Subjects

• Mechanical Engineering
• Computer-assisted Design
• Composite Materials
• Manufacturing Technologies
• Product Design


Journals

Reviewer
Author
Reviewer
Author

Articles


A. ÇAKIR ŞENCAN, A. DURAN, U. ŞEKER
The Effect of Different Cooling Methods to Hole Quality and Tool Life in the Drilling of AA7075 and AA2024 Aluminum Alloys, Manufacturing Technologies and Applications, (2020)
C. PAMUK, U. ŞEKER, A. KALYON
Dynamic Analysis of the Runflat System, Sinop University Journal of Natural Sciences, (2020)
H. GÜRBÜZ, U. ŞEKER, F. KAFKAS
AISI 316L çeliğinin tornalanmasında kesici takım formlarının yüzey bütünlüğü üzerine etkisi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2019)
S. YAĞMUR, A. KURT, U. ŞEKER
Karbon fiber takviyeli kompozit (KFTK) malzemelerin frezelenmesinde delaminasyon ve kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi ve matematiksel modellenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2019)
H. GÜRBÜZ, F. SÖNMEZ, Ş. BADAY, U. ŞEKER
Mathematical Modeling of the Effect of Chip Breaker Forms on Cutting Forces, Batman University Journal of Life Sciences, (2018)
S. YAĞMUR, A. KURT, U. ŞEKER
Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerinin Frezelenmesinde Meydana Gelen Yüzey Pürüzlüğünün Değerlendirilmesi ve Matematiksel Modellenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2018)
G. MERAL, H. DİLİPAK, M. SARIKAYA, U. ŞEKER
Analysis of the Effects of Drill Bit and Flute Geometry Design on Cutting Force by Taguchi Method, Mus Alparslan University Journal of Science, (2017)
M. Yavuz, H. Gökçe, Ç. Yavaş, İ. Korkut, U. Şeker
Effect of drill geometry on hole quality and cutting performance, Sakarya University Journal of Science, (2017)
S. YAĞMUR, R. ÇAKIROĞLU, A. ACIR, U. ŞEKER
AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde İtme Kuvvetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2017)
G. UZUN, S. YAGMUR, İ. KORKUT, U. ŞEKER
Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik İşlem Uygulanan PVD Ve CVD Kaplamalı Takımların Performansının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2017)
M. YAVUZ, H. GOKCE, U. ŞEKER
Investigation of the Effect of Drill Geometry on Tool Wear and Chip Formation, Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES), (2017)
H. GOKCE, M. YAVUZ, H. GÖKÇE, U. ŞEKER
Verification with Finite Element Methods of Drilling Performance for Original Drill Geometry, Gazi Journal of Engineering Sciences (GJES), (2017)
A. ÇAKIR, N. KAVAK, U. ŞEKER
Recycling of Cutting Fluids Used in Machining Process for Sustainable Production, Mühendis ve Makina, (2017)
S. KARAMİK, U. SEKER
İşletmelerde İş Güvenliğinin Verimlilik Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, (2016)
A. AKKURT, A. KURT, A. ÖZDEMİR, U. ŞEKER
Comparison of hole surface finishing processes with roller burnishing method applied in copper materials, Gazi University Journal of Science, (2014)
T. KIVAK, K. HABALI, U. ŞEKER
THE EFFECT OF CUTTING PARAMATERS ON THE HOLE QUALITY AND TOOL WEAR DURING THE DRILLING OF INCONEL 718, Gazi University Journal of Science, (2012)
T. KIVAK, K. HABALI, U. ŞEKER
THE EFFECT OF CUTTING PARAMATERS ON THE HOLE QUALITY AND TOOL WEAR DURING THE DRILLING OF INCONEL 718, Gazi University Journal of Science, (2012)
H. GURBUZ, A. KURT, U. SEKER
Investigation of the effects of different chip breaker forms on the cutting forces using artificial neural networks, Gazi University Journal of Science, (2012)
Ö. TEKASLAN, N. GEZER, U. ŞEKER
CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ, Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (2008)