIN MODELLENMESİ
  Sayfalar 279 - 292
  Tolga KOCAKULAK , Hamit SOLMAZ
 5. Tepki yüzeyi metodolojisi kullanılarak nanokompozitin delinmesinde oluşan itme kuvvetinin modellenmesi ve analizi
  Sayfalar 293 - 305
  Gökhan BAŞAR , Hediye KIRLI AKIN , Funda KAHRAMAN
 6. Yağlı bir karaciğerin ultrasonografik görüntüleri üzerinde histogram bazlı kantitatif derecelendirme
  Sayfalar 306 - 319
  Ömer KARAL , Sevil TOPRAK
 7. HSLA Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Çap Değişimi ve Çapak Yüksekliği Üzerindeki Etkilerinin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Araştırılması
  Sayfalar 320 - 334
  Yusuf SİYAMBAŞ , Yakup TURGUT
 8. İki Aşamalı Üç Geçişli EKFY Tasarımı ve EKFY Parametrelerinin Optimizasyonu
  Sayfalar 335 - 344
  Murat YÜCEL , Emrah YİĞİT
 9. Önceden Tasarlanmış Elektromobil Bir Aracın Çarpışma Analizi
  Sayfalar 345 - 371
  Bora YILDIRIM , Erdem AKTAŞ , Zekeriya ÖZCAN
 10. NLP Kullanılarak Haberlerin Yaş Gruplarına Göre Sınıflandırılması
  Sayfalar 372 - 382
  Rabia KONTUK , Metin TURAN
 11. Ankara İçin Alternatif Bir Otobüs Durağı Tasarım Önerisi
  Sayfalar 383 - 393
  Kemal YILDIRIM , Buğra ERGÜN
 12. Manyetize Edilmiş Su Kullanılarak Manyetik Ortamda Beton Üretimi
  Sayfalar 394 - 404
  Murat GÖKÇE , Kenan TOKLU
 13. Mekanik Alaşımlama Metodu ile Üretilen Al-4.5Cu/SiC Kompozitin Termal ve Mikroyapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 405 - 417
  Mustafa OKUMUŞ , Berna BÜLBÜL
 14. Ni(x):YIG (x=% 1, 3 ve 5 ) İnce Filmlerin Yapısal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 418 - 426
  Kutluhan Utku TÜMEN , Onur İLOĞLU , Nazan DEMİRYÜREK , Mustafa AKYOL , Faruk KARADAĞ , Ahmet EKİCİBİL
 15. Su Verilmiş AISI 52100 Çeliğinde Metalografik Numune Hazırlama İşlemlerinin Kalıntı Östenit Hacim Oranına Etkisi
  Sayfalar 427 - 438
  Burak NALÇACI , Volkan KILIÇLI , Mehmet ERDOĞAN
 16. Gliserinden Elektrokimyasal Yeniden Yapılandırma Yöntemiyle Hidrojen Üretimine Farklı Parametrelerin Etkisi
  Sayfalar 439 - 450
  Merve GÖRDESEL , Duygu UYSAL ZIRAMAN , Murat DOGAN , Bekir Zühtü UYSAL
 17. Hirfanlı baraj gölünde eser elementlerin ICP-OES ile tayini
  Sayfalar 451 - 457
  Şükrü KALAYCI
 18. Türk Müziği Uyaranları Kullanılarak İnsan Duygularının Makine Öğrenmesi Yöntemi İle Tanınması
  Sayfalar 458 - 474
  Mehmet Bilal ER , Harun ÇİĞ
 19. İNSÖRTLÜ TOZ ENJEKSİYON KALIPLAMADA İNSÖRT MALZEMESİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 475 - 485
  Mehmet SUBAŞI , Kamran SAMET , Çetin KARATAŞ
Dizinler