e-ISSN: 2147-9526
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Tarandığı dizinler: TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, DOAJ,  Google Scholar, CiteFactor      
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ailesinde Part C olarak yer alan Tasarım ve Teknoloji Dergisi, temel mühendislik konularını kapsamakta ve yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal araştırma makalelerini veya  tarama makalelerini kabul etmektedir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Tasarım ve Teknoloji Dergisinde makaleler 2020 yılı sonuna kadar Türkçe yayınlamıştır. 2021 yılı başından itibaren ise dergimizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de  makale kabul edilmeye başlanmıştır.
Prof. Dr. Ahmet GÜRAL
Baş Editör

2022 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Interval Valued q- Rung Orthopair Hesitant Fuzzy Choquet Aggregating Operators in Multi-Criteria Decision Making Problems

Araştırma Makalesi

Interval Valued Bipolar Fuzzy Prioritized Weighted Dombi Averaging Operator Based On Multi-Criteria Decision Making Problems

Araştırma Makalesi

FIRE SAFETY EVALUATION OF DWELLINGS IN THE FRAMEWORK OF REGULATION.

Derleme

Eliptik Dişli Tasarımı, İmalatı, Analizi ve Eliptik Dişlilerin Endüstriyel Uygulamaları

                                     16168      16167     16166     21432        logo.png


    e-ISSN:2147-9526