e-ISSN: 2147-9526
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Tarandığı dizinler: TR DİZİN, INDEX COPERNICUS, DOAJ,  Google Scholar, CiteFactor      
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ailesinde Part C olarak yer alan Tasarım ve Teknoloji Dergisi, temel mühendislik konularını kapsamakta ve yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal araştırma makalelerini veya  tarama makalelerini kabul etmektedir. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Tasarım ve Teknoloji Dergisinde makaleler 2020 yılı sonuna kadar Türkçe yayınlamıştır. 2021 yılı başından itibaren ise dergimizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de  makale kabul edilmeye başlanmıştır.
Prof. Dr. Güngör BAL
Baş Editör

2021 - Cilt: 9 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

17. High Performance Classification of Cancer Types with Gene Microarray Datasets: Hybrid Approach

                                     16168      16167     16166     21432        logo.png


    e-ISSN:2147-9526