Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-3729 | Period Annually | Founded: 2018 | Publisher Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) 2017 yılında yayın hayatına başlamış bilimsel bir dergidir. Derginin yayın konuları, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve sayısal çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmaları, bilimsel derlemeleri ve teknik notları içermektedir. Makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir.


Yazarlar, OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne yazım kurallarına uygun Türkçe hazırlanmış çalışmalarıyla katkıda bulunabilirler. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Dergimiz teorik, deneysel ve derleme türündeki özgün makaleleri elektronik ortamda yılda bir kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Makalelerin değerlendirilmesinde en az iki hakem yer almaktadır. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dergimiz ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne aittir. Dergimiz okuyucuların daha rahat erişimini sağlamak ve daha büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmak için elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2687-3729 | Period Annually | Founded: 2018 | Publisher Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |
Cover Image


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) 2017 yılında yayın hayatına başlamış bilimsel bir dergidir. Derginin yayın konuları, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve sayısal çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmaları, bilimsel derlemeleri ve teknik notları içermektedir. Makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir.


Yazarlar, OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne yazım kurallarına uygun Türkçe hazırlanmış çalışmalarıyla katkıda bulunabilirler. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Dergimiz teorik, deneysel ve derleme türündeki özgün makaleleri elektronik ortamda yılda bir kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Makalelerin değerlendirilmesinde en az iki hakem yer almaktadır. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dergimiz ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne aittir. Dergimiz okuyucuların daha rahat erişimini sağlamak ve daha büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmak için elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Volume 2 - Issue 1 - Dec 30, 2019
 1. XAFS Tekniği ile İkame Edilmiş Hafif Atomların Yer Tespiti
  Pages 1 - 5
  Osman Murat ÖZKENDİR
 2. Kasarlı ve Kasarsız Terbiye Prosesleri ile Üretilmiş Pamuklu Kumaşların Performanslarının Karşılaştırılması
  Pages 6 - 10
  Belkıs ZERVENT ÜNAL , Mert KUTGİ
 3. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güncel Küme Başı Seçim Fonksiyonları
  Pages 11 - 17
  İpek ABASIKELEŞ TURGUT
 4. Bina Duvarlarındaki Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses Yalıtımı Açısından Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Pages 18 - 22
  Ahmet FERTELLİ
 5. Günlük Buharlaşma Miktarının Bulanık Mantık Yöntemleri Kullanılarak Bölgesel Olarak Modellenmesi
  Pages 23 - 29
  Kübra ÖZDÜLKAR , Fatih ÜNEŞ , Mustafa DEMİRCİ , Yunus Ziya KAYA
 6. Çevre Numunelerindeki Magnezyumun Akış Enjeksiyon Analiz Yöntemi ile İyon Seçici Elektrot Kullanarak Potansiyometrik Tayini
  Pages 30 - 40
  Adem ASAN
 7. Lastik Atık Katkılı Zeminlerde CBR Değerinin Araştırılması
  Pages 41 - 44
  Merve ERGİNER , Orhan KAHRAMAN , Ahmet Batuhan ERSİN , Yakup TÜREDİ , Murat ÖRNEK
 8. Bitkilerde Düşük Sıcaklık Stresi ve Soğuğa Uyum
  Pages 45 - 52
  Ali DOĞRU
 9. Granüler Dolgu Tabakasına Oturan Yumuşak Kil Zeminlerin Taşıma Gücü Hesabında Analitik Yaklaşımlar
  Pages 53 - 60
  Murat ÖRNEK , Abdulazim YILDIZ
 10. Çelik Şekillendirme Yöntemlerinden Soğuk Haddeleme İşleminin Sonlu Elemanlar Analizlerinin Değişik Parametrelere Göre Araştırılması
  Pages 61 - 67
  Özbek YELİN , Mehmet Seha TATLIER
 11. Silindir Ekran için Elektromanyetik Alan Ekranlama Etkinliğinin Çözümlenmesi
  Pages 68 - 73
  Niyazi İL , Şükrü ÖZEN , Kayhan ATEŞ , Hamza Feza CARLAK
 12. Yalın Üretimde Malzeme Transfer Optimizasyonu
  Pages 74 - 78
  Osman ÜLKİR , İshak ERTUĞRUL , Sezgin ERSOY , Burak Can GİRGİN
 13. Magnezyum Temelli Metalik Katkının Asfalt Bağlayıcının Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Pages 79 - 82
  Mustafa ÇALIŞICI , Ebru DÖNDÜ
 14. Yükselten DA-DA Dönüştürücünün LQR Denetleyici Kullanılarak Optimal Denetimi
  Pages 83 - 88
  Ökkeş Fatih KEÇECİOĞLU , Erdal KILIÇ , Ahmet GANİ , Mustafa ŞEKKELİ
 15. Danışmanın, Tasarım Öncesi, Tasarım ve Yapım Öncesi Aşamalarında BIM Sistemindeki Rolünün Literatür Kapsamında İncelenmesi
  Pages 89 - 96
  Abdülkadir BUDAK , İbrahim KARATAŞ
 16. Meterolojik Ölçüm Verilerini Kullanarak Mamdani-Bulanık Mantık Yöntemi ile Rüzgar Hızının Tahmini
  Pages 97 - 104
  Farih UNES , Didem KASAL1 , Bestami TAŞAR
 17. Oval (Yassı) Pnömatik Silindir Geliştirme Süreci
  Pages 105 - 111
  Kadir CAVDAR , Mustafa KARATAŞ
 18. Yapım İşlerinde Kaynak Dengeleme Problemleri İçin Sezgisel Yöntemlerin Uygulanması
  Pages 112 - 116
  Nursultan OROZBAEV , Tayfun DEDE
 19. Az Katlı Düzenli Çerçeveli Yapıların Periyot Hesabı İçin Bir Yaklaşım Önerisi
  Pages 117 - 125
  Hacer ÇOLAK , Hakan TÜRKER , Hilmi COŞKUN
 20. Yüksek Kazançlı Geniş Bantlı Horn Anten ile Tünel Tespiti
  Pages 126 - 129
  Cumali KOPMAZ , Oğuzhan AKGÖL , Muharrem KARAASLAN , Emin ÜNAL