Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-9526 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsc


Tarandığı dizinler: TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, DOAJ, SOBIAD ve GOOGLE SCHOLAR        
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ailesinde Part C olarak yer alan Tasarım ve Teknoloji Dergisi, temel mühendislik konularını kapsamakta ve yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal araştırma makalelerini veya  tarama makalelerini kabul etmektedir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Tasarım ve Teknoloji Dergisinde makaleler 2020 yılı sonuna kadar Türkçe yayınlamıştır. 2021 yılı başından itibaren ise dergimizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de  makale kabul edilmeye başlanmıştır.
Prof. Dr. Güngör BAL
Baş Editör

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

e-ISSN 2147-9526 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gujsc
Kapak Resmi


Tarandığı dizinler: TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, DOAJ, SOBIAD ve GOOGLE SCHOLAR        
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ailesinde Part C olarak yer alan Tasarım ve Teknoloji Dergisi, temel mühendislik konularını kapsamakta ve yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal araştırma makalelerini veya  tarama makalelerini kabul etmektedir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Tasarım ve Teknoloji Dergisinde makaleler 2020 yılı sonuna kadar Türkçe yayınlamıştır. 2021 yılı başından itibaren ise dergimizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de  makale kabul edilmeye başlanmıştır.
Prof. Dr. Güngör BAL
Baş Editör
Cilt 9 - Sayı 1 - 25 Mar 2021
 1. 3B Yazıcıların Kemik Doku İskeleleri Tasarımına Etkisi
  Sayfalar 1 - 11
  Deniz EKMEKÇİOĞLU, Ceren PEKŞEN
 2. Detecting Different Types of Distributed Denial of Service Attacks
  Sayfalar 12 - 25
  Esra SÖĞÜT, Saadin OYUCU, O. Ayhan ERDEM
 3. Pasif Batarya Yönetim Sisteminin ARM Tabanlı Mikroişlemciler Kullanılarak Tasarımı ve Deneysel Uygulaması
  Sayfalar 26 - 39
  Kübra KAYSAL, Fatih Onur HOCAOĞLU, Ahmet KAYSAL
 4. Covid-19 Salgınının Türkiye Elektrik Profili Üzerindeki Erken Dönem Etkileri
  Sayfalar 40 - 56
  Büşra FİRİK, Erdal IRMAK
 5. 9-Seviyeli Paket E-Hücreli Eviriciler için Üstün Burulma Algoritması Tabanlı Kayan Kipli Kontrol Tasarımı
  Sayfalar 57 - 70
  Naki GÜLER
 6. Traffic Classification and Comparative Analysis with Machine Learning Algorithms in Software Defined Networks
  Sayfalar 71 - 83
  Özgür TONKAL, Hüseyin POLAT
 7. Pool Boiling Heat Transfer Properties of Water-Based Dilute Fe+ZnO Hybrid Nanofluid under Low Heat Flux Condition: A Numerical Study
  Sayfalar 84 - 94
  Erdem ÇİFTÇİ
 8. Analysis the Effects of Electric Vehicles on Distribution Networks with Simulations Based on Probabilistic Methods
  Sayfalar 95 - 107
  Mehmet KOÇ, Osman Bülent TÖR, Şevki DEMİRBAŞ
 9. Selecting and Analyzing Appropriate Probability Distributions for Reliability of Electrical Transmission Lines
  Sayfalar 108 - 121
  Yunus KARA, Mehmet Rahmi CANAL, İbrahim SEFA, Fatih Emre BORAN
 10. Çocuklara Yönelik Ayran Ambalajının Yeniden Tasarımı
  Sayfalar 122 - 133
  Zeynep ESMER, Hüdayim BAŞAK
 11. Stokiyometri Oranının İki Hücreli PEM Yakıt Hücresi Yığını Performansına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 134 - 147
  Muhammed CELLEK, Muhittin BİLGİLİ
 12. Yumurta Kabuğu Görüntülerinde Kırık Tespiti İçin Daha Hızlı Bölgesel Tabanlı Çok Katmanlı Evrişimsel Sinir Ağları
  Sayfalar 148 - 157
  Muammer TÜRKOĞLU
Dizinler